Andreas Kerstmarkt
Op zaterdag 26 november 2022 organiseert de Andreascommissie een gezellige Kerstmarkt in en rondom het Andreashuis. Naast kerstdecoratie zullen ook de beroemde oliebollen en glühwein worden verkocht. Ook een kopje koffie of thee zal niet ontbreken. Kortom het wordt een gezellige markt waar ook tijd is voor een praatje.
De Andreascommissie

Allerzielen, 2 november 19.00 uur,
viering met diaken Anton Bos in de Pancratiuskerk
Na de viering is er gelegenheid om samen koffie of thee te drinken in de koffieruimte van de kerk. Vanwege de afstand en het late uur is er geen gezamenlijke processie naar het kerkhof. Wel heeft diaken Bos, aangegeven op woensdag 2 november overdag in stilte de graven te zegenen. De hele dag is op het kerkhof bezoek mogelijk. Het kerkhof zal tot 21.00 verlicht zijn.

KlusochtendZaterdag 29 oktober kwamen de vrijwilligers om het kerkhof Allerzielen klaar te maken.
Er werd hard gewerkt en tijdens de koffie, (met heerlijke  koeken van de familie Span) was er volop ruimte om lief en leed met elkaar te delen. Na ruim 2 uur lag het kerkhof er weer strak bij.
Jolanda Jansen – Peters
Beheerder en administrateur RK kerkhof Brummen

 

 

 

 

Anton Bos 25 jaar diaken

 

Dit jubileum werd voor de parochiegemeenschap gevierd op zondag 11 september. De datum van de wijding was 14 september 1997.
Tot vreugde van de Brummense gemeenschap en ook van Anton, was 14 september 2022 een woensdag. Zo kon zijn jubileum ook in de eigen gemeenschap gevierd worden. In een goed bezet Andreashuis ging Anton samen met pastoor Scheve voor in de Eucharistieviering. Het Andreaskoor zong waardoor de viering een extra feestelijk tintje kreeg.

Behalve dat Anton in zijn overweging nogmaals het thema “Mij een Zorg” duidde, kwam voor pastoor Scheve aan het licht waarom Anton een witte stola droeg, hem tijdens zijn wijding door zijn moeder overhandigd, en hijzelf, op verzoek van Anton, een rode. Omdat 14 september de dag van de kruisverheffing is, kon zo feest, herinnering en lijden gecombineerd worden. Dit gebeurde ook op 14 september 1997 door Anton en Mgr. Simonis.
Na de viering waren er lovende woorden en felicitaties voor Anton. Toen volgde koffie met gebak en voor de mensen die iets langer konden blijven, was er gelegenheid om met Anton het glas te heffen.
Een feestdag waarop Anton en zijn vrouw Gerda blij en dankbaar terug konden zien.

Dankwoord:
Graag wil ik via deze weg, mende namens Gerda en de kinderen, iedereen hartelijk dank zeggen voor hun bijdrage aan de mooie inspirerende vieringen van 11 en 14 september bij mijn 25 jarig diakenjubileum. Voor de prachtige bloemen, voor het punctuele kosterswerk, voor de heerlijke koffie met gebak, voor de livestream waar een aantal mensen heel blij mee waren, voor de assistentie van acoliet en misdienaar. Dank voor het aanwezig zijn van het hele pastorale team en pastor Ed Wassing. Dank voor de mooie woorden die gezegd zijn. Dank voor de mooie muzikale begeleiding, in het bijzonder van het Brummens Mannenkoor en op de woensdagmorgen van het Andreaskoor. Dank aan ieder die aanwezig was. Zoals al gezegd, het waren warme, persoonlijke, inspirerende vieringen, Voor ons vieringen om nooit meer te vergeten. Niet alleen de vieringen gaven ons een heel warm gevoel van binnen, ook de mooie en lieve kaarten, appjes en mailtjes deden ons heel goed.
Dank Dank Dank.
Anton, Gerda, Esther, Marc en Aäron BosVanuit Zutphen
Op 11 september 2022 vierde diaken Anton Bos in de H. Johannes de Doperkerk

zijn 25-jarig diakenjubileum. In een met fleurige zonnebloemen versierde kerk waren veel parochianen en het volledige pastoraal  team aanwezig om dit samen met Anton te vieren. Ook het Brummens Mannenkoor, waar Anton al ruim 40 jaar met veel plezier zijn partij zingt, was aanwezig om de viering muzikaal op te luisteren.
Het thema van de eucharistieviering was “Mij een zorg”, een thema dat op twee manieren is uit te leggen en als een rode draad door het leven van Anton loopt, zo hoorden we in de overweging.

 

Na afloop van de viering gaf het Brummens Mannenkoor nog een muzikale toegift.
Daarna was er gelegenheid om Anton en zijn echtgenote te feliciteren en was er voor iedereen die dat wilde een kopje koffie en een klein gebakje.

Klik hier om het artikel uit de Onderweg te lezen, pagina 9.

Kerkhof berichten
Snoeiwerkzaamheden kerkhof De overhangende takken over de Oude Eerbeekseweg van de grote eikenbomen op het kerkhof zijn gesnoeid. Egbert Wijgman heeft deze takken eraf gezaagd. Deze takken zijn weggehaald omdat ze tegen vrachtwagens aan sloegen en zodoende de rommel die erbij vrij kwam voor overlast zorgde.
Benny Blom

Klusochtend kerkhof

Op zaterdag 29 oktober staat de najaars-klusochtend gepland op het kerkhof. Vanaf 9.00 uur bent u van harte welkom om te komen helpen.
Jolanda Jansen-Peters Beheerder en administrateur RK kerkhof

Het Andreaskoor
Het repeteren van het koor, is weer aan de orde elke woensdag avond om 19.00 uur. En daarna wat gezelligheid onder het genot van een kopje koffie of thee. Zes koorleden verlenen ook medewerking in het Emmanuelkoor in de St.Jan te Zutphen. Daar repeteren we op donderdagavond en zingen we de laatste zondag van de maand. In Brummen in het Andreashuis zingen we 31 augustus een Taizé viering, waarin Rina Hummelink de gebeden en lezingen verzorgd. Een viering in de stijl van Taizé betekent dat het accent ligt op meditatie, gebed en zang. Kenmerkend zijn de herhaalde zang de stilte en het licht. Dit als verwijzing dat bij God het Licht de duisternis overwint. U wordt van harte uitgenodigd de liederen mee te zingen. En verder gaan we repeteren voor de woensdagmorgenviering van 14 september. Ook repeteren en zingen we samen met de Cantorij in de St.Pancratiuskerk in de Oecumenische Vredesviering op zondag 18 september waar Pastor Carin Timmerman voorganger is. De viering wordt voorbereid door de Raad van Kerken.
Cisca van Middelkoop dirigent Andreaskoor

15 augustus
In de katholieke kerk is 15 augustus de datum waarop Maria-Tenhemelopneming gevierd wordt. Herdacht wordt dat Maria, de moeder van Jezus, aan het einde van haar aardse leven door God in de hemel werd opgenomen.

Op 15 augustus wordt echter ook de capitulatie van Japan in 1945 en hiermee het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Op rijksgebouwen en steeds meer gemeentelijke gebouwen wordt de Nederlandse vlag gehesen. Ook op ons kerkhof is een oorlogsgraf van H.L. van den Heuvel.
Jolanda Jansen-Peters

 

 

Kerkbalans 2022
De RK Geloofsgemeenschap H. Andreas Brummen, onderdeel van de parochie H.H. Twaalf Apostelen in Zutphen, heeft onlangs de jaarlijkse Kerkbalans actie gehouden. Het resultaat is €9.389, – aan toegezegde ondersteuning. Dit bedrag is iets lager (- 6 %) dan het bedrag van verleden jaar. Gegeven alle omstandigheden denk ik geen slechte uitkomst.
Hartelijk dank aan alle gulle gevers!
Laurens Mul, penningmeester H. Andreas Brummen

 

Andreashuis

Deze foto is toegestuurd door Benny Blom. Tijdens zijn werkzaamheden in Amsterdam kwam hij deze stenen naamplaat tegen. Wat de betekenis is of waar deze naamplaat vandaan komt is onbekend. Na googelen Andreashuis/Amsterdam kom je nu alleen overnachtingsmogelijkheden tegen. Wellicht dat iemand meer informatie kan vinden of weet.
onderweg-brummen@outlook.com