R.K. Parochie Drempt

De locatie van de Heilige Willibrordkerk in Drempt heeft ongeveer 560 parochianen. Globaal is het de katholieke kerkgemeenschap van de dorpen Voor- en Achter-Drempt en een deel van Hummelo, Hoog-Keppel en Toldijk. Ons kerkgebouw staat in de dorpskern van Achter-Drempt, het van oorsprong katholieke deel van het dorp. Menig voetballer weet dit want “dat is daar waar je langs de kerk naar het veld moet”. Door de twee dorpskernen wordt onze kerk wel eens verward met de NH-kerk in Voor-Drempt. Deze oude St. Gregoriuskerk met een tufstenen romaanse toren is gesticht in de 9e eeuw met het brengen van het christendom in deze streek. Het is ruim 150 jaar geleden dat de R.K. Parochie Drempt werd gesticht. 2009-09-25_21    Als patroonheilige werd gekozen voor de Heilige Willibrordus. Een prachtig beeld van hem is in de kerk te vinden. Heel vroeger kerkten Dremptenaren in Olburgen. In 1781 werd aan de Hoefkensestraat in Drempt een schuur omgebouwd tot bijkerk. Dit was “het Huefken”, in papieren van het bisdom terug te vinden als “Katholieke Gemeente Het Hoefke in Drempt bij Doesburg”. De Dremptse gemeenschap heeft veel moeite moeten doen om een eigen parochie te krijgen. Het eerste officiële verzoek daartoe dateert uit 1839. Twintig jaar later, in 1859, is de Parochie Drempt een feit. De toenmalige kerk is ingezegend in 1863. Waarschijnlijk is deze kerk slecht gebouwd want toen pastoor Batenburg in 1934 werd aangesteld vond hij de toestand onacceptabel. Er stond regelmatig water in de kerk en het was te koud ‘voor vrouwen en kinderen’. In de jaren ’30 van de vorige eeuw is de kerk afgebroken en op eigen fundamenten andersom opnieuw gebouwd voor een bouwsom van zegge en schrijven dertigduizend gulden.

2009-09-25_05

Deze neo klassieke kerk is ontworpen door architect H.C.M. van Beers. Vooral de wijze van toepassing van baksteen in het interieur is indrukwekkend en zeker het bezichtigen waard.

In 2004 is gestart met de restauratie van de kerk. Het kruis en de torenhaan moesten uit voorzorg naar beneden worden gehaald. Eerst is het dak van het schip gerestaureerd en later de toren. Waar mogelijk is restauratiewerk door vrijwilligers gedaan. In januari 2008 kon het kruis weer herplaatst worden op de vernieuwde torenspits. In 2009 vierden we het 150 jarig bestaan van onze locatie. Ter gelegenheid hiervan is een jubileumboek uitgegeven met daarin de historie van ons kerkdorp. Exemplaren zijn verkrijgbaar achter in de kerk (€10,-). Wij hopen en streven op behoud van onze mooie kerk zolang dat kan en vertrouwen op de toekomst als onderdeel van de parochie HH. Twaalf Apostelen.

2009-09-25_13

R.K. begraafplaats Drempt

Achter de ‘beukenhaag’

Vanaf de reformatie in 1580 was er tot 1863 in Drempt geen eigen kerk en begraafplaats voor de Rooms katholieken. De katholieken van de kerspels Ellecom, Dieren, Spankeren, Hummelo, Drempt, Olburgen en een gedeelte van Steenderen kerkten bij de hoofdstatie Olburgen. In 1781 is aan de Hoefkensestraat een simpele schuur tot bijkerk van Olburgen omgebouwd.

begraafplaats5begraafplaats4
Om een eigen kerk en kerkhof te hebben zijn vele gesprekken met deken Huberts en Bisdom gevoerd wat resulteerde dat de parochie Drempt wordt gesticht op 21 oktober 1859. Maart 1860 tekenen (bouw)pastoor Otten en kerkmeester Koenders bij de notaris de koopakte. De verkopende partij bestaande uit Hendrik Leizink en Berendina Kniest verkopen het stuk grond genaamd “Hoogewei” , gelegen onder de bouwplaats het ‘Hulsevoort’ onder uitdrukkelijke beding dat; ‘de verkochte grond uitsluitend zal mogen worden gebezigd tot de uitoefening van den openbare Eerendienst der Roomsch Calholijke Gemeente te Drempt.’ In 1863 wordt de kerk ingezegend en wordt het gebruik van de begraafplaats een feit. Een gedeelte van het kerkhof werd in eerste instantie door de familie Hakvoort als groentetuin gebruikt. Gedurende al die jaren wordt het kerkhof, die omzoomd is door een prachtige beukenhaag, onderhouden door een groep enthousiaste vrijwilligers. Het grafdelven gebeurde door de koster die meestal ook kerkhofbeheerder was. begraafplaats3begraafplaats2Nu is er een benoemde begraafplaatsbeheerder en wordt door enkele parochianen met de hand het graf gegraven. hiervoor. Ook in Drempt was er een klasse indeling op de begraafplaats maar die tijd ligt gelukkig achter ons. In de jaren zestig is aan de Zomerweg een stuk weggehaald voor parkeerplaatsen en aan de andere zijde is enkele jaren geleden een stuk grond geschonken door de fam. Hoppenreijs voor toekomstige uitbreiding en aanpassing aan de tijd.
Dat alle geliefde overledenen in Gods vrede mogen rusten.