Bezoekersgroep zieken/bejaarden
Inez Pels; telefoon 0573-280265

dsc04318-1

dsc04227-2

Voedselbank
Lucia Doornbos; telefoon 0573-280910

 SHLK (Stichting Hulpverlening Lochemse Kerken)

dsc00714-1

De Stichting Hulpverlening Lochemse Kerken, kortweg SHLK, is een bovendiaconaal orgaan waarin ook onze geloofsgemeenschap is vertegenwoordigd. Ze houdt zich bezig met noden waarvoor elders geen oplossing gevonden kan worden en werkt nauw samen met de Caritas.

Wie kan financiële hulp krijgen?
Iedereen in Lochem, Laren en Barchem die in financiële nood verkeert en om bepaalde redenen geen beroep (meer) kan doen op overheidsvoorzieningen. In een vertrouwelijk gesprek worden de mogelijkheden bekeken. De privacy is daarbij uiteraard gewaarborgd.
Financiële hulp vragen is niet altijd gemakkelijk. Zien dat er behoefte aan hulp is in uw omgeving, kan voor u een reden zijn om op ons bestaan te attenderen. Wilt u contact opnemen, dan kan dat via telefoonnummer 06-17180390.
Voor antwoorden kunt u uw contactgegevens ook mailen naar secretariaat.shlk@gmail.com.

U kunt de werkzaamheden van de Stichting ook steunen door een bijdrage te storten op NL97RBRB0898385903 t.n.v. ‘Stichting Hulpverlening Lochemse Kerken.