“De Passie 2022 –  Ken je mij”

We gaan op Goede Vrijdag  15 april 2022
weer een aantal uitvoeringen
van de Passie verzorgen

in de Christus Konin
gkerk in Vorden .
De Passie werkgroep van de HH. Twaalf Apostelen
brengt dan voor de zevende keer
in een eigentijdse uitvoering en in een vernieuwde vorm,
het lijdensverhaal van Jezus voor het voetlicht.
Het thema van de Passie 2022 is
‘Ken je mij?’

Het lijdensverhaal van Jezus is niet alleen een historisch feitenrelaas van Jezus’ laatste levensdagen,
maar ook een verhaal waarin de betekenis van het lijden en sterven van Jezus wordt belicht.
Het is een verhaal over keuzes maken, een verhaal waarin de blik op ons eigen leven wordt gericht
en een verhaal dat ons vertelt dat Zijn lijden en dood niet het einde is, maar het begin van nieuw leven.
Daarmee is het aloude verhaal over de lijdensweg van Christus ook in onze wereld actueel.
Waar en in wie herkennen wij Jezus’ handelen? En wat doet dit met ons?
Nemen ook wij het kruis op, voelen wij ons medeverantwoordelijk voor wat er in onze samenleving gebeurt
en zien wij de worsteling van de medemens om te overleven? Jezus stelt ons de vraag:
‘Ken je mij?’
Hem kennen betekent je bewust zijn van wat de ander doet en voelt en van wederzijds begrip en respect.
Wie zien wij als wij naar onze medemens kijken?
Herkennen wij in de ander, een mens die een beroep op ons doet
en die om onze aandacht vraagt?
Wat doet verraad met een mens?
Wat doet lijden met een mens?
Wat doet haat met een mens?
Wat doet verlies van waardigheid met een mens?

Wat doet oorlog………?

De eigentijdse passieviering wordt behalve in de Christus Koningkerk in Vorden

De Passie 2022 ‘Ken je mij?’

Het Passieteam bestaat uit:   Frank Sterenborg, Wil Matti en Margriet te Morsche.

 

Judas en Jezus: werd de tijd maar teruggedraaid

Hieronder impressies van de Passie 2019
                                                
Facebook


Generale Repetitie: Passie Projectkoor 2019

                     Eelco, Rene en Eric

 

 

Ellis, Henry, Johnny, Herald