Terugblik parochieavond te Vorden

Pater Jan Hulshof heeft op donderdag 7 december jl. een lezing gehouden met de titel: “Aarde, mijn aarde, mijn moeders huis”. Deze lezing was geïnspireerd op de rondbrief “Laudato Sì” welke is geschreven door Paus Franciscus in 2015. Vijf personen uit onze locatie waren aanwezig. Deze lezing was dermate inspiratievol dat we er hier ook wat over willen vertellen. De Paus heeft haarscherp beschreven waar we als wereld en mensheid momenteel verkeren. Dat we wel de middelen bezitten om de wereld te vernietigen maar nog niet bij machte zijn om grote stappen te zetten om de wereld te redden, ondanks alle tekenen dat de wereld “kermt” door de mensheid. Hiervoor dienen wereldleiders moeilijke beslissingen te nemen en moet het huidige systeem van economische groei op basis van steeds meer consumptie gestopt worden. Dit systeem is immers onhoudbaar. Vandaar de oproep voor een “nieuwe levensstijl” en een “ecologische” bekering. In feite het rentmeesterschap waar we als katholieken voor moeten instaan. Dit kan alleen met een nieuw economisch model waarbij levenskwaliteit voorop staat en een politiek klimaat dat niet wordt bepaald door belangen van multinationals. Dit lijkt allemaal buiten ons bereik maar we kunnen zelf ook een steentje bijdragen door kritisch en bewust te leven, hetgeen een verrijking kan zijn.