Parochiewacht 06-10319638

Lektoren: Dhr. E. Hetterschijt tel: 0545-274981
Kerkhofbeheer: Dhr. G. ten Bras tel.: 0651508643

Parochieblad Onderweg:

7  keer per jaar verschijnt ons parochieblad Onderweg.
Hierin worden diverse zaken gepubliceerd die de parochie 12 Apostelen aangaat, ook staan hier de wekelijkse vieringen in vermeld.
Iedere Geloofsgemeenschap heeft zijn eigen pagina.
Zou u dit blad graag willen ontvangen of wilt u het blad juist niet meer ontvangen laat dit dan weten aan:
het secretariaat per telefoon: 0545 271383 of per mail: info@parochie-borculo.nl , of J. Verwoolde telefoon: 0545.271761