Andreasmarkt
Op zaterdag 22 april 2023 organiseert de Andreascommissie weer de jaarlijkse rommelmarkt op de Tuinstraat in Brummen. De markt is gesitueerd rond het Andreashuis. Wij kunnen nog steeds mooie spulletjes gebruiken om te verkopen. Wij helpen u dan ook graag van uw overbodige spulletjes af. We halen elke 1e zaterdag van de maand spulletjes bij u thuis op.
De ophaaldagen zijn gepland op zaterdag 4 februari, zaterdag 4 maart en zaterdag 1 april 2023. Bij voldoende aanbod gaan we ook de zaterdagen 18 februari, zaterdag 18 maart en zaterdag 15 april 2023 ophalen. U kunt uzelf aanmelden bij Ans Elshof, op telefoonnummer: 06 8333 5207 of via de email op: goederen@andreasmarktbrummen.nl.
De Andreascommissie.

 

Zo onwerkelijk. Zo snel gegaan. Mariet is niet meer bij ons.
Ze was lid van de Locatieraad Andreas Brummen, bestierde het secretariaat van de geloofsgemeenschap, was lid van de werkgroep Liturgie, was actief in de oecumene, ging zeer vaak voor in de woensdagochtend Woord en Gebedsvieringen in het Andreashuis.
Dat zijn feiten, maar ze schetsen niet de warmte, de betrokkenheid, de kennis, de hartelijkheid waarmee Mariet dit alles deed. Zoals ze, naast de kerkzaken, nog zoveel andere dingen deed. Ze durfde haar eigen mening te hebben, maar stond open voor een andere mening of een andere aanpak. Kun je tegelijk standvastig zijn en inschikkelijk? Mariet liet het zien.
Mariet Winckels: een zeer bijzondere vrouw. Ik ben dankbaar haar te hebben gekend en meegemaakt. Wat zullen we haar missen.
Laurens Mul, namens de Locatieraad H. Andreas en Werkgroep Liturgie

Diefstal kerkhof
In de afgelopen periode zijn er bij de beheerder van het kerkhof twee meldingen binnen gekomen van diefstal van attributen die op het graf staan. Nabestaanden worden hier niet alleen emotioneel door geraakt maar ook financieel.
Landelijk gezien worden er ook steeds meer onderdelen van grafmonumenten gestolen, zeker als deze van koper of een ander edelmetaal zijn. Door één van de gedupeerde werd een camera systeem op het kerkhof gevraagd. Een goed camerasysteem is erg kostbaar. Bovendien is het voor de beheerder of anderen die de beelden nakijken bijna onmogelijk om in de gaten te houden of een bezoeker goede of kwade bedoelingen heeft met het verzorgen van het graf en weghalen van spullen. Na een aantal dagen werd door een nabestaande een voorwerp wat aangegeven was als vermist, gelukkig terug gevonden op het kerkhof.
Bij deze wil ik u vragen om bij een bezoek aan het kerkhof ook goed in de gaten te houden of u iets verdachts opmerkt. Met name in het columbarium wil nog wel eens jeugd gaan zitten. Laat dit mij dan weten. Als dieven in de kraag gevat worden kunnen zij verantwoordelijk gesteld worden voor de schade die ze hebben aangericht. Bij minderjarige daders wordt er bij de ouders aangeklopt.
Klusochtend kerkhof
Op zaterdag 13 mei staat de voorjaarsklusochtend op het kerkhof gepland. U bent vanaf 9.00 uur van harte welkom om gezamenlijk ons kerkhof ‘zomerklaar’ te maken.
Jolanda Jansen-Peters
Beheerder en administrateur RK kerkhof
onderweg-brummen@outlook.com 06-1271989

Andreaskoor
Het Andreaskoor is het jaar 2023 gestart met vieringen in het Andreashuis.
En hebben de zang verzorgd bij de uitvaarten in het Andreas huis en in de Pancratiuskerk.
En gezongen met de Cantorij in de Oecumenische vieringen In januari en maart.
Dat betekent de gezamenlijke repetities in het Andreashuis met daarna gezellig samenzijn.
Verder zingen nu 7 Andreaskoorleden mee in de vieringen in de St. Jan.
Dus gezamenlijk optrekken dinsdagavond en zondagmorgen naar Zutphen.
Cisca van Middelkoop.

Kerkbalans 2023
Ik heb nu alle toezeggingen voor de Kerkbalans 2023 retour ontvangen. De totale stand is: €9.332,49 van 100 bijdragende adressen. Dit bedrag is €56,92 lager dan het bedrag van verleden jaar, dus minder dan 1% lager.
Het resultaat maakt duidelijk dat de RK geloofsgemeenschap in Brummen het voortbestaan van de gemeenschap en de activiteiten die we kunnen ontplooien, nog altijd op waarde weet te schatten.
Hartelijk dank aan alle gulle gevers en ook, niet in de laatste plaats, aan de lopers die zich weer hebben ingezet om de brieven rond te brengen en antwoorden op te halen.
Laurens Mul
Penningmeester locatie H. Andreas Brummen van parochie HH Twaalf Apostelen, Zutphen.

 

Andreas Kerstmarkt
Op zaterdag 26 november jl. heeft de Andreascommissie een gezellige kerstmarkt gehouden in het Andreashuis. De markt was door de pandemie al een aantal jaren niet doorgegaan. Vorig jaar moet hij zelfs op het laatste moment worden gecanceld. We waren dus heel blij dat we dit jaar wel weer een markt konden en mochten organiseren.
De markt was een gezellige samen zijn. Hierbij was de opbrengst van de markt ondergeschikt aan het sociale samen zijn van de gemeenschap. De Andreascommissie had, samen met een aantal vrijwilligers, het Andreashuis op de vrijdag en de zaterdagmorgen helemaal omgetoverd in Kerstsferen. Naast het kopen van kerstdecoraties was er ook de mogelijkheid om een kerstboom te scoren.
Daarnaast heeft de commissie in samenwerking met bakker Teeselink er voor gezorgd dat de beroemde Andreasoliebollen te koop waren.
Al rond 12 uur, 1 uur voordat de markt zou beginnen, waren er al gegadigden aanwezig. Het Andreashuis werd dan ook gezellig druk. Er werd hevig gesnuffeld en geselecteerd in de kerstdecoraties. Ook de verkoop van de kerstbomen verliep naar wens. Daarnaast waren de oliebollen weer een grote hit. Johan en Lidy moesten al vrij snel nee verkopen.
De kerstmuziek op de achtergrond droeg enorm bij aan de gezelligheid. Iedereen kwam helemaal in de Kerststemming. Zoals altijd zorgden Truus en Riet er weer voor dat de inwendige mens niet vergeten werd. De bezoekers werden door de dames getrakteerd op koffie, thee, warme chocomel en laatst but not least ook winterse Glühwein.
Aan het eind van de middag kon de commissie samen met de vrijwilligers terugkijken op een geslaagde en gezellige middag. De voldoening was dan ook groot bij de organisatoren. De commissie wil dan ook bij deze de vrijwilligers hartelijk danken voor hun inzet. Hopelijk mogen we volgend jaar weer een beroep op jullie doen. Zoals gebruikelijk bij de markten van de Andreascommissie werd het allemaal afgesloten met een drankje en een hapje.
De Andreascommissie