Periode 2:  14 januari t/m 5 maart 2023

Opening secretariaat
Dinsdag- en donderdagmorgen: 08.45  – 11.45 uur
Telefoon: 0573 – 251457. Buiten openingstijd kunt u een boodschap inspreken.
Het e-mailadres van het secretariaat is rkkerklochem@hetnet.nl
Voor dringende zaken kunt u bellen: 0573 – 251115.
Op dinsdag 27 december en dinsdag 3 januari is het secretariaat gesloten.

Centraal telefoonnummer parochie HH. 12 Apostelen:
ziekenzalving, ziekenzegen en uitvaart: 06 – 10 31 96 38 (24/7 bereikbaar)

===========================================================

Zondag 15 januari – Tweede zondag door het jaar
10.00 uur  Woord- en communieviering m.m.v. Marinata.
Voorganger: mw. G. Wübbels.
Lector: mw. R. Wildemors.
Intenties: Huub van der Putte; Reiny Ruiter-te Riele; Rob Ruiter; Jan Steenkamer; Jules van der Sluys; Albertus Holtslag en Wilhelmina Holtslag-van Gaasbeek; Trees Winter;
uit dankbaarheid ter gelegenheid van ons 40-jarig huwelijk en voor alle levende en overleden familie Kok-te Dorsthorst; Christi Hutjes-de Feber.
Collecte: voor activiteiten in onze geloofsgemeenschap.
Koffieschenken: mw. A. Broekaert, mw. T. Rouweler.
Koster: dhr. G. Bus.

Zondag 22 januari – Derde zondag door het jaar
10.00 uur  Oecumenische viering m.m.v. het Projectkoor.
Voorganger: ds. Alleke Wieringa
Thema: ‘Ik heb een steen verlegd’.

Zondag 29 januari – Vierde zondag door het jaar
10.00 uur  Woord- en communieviering met diaken G.G.M. Oude Groen m.m.v. het Gemengd Koor.
Lector: mw. W. Janssen.
Intenties: Herman Schuttenbeld; Ton van Buitenen; Willemien Blanckenborg-Maarse; Theo Blanckenborg;
Jan Brokers; Marianne Berends-Hegeman; Ton en Sonja de Korte; voor een 60 jarig huwelijksjubileum.
Collecte: voor activiteiten in onze geloofsgemeenschap.
Koffieschenken: mw. G. Goossens, mw. J. Klaver.
Koster: mw. T. Rouweler. 

Donderdag 2 februari – 1e donderdag van de maand
10.00 uur  Eerste-donderdag-van-de-maandviering met pastoor H. Scheve.
Koffieschenken: mw. G. Kroon, mw. M. van Duursen.
Koster: dhr. G. Bus.

Zondag 5 februari – Vijfde zondag door het jaar
10.00 uur  Familieviering m.m.v. het Gemengd Koor.
Intenties: Elizabeth en Francisca van Gaasbeek; Ben Gijsberts; Frans Rijkelijkhuizen; Riekie Niesink; Marianne Berends-Hegeman.
Collecte: voor activiteiten in onze geloofsgemeenschap.
Koffieschenken: mw. J. Kreunen, dhr. G. Somhorst.
Koster: dhr. G. Bus.

Zondag 12 februari – Zesde zondag door het jaar
10.00 uur  Eucharistieviering met pastoor H. Scheve m.m.v. Marinata.
Lector: mw. R. Wildemors
Intenties: Ton van Buitenen; Jan Steenkamer; Reiny Ruiter-te Riele en Rob Ruiter.
Collecte: voor activiteiten in onze geloofsgemeenschap.
Koffieschenken: mw. A. Broekaert, mw. T. Rouweler.
Koster: mw. G. Wübbels.

Zondag 19 februari – Zevende zondag door het jaar
10.00 uur  Eucharistieviering met pastor F. Zandbelt m.m.v. het Gemengd Koor.
Lector: mw. W. Janssen.
Intenties: Huub van der Putte; Albertus Holtslag en Wilhelmina Holtslag-van Gaasbeek; Trees Winters; Jules van der Sluys; Christi Hutjes-de Feber; Jan Brokers; Marianne Berends-Hegeman.
Collecte: voor activiteiten in onze geloofsgemeenschap.
Koffieschenken: dhr. H. en mw. G. te Walvaart.
Koster: mw. T. Rouweler.

Woensdag 22 februari – Aswoensdag
19.00 uur  Meditatieve viering ter voorbereiding op de veertigdagentijd (vastentijd) in de parochiezaal.
Voorgangers: dhr. D. Beltman, mw. G. Wübbels.
Koster: dhr. G. Bus.

Zondag 26 februari – Eerste zondag van de veertigdagentijd
10.00 uur  Woord- en communieviering / MOV m.m.v. het Gemengd Koor.
Voorganger: dhr. B. Knapen.
Lector: mw. W. Janssen.
Intenties: Herman Schuttenbeld; Ton en Sonja de Korte.
Collecte: voor activiteiten in onze geloofsgemeenschap.
Koffieschenken: mw. G. Goossens, mw. J. Klaver.
Koster: mw. G. Wübbels.

Donderdag 2 maart – 1e donderdag van de maand
10.00 uur  Eerste-donderdag-van-de-maandviering met diaken T. ten Bruin.
Koffieschenken: mw. J. Verbeeten, mw. V. Bakker.
Koster: dhr. G. Bus.

 Zondag 5 maart – Tweede zondag van de veertigdagentijd
10.00 uur  Familieviering m.m.v. het Gemengd Koor.
Intenties: familie Van Gaasbeek-Hornkamp; Ben Gijsberts; Frans Rijkelijkhuizen; Riekie Niesink; Marianne Berends-Hegeman; Wim Rouweler en familie.
Collecte: voor activiteiten in onze geloofsgemeenschap.
Koffieschenken: mw. J. Kreunen, dhr. G. Somhorst.
Koster: mw. T. Rouweler.

Gastvrouwen
Di  17  jan.   mw. M. Vlaswinkel │ Do   9  feb.      mw. T. Scholtens
Do 19  jan.   mw. S. Van Well     │ Di  14  feb.      mw. J. Verbeeten
Di  24  jan.   mw. J. Verbeeten   │ Do 16  feb.      mw. S. van Well
Do 26  jan.   mw. T. Scholtens,   │ Di  21  feb.      mw. J. Witteman
S. van Well │ Do 23  feb.      mw. A. Broekaert
Di  31  jan.   mw. J. Witteman     │ Di  28  feb.      mw. M. Vlaswinkel
Do   2  feb.  mw. A. Broekaert    │ Do   2  mrt.      mw. T. Scholtensl
Di    7  feb.  mw. M. Vlaswinkel │

Collecteopbrengsten november en december 2022
Zo  6   nov.     € 60,53     │ Zo  4   dec.     € 56,10
Zo 13  nov.     € 82,00     │ Zo 11  dec.     € 70,34
Zo 20  nov.     € 67,80     │ Zo 18  dec.     € 53,20
Caritas            € 439,65   │ Za 24  dec.     € 259,59 familieviering
Zo 27  nov.     € 68,56     │                          € 380,97 ‘nachtmis’
│ Zo 25  dec.     € 126,35

Bijeenkomsten / vergaderingen in de parochiezaal 
Ma     9  jan.      20.00 uur      Familieviering groep
Ma    16  jan.      20.00 uur     Geloven Nu
Do    19  jan.      19.30 uur      Goede Doelenmarkt vergadering
Di     24  jan.      10.00 uur     Vooroverleg Digitale Nieuwsbrief
Ma    30  jan.      14.00 uur     Vergadering locatieraad
Di     21  febr.    10.00 uur      Vooroverleg Digitale Nieuwsbrief
Ma    27  febr.    11.00 uur      Inlegvel in Onderweg leggen
Di     28  febr.    09.00 uur     Onderweg bezorg klaar maken

Koorrepetities wekelijks:
Dinsdag       19.30 – 21.30 uur: Gemengd Koor
Woensdag  19.30 – 21.00 uur:  Marinata

Overleden emeritus-pastoor Jan Leisink
Op 30 december 2022 is emeritus-pastor Jan Leisink overleden op 85 jarige leeftijd. Jan werd geboren op 1 december 1937 in Drempt. Hij volgde het klein-seminarie in Apeldoorn en het groot-seminarie Dijnselburg in Zeist. Na zijn priesterwijding op 19 juli 1964 was hij achtereenvolgens kapelaan te Weerselo, Loenen en Enschede. Vanaf 1974 was hij pastor en waarnemend-pastoor van de parochie de H. Michaël in Enschede. Vanaf 29 januari 1978 werd hij benoemd als waarnemend-pastoor van de parochie H. Maria Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand te Didam en op 15 september 1978 tevens als waarnemend-pastoor van de H. Martinusparochie te Didam. Op 16 augustus 1987 werd hij benoemd als pastoor van de H.H. Petrus en Paulusparochie te Goor. Op 1 oktober 2002 ging hij met emeritaat en woonde hij in Woonzorgcentrum Gudula in Lochem. Hij ging regelmatig voor in de parochie en in onze St. Josephkerk.
Op 7 januari was de uitvaartviering vanuit de Sint-Willibrorduskerk in Achter-Drempt. Emeritus pastor Joost Baneke ging hierin voor, waarna aansluitend de begrafenis plaats vond op de  natuurbegraafplaats Koningsakker in Arnhem.
Wij wensen zijn familie en andere dierbaren veel sterkte toe.

Actie Kerkbalans
VERBINDEN en VERNIEUWEN. JUIST NU !
Inmiddels is de actie kerkbalans 2023 weer van start gegaan.
Wanneer je dit leest, heb je waarschijnlijk de brief met de folder al in huis. De folder die begint met de tekst van het liedje:
“Vluchten kan niet meer………
We moeten aan de slag.
Samen onze schouders er onder zetten, zoals bijvoorbeeld 34 vrijwilligers doen, die een bezorgwijk van kerkbalans rondbrengen en weer ophalen. Geweldig !
En dan het resultaat van het afgelopen jaar:
Het aantal deelnemers en de toezeggingen is redelijk op peil gebleven.
Het waren 414 deelnemers met een totaalbedrag van € 44.514,43 heel blij mee! Zo kunnen we onze eigen kerk “mooi draaiende houden”, niet op de laatste plaats door onze vele vrijwilligers.
HEEL VEEL DANK VOOR UW FINANCIЁLE BIJDRAGE !
En doe je dit jaar ook weer mee?
Werkgroep kerkbalans

Leijser-orgel
Het Brummense Leijser-orgel zal definitief geplaatst gaan worden in de St. Josephkerk. Meer informatie hierover leest u op onze locatiepagina van deze Onderweg.

Verwarming kerk i.v.m. energiecrisis
Zoals iedereen weet zijn de energieprijzen de pan uit gerezen. Velen van u zullen dat ook thuis al hebben ervaren als uw vaste contract is afgelopen. Die situatie doet zich nu ook voor in onze parochie. Vanaf 1 januari moet er voor energie vier keer zoveel betaald worden dan voorheen. In tegenstelling tot het advies uit Utrecht, heeft het parochiebestuur besloten geen kerken te sluiten om energie te sparen, maar de verantwoording hiervoor bij de geloofsgemeenschappen neer te leggen. Dus net als bij u thuis, de thermostaat wat lager en een warmere trui aan.
Het parochiebestuur hoopt hierdoor dat het verbruik zodanig daalt, dat men uiteindelijk uitkomt op de helft van de nieuw te verwachten kosten. Met andere woorden de kosten zullen dan weliswaar verdubbeld zijn, maar niet vier keer zoveel. Dus een vriendelijk verzoek: ’Als u naar de kerk komt, kleedt u zich dan wat warmer aan’. Dank u voor uw begrip.
Locatieraad

Nieuwsbrief RK Kerk Lochem
Voor actuele informatie van gebeurtenissen en activiteiten in onze geloofsgemeenschap wordt ongeveer maandelijks de digitale nieuwsbrief verspreid.
Als u de digitale ‘Nieuwsbrief RK Kerk Lochem’ wilt ontvangen, stuur dan een mailtje naar: nieuwsbrief.rkkerklochem@kpnmail.nl.
Wij zorgen dat u hem ontvangt.

Ophalen en thuisbrengen viering
Mocht het om wat voor reden dan ook lastig zijn om naar de kerk te komen om de viering bij te wonen, dan kunt u opgehaald en thuisgebracht worden. U kunt hiervoor contact opnemen met het secretariaat of met Veronie Bakker, telefoon 06-20239452.

Kerkbijdragen / Kerkbalans
▪  Kerkbalans U kunt ons machtigen uw kerkbijdrage te innen. Dat kan met de machtigingskaart, die u bij de actie Kerkbalans aangeboden werd.
Ook kunt u zelf uw bijdrage overmaken naar bankrekening-nummer NL72 RABO 0180 7992 90 t.n.v. RK GG St. Joseph/kerkbalans.
▪  Caritas Geloofsgemeenschap St. Joseph, bankrekeningnummer NL97 RABO 0123 4991 94.
Graag vermelden: voor projecten Caritas Lochem en/of Voedselbank Lochem.
▪  Intenties, giften en algemeen
Bankrekeningnummer NL94 RABO 0336 6261 93 t.n.v. RK GG St. Joseph Lochem.
Intenties altijd doorgeven aan het secretariaat. 

Telefoonnummers van de kosters
Truus Rouweler:        tel. 0573 – 25 81 83
Goof Bus:                    tel. 0573 – 44 13 48
___________________________________________________

 Inlevertijdstip kopij voor Onderweg jaargang 11, nummer 3
(periode van 4 maart t/m 23 april 2023)
Wilt u kopij inleveren voor:
–  de locatiepagina vóór 3 februari 2023
– het inlegvel vóór 7 febrari 2023

bij het secretariaat: rkkerklochem@hetnet.nl
___________________________________________________

 Voor vragen over de bezorging van Onderweg kunt u contact opnemen met de familie Bus, Bosweg 1, 7244 BK Barchem, telefoon 0573 – 44 13 48.