Agenda periode van 3 juli t/m 21 augustus 2022

Opening secretariaat
Dinsdag- en donderdagmorgen: 08.45  – 11.45 uur
Telefoon: 0573 – 251457. Buiten openingstijd kunt u een boodschap inspreken.
Het e-mailadres van het secretariaat is rkkerklochem@hetnet.nl
Voor dringende zaken kunt u bellen: 0573 – 251115. In de periode van 3 tot en met 24 juli is het secretariaat alleen op donderdagmorgen geopend.

Zondag 3 juli – 14e zondag door het jaar
10.00 uur Woord- en communieviering m.m.v. het Gemengd Koor.
Voorganger: dhr. B. Knapen. Lector: mw. R. Wildemors.
Intenties: Familie Van Gaasbeek-Hornkamp; Henny Wübbels; Gabriëlle Wuts-Huntjens.
Collecte: voor activiteiten in onze geloofsgemeenschap.
Koffieschenken
: mw. G. en dhr. H. te Walvaart.
Koster: dhr. G. Bus. 

Donderdag 7 juli – 1e donderdag van de maand
10.00 uur  Eerste-donderdag-van-de-maandviering met pastoor H. Scheve.
Koffieschenken: mw. G. Kroon, mw. V. Bakker.
Koster: dhr. G. Bus.

Zondag 10 juli – 15e zondag door het jaar|
10.00 uur Eucharistieviering met pastoor H. Scheve met samenzang..
Lector: mw. W. Janssen.
Intenties: Gerrie Gijsberts-Vergeer; Trees Winters; Rob Ruiter; Reiny Ruiter-te Riele; Carl Reiners en Jo Reiners-Kamp; Albertus Holtslag en Wilhelmina Holtslag-van Gaasbeek;
Jules van der Sluys; Ad van der Putte-van Assema; Jan Burgers; Ton en Sonja de Korte; Theo ten Velde; Christi Hutjes-de Feber; Ton van Buitenen.
Collecte: voor activiteiten in onze geloofsgemeenschap.
Koffieschenken
: mw. A. Broekaert, mw. T. Rouweler.
Koster: mw. T. Rouweler.

Zondag 17 juli – 16e zondag door het jaar
10.00 uur  Oecumenische viering in de St.-Gudulakerk met samenzang.
Voorganger: Mw. N. Swen.
Thema: ‘Geef de wereld kleur’

Zondag 24 juli – 17e zondag door het jaar
10.00 uur  Woord- en communieviering met samenzang.
Voorganger: dhr. D. Beltman. Lector: mw. W. Janssen.
Intenties: Theo Blanckenborg; Berry Engelen; Jan Brokers; Huub van der Putte; Gerard Tenhagen.
Collecte: voor activiteiten in onze geloofsgemeenschap.
Koffieschenken: mw. J. Kreunen, dhr. G. Somhorst.
Koster: dhr. G. Bus.

Zondag 31 juli – 18e zondag door het jaar
10.00 uur  Woord- en communieviering met pastoraal werker mw. C. Timmerman, met samenzang.
Lector: mw. R. Wildemors.
Intenties: Er staan nog geen intenties genoteerd.
Collecte: voor activiteiten in onze geloofsgemeenschap.
Koffieschenken: mw. G. en dhr. H. te Walvaart.
Koster: mw. T. Rouweler.

 Zondag 7 augustus – 19e zondag door het jaar
10.00 uur  Woord- en communieviering met samenzang.
Voorgangers: mw. G. Wübbels en mw. A. Lans.
Intenties: Henny Wübbels; Elizabeth en Francisca van Gaasbeek; Gerrie Gijsberts-Vergeer; Ton van Buitenen; Gabriëlle Wuts-Huntjens.
Collecte: voor activiteiten in onze geloofsgemeenschap.
Koffieschenken: mw. A. Broekaert, mw. T. Rouweler.
Koster: dhr. G. Bus.

Zondag 14 augustus – 20e zondag door het jaar
10.00 uur  Woord- en communieviering met samenzang.
Voorganger: dhr. B. Knapen.
Lector: mw. R. Wildemors.
Intenties; Jan Burgers; Theo ten Velde.
Collecte: voor activiteiten in onze geloofsgemeenschap.
Koffieschenken: mw. G. Goossens, mw. J. Klaver.
Koster: mw. T. Rouweler. 

Zondag 21 augustus – 21e zondag door het jaar
10.00 uur  Eucharistieviering met pastor F. Zandbelt m.m.v. het Gemengd Koor.
Lector: mw.R. Wildemors
Intenties: Gerard Tenhagen; Albertus Holtslag en Wilhelmina Holtslag-van Gaasbeek; Ad van der Putte-van Assema; Theo Blanckenborg; Berry Engelen; Christi Hutjes-de Feber; Jan Brokers; Trees Winters; Huub van der Putte; Ton en Sonja de Korte.
Collecte: voor activiteiten in onze geloofsgemeenschap.
Koffieschenken: mw. J. Kreunen, dhr. G. Somhorst.
Koster: mw. G. Wübbels.

Overleden
† Op 18 mei is Gabriëlle Wuts-Huntjens overleden op 77 jarige leeftijd. Mevrouw Wuts was een warme spontane vrouw.
Ze zorgde altijd voor de vrijwilligers in de kerk tijdens de
Open Monumentendagen dat ze voorzien werden van lekkere broodjes en echte Limburgse vlaai bij de koffie. Gabriëlle was de echtgenote van Paul Wuts, onze penningmeester. Haar afscheid heeft plaatsgevonden tijdens een plechtigheid op dinsdag 24 mei in crematorium Hart van Berkelland in Haarlo.

† Op 9 juni is Ton van Buitenen overleden op 88 jarige leeftijd. Hij was tot enkele jaren geleden bezorger van het parochieblad Onderweg en in een ver verleden heeft de heer Van Buitenen geruime tijd het toenmalige parochieblad Onder Ons gestencild. Ook speelde hij saxofoon in het jeugdkoor. Tot aan zijn verhuizing naar Huize Gudula was hij onder andere een trouwe bezoeker van de Eerste-Donderdag-van de Maand-vieringen. Zijn afscheid was op 14 juni in crematorium De Omarming in Zutphen.

We wensen de families veel sterkte toe.

Doop
Op 7 mei is Emily Waanders gedoopt, op 26 juni is Melina Lans gedoopt en op 3 juli worden Noortje  en Steef Visser gedoopt.
We heten hen van harte welkom in onze geloofsgemeenschap.

Eerste Heilige Communie
Op 15 mei hebben Lina Tilmanns en Maud Holstslag hun Eerste Heilige Communie gedaan. We vinden het fijn dat zij samen met ons de Eucharistie mogen vieren.

Gastvrouwen
Do 7 juli       mw. S. van Well, mw. T. Scholtens
Do 14 juli     mw. A. Broekaert, mw. J. Witteman
Do 21 juli     mw. S. van Well, mw. T. Scholtens
Di 26 juli      mw. J. Verbeeten
Do 28 juli     mw. T. Scholtens
Di 2 aug.       mw. M. Vlaswinkel
Do 4 aug.      mw. A. Broekaert
Di 9 aug.       mw. J. Witteman
Do 11 aug.     mw. S. van Well
Di 16 aug.     mw. M. Vlaswinkel
Do 18 aug.    mw. S. van Well

Collecteopbrengsten in mei en juni 2022
1    mei     €    72,60     |    5  juni      €   122,11
8  mei      €    81,55      |  12 juni      €   97,70
15  mei     €    96,50     |  26 juni      €   132,80
22  mei     €    65,20    |
28  mei     €    66,90

Bijeenkomsten / vergaderingen in de parochiezaal
Wo   13 juli     08.30  uur        kerk schoonmaak (groep 1)
Di     26 juli     10.00  uur        vooroverleg Digitale Nieuwsbrief
Ma    15 aug.   11.00  uur          inlegvel in Onderweg leggen
Di     16 aug.   09.00  uur         Onderweg bezorg klaar maken

Koorrepetities wekelijks:
Dinsdag       19.30 – 21.30 uur: Gemengd Koor
Woensdag  19.30 – 21.00 uur: Marinata

Nieuwsbrief RK Kerk Lochem
Als u de digitale ‘Nieuwsbrief RK Kerk Lochem’ wilt ontvangen, stuur dan een mailtje naar: nieuwsbrief.rkkerklochem@kpnmail.nl
Wij zorgen dat u hem ontvangt.

Kerkbijdragen / Kerkbalans
▪  U kunt ons machtigen uw kerkbijdrage te innen. Dat kan met
de machtigingskaart, die u bij de actie Kerkbalans
aangeboden werd. Ook kunt u zelf uw bijdrage overmaken naar
bankrekening-nummer NL72 RABO 0180 7992 90 t.n.v. RK GG
St. Joseph/kerkbalans.

▪  Caritas Geloofsgemeenschap St. Joseph, bankrekeningnummer NL97 RABO 0123 4991 94.

▪  Intenties, giften en algemeen
Bankrekeningnummer NL94 RABO 0336 6261 93 t.n.v.
RK GG St. Joseph Lochem.
Intenties altijd doorgeven aan het secretariaat. 

Telefoonnummers van de kosters
Truus Rouweler:        tel. 0573 – 25 81 83
Goof Bus:                    tel. 0573 – 44 13 48

❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋

Inlevertijdstip kopij voor Onderweg jaargang 10, nummer 6
(periode van 21 augustus t /m  9 oktober 2022)
Wilt u kopij inleveren voor:
–  de locatiepagina vóór 22 juli 2022
– het inlegvel vóór 26 juli 2022

bij het secretariaat: rkkerklochem@hetnet.nl

❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋

Voor vragen over de bezorging van Onderweg kunt u contact opnemen met de familie Bus, Bosweg 1, 7244 BK Barchem, telefoon 0573 – 44 13 48.