Het nieuwe jaar is inmiddels alweer een paar weken oud. We kijken terug op een mooie kerstviering en een inspirerende oecumenische dienst op oudejaarsdag. En natuurlijk de nieuwjaarsreceptie waarin we elkaar alle goeds voor 2024 hebben gewenst.

Een groep bewoners van een zorginstelling uit Zutphen heeft net als vorig jaar de kerststal bezocht en genoot hier zichtbaar van. De bloemengroep had weer voor een prachtige versiering gezorgd en samen met de mooi gebouwde kerststal zag het geheel er aantrekkelijk uit. Op beide kerstdagen konden mensen komen kijken en een kaarsje opsteken. Inmiddels is alles weer opgeruimd en gaan de ‘gewone’ vieringen weer van start.

Marijke Steemers 50 jaar koordirigent

Tijdens de jaarlijkse Ceciliaviering op 19 november, is Marijke Steemers gehuldigd voor 50 jaar koordirigente. Aan het eind van de viering werd Marijke, tot haar grote verassing, door voorganger Mevr. Gerry Spekkink, verzocht naar voren te komen. Hier werd zij door Gerry lovend toegesproken en werd ook de aanbevelingsbrief van de Sint Gregorius Vereniging voorgelezen. Vervolgens werd aan Marijke de draagspeld in goud voor 50 jaar koordirectie en de bijbehorende oorkonde uitgereikt. Tevens werd haar, namens het koor, een mooi boeket bloemen overhandigd.  Namens het koor sprak Willie Geurts ook nog een woordje tot Marijke. Hierin  gaf hij een terugblik over de jaren die Marijke als dirigente voor het koor heeft gestaan. Over haar toewijding, enthousiasme en als verbindende factor binnen het koor. Ook  doet Marijke de laatst jaren de orgelbegeleiding tijdens de vieringen in onze kerk. Dit doet ze met verve. Van alle koorleden en aanwezige parochianen kreeg ze een groot applaus voor haar jarenlange inzet. Na afsluiting van de viering werd ze door alle aanwezigen persoonlijk gefeliciteerd. Vervolgens was er in het Kerspel voor iedereen thee/koffie met iets lekkers. Hierna bleven de koorleden in het Kerspel om samen het Ceciliafeest te vieren met een  drankje en onder het genot van een uitgebreid buffet. Als koor kunnen we terugkijken op een goed en gezellig jaar onder leiding van Marijke.

De tieners hielden een Kerstchallenge

Op zondagavond 17 december kwam een leuke groep van 12 tieners uit beide Steenderense kerken in Het Anker bij elkaar voor de landelijke Kerstchallenge. Samen maakten zij, door middel van audio-fragmenten, spelvormen en opdrachten, de reis mee die Maria en Jozef lang geleden maakten. Een reis die uiteindelijk eindigde in Egypte. Onderweg ontmoetten zij verschillende mensen, waarover zij in gesprek gingen, zoals wijze koningen, herders en een herbergier. De herders bijvoorbeeld… dat waren ruige kerels, maar ook de eersten die in de stal op bezoek gingen bij het Kindje Jezus. We hebben vaak vooroordelen over mensen, maar is dat terecht? De tieners kregen als opdracht drie personen te tekenen: een zakenman, een fotomodel en een persoon met weinig geld. Hoe zien we hen? Opvallende reacties van de tieners: ‘Ik teken een zakenvrouw; ook vrouwen leiden immers een bedrijf’; ‘Ik teken een boer, want juist een boer moet tegenwoordig een echte zakenman zijn’ en ‘Dit fotomodel heeft kleurige vrouwenkleren; maar ze kan natuurlijk ook jongenskleren dragen wanneer ze dat wil’. Daarnaast was er vanzelfsprekend ook een luciferdoosjes-race, want zo’n wedstrijd mag nooit ontbreken op een challenge.

Terugblik oecumenische dienst 15 oktober

De protestantse kerk was goed gevuld met gelovigen van beide kerken. Het gelegenheidskoor zong een aantal liederen. Het thema was: ‘Laat je hart bewogen worden.’ De lezing van de barmhartige Samaritaan paste hier goed bij en dominee Hubertien Oostdijk had een indringende overweging die opriep om te zien naar je medemens. In de gebeden werd onder andere gebeden voor alle vluchtelingen, oorlogssituaties, armen, hongerigen en alle problemen die ieder van ons bezig houden. We kunnen als gelovigen niet alle ellende de wereld uit helpen, maar wel in onze eigen omgeving er zijn voor de medemens. Na afloop bleven velen nog een kopje koffie of thee drinken.

Barbecue voor de tuingroep

Op donderdag 26 oktober hielden de mannen van de onderhoudsgroep een barbecue om het werkseizoen af te sluiten. De dames die het Kerspel schoon houden, Annie Willemsen en Gerda Langenhof kregen ieder een mooie bos bloemen. Het was een gezellige bijeenkomst met gelukkig mooi weer en lekker eten. 

Terugblik op de oecumenische startzondag

‘Ga mee’… en Steenderen kwam massaal! Op zondagmorgen 3 september liep de grote zaal van Het Anker vol mensen voor een gezamenlijk ontbijt. Die gezellige ontmoeting was het begin van de startzondag, de start van het kerkelijk seizoen van beide Steenderense kerken. Het thema van de dienst was: ‘Ga mee!’  En in Steenderen ging men op die zondagmorgen inderdaad massaal mee. Mensen uit beide kerken, gasten en ook buurtgenoten van de Remigiuskerk kwamen na afloop van het ontbijt naar de gezamenlijke kerkdienst. Alleen al het koor, dat was samengesteld uit leden van de protestantse cantorij en het kerkkoor van de R.K. parochie, bestond uit niet minder dan 25 personen.
De kinderkerkleiding hield met de aanwezige kinderen een boeiend programma over ‘Samenwerking’, door middel van diverse leuke spelen. Bij terugkomst in het kerkgebouw kregen de kinderen alle kerkgangers ook al snel in beweging met een van die samenwerkingsspelen. “Ga mee, is het thema dit jaar”, zo legde ds. Hubertien Oostdijk uit. “We gaan dit jaar op weg om met elkaar de wereld leefbaar te maken voor iedereen. Het gaat erom ‘handen en voeten te geven’ aan het omzien naar elkaar. We moeten ons dorp leefbaar maken, zodat er toekomst is voor alle mensen. Ga mee en doe mee

Traditionele vaandelhulde op de Steenderense kermis

Op vrijdag 15 september nam diaken Theo ten Bruin de traditionele vaandelhulde van de kleine schutterij in ontvangst. Hij verving pastoor Scheve die vanwege een voetblessure hiertoe niet in staat was. De diaken kweet zich prima van deze taak en wist de jeugd op een uitnodigende manier te benaderen. Zijn onderwijskwaliteiten kwamen hierbij goed van pas. Na het vaandelzwaaien velden de bielemannen de bloemenpaal, alles begeleid door de trommels. 

Tienerclub is weer van start gegaan

Begin september is de tienerclub, voor jongeren tussen 10 en 15 jaar uit de beide Steenderense kerken, weer van start gegaan. We zijn blij dat het aantal tieners dat zich heeft aangemeld, nog steeds groeit. Het seizoen begon, op verzoek van de jongeren, ditmaal met een sportieve activiteit. Op zaterdagmiddag 2 september, het startweekend van de beide kerken, vertrokken ze met een aantal auto’s richting de bowlingbaan in Zutphen. Daar kon iedereen laten zien hoe sportief en behendig ze hiermee zijn.  En natuurlijk lieten ze ook zien wie de meeste punten kan scoren. De middag werd afgesloten met gezamenlijk eten bij de leiding thuis. Het werd een gezellige start van het seizoen. De tienerclub komt een keer per maand bij elkaar. Jongeren tussen 10 en 15 jaar kunnen zich nog steeds aanmelden. Voor meer informatie, mail: henkenmarionknol@gmail.com 

Zonnige Pinksterviering bij Boerderijwinkel Horstink

Op zondag 28 mei moesten er stoelen bij gehaald worden om alle belangstellenden een zitplaats te kunnen bieden voor het bijwonen van de oecumenische openluchtdienst.
Koorleden van beide kerken verzorgden de zang, begeleid door Bram van Oort. Het thema van de dienst was: Groeikracht van de Geest. Prachtige bloemstukken omlijstten het tafelaltaar. Dominee Hubertien Oostdijk en Maria Schotman gingen voor. Mede dankzij het mooie weer werd het een fijne dienst met na afloop gezellig koffie drinken. Dank aan de vele vrijwilligers die hebben gezorgd voor de opbouw en afbouw, de bloemen, de koffie, het geluid. En dank aan de fam. Horstink voor het beschikbaar stellen van hun boomgaard.

Actie zomertas

Na afloop van de oecumenische dienst werd er een inzameling gehouden voor de actie Zomertas. De opbrengst is besteed aan het vullen van tassen met spullen voor gezinnen die het niet breed hebben en niet op vakantie kunnen. Bij de gemeente konden gezinnen zich aanmelden. Inmiddels hebben 7 gezinnen een tas met inhoud gekregen ter waarde van 50 euro.

Gezellige afsluiting van het tienerclub-seizoen

Op zondagavond 18 juni kwam de tienerclub, voor jongeren tussen 10 en 15 jaar van beide Steenderense kerken, bij elkaar voor een gezellige afsluiting van het seizoen. De tieners kwamen maandelijks bij elkaar voor een programma, waarbij ook gezamenlijk gegeten werd. Het hoogtepunt van afgelopen jaar was de deelname aan de landelijke Paaschallenge. Op de avond voor Pasen werd deze Paaschallenge gehouden, waarbij in de zaal van Het Anker allerlei boeiende opdrachten werden uitgevoerd. Centraal stond daarbij het Bijbelverhaal over het Laatste Avondmaal en hoe de 12 discipelen die nacht beleefd hebben. Bij de seizoenafsluiting op 18 juni gingen we gezellig barbecueën, nadat we eerst een fotopuzzeltocht door het dorp deden. De tienerclub start na de vakantie weer, begin september a.s.

Verloting paaskaars

Dit jaar had zich slechts één gegadigde aangemeld voor de paaskaars. Dat was Sander Vredegoor.
De kaars kon dus zonder loting aan hem worden overhandigd na de viering van 21 mei jl.

Gezellige zondagmiddag

Op zondagmiddag 19 maart kwamen 2 mensen naar het Kerspel. We hebben met ons drieën twee uur lang gepraat onder het genot van een kopje thee en paaseitjes. De tijd vloog om. In het najaar pakken we het weer op en hopen dan op wat meer deelname.

Onderhoudsgroep

De onderhoudsgroep heeft de mouwen weer opgestroopt en het gereedschap uit het vet gehaald. Eerst het kerkhof opknappen, dan de perken voor de kerk weer opschonen, het laatste blad verwijderen, vegen, hier en daar een likje verf en ga zo maar door. Dank zij deze noeste vrijwilligers ligt alles rond de kerk er altijd netjes bij. Het is niet alleen onderhoud plegen wat ze doen, er is ook tijd voor gezellig koffie drinken en het dorpsnieuws doornemen. Dit is minstens zo belangrijk. Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom. Het onderhoud gebeurt 1x per twee weken (in de oneven weken)op donderdagmiddag. Kom gerust eens kijken.

Jubilarissen gemengd koor

In de katholieke kerk vieren we het feest  van de patroonheilige Caecilia, een meisje uit een  voorname Romeinse familie. Ze zou heel jong uitgehuwelijkt zijn aan iemand uit een andere Romeinse adellijke familie. Ze vond troost in de muziek en stierf de marteldood omstreeks  230 na  Chr. Als patrones van muzikanten werden talrijke  muziekverenigingen, koren, fanfares en orkesten naar haar genoemd. Ons gemengd koor is  weliswaar niet naar haar genoemd maar dat neemt niet weg dat we op 27 november haar herdacht hebben en  een mooi feestje gebouwd hebben. In  de kerk liet pastor Baneke 2 jubilarissen naar voren komen: Toos Rutjes die al 50 jaar bij het koor zingt en Carolien Frijters, ook niet mis, 25 jaar, met veel enthousiasme. Beiden kregen resp. een speldje ( 50 jaar) en een medaille uitgereikt. Na het ‘Lang zullen ze leven’ en het maken van de foto ging het koor naar ’t Kerspel voor  een lekker kopje koffie met iets lekkers. Om 12 uur kwam de catering met een heerlijke brunch. Het werd een gezellig en lekker samenzijn.

Ontspanningsmiddag 8 oktober

De jaarlijkse ontspanningsmiddag in Het Anker was een groot succes. Een middag vol gezelligheid, aangeboden aan alle mensen die bezocht worden door de HVD van de protestantse kerk en de bezoekgroep van onze geloofsgemeenschap. Naast onderlinge ontmoetingen kon men luisteren en kijken naar verhalen en muziek van Jan en Gemma Alfrink. Verhalen verbinden, maken de wereld boeiender, geven troost en plezier. Dominee Hubertien Oostdijk nam de rol van gastvrouw voor haar rekening en trapte af met een welkomstwoord. Ze noemde speciaal de vrijwilligers, die al jarenlang als een geoliede machine zorgen voor de hele organisatie van de ontspanningsmiddagen. Er werd een kaars aangestoken voor alle mensen die het afgelopen jaar zijn overleden ten teken dat ze voortleven in onze herinneringen. Net als voorgaande jaren werd de middag afgesloten met een gezamenlijke broodmaaltijd en heerlijke zelfgemaakte groentesoep met gehaktballetjes.

Oecumenische dienst 9 oktober

In een goed bezette Remigiuskerk met gelovigen van beide kerken werd er een inspirerende dienst gehouden met als thema: ‘Doe wat je kunt.’ Er gebeurt zoveel in de wereld waar je geen invloed op hebt. Doe dan wat je kunt, alle beetjes helpen. Het hoeft niet altijd met geld te zijn, maar een vriendelijk woord, een uitgestoken hand, kortom: oog voor de mensen om je heen. Zangers van beide kerken ondersteunden de liederen en zongen ook meerstemmig.

Na afloop werd er gezellig nagepraat tijdens de koffie.

Kom, kom d’r in 16 oktober

Met deze slogan had het koor 2gether de mensen uitgenodigd naar de kerk te komen voor een bijeenkomst met zang en gedichten. De aanvangstijd was niet zoals gebruikelijk, maar om 11.00 uur. Het koor stond voor het altaar en op de zijaltaren stonden kaarsen en lege vazen. Steeds werd er gezongen en tussendoor waren er pakkende teksten. De kaarsen werden ontstoken en langzaam maar zeker raakten de vazen gevuld met rozen. Op het eind kregen de vele aanwezigen een roos uitgereikt en tot slot werd: ‘Ik geef je een roosje’ gezongen. Onder het genot van een kopje koffie en door het koor gebakken cake werd er nagepraat. De bezoekers gingen zeer tevreden naar huis. Dit initiatief van het koor is voor herhaling vatbaar. Foto 2

Vrijwilligersdag 23 oktober

Na twee jaar konden we weer alle vrijwilligers uitnodigen om ze in een gezellig samenzijn te bedanken voor hun inzet. Ook dit jaar werd er een groep in het zonnetje gezet en wel de woord- en communiedienstgroep en de lectoren. Trudi van der Weijden sprak de groep toe. Ze zei onder andere: ’Respect is één van de betekenissen van de rode roos. Daarom voor ieder van jullie een rode roos.’ Jammer genoeg was niet iedereen aanwezig van de groep, maar zij kregen de bijbehorende roos thuis gebracht. Het was na de viering, waarin Wil Matti voorging, een gezellige boel in het Kerspel met een hapje en een drankje, soep en broodje kroket. 

Allerzielen 2 november

Dit jaar was de Allerzielenviering op de dag zelf, namelijk woensdag 2 november. Pastor Baneke ging voor in de eucharistieviering waarin voor alle overledenen van het afgelopen jaar een kaars werd aangestoken. Na afloop gingen allen naar de verlichtte begraafplaats waar ieder een lichtje op een graf kon zetten. De graven werden gezegend en het koor zong enkele liederen.

Zeven koorjubilarissen en afscheid organist.

Gemengd koor

Op zaterdagavond 30 april werden er na de eucharistieviering 5 koorleden gehuldigd van het gemengd koor. Vanwege corona kon dit niet eerder plaatsvinden. Drie dames werden onderscheiden met de eremedaille St. Gregorius in goud voor hun 40-jarig lidmaatschap. Het zijn de dames Antoinet Masselink-Peters, Riek Veenhuis-Tankink en Ada Rutjes Steentjes. De heren Jan Godschalk en Willie Geurts kregen een gouden speld voor hun 50 jarig lidmaatschap. Omdat hier geen medaille voor bestaat is het een klein speldje met het getal 50 erop dat je op je eerder gekregen medaille kunt spelden. Alle jubilarissen kregen de bijbehorende oorkonde en een bos bloemen. Natuurlijk werd het: Lang zullen ze leven gezongen en kregen zij een welverdiend applaus. Applaus was er ook voor Gerard van de Woerdt die na heel veel jaren afscheid nam als organist. Hij kreeg als dank een beeldje van 2 mensen die elkaar de hand geven. Ook kreeg hij een bos bloemen. Op zondag 1 mei heeft het koor het Caeciliafeest gevierd, de patroonheilige van de kerkkoren.

De repetities van het gemengd koor vinden niet meer wekelijks plaats, maar steeds op de maandagavond voorafgaand aan een viering waarin het koor zingt. Na de coronatijd is het koor op sterkte gebleven. Alle zangers en zangeressen zijn weer present, behalve degenen die vanwege hun fysieke gesteldheid niet meer kunnen. De meeste koorleden hebben meegezongen tijdens de oecumenische openluchtdienst in het Plantenbos.  

 

2Gether

Ook bij het samengestelde koor van zangers uit Keijenborg en Steenderen waren 2 jubilarissen. Op zondag 15 mei zong het koor in Steenderen en werden aan het eind van de eucharistieviering 2 zangers naar voren geroepen. Wat waren zij verrast. Wilma Vrielink-Roording en Maurice Geurts zijn beiden 40 jaar lid van het koor. Het begon als jongerenkoor, later werd het Vocal Motion, omdat de jongeren van toen steeds ouder werden en lid bleven van het koor. Sinds een aantal jaren zijn het koor van Keijenborg en Steenderen samengevoegd en zingen beurtelings in beide kerken.

Wilma en Maurice kregen de eremedaille St. Gregorius in goud opgespeld en de oorkonde en bloemen. Na afloop van de viering werden ze gefeliciteerd door de aanwezigen en was er wat extra lekkers bij de koffie in het Kerspel.

 

 

 

Eerste heilige communie

Op zondag 22 mei deed Jonna van der Wiel haar eerste heilige communie in Keijenborg. Het was een mooie viering. Na afloop kreeg ze een Speurbijbel van onze geloofsgemeenschap en de felicitaties.
Jonna schreef een stukje voor de Onderweg:
Mijn eerste heilige communie
Zondag 22 mei deed ik mijn eerste heilige  communie. We hebben gezongen en voorgelezen en we hebben een hostie gehad. Samen met 15 andere kinderen hebben we elke maandag geoefend. Twee keer in de kerk in Keijenborg en de andere keren op school in Keijenborg. En de eerste keer hebben we geknutseld. Een soort van krans met een foto van ons erin. De krans hebben we van hartjes gemaakt in allerlei kleuren .
Groetjes Jonna. 

De Tienerclub

Haar zus Lenthe heeft deelgenomen aan de tienerclub vanuit de protestantse gemeente. Ze schrijft het volgende hierover: Afgelopen maanden hebben we met de Tienerclub verschillende spellen en activiteiten gedaan bij het Anker. We hebben bijvoorbeeld een stukje van een film van Jezus gekeken, speciaal ganzenbord gespeeld met dingen over Jezus en gezellig gekletst. Als afsluiter was er zondag 22 mei een barbecue. Het was heel gezellig met elkaar. Lenthe

Oecumenische dienst

Op zondag 5 juni, eerste Pinksterdag was de jaarlijkse oecumenische openluchtdienst, dit keer in het Plantenbos. Het was een hele mooie, inspirerende dienst, waarin de kinderen in het bos op zoek gingen naar de vlammetjes (van papier) en de vele aanwezige volwassenen werden gevoed met gebed en een inspirerende overweging. Een samengesteld koor uit beide kerken zong, begeleid door Ron Holtslag. Na afloop was er koffie en thee. Dankzij de vele vrijwilligers was alles weer tot in de puntjes verzorgd. 

 

 

 

 

Overledenen

Op 31 mei is Hermina Johanna Masselink-Peters overleden op de leeftijd van 89 jaar. De uitvaart van Mientje heeft op 7 juni plaatsgevonden, waarna ze bij haar man is begraven.

We hebben in maart van een aantal parochianen afscheid genomen.
Op 3 maart van Aleida Gijsberta Roelofs-Peek. Leida mocht 91 jaar worden.
Op 25 maart overleed plotseling Wilhelmina Antonette Maria Wolbrink-van Aken. Mia werd 73 jaar. Zij was lid van de bezoekgroep en zou helpen bij de zondag doorzagen.
Ook op 25 maart overleed Gerhardus Hendrikus Theodorus Gosselink. Gerard werd 90 jaar.
Op 28 maart overleed Henricus Johannes Masselink in de leeftijd van 89 jaar. Bakker Henk woonde al lang niet meer in Steenderen maar wilde hier begraven worden bij zijn vrouw.
Op 29 maart overleed Wilhelmina Theodora Petronella Beijer-Koster op de leeftijd van 87 jaar. Mientje Beijer en Gerard Gosselink woonden beiden in Steenderen maar stonden nog ingeschreven in Olburgen.

Wij wensen alle families veel sterkte toe in dit grote verdriet.

Terugblik vastenmaaltijd

Op Goede Vrijdag kwamen ’s middags om vijf uur 18 parochianen samen in het Kerspel voor de vastenmaaltijd. Dit was de afgelopen 2 jaar niet mogelijk. Eerst verzorgde Maria Schotman een opening met gedachten rond het lijden en sterven van Jezus. Er stond een kruis opgesteld met stenen, een kaars en een rode bloem. Na een gebed kon de maaltijd beginnen. Zoals altijd was het een gezellig en lekker samenzijn. Trudi van der Weijden werd met een groot applaus bedankt voor alle jaren dat zij de maaltijd had gekookt. Ze heeft het stokje overgedragen aan twee Maria’s, Schut en Schotman. Na de koffie vertrok een auto vol mensen naar Vorden om daar de Passie bij te wonen. 

Opbrengst vastenactie

Na telling van het geld uit de ingeleverde vastenzakjes kwamen we uit op een bedrag van ruim 330 euro. Hartelijk dank voor uw bijdrage namens de mensen in Guatamala.

Palmtakjes

Ook al was er geen viering met Palmpasen, de gezegende palmtakjes waren er wel en konden met Pasen worden meegenomen. Jammer genoeg had de buxusmot goed zijn best gedaan en zagen de takjes er wat haveloos uit. Hopelijk kunnen we volgend jaar voor mooiere takjes zorgen. Heeft u nog een mooie struik en mogen we hiervan knippen, dan horen we dit graag.

Paaskaars

De nieuwe paaskaars is tijdens een indrukwekkende Paaswake in de Sint Jan te Zutphen gewijd en was op eerste paasdag in de viering met voorganger Laura van der Kam aanwezig in onze kerk.

Voortgang kerksluiting

Eind februari is er een delegatie van het bestuur en procesbegeleider Harry Bisseling met de leden van de locatieraad en pastoraatgroep van onze geloofsgemeenschap in gesprek geweest. Wij vertelden hoe de boodschap over de sluiting is overgekomen, hoe we denken over de toekomst, welke vragen er leven etc.  In de begeleidende brief bij de vorige Onderweg heeft u het een en ander hierover kunnen lezen. Op 4 april was er een avond in Keijenborg waar gesproken werd over de voortgang van de kerksluitingen. Er werd uitleg gegeven en vragen beantwoord. Op 14 mei is er een vervolg geweest, waarover u later meer hoort.

De zondag doorzagen

Op zondag 27 maart gaan we eindelijk de start maken voor het breken van de saaie zondagmiddagen. Nu de coronaregels versoepeld zijn durven we het aan. Graag verwelkomen wij u op zondagmiddag 27 maart om 15 uur in het Kerspel voor een gezellig samenzijn. We drinken dan koffie of thee met iets lekkers en schenken een glaasje met een hapje erbij. Het gaat vooral om de gezelligheid en de ontmoeting en eventueel een serieus onderwerp naar behoefte. Het duurt ongeveer tot 17.00/17.30 uur. Om te weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen kunt u zich  aanmelden bij Maria Schotman 451618 tot woensdag 24 maart. U bent van harte welkom!

—————- 

Teksten uit het bezoekersschrift

Achterin de kerk ligt een schrift waarin bezoekers van onze kerk vaak een boodschap schrijven. Toevallig zijn er de laatste tijd een aantal berichtjes geplaatst door oud-parochianen die hun oude kerk weer eens bezochten. Op 19 juli schreef Dorothé: ‘3 kaarsjes voor mijn zus Hannie, overleden in 1970, mijn vader, overleden in 1985 en mijn moeder, overleden in 2018.’ 
Een ander bericht kwam van Mathilde, dat ze schreef op 5 augustus: ‘Na 45 jaar weer even terug in de kerk waar ik mijn communie heb gedaan. Bijzonder en nog heel herkenbaar. Rij 7 aan de linkerkant waren plaatsen voor onze familie.’ Op 14 augustus schreef iemand: ‘Wij waren hier en dat was lang geleden. Onze opa was Franken de molenaar. We hebben zijn graf niet gevonden.’ Dominee H. uit Zutphen schreef: ‘Wat een verademing en wat een zegen dat deze kerk open is. De stilte, omringd door engelen en knielkussens die geduldig wachten op gebogen knieën en uitgestrekte gebeden. Vrede en alle goeds.’ Greetje uit Warder in Noord Holland schreef:’ Wat een weldaad dat deze mooie, stille RK kerk open is. Ik ervaar hier oprechte toewijding aan God. Schoonheid (o.a. in deze kerk) is 1 van de 4 eigenschappen van God; de andere 3 zijn: waarheid, eenheid en goedheid.’

50 jaar getrouwd en 80 jaar geworden
We willen in deze Onderweg aandacht besteden aan twee hele actieve vrijwilligers die wat te vieren hadden eind april en begin mei. Al kwam er van dat vieren niet veel terecht door de coronacrisis. Het zijn Henk en Gerda Langenhof. Op 29 april waren zij 50 jaar getrouwd en op 1 mei werd Henk 80 jaar. Gerda is jaren actief geweest als bezoekster van parochianen namens de bezoekgroep. Henk zie je vrijwel dagelijks in en om de kerk. Hij is koster, bestelt de kaarsen, controleert nauwgezet of alles in orde is in en om de kerk en stuurt de onderhoudsgroep aan. Onmisbare mensen voor onze geloofsgemeenschap. Henk en Gerda, van harte gefeliciteerd! Bedankt voor het vele werk dat jullie voor de geloofsgemeenschap verrichten en hebben verricht. Wij wensen jullie nog vele jaren samen in goede gezondheid en hopen dat Henk nog lang vrijwilliger mag zijn.

Schoonmaak Ariënsvitrine
Enige tijd geleden trof ik een aantal heren in de kerk met trap, emmer, sop en een poetsdoek. Zij waren de rozenkransvitrine van Ariëns van binnen aan het schoonmaken. Dat was erg nodig want de spinnenwebben en het stof hadden bezit van de kast genomen. Toen de heren klaar waren blonk alles weer als vanouds. 

 

Nieuws uit de pastoraatgroep: Afscheid Annie Alberink

Sinds het samenvoegen van de verschillende parochies tot de parochie HH 12 Apostelen worden we geloofsgemeenschap genoemd. Het besturen gebeurt door het hoofdbestuur. De geloofsgemeenschappen hebben een locatieraad en een pastoraatgroep. De locatieraad behartigt de zakelijke kant en de pastoraatgroep de inhoudelijke, zoals de liturgie, bezoeken, diaconie en catechese. We hebben in november afscheid genomen van Annie Alberink, die al die jaren vanuit de PCI (Parochiële Caritas Instelling) zitting had in de pastoraatgroep. Hieronder het dankwoord aan Annie:
Wij zijn eigenlijk allemaal geschrokken dat jij stopt met de pastoraatgroep, waarvan jij vrijwel vanaf het begin deel hebt uitgemaakt. Hoe moet dat zonder Annie? Jij hebt altijd een hele nuchtere kijk op zaken en durft iets aan de kaak te stellen. Je bent een diaconaal voorbeeld voor ons allemaal. Zoals jij je inzet voor je medemens, je nek uitsteekt bij de gemeente, de boer opgaat om mensen te helpen, je inzet voor vluchtelingen, je strijd voor de oecumene, daar kan menigeen wat van leren. Je bent ook altijd bereid ergens mee te helpen. Het is zo fijn dat je meteen ja zegt als je gevraagd wordt voor het een of ander. Ik noem even jouw hulp bij het kaartjes maken aan de appels voor de oecumenische dienst, de rondleiding van de scholieren door de kerk, zo ben je vaker ingesprongen. Gelukkig blijf je je nog wel inzetten voor de PCI, waar je hart ligt. Ook heb je aangegeven dat je nog wel gevraagd kunt worden voor hand- en spandiensten. Daar zijn we blij mee. Als erkentelijkheid voor je inzet en het vele, trouwe, werk dat je gedaan hebt bieden we je een bos bloemen aan. Zie het maar als een symbool. Jouw inzet is onbetaalbaar. Annie: Bedankt!

Jubilarissen van het gemengd koor in het zonnetje gezet
Op zaterdag 9 december heeft het koor het jaarlijkse St.Caeciliafeest gehouden.

Er waren 2 jubilarissen dit jaar. Maria Knipping die voor goud ging en Cor Vredegoor die de zilveren medaille mocht ontvangen. In de eucharistie waarin pastor Zandbelt voor ging werden de versierselen opgespeld. Resp. 40  jaar en 25 jaar “ trouwe dienst” , dat is nogal wat in deze tijd. Maria zingt al 40 jaar de hoogste noten in het koor. Na het oppassen op de kleinkinderen kan ze het net redden om op tijd op de repetitie te zijn. En als ze geen oppaskinderen heeft dan legt ze bezoekjes af , want ze doet ook vrijwilligerswerk bij de bezoekgroep. Helaas kan ze niet altijd in de weekend vieringen zijn want ook moeders en baby’s in het ziekenhuis vragen haar aandacht. En een baby wordt niet altijd op werkdagen geboren. En heeft ze een weekend vrij dan gaat ze ook nog wel eens vóór tijdens de woord- en communievieringen. Al met al een druk baasje die we op het koor niet kunnen missen. Maar we hebben nog een drukke baas in het koor: Cor Vredegoor. Al 25 jaar. Hij begint de repetitie met het opzetten van de elektrische piano. Cor is er echt één die je overal voor kunt vragen. Staat altijd voor je klaar. Je hoeft maar te kikken en hij is er. Alles kan en hij blijft er ook nog altijd vrolijk onder. Cor……..” Blijf bij het koor “ …zeggen we in koor. Dat het zangers zijn die blijven volhouden moge duidelijk zijn. Maria en Cor, we hopen nog lang van jullie zang te mogen genieten.

????????????????????????????????????