Koffiedrinken  

We drinken na de vieringen van zondag 3 juli en zondag 7 augustus koffie.

Vrijwilligersdag

We organiseren weer een vrijwilligersbijeenkomst en wel op zondag 23 oktober om 9.30 uur. Zet u het vast in de agenda?

Kerkopenstelling

Vanaf 1 mei wordt de kerkdeur weer dagelijks door een aantal vrijwilligers geopend om mensen in de gelegenheid te stellen onze kerk te bezichtigen en een kaarsje op te steken.
Dank aan deze vrijwilligers.

Nieuwjaar, geen receptie, wel oliebollen

We zijn alweer enige tijd onderweg in het nieuwe jaar. Jammer genoeg kon de nieuwjaarsreceptie vanwege de maatregelen niet doorgaan. Maar de oliebollen waren er wel! Trudi van der Weijden en Maria Schut stonden na de kerkdienst van 9 januari achterin de kerk met dienbladen vol zakjes met warme, vers gebakken oliebollen met een nieuwjaarswens. Alle kerkgangers mochten een zakje mee naar huis nemen om thuis bij de koffie op te eten. De geste werd zeer gewaardeerd. Dank aan beide dames voor het bakken en de verdere verzorging.

Afscheid acolieten

In de viering op zondag 9 januari hebben we afscheid genomen van 2 trouwe acolieten. Eline Veenhuis en Milou Westerink hebben vanaf hun eerste heilige communie in 2010 eerst als misdienaar en later als acoliet gediend tijdens de vieringen. Eline diende voor het laatst en  kreeg namens de geloofsgemeenschap een bioscoopbon voor haar trouwe inzet al die jaren. Milou kreeg deze thuisbezorgd, zij was verhinderd. Dames: Bedankt voor jullie inzet al die jaren!

Welkom aan Carin Timmerman

Op 23 januari ging onze nieuwe pastoraal werkster Carin Timmerman voor het eerst voor in onze kerk. Ze werd aan het begin van de viering welkom geheten door Maria Schotman en kreeg aan het eind een schoofje tulpen als welkomstgeschenk. Van de parochianen een warm welkomstapplaus. Wij wensen Carin een fijne periode toe in onze parochie en hopen op een prettige samenwerking.

Kerkbalans 2022

Dank aan alle vrijwilligers die zich ook dit jaar hebben ingezet voor de actie Kerkbalans! De enveloppen zijn inmiddels binnen en de toegezegde bedragen geteld. Jammer genoeg is het bedrag minder dan vorig jaar. Ook al gaat onze kerk sluiten, er blijft geld nodig om de geloofsgemeenschap draaiende te houden. Dank aan alle parochianen die weer een bijdrage hebben toegezegd.

Tieners

De Tienerclub is op 6 februari weer bij elkaar geweest. Het thema was: Wat doe jij met je geld? Een cadeau voor oma en geld voor mensen in arme landen bleken voor hen belangrijker dan een nieuwe brommer of uit eten.

Ziekenbezoek door de bezoekgroep

De bezoekgroep bezoekt niet alleen ouderen maar ook zieke parochianen. Zij weten echter niet altijd wanneer iemand ziek is of opgenomen in een zorginstelling. Zij stellen het op prijs als u de naam van een zieke aan hen doorgeeft. Dit kan bij Annie Willemsen tel 451853.

Laatste viering met Marga Engelage 

Op zondag 6 juni ging pastoraal werker Marga Engelage voor de laatste keer voor in Steenderen. Na de zegen werd ze toegesproken door Maria Schotman. Zij bedankte Marga voor haar altijd weer inspirerende woorden, haar betrokkenheid, enthousiasme en optimisme. Ze kreeg een boekje met foto’s van haar activiteiten in Steenderen en een mooie bos bloemen. Daarna kwam het slotlied, geschreven door Marijke Steemers, op de melodie van: Eens als de bazuinen klinken.  Marga was zichtbaar ontroerd toen ze de tekst meelas in het fotoboekje. Na afloop dronken we buiten koffie en namen de kerkgangers afscheid van Marga.

Afscheidslied voor Marga Engelage-van Langen

Marga gaat ons nu verlaten, het pensioen dat komt eraan
Eenentwintig jaren praten, luist’ren, stil zijn, was haar baan
Na 8 jaren in ons midden, komt daar nu een einde aan.

’t Leven is gelijk een maaltijd, ’t voorgerecht is nu voorbij.
Tijd van baby, kleuter, puber, jong volwassen allerlei.
Onbezorgde jonge jaren, zorgeloos en frank en vrij.

’t Tweede deel van onze maaltijd vormt het grote hoofdgerecht.
Met zijn leuke fijne tijden, maar soms ook met een gevecht.
Pijn , verdriet, geluk en liefde, bij het leven hoort dit echt..

Dan het toetje van het leven, oh wat kan dat heerlijk zijn
Tijd voor hobby’s, vriend en manlief, weg met stress en dat is fijn.
Proef eens van dit nagerecht en proost maar met een glaasje wijn.

Met geloof en hoop en liefde, ging jij voor in onze kerk,
Wij parochianen danken jou voor al dit goede werk,
Wensen jou met Dirk het goede , samen één en samen sterk.

Wijze: Eens als de bazuinen klinken

Tekst: Marijke Steemers

Parochienieuws

Regelmatig geeft het parochiebestuur een nieuwsbrief uit met allerlei wetenswaardigheden. Deze wordt digitaal verstuurd. Vooral in deze tijd is het prettig om goed op de hoogte gehouden te worden. U kunt zich op deze brief abonneren. Het kost u niets, alleen even aanmelden bij het secretariaat: secretariaat@12apostelen.nl De brief heet: Parochiepost.

Strooiveld

Om tegemoet te komen aan de wensen van deze tijd is er nu de mogelijkheid om as van een overledene niet alleen in een urnenput te plaatsen, maar ook om uit te strooien. Er is een plek op het oude gedeelte van het kerkhof geschikt gemaakt voor dit doel.  Bij het strooiveld is een muurtje gemetseld met een kruis erin.  Er wordt in het najaar nog een mooie struik bij geplaatst. Nabestaanden kunnen de as van hun overledene hier uitstrooien. In een steen kan de naam van de overledene gegraveerd worden. Deze steen komt dan op het grijze grind te liggen. Voor het uitstrooien dient vooraf contact te worden opgenomen met het bestuur van de de stichting begraafplaats. 

 

 

 

 

 

 

Airconditioning in het mortuarium

Het mortuarium kan weer het hele jaar door gebruikt worden nu er een nieuwe airconditioning is aangelegd. De oude functioneerde niet meer. Er is nu voldoende koeling bij een opbaring.

Veranderde samenstelling van de plaatselijke PCI.

U leest er niet zo vaak over, maar dat komt omdat de PCI (Parochiële Caritas Instelling) in stilte werkt. Zij helpen mensen die in (geld)nood zitten en dat wordt niet aan de grote klok gehangen. Elders in de Onderweg vindt u wel vaak een stukje van de overkoepelende PCI van de 12 Apostelen. In onze plaatselijke PCI geeft Jos Lohuis het stokje over aan Theo IJsseldijk. Wij zijn Jos dankbaar voor het vele werk dat hij voor de PCI heeft verzet. Blij zijn we dat er een opvolger is gevonden in de persoon van Theo. Wij wensen hem veel succes en voldoening in deze functie.

Een rozenkrans met ontelbare rozenhoedjes

Sinds enige tijd ligt er op het Maria altaar achter in de kerk een grote rozenkrans. De trouwe kaarsjesopstekers hebben dit vast gezien. Deze rozenkrans heeft toebehoord aan zuster Nepomucena. Zij is de tante van onze mede-parochiaan Johan van der Haar. Johan schrijft het volgende over zijn tante: ‘Als jong meisje trad Annie Fanger, de oudere zus van mijn moeder, als postulante in bij de Zusters van O.L. Vrouw te Amersfoort. Bij haar professie koos Annie als kloosternaam Nepomucena, afgeleid van de naam van een Boheemse priester, de heilige Nepomuk, bekend door het biechtgeheim. Pas 3 weken oud werd ik (Johan) als baby al gepresenteerd aan de nonnengemeenschap in Maarssen (april 1934). Een regelmatig gerespecteerde bezoeker aan de nonnen in Maarssen was tot 1928 meneer pastoor Mgr. Dr. Alphons Ariëns. Bij één van die gelegenheden, zo is mij (Johan) verteld, herstelde zuster Nepomucena een defect aan de rozenkrans van meneer pastoor. Na het overlijden van haar zus ontving mijn moeder een grote rozenkrans. Deze werd door de nonnen rondom het kloosterkleed gedragen. Deze rozenkrans wil ik graag schenken aan de geloofsgemeenschap van de Willibrordparochie in Steenderen.’ Aldus de heer Johan van der Haar.

Boekje Herder zonder bokken
Het boekje over de Steenderense periode van pastoor Alphons Ariëns wordt herdrukt bij voldoende belangstelling.

U kunt hiervoor intekenen bij Maria Schotman door een mail te sturen aan mariaschotman@gmail.com

Herder zonder bokken

Communie thuis ontvangen:
Indien u thuis de communie wenst te ontvangen, kunt u contact opnemen met Annie Willemsen, tel. 451853.