Passiekoor 2018-960

 

De Passie 2021 Kan helaas geen doorgang vinden

 

“Zie de mens”
Meer dan ooit is dit thema actueel.
Als we de vele mensen die  door Corona zijn getroffen daadwerkelijk zien,
dan zien we mensen te midden van hun lijden.
Ook al gaat de Passie dit jaar wederom niet door,
we kunnen onze bewogenheid tonen door er voor hen te zijn.
Al zijn er veel regels die ons beperken, we kunnen ook veel wel.
Regelmatig iemand  bezoeken, een kaart,  een bloemetje, een belletje of een wandeling.
Ziek worden, sterven, afscheid nemen, alles is zo anders, je voelt de afstand.
Mensen missen die arm om hun  schouder.
Nabijheid en troost juist bij een afscheid.
Aandacht voor de mens achter hun lijden.
Kijken wordt Zien als er aandacht is.
Aandacht heeft te maken met inleven, met nabijheid en aanwezigheid,
er zijn in stilte, in alle eenvoud. De werkelijkheid onder ogen zien, of durven zien.
Vanuit dat perspectief willen we uitzien naar elkaar.
We hopen dat we later in het jaar die mensen die in deze moeilijke periode
van ons zijn heengegaan te herdenken met een Memorial Event.

Margriet te Morsche