Vieringen in Baak

Op dinsdag 20 september zal er een eucharistieviering zijn met als voorganger pastor Joost Baneke.
Op dinsdag 18 oktober is er om 19.00 uur een Woord- en Communieviering, Carin Timmerman zal de voorganger zijn.
Op woensdag 2 november is het Allerzielen, de werkgroep zal een Woord- en Gebedsdienst houden om 19.00 uur.
Op dinsdag 15 november, de 3e dinsdag van de maand zal er om 19.00 uur een Woord- en Communieviering gehouden worden met Theo ten Bruin als voorganger.

 

Koffiedrinken

Na de vieringen zullen we weer aan de tafels koffie en thee drinken met iets lekkers er bij.
Wij nodigen u van harte uit om dan nog even na te praten.