In memoriam

Johannes Wilhelmus Maria van der Meer 

Jan van de Meer is geboren op 4 april 1935 te Amsterdam. Jan kon goed leren en wilde als kind al priester worden. De weg daarnaar toe startte in 1950 op het kleinseminarie van de Missionarissen van Mariannhill te Arcen en werd voltooid op het Philosophicum te Warmond. Op 27 mei 1961 volgde de priesterwijding in de kathedraal van Haarlem. Jan startte als kapelaan in de Goede Herderparochie te Laren N.H. Hij maakte al snel carrière, o.a. omdat hij zich had gespecialiseerd in catechese. In 1969 werd hij moderator op de pedagogische academie te Hilversum. Zijn kennis van catechese werd vandaaruit landelijk ingezet. Die functie combineerde hij lang met onderwijskundig en pastoraal werk in Soest en Soestdijk.
In 1978 werd Jan benoemd tot pastoor in Haarlem-Aerdenhout en in 1990 in de parochie Zuidelijk Flevoland (Almere). Zowel in Haarlem als in Almere heeft hij o.a. veel betekend voor het onderwijs en voor de oecumene.
In 2000 ging Jan met emeritaat en verhuisde naar Zutphen. Aldaar is hij jarenlang als emeritus in de parochie ‘De Twaalf Apostelen’ in diverse geloofsgemeenschappen voorgegaan, waarbij het accent op Vorden kwam te liggen. Daar heeft Jan in 2011 dan ook zijn 50-jarig priesterjubileum gevierd. En ook zijn allerlaatste viering op zijn 80ste jaar! Jan is te karakteriseren met begrippen als “vriendschappen”, “verbondenheid” en “niet moeilijk doen”.
Hij was een vooruitstrevend katholiek, zowel voor als na zijn emeritaat. De laatste jaren nam zijn gezondheid af, maar Jan stelde steeds: “nee hoor, ik mag niet klagen”. Na een kort ziekbed is Jan op 4 januari 2024 op 88-jarige leeftijd overleden.
Een bijzonder en inspirerend mens is van ons heengegaan.