Vorden icoon e-mail_318-31250Nieuw emailadres

Het secretariaat van onze geloofsgemeenschap heeft een nieuw emailadres: ggchristuskoningvorden@gmail.com   De oude emailadressen van tiscali en van worldonline zijn komen te vervallen.

2024

Tijdvak Januari – februari

Dienst van de Eenheid
Zondag 21 januari om 10:00 uur is de Dienst van de Eenheid. Deze keer is de viering in de Dorpskerk. Pastor Wil Matti gaat namens de katholieke kerk in deze dienst voor.
Het thema is: Heb God lief en je naaste als jezelf

Vieringen Christus Koningkerk 2024

In principe is het de bedoeling dat we de 2e zondag van maand een viering in de kerk houden. Hier zullen onze eigen voorgangers voorgaan in een woord- en communieviering. De laatste zondag is er dan een samenkomst in de parochiezaal.
Op de 2e zondag van januari, de 14e, is er echter geen viering in de Christus Koningkerk. Die dag wordt de H. Willibrordkerk in Hengelo aan de goddelijke eredienst onttrokken. Daarom zijn er géén andere vieringen in de parochie. Pastoraal team gaat voor.

Wel zal er 1 keer in de 2 maanden, op donderdagochtend 10.00 uur, een viering plaatsvinden met een voorganger vanuit het pastorale team. Dit zijn de volgende data: donderdag 15 februari, met pastor H. Scheve, donderdag 18 april met pastoraal werker Carin Timmerman en donderdag 20 juni met pastor Scheve.

Afscheid Gerda van der Mey van de bezoekersgroep
Na vele jaren van inzet als coördinator van de bezoekersgroep heeft Gerda aangegeven te willen stoppen.
We bedanken haar hartelijk voor haar inzet en wensen haar alle goeds. Ria van der Linden en Liduin Volker zullen deze taak overnemen.

Herdertjestocht 2023
Vrijdag 20 december was de zevende Herdertjestocht in Vorden. Een lichtjesroute georganiseerd vanuit de Raad van Kerken. De start was vanaf de Dorpskerk. Het verhaal dat begint met de boodschap die Maria kreeg van de engel Gabriel, tot de stal van Bethlehem aan het eind in de Christus Koningkerk, was te zien in een route die d.m.v. 1000 (!) potten met lichtjes was aangegeven. Aan het einde kregen alle kinderen een presentje.
Tussen de scenes waren er ook  midwinterhoornblazers. Aan het eind op het plein van de Christus Koningkerk was er voor iedereen chocomelk, sap of glühwein.
Mede dankzij hulp van alle vrijwilligers en sponsoren was het een geslaagde tocht die door meer dan 700 kinderen, ouders en grootouders is gelopen.