Andreasmarkt

Op zaterdag 20 april 2024 organiseert de Andreascommissie weer de inmiddels traditionele rommelmarkt in Brummen. Dit jaar wordt het de dertigste editie.
In de Tuinstraat staan rond het Andreashuis weer circa 50 kramen opgesteld. Op de kramen kunt u weer uw slag op mooie spulletjes. Zo kunt u op de Oma’s-Kraam weer nostalgische spulletjes naar een pareltje zoeken. Of lekker snuffelen in de spulletjes op de speelgoed- of puzzelkraam. De tuin kan weer aangevuld worden met de mooie planten van Annie Blom. Verder zijn er o.a. kramen met schilderijen, decoratie, huishoudelijke artikelen. Ook zijn er weer mooie meubels te koop en nog veel meer!
Voor de (ont)spanning is Johan Waanders er met zijn Rad van Avontuur. De middenstand van Brummen heeft de commissie weer mooie prijzen geschonken voor het Rad van Avontuur zodat Johan een goed gevulde prijzenkast heeft voor zijn rad. Tenslotte kan de inwendige mens verzorgt worden in onze leuke en gezellige snackhoek.
Zoals de laatste jaren gebruikelijk is wordt de opbrengst gebruikt voor o.a. het sponseren van goede doelen in en rond Brummen. Dit jaar geeft de commissie een donatie aan het Harmonie Orkest Brummen, de Stichting Dierenpark ‘t Goor, de Kinder Vakantie Spelen Brummen en de Zonnebloem afdeling Brummen. Daarnaast heeft de commissie een donatie toegezegd voor de realisatie van een zogenaamde belevingswand voor dementerende ouderen in de locatie Tolzicht van de Zorggroep Apeldoorn.
Onze markt is alleen maar mogelijk door de inzet van onze ruim 100 vrijwilligers. De gemiddelde leeftijd van onze vrijwilligers wordt echter steeds hoger. Regelmatig vallen er dus vrijwilligers uit. Dat baart ons ernstige zorgen. Wij willen daarom graag een oproep doen voor nieuwe vrijwilligers. Laat alstublieft ook de laatste rommelmarkt van Brummen niet ter ziele gaan. Dit ook mede gezien de goede doelen die wij steunen. Meld je daarom aan als vrijwilliger voor 1 á 2 dagen per jaar. Wil je jezelf aanmelden of wil je meer informatie stuur dan een email naar de secretaris (piet@andreasmarktbrummen.nl) of bellen mag ook op 0575-567571.
De Andreascommissie

 

Andreas Kerkbalans 2024

H. Andreas Brummen Kerkbalans 2024 Resultaat

Alle binnengekomen toezeggingen zijn genoteerd en opgeteld. Het totaal is nu €9.220,42 van 91 bijdragende adressen. Vergeleken met 2023 is dat ca. €110,- minder, maar van toen 101 adressen. Ik zou zeggen: geen slecht resultaat!

We zijn dankbaar en blij dat opnieuw blijkt dat er behoorlijk wat mensen in Brummen hun verantwoordelijkheid nemen om de RK parochie ter plaatse te steunen met hun financiële bijdrage, naast de vele mensen die als vrijwilliger bezig zijn.

Hier een speciaal woord van dank aan de lopers van de kerkbalans, zonder wie deze actie nooit zou kunnen plaatsvinden.

Nogmaals, hartelijk dank!
Laurens Mul,
Penningmeester locatie Andreas Brummen

 

Andreaskoor
Goede vrijdag 29 maart in de Oecumenische viering in de Pancratiuskerk. Waar we het lijden van Christus bezingen.
En 24 april zingen we weer in het Andreashuis. Een woord communieviering, in de Paastijd met halleluja, over de goede Herder.
Vriendelijke groet Cisca van Middelkoop.

Foto’s uit het verleden

Wat een mooie foto, het doet mij denken aan de klusochtenden van nu op het kerkhof. Saamhorigheid straalt van deze foto af. Met zijn allen zorgen dat het kruis van het calvarie na een restauratie terug wordt geplaatst en recht komt te staan. Op de foto uit 1980 staan (volgens mij): Appie en Annie Peters, Bennie Esselink, dhr. Meijer, Henk Peters, Harry Groot Zevert, Peter Mijland en Herman Blom. Alvast voor in de agenda: Zaterdag 11 mei vanaf 9.00 uur de voorjaarsklusochtend op ons kerkhof. Jolanda Jansen – Peters


 

RKJK
Het RKJK kamp, een begrip in Brummen en omstreken. Al sinds 1974 wordt tijdens het pinksterweekend het kamp georganiseerd voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 6 t/m 17 jaar. Elk jaar gemiddeld 50-80 kinderen, maar ook uitschieters met boven de 100 kinderen kamperen in de Zeddamse bossen. Met als vaste activiteiten de smokkeltocht, de vossenjacht en de spooktocht. Uiteraard komt elk jaar de rechter ook voorbij. Natuurmonumenten heeft aangegeven dat het komende Pinksterkamp de laatste keer is dat de tenten rondom de Kraamskuil mogen worden opgezet. Hoe en of het RKJK kamp daarna vorm gaat krijgen…………..de toekomst zal het uitwijzen. Deze foto is van 1989.


Orgel
In 1894 bouwde de firma Norbertus Stephanus Leijser & Zoon te Zutphen een nieuw mechanisch sleepladen-orgel voor de Sint Andreaskerk in Brummen. Het orgel staat opgesteld in twee gescheiden orgelkassen. De C-laden staan in de rechterkas en de Cis-laden in de linker. Het orgel had oorspronkelijk een aangehangen pedaal. Onder advies van Hans van der Harst heeft de firma Elbertse het orgel in 1982 gerestaureerd. (Bron www.orgelsite.nl)

Restauratie Leijser orgel
Pastor Arie Groenen zocht naar middelen om het Leijser-orgel te restaureren. Samen met een aantal parochianen, werd in 1980 de eerste (Andreas)rommelmarkt georganiseerd. Ook werd er een grote loterij opgezet met loten die fl 25.- koste, maar waar ook grote prijzen mee gewonnen konden worden. Er werden deur aan deur oliebollen verkocht, en zo kwam uiteindelijk het geld bij elkaar. De totale opbrengst van ruim anderhalf jaar inzet van diverse vrijwilligers was om trots op te zijn: fl 70.000.-.

 

Op de foto de voorzitter van de orgelcommissie Martin Elshof ontvangt de cheque van Hanny Peters.
Na sluiting van de Andreaskerk in 2016 kwam het orgel in de opslag. Gelukkig is het Leijser orgel begin 2020 in de RK Sint Josephkerk te Lochem geplaatst.
Jolanda Jansen-Peters

 

Kerkhaan terug op een katholiek nest
Op 17 oktober 1838 is de katholieke kerk aan de Oude Eerbeekseweg in Brummen door de toenmalige aartspriester van Gelderland, M. Terwindt ingewijd. Dat betekend dat op 17 oktober aanstaande de katholieke geloofsgemeenschap in Brummen 185 jaar bestaat. Op de toenmalige waterstaatskerk pronkte fier een kerkhaan. In augustus 1965 wordt de kerk gesloopt. De architect R. Th. Remmen, destijds wonend aan de Cromhoutstraat in Brummen, kwam (hoe?) in het bezit van de kerkhaan. Afgelopen zomer is de haan teruggekeerd op een katholiek nest. In een volgende Wegwijzer leest u meer over dit mooie nieuws. Mochten er vragen of opmerkingen zijn, dan hoor ik het graag.

Kerkhaan terug op een katholiek nest (deel 2)
Terwijl ik dit stukje schrijf moet het nog 17 oktober worden, de dag dat de Brummense katholieke geloofsgemeenschap 185 jaar bestaat. Op het artikel uit de vorige Wegwijzer heb ik geen reacties mogen ontvangen hoe de kerkhaan tijdens de sloop van de oude Waterstaatskerk in 1965 bij architect R.Th. Remmen terecht is gekomen. Afgelopen zomer is de haan de Cromhoutstraat overgestoken en heeft bij ons een tijdelijk onderkomen gevonden.
Ideeën voor een mooie nieuwe bestemming van de haan hoor ik graag.
Jolanda Jansen – Peters