Passiekoor 2018-960

“De Passie 2021 –  Ken je mij” ??????

Of er in 2021 op Goede Vrijdag ( 2 april) een uitvoering
van de Passie kan worden verzorgd
is erg onzeker.
Het zou in de Christus Koningkerk in Vorden de Passie plaats vinden.
Onze parochie HH. Twaalf Apostelen brengt dan voor de zevende keer
in een eigentijdse uitvoering en in een vernieuwde vorm,
het lijdensverhaal van Jezus voor het voetlicht.
Het thema van de Passie 2021 is ‘Ken je mij?’.

 

Het lijdensverhaal van Jezus is niet alleen een historisch feitenrelaas van Jezus’ laatste levensdagen, maar ook een verhaal waarin de betekenis van het lijden en sterven van Jezus wordt belicht. Het is een verhaal over keuzes maken, een verhaal waarin de blik op ons eigen leven wordt gericht en een verhaal dat ons vertelt dat Zijn lijden en dood niet het einde is, maar het begin van nieuw leven. Daarmee is het aloude verhaal over de lijdensweg van Christus ook in onze wereld actueel. Waar en in wie herkennen wij Jezus’ handelen? En wat doet dit met ons? Nemen ook wij het kruis op, voelen wij ons medeverantwoordelijk voor wat er in onze samenleving gebeurt en zien wij de worsteling van de medemens om te overleven? Jezus stelt ons de vraag: ‘Ken je mij?’ Hem kennen betekent je bewust zijn van wat de ander doet en voelt en van wederzijds begrip en respect. Wie zien wij als wij naar onze medemens kijken? Herkennen wij in de ander een mens die een beroep op ons doet en die om onze aandacht vraagt? Wat doet verraad met een mens? Wat doet lijden met een mens? Wat doet haat met een mens? Wat doet verlies van waardigheid met een mens?

De eigentijdse passieviering wordt behalve in de Christus Koningkerk in Vorden
ook uitgevoerd in twee kerken van de St. Paulusparochie in Groenlo en in Neede

De Passie 2020/2021

‘Ken je mij?’

 

Palmzondag 28 maart

Dinsdag 30 maart

Goede Vrijdag 2 april

Goede Vrijdag  2 april

 

20.00 uur

20.00 uur

15.00 uur

19.00 uur

 

H. Calixtusbasiliek in Groenlo

Sint-Caeciliakerk in Neede

Christus Koningkerk in Vorden

Christus Koningkerk in Vorden

Hieronder impressies van de Passie 2019
    
Het Passieteam bestaat uit:  Jan te Plate, Frank Sterenborg,
Wil Matti, Marga Engelage en Margriet te Morsche.
Facebook


Generale Repetitie: Passie Projectkoor 2019

                     Eelco, Rene en Eric

 

 

Ellis, Henry, Johnny, Herald