Passiekoor 2018-960

      “Stille Tocht”

Het is inmiddels traditie dat er op de Goede Vrijdag
in onze parochie HH. Twaalf Apostelen een Stille Tocht 
wordt gehouden.
Pastores en Dominees lopen mee en de tocht gaat langs de 3 kerken van Vorden.

Op elke locatie is er een gebedsmoment.
Tijdens de Stille Tocht wordt er een kruis meegedragen door vrijwilligers.

De tocht verloopt vervolgens in stilte.
Een Trommelaar loopt voorop en speelt de Dodenmars.

Ook in 2019 zal er voorafgaand aan de Passieviering van 15.00 uur
weer gelegenheid zijn om aan de Stille Tocht 
mee te doen.
Belangstellenden kunnen zich verzamelen op het plein
van de Christus Koning Kerk, Het Jebbink 8 te Vorden.

Voor mensen die meelopen is er voor de Passie viering van 15.00 uur
een plaats gereserveerd vooraan in de kerk .

Wilt u het kruis helpen dragen stuur dan een mailtje aan het secretariaat van de parochie.

secretariaat@12apostelen.nl

 

lopeers    Stille Tocht 2018
Stille Tocht 2018