Voorjaarsklusochtend 14 mei

Een stralende zaterdagmorgen, een grote opkomst van 13 vrijwilligers hebben deze ochtend het kerkhof weer helemaal op en top gemaakt. En uiteraard was er ook weer tijd voor een kop koffie met koek en fijne gesprekken. Allen hartelijk dank!

Jolanda Jansen-Peters, beheerder kerkhof 

 

Andreasmarkt op 23 april
Een groot succes, met een mooie opbrengst.
Bijna €11.000.-  Wordt vervolgd…
De Andreasmarktcommissie

 

Andreashuis
U bent van harte welkom bij de vieringen en ontmoetingen op woensdagmorgen vanaf 9.30 u. Twee keer per maand is er een viering en op de woensdagochtenden dat er geen viering is, laten we aan het koffie drinken een gebed en de lezingen van die dag voorafgaan.
Ook is het secretariaat weer elke woensdag van 9.00 u. tot 12.00 u. telefonisch bereikbaar en altijd via de mail: rkandreasparochie1900@kpnmail.nl

Kerkhof bericht
Overal zie je het jonge groen weer ontluiken. De lente staat op uitbarsten. En dat is prachtig! Maar er kleven toch ook kleine nadelen aan, het onkruid op het kerkhof tiert alweer welig. Vorig jaar waren er twee onkruidvrijwilligers, eentje is gestopt en Wilma de Nijs is helaas overleden. Bij deze vraag ik dus de hulp van vrijwilligers om mee te helpen met schoffelen. Dit kan op een willekeurig tijdstip en heeft geen vaste regelmaat. Ik hoor graag van u! En aan alle bezoekers van het kerkhof vraag ik, als u bij uw dierbare komt, en indien dit voor u mogelijk is, graag rondom het graf onkruidvrij houden. Zo staan we er niet alleen voor. Alvast heel hartelijk dank!
Jolanda Jansen-Peters onderweg-brummen@outlook.com

Het licht gaat schijnen
Een droog bericht betekent soms het doorbreken van een straal zonneschijn. “De IND ziet af van beroep tegen het vonnis” was er zo één. Want het betekende dat de familie Shayam: vader Sunny, moeder Susan en zoons Sebastian en Simon een verblijfsvergunning zullen krijgen. En daarmee komt er een eind aan hun lange, lange tocht naar veiligheid en zekerheid en hopelijk de start van een beter leven.
Toen we september 2017 de familie, man, vrouw en twee (toen) minderjarige zoons leerden kennen, zaten ze “ondergedoken” in Klein Sion. Ze waren in afwachting van het verstrijken van hun 18-maanden-termijn en ze in Nederland asiel konden aanvragen. De kansen voor deze Pakistaanse katholieken waren, na eerdere afwijzing in Zweden, zachtjes gezegd niet geweldig.
Het is een moeilijke, heel moeilijke tocht geweest. In Klein Sion moesten ze heel hard werken voor hun onderdak. Leden van de RK gemeenschap in Brummen konden gelukkig helpen, zoals met taallessen, school voor de jongens, basketbal, badminton en zwemmen. De Shayams werden al snel trouwe bezoekers van de woensdagochtend vieringen in het Andreashuis. Op zondagen reden ze mee naar de St. Jan in Zutphen. Ze hielpen mee bij de Andreas rommelmarkt. Kortom, ze maakten echt deel uit van de gemeenschap in Brummen en ook in Zutphen leerden ze mensen kennen.
Toch was het een onzekere tijd met veel stress, ondergedoken op Klein Sion, lange dagen moeten werken. Vergoeding voor hun levensonderhoud viel opeens weg, gelukkig kon Andreas Brummen inspringen, met instemming van de pastoor. Een wekelijks pakket van de Voedselbank werd geregeld.
Het was een opluchting toen november 2018 hun 18-maanden-termijn erop zat en we ze naar Ter Apel konden brengen. Eindelijk de echte procedure in, uitkomst uiterst onzeker. Zij en wij hoopten er het beste van.
Korte tijd later werden ze geplaatst in Wassenaar, waar de plaatselijke parochie de familie fantastisch heeft opgevangen en ondersteund. Na Wassenaar volgde AZC Assen, het lange wachten, medische malheur, wisseling van advocaat.
Gelukkig, in maart 2022, positief vonnis van de Rechtbank, IND ziet af van beroep. Eindelijk een nieuw hoopvol hoofdstuk.
De beste afsluiting is de reactie van onze pastoor Harry Scheve: Godzijdank!!!
Laurens Mul

Bisschoppen versoepelen coronamaatregelen
Vanaf vrijdag 25 februari zijn voor de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland de verplichting om anderhalve meter afstand te houden en het mondkapjesadvies bij verplaatsingen door de kerk vervallen. De maatregelen voor het uitreiken van de communie zijn versoepeld. De regel dat de priester vooraf zijn handen goed reinigt, blijft van kracht. Ook samen koffiedrinken na de viering is weer mogelijk. De pandemie is echter nog niet voorbij. Gehandhaafd blijven daarom regels ter vermijding van handcontact: gelovigen geven elkaar niet de hand bij de vredeswens en collecteren gebeurt op een andere manier dan het doorgeven van de collecteschaal van hand tot hand.
-Rekening houden met elkaar
Ten slotte benadrukken de bisschoppen dat het nodig is om zich nog steeds aan de adviezen te houden die de verspreiding van het virus aantoonbaar beperken. Zoals hygiëneregels volgen (handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog), geen handen schudden, goed ventileren, niet komen met verkoudheidsklachten enzovoort. “Houd rekening met elkaar, ook met diegenen die afstand willen houden en/of een mondkapje dragen, bijvoorbeeld in verband met een kwetsbare gezondheid. Laten we met elkaar ervoor zorgen dat iedereen in de kerk de liturgie veilig mee kan vieren,” aldus de bisschoppen.

Zingen
Samenzang is toegestaan en koren mogen vanaf 26 januari weer repeteren en zingen tijdens vieringen, mits er goed geventileerd wordt, de zangers onderling anderhalve meter afstand houden en in zigzagopstelling staan. Voor koorrepetities buiten een kerkgebouw gelden bovendien de regels van de Rijksoverheid onder meer met betrekking tot het verplichte coronatoegangsbewijs voor zangers van 18 jaar en ouder.

Het Andreaskoor
Het Andreaskoor gaat weer repeteren en zingen. Het was een lange pauze zonder koor maar ieder is verheugd dat dit weer kan.
Wij zullen weer met plezier gaan oefenen en zingen in de viering.
De repetities zijn woensdagavond 19.00 uur In het Andreashuis.
Cisca van Middelkoop.


V
astenactie 2022 
“ Je land is je leven”
De wereldwijde vraag naar voedsel en grondstoffen eist veel ruimte op en richt vaak grote milieuschade aan. Daarbij wegen meestal de economische belangen van overheden en grote bedrijven zwaarder dan de rechten van de lokale gemeenschappen: die worden niet zelden met geweld beroofd van hun huizen en hun land.
Vastenactie 2022 staat in het teken van landrechten. Een belangrijk onderwerp, dat grote invloed heeft op mensen, natuur en milieu.
Klimaat en Milieu:
De grootschalige exploitatie van natuurlijke hulpbronnen en vruchtbare grond heeft grote invloed op mensen en op klimaat en milieu. De biodiversiteit loopt bijvoorbeeld sterk terug als een weelderig oerwoud wordt vervangen door een palmolieplantage. Bossen zijn echter essentieel in de strijd tegen klimaatverandering, omdat ze CO2 uit de atmosfeer halen, water vasthouden en stadshitte dempen.
Wat doet Vastenactie?
Goed geregelde landrechten zijn in dit verband heel belangrijk voor de lokale gemeenschappen en voor de natuur en milieu. Kleinschalige landbouw en ontginning zijn nu eenmaal veel minder belastend voor de omgeving. Bovendien geeft het mensen de mogelijkheid te investeren in verschillende soorten gewassen en goede materialen.
Ieder jaar steunen we daarom projecten die direct of indirect te maken hebben met landrechten. In 2020 konden we zo 22.000 inheemse bewoners, kleine boeren en andere mensen steunen bij hun strijd voor landrechten.
Guatemala:
In 2022 hebben de MOV’s van onze parochie besloten om drie Maya gemeenschappen te steunen in Guatemala.
Het land Guatemala ligt tussen twee oceanen in Midden Amerika, de Stille Oceaan en de Atlantische Oceaan. Het land kent 16,8 milj inwoners ( telling 2020),heeft een oppervlakte van 108.889 km2 en is sinds 1821 onafhankelijk. Het land kent twee werkende vulkanen, enkele meren en groene jungles. Er wordt koffie,katoen,suiker, bananen en rijst verbouwd. Bananen en koffie zijn bekende export producten.
Politiek gezien is het land erg onrustig. Sinds 1970 is het land opgeschrikt door burger-oorlogen, die de bevolking veel kwaad doen. Daarom proberen veel jonge Guatemalteken te vluchten van de Verenigde Staten, via een barre tocht door Mexico.
Een 1000 jaar geleden leefde in Guatemala de Maya bevolking een hoog ontwikkeld en beschaafd volk, echter door de komt van de Europese kolonisten, kwijnde de bevolking weg door nieuwe hun onbekende ziekten en onderdrukking en uitroeiing.Het land werd in 1821 van zowel Spanje als Mexico onafhankelijk.
Dwarsliggers:
De Maya’s van San Mateo in Ixtatan liggen dwars omdat zij niet willen dat het energiebedrijf PDHSA drie dammen bouwt in hun gebied, zodat het veel moeilijker wordt om hun vruchtbare grond te voorzien van water. Zij staan bekend als dwarsliggers ook al omdat zij hun eigen taal het Chuj spreken, hun Maya stam eigen taal en niet het Spaans.
Onze lokale partner Copae steunt de dorpen bij het opbouwen van duurzaam watermanagement, leert ze wat hun rechten zijn en hoe ze die kunnen verdedigen. Drie leiders , die dreigen gevangenis straf te krijgen vanwege hun verweer krijgen juridische bijstand tegen het grote energiebedrijf PDHSA en de regering om de plannen voor de bouw van de drie dammen te annuleren, zodat de natuur in de Ixtatan in stand blijft en de watervoorziening niet wordt aangetast.

Uw Bijdrage: Hoe kunt u bijdragen aan dit project!
Door uw bijdrage (in het Vastenzakje) te deponeren in de Vastenactiebus achter in de kerk.
Of door uw bijdrage over te maken: IBAN: NL04 RABO 0322 3951 00 tnv Parochie 12 Apostelen – onder vermelding MOV Vastenactie 2022
Namens de gezamenlijke MOV groepen dank voor uw bijdrage!

Pastoraal werkster
Aan het eind van verleden jaar werd tot ieders vreugde bekend gemaakt dat de vacature voor een pastoraal werker was ingevuld. Door de bisschop was mevr. Carin Timmerman benoemd tot pastoraal werkster in onze parochie HH. Twaalf Apostelen.
Enkele leden van de locatieraad waren uitgenodigd bij haar presentatie aanwezig te zijn. Dat gebeurde in een Vesperviering op 7 januari j.l. Na afloop was er gelegenheid met mevr. Timmerman kennis te maken. Zij sprak de wens uit spoedig nader kennis te maken met de mensen uit de diverse geloofsgemeenschappen.
Wij hebben alle vertrouwen op een prettige samenwerking met Mevr. Timmerman.
De Locatieraad

Raadslid af
Eind 2021 loopt mijn tweede termijn als lid van de locatieraad af. Het is daarom tijd om afscheid te nemen van de locatieraad. De acht jaren dat ik de locatieraad mocht versterken waren veelbewogen. Er was het proces van kerksluiting en het verzet daartegen. Er was het gevecht om een eigen plek voor de geloofsgemeenschap in Brummen. Er was de overgang van Levend Water naar HH 12 Apostelen. De zoektocht naar hoe we de samenkomsten en vieringen kunnen inrichten binnen de gegeven kaders. En er was corona, dat het samenkomen lang onmogelijk maakte en waar een passend antwoord op gevonden moest worden. Op persoonlijk vlak moest ik mijn scheiding verwerken.

Nu is de tijd gekomen om afstand te nemen en anderen de ruimte en het vertrouwen te laten om de geloofsgemeenschap verder te brengen. Ik ben dankbaar voor het vertrouwen van de Brummense geloofsgemeenschap en het parochiebestuur. De samenwerking met de andere locatieraadsleden en de vele vrijwilligers in Brummen heb ik zeer gewaardeerd. Dat geldt ook voor de verdere samenwerking binnen de parochie en in de Brummense oecumene. Het lidmaatschap van de locatieraad heb ik daarom met genoegen ingevuld. Ik hoop dat ik het goed deed. Daar mogen anderen over oordelen. Ik weet dat ik het met liefde deed.
Dat ik terugtreed uit de locatieraad betekent niet dat ik weg ben uit onze geloofsgemeenschap.
Graag tot ziens in 2022, met Gods zegen.
Sjoerd van Geffen

Eerste Heilige Communie
Op zondag 15 mei 2022 vieren we het feest van de Eerste Heilige Communie voor de kinderen uit Brummen, Joppe, Lochem, Vorden en Zutphen. U kunt uw kind opgeven tot 1 januari 2022. Meer informatie zie op de Kids & Teens pagina van de Onderweg.