Kliederkerk in de St. Jan de Doper Keijenborg

Op zondagmiddag 9 juni stond Kliederkerk in het teken van Daniël in de Leeuwenkuil. In de kring werd de kaars ontstoken, een ‘beweeglied’ gezongen en het verhaal verteld. Daarna was er gelegenheid om op ontdekkingstocht te gaan. Samen met ouders, grootouders of vriendjes kon er o.a. bij het thema een kijkdoos of een masker geknutseld worden. In de hal werden de kinderen uitgedaagd om het gebrul van leeuwen te trotseren en een denkbeeldige leeuwenkuil in te gaan. Met een proefje kon de kracht van geloven ontdekt worden en er was een creatieve gebedsactiviteit. Op het kerkplein werd fanatiek op handen en voeten gelopen, gesprongen en gehinkeld. Speels werd geweigerd om te buigen, als verwijzing naar Daniël die weigerde te buigen voor het beeld van de

Koning. Na een uur opnieuw in de kring vertelden de kinderen wat ze beleefd, gedaan en gemaakt hadden, klonk een danklied en wapperde de traditionele parachute bij de zegenwens. Afgesloten werd met het delen van lekkere themagerichte hapjes en drankjes. Er was volop gelegenheid om na te praten over deze super leuke en gezellige middag.

De volgende middag Kliederkerk is op 20 oktober. Save the date!

Namens de werkgroep Kliederkerk Hengelo/Keijenborg, Gerry Spekkink.

 

Pastoor Scheve
Op zijn eigen verzoek is aan pastoor Harry Scheve, met ingang van 1 juli 2024, eervol ontslag verleend door onze bisschop, kardinaal Eijk. Voor zover zijn gezondheid dit toelaat zal pastoor Scheve tot aan de pensioengerechtigde leeftijd in onze parochie blijven functioneren als parochievicaris.

Vicaris Hans Pauw is per 1 juli door de bisschop benoemd tot waarnemend pastoor. Hij neemt deze verantwoordelijkheid op zich naast zijn werkzaamheden als vicaris voor het vicariaat Arnhem en zijn deeltijdfunctie als pastoor van Doetinchem e.o. (Parochie Maria Laetitia)

Over de bezetting van ons pastoraal team op de langere termijn wordt nader overleg gevoerd met het bisdom.
Parochiebestuur HH. Twaalf Apostelen

 

In memoriam Riet Niesink
Op 16 april jl. overleed Riet Niesink-Schennink. Decennia lang heeft Riet zich met tomeloze energie ingezet voor onze geloofsgemeenschap. Haar activiteiten waren bijna teveel om op te noemen. Zo verzorgde zij de planning van de lectoren, en zorgde ervoor dat iedereen zijn lezingen kreeg. Tot het laatst verzorgde ze de Vastenactie, de hele organisatie en de afwikkeling ervan. Samen met Susan Besselink vormde zij werkgroep 1, die woord &communievieringen verzorgde. Dat betekende het voorbereiden en in elkaar zetten van vieringen. Zelf ging ze ook lange tijd voor. Riet was lid van de vroegere parochieraad, was er jarenlang voorzitter van, maar ze was ook nog steeds actief in de huidige pastoraatgroep. Ze had altijd een goede inbreng, was actief aanwezig, positief kritisch, maar gaf ook een schouderklopje of een duim wanneer de zaken goed verlopen waren. Riet was bovendien jarenlang de contactpersoon tussen Maria Postel en de kerk, ook voor de gebruikers van de kerktelefoon was ze de contactpersoon. Vier jaar geleden, toen de 85 werd, werd ze koninklijk onderscheiden voor al het vrijwilligerswerk, waaronder het vele werk dat ze deed voor onze geloofsgemeenschap. Ze was overdonderd, beduusd, maar voelde zich ook vereerd, gewaardeerd en dankbaar. Het was haar zo gegund! In een interview zei ze ‘het geloof geeft me houvast en steun’. Iets wat wij allen kunnen gebruiken! Wij danken Riet voor alles wat ze voor ons en onze geloofsgemeenschap heeft gedaan. Rust zacht, lieve Riet.
Pastoraatgroep/locatieraad

 

In memoriam pastoor C. van Zanten
Pastoor van Zanten werd geboren te Kockengen op 24 mei 1928. Na zijn priesterwijding op 25 juli 1954 was hij achtereenvolgens kapelaan te Blauwhuis, Zeddam, Vinkeveen, Apeldoorn (H. Victor) en Arnhem (O.L.V. Onbevlekt Ontvangen).
Met ingang van 19 augustus 1966 werd hij benoemd als moderator en godsdienstleraar aan de rooms-katholieke LTS te Arnhem en met ingang van 1969 werd hij tevens benoemd tot pastoor van de H. Willibrordparochie te Olburgen. Per 1 augustus 1973 werd hij benoemd tot moderator en godsdienstleraar aan de Titus Brandsma Mavo te Arnhem-Zuid. Met ingang van 1 september 1977 werd hij benoemd tot pastor en deservitor van de parochie H. Johannes de Doper te Keijenborg. Van 15 februari 1987 tot 1 maart 1990 was hij tevens pastoor van de H. Willibrord parochie te Vierakker. Met ingang van 1 september 1990 werd hij tevens benoemd tot waarnemend pastoor van de H. Willibrord parochie te Steenderen. Op 1 juni 1993 ging hij met emeritaat.

Op 2 april 2024 is pastoor C. van Zanten overleden in de leeftijd van 95 jaar in het Fraterhuis St. Jozef in De Bilt.
De uitvaartviering heeft op woensdag 10 april plaatsgevonden in de St. Jan de Doperkerk te Keijenborg. Aansluitend vond de begrafenis plaats op het katholieke kerkhof te Keijenborg.

 

Jubilarissen bij het koor 2gether.

Op zondag 7 april in Steenderen en op zondag 21 april 2024 in Keijenborg werden in totaal 3 leden van het koor 2gether gehuldigd voor hun inzet voor katholiek kerkmuziek.
Wij feliciteren de koorleden, Ans Mentink en Ingrid Teunissen met hun 25-jarig jubileum en Wilma Giesen met haar 40-jarig jubileum.

 

 

 

 

 

Terugblik Kliederkerk 3 maart 2024

Een groot aantal kinderen, met hun ouders en/of oma/opa,  was die zondagmiddag naar de Remigiuskerk gekomen om samen bezig te zijn rond het verhaal van de schepping. Eerst werd gekeken en geluisterd naar het verhaal van het begin. Daarna was er een uur om te ontdekken, te knutselen, te zaaien, aan iemand te denken en zelfs te chillen onder een sterrenhemel.  En dat allemaal rondom de 7 dagen, waarin volgens het verhaal hemel en aarde en  alles wat leeft, groeit en bloeit vorm heeft gekregen.

In de afsluitende viering werd met de kinderen teruggekeken op wat er beleefd, gedaan en gemaakt was. Kinderen waren verrast dat ze een pingpongballetje konden laten zweven boven een haarföhn.  Verder konden ze b.v. een vogel laten vliegen, een vis-sleutelhanger maken of een graspoppetje. Er kon een figuur gemaakt worden van wegwerpmateriaal,  er was een scheiding voelbaar in een sensory-bag en nog veel meer.

Na een gebed en danklied werd de zegen uitgesproken, waarbij de kinderen onder een grote parachute mochten plaatsnemen die door de volwassenen werd vastgehouden.

Afgesloten werd met het samen eten van lekkere hapjes in het kader van de scheppingsdagen. Hierbij kon gezellig nagepraat worden. Er wordt teruggekeken op een geslaagde middag.

Op zondag 9 juni is er weer zo’n leuke middag in de Remigiuskerk in Hengelo. Zet die datum alvast in de agenda! Via de basisscholen in Hengelo en Keijenborg worden t.z.t. uitnodigingen verspreid. Voor meer info: kliederkerkhengelokeijenborg@gmail.com

 

Ideeënbus
In de Mariakapel staat sinds kort een ideeënbus.
Daarin kan men een ingevuld talentenjachtformulier deponeren. Op het talentenjachtformulier kun je aangeven wat je voor de kerk wilt betekenen, welk talent je kunt inzetten.
Ook kun je er ideeën in kwijt: mogelijkheden waaraan jij zit te denken, maar ook welke wensen er bij jou leven. Hiervoor liggen ook formulieren in de Mariakapel.

 

 

Vastenactie
Project “Een waardig leven voor vrouwen in Indiase sloppenwijken”
Het leven in de sloppen van de stad Indore is zwaar. Een trainingsprogramma helpt vrouwen in deze wijken economisch zelfstandig te worden. Zodat zij en hun gezinnenvolwaardig mee kunnen doen in de samenleving. Veel inwoners komen van het platteland en zijn ongeschoold. Ze hebben geen geld om hun kinderen naar school te sturen. En het onderwijs dat de overheid verzorgt is slecht. Zo blijft de armoede in stand. Ook met de gezondheid en hygiëne gaat het helemaal niet goed.
Zusters van St. Joseph helpen vrouwen en kinderen in de sloppenwijken om voor zichzelf op te komen. Activiteiten op gebied van gezondheid, onderwijs en werkgelegenheid maken vrouwen zelfbewust en economisch onafhankelijk zodat ze op eigen kracht kunnen meedoen in de samenleving. Deze zusters zetten zich iedere dag in voor deze mensen.
Vastenactie steunt dit werk. Helpt U ook mee?
Bij deze “Onderweg” heeft u het vastenzakje ontvangen. Zoals bekend wordt het bij u aan huis opgehaald. Mocht u niet thuis zijn, er staat een bus achter in de kerk.
U kunt uw bijdrage ook overmaken op rekeningnummer IBAN:NL04 RABO 0322 3951 00 t.n.v. Parochie 12 Apostelen onder vermelding van MOV Vastenactie 2024.
Hartelijk dank voor uw bijdrage. Werkgroep MOV

Nieuwjaarsreceptie
Op zondag 7 januari jl. was er na de viering van 10.00 uur een nieuwjaarsreceptie achterin de kerk. Dini Nijenhuis sprak de aanwezigen toe met een terugblik op 2023. Ze bedankte iedereen voor zijn betrokkenheid en trouw aan de kerk en sprak de hoop uit hier in 2024 weer op te mogen rekenen. Dat wij samen de kerk levend kunnen houden en echt deel uit laten maken van de Keijenborgse gemeenschap. Zij sloot af met een prachtig gedicht.
Er werd onder genot van een kopje koffie en later ook nog een drankje getoast op het nieuwe jaar. Tijdens de nieuwjaarsreceptie werden ook de prijswinnaars van de deelnemers aan de kerstmarkt bekend gemaakt. Zij ontvingen ze een prijsje.

Kerkbalans
Wij willen alle parochianen die positief op de kerkbalans hebben gereageerd bedanken voor hun toezegging en bijdrage.
Ook willen wij onze lopers bedanken voor hun inzet. Nogmaals hartelijk dank

Geslaagd kerstconcert Keijenborg
Op maandagavond 18 december jl. werd er na jaren weer een kerstconcert gehouden in de kerk van Keijenborg. De zang werd verzorgd door het Vordens Mannenkoor en het Vocaal Ensemble Keijenborg. Er waren heel wat muziekliefhebbers op afgekomen, zodat de kerk 3/4 was gevuld. De twee koren zongen afwisselend liederen, ook werd er een aantal liederen samen gezonden. Bovendien werd er door beide koren een lied gezongen, waarbij er een solist optrad.
De kerstsfeer was duidelijk aanwezig. Als muzikaal intermezzo speelde de dirigent van het Vordens Mannenkoor een pianostuk. Aan het eind van het kerstconcert werd de dirigenten van de twee koren en de solisten gevraagd naar voren te komen om een bedankje te krijgen. Daarna volgde de afsluiting met de samenzang van ‘Ere zij God’.
De vicevoorzitter van de pastoraatgroep sloot af door de aanwezigen een fijne kerst te wensen. Onder het genot van een drankje kon men nog napraten. Al met al een geslaagd kerstconcert.

 

Nieuws van de begraafplaats
De tarieven voor 2024 zijn door het bestuur van de Stichting vastgesteld. Alleen het tarief van de verstrooiing van as van een overledene is gewijzigd. De overige tarieven zijn onveranderd gebleven.
Tevens heeft het bestuur per 30 november 2023 een nieuw reglement vastgesteld. Hierin zijn nu o.a. ook bepalingen opgenomen over verstrooiingen van as van overledenen. Hiermee is het reglement weer helemaal bijgewerkt. Zowel de tarieven als het nieuwe reglement kunt u inzien op de website: www.begraafplaatskeijenborg.nl

 

2Gether viert jubileum met Projectkoor
Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat samen zingen…
• het gevoel van saamhorigheid en sociaal welzijn versterkt
• de hartslag omlaag brengt
• stress vermindert
• de aanmaak van het ‘gelukshormoon’ oxytocine stimuleert
• de empathie vergroot
• het gevoel van controle versterkt
• de levensverwachting verhoogt
Waarom zing jij nog niet? Waar wacht je nog op? Ga ook zingen en vier met ons mee!

Projectkoor
Het koor 2Gether bestaat 10 jaar in 2023! Dit willen we vieren met een concert op zondag 19 november 2023. Wij willen je uitnodigen om mee te zingen in een projectkoor om het concert vorm te geven. Het projectkoor gaat in 4 repetities (20:00 – 21:45 uur) op 25 oktober, 1, 8 en 15 november circa 10 liederen instuderen. Op 19 november worden de liederen, samen met teksten en gedichten, ten gehore gebracht vanaf 10:00 uur in de kerk in Keijenborg. Wil je meezingen in dit projectkoor en meewerken aan dit verrassende optreden? Stuur een mail om je aan te melden naar jubileum@koor2gether.com (ook voor meer informatie).

2Gether
2Gether is in 2013 ontstaan door het samengaan van de jongerenkoren Rejoice uit Keijenborg en Vocal Motion uit Steenderen. Nog steeds zingt een groep van mannen en vrouwen in de middenleeftijden (wij zijn niet piepjong en ook niet stokoud) met veel plezier. Met de liederen willen de koorleden anderen inspireren. Wij willen de boodschap van het lied overbrengen op de luisteraar zodat deze geraakt wordt. 2Gether heeft een breed repertoire van moderne en popliederen, denk aan Schouder aan schouder van Guus Meeuwis en Marco Borsato, Hallelujah van Leonard Cohen of So strong van Labi Siffre.

 

Olburgse altaarsteen naar Keijenborg
Op zondagochtend 5 november werd de H. Willibrordkerk in Olburgen aan de eredienst onttrokken. Later die zondag werden de altaarsteen, het Allerheiligste, het Evangeliarium, de Heilige Oliën en de Paaskaars overgebracht naar de Sint Jan de Doperkerk in Keijenborg. Dit alles vond plaats in een vesperviering die vol was van symboliek. Emotioneel beladen ook, de ene geloofsgemeenschap droeg immers het meest sacrale en dierbare over aan de andere gemeenschap.
Net als de altaarstenen uit Baak, die eerder dit jaar in Keijenborg kwamen, zal ook de Olburgse altaarsteen een speciale plek krijgen in onze kerk.
Het kan niet genoeg benadrukt worden dat we de gelovigen uit Olburgen, net als die van Baak, en andere omliggende geloofsgemeenschappen waarvan de kerk aan de eredienst wordt onttrokken, een nieuw onderkomen willen bieden. Samen moeten we de toekomst in!
Pastoraatgroep/locatieraad Keijenborg

 

Overleg met Baak
Op 15 augustus heeft er een goed overleg plaatsgevonden met een afvaardiging van de geloofsgemeenschap Baak. De Keijenborgse pastoraatgroep/locatieraad en die van Baak willen meer gaan samenwerken nu de kerk in Baak is onttrokken aan de eredienst. De Keijenborgse kerk is ook voor mensen uit Baak! Een eerste plan is om op bepaalde zondagochtenden vanuit Baak vervoer te regelen naar Keijenborg.

Orgel te koop
In onze kerk hebben we sinds kort een ander orgel. Dit orgel komt uit de kerk in Baak. Dat betekent dat ons oude orgel, dat nog in prima staat is, te koop is. Het gaat om een Omegan 9000m. Deze is gemaakt en wordt gerepareerd door Eminent Orgelbouw B.V. te Lelystad. Mocht u belangtelling hebben, neem dan contact op met Ciska Gerritsen. (06-10065324 / ciska.gerritsen@outlook.com)

 

Afscheid Lectrices
In de loop van anderhalf jaar tijd zijn drie van onze lectrices gestopt. Annie Welling en Dorothe de Valk stopten in verband met ziekte. Wij danken hen voor de trouwe inzet en wensen hen het allerbeste toe.
Ook Annie Niesink is gestopt na 36 jaar lectrice te zijn geweest. Een prestatie op zich! Ook Annie danken we voor haar jarenlange inzet voor onze geloofsgemeenschap. Mocht men de wens hebben om ook iets voor de kerk te doen, aarzel dan niet en laat het ons weten. Zonder vrijwilligers geen kerk!
Locatieraad/pastoraatgroep

 

De kerk te gebruiken bij overlijden
Wij zijn verheugd dat het hoofdbestuur van de HH. Twaalf Apostelen de keuze heeft gemaakt dat de St. Jan de Doperkerk open blijft net als de kerk in Lochem en Zutphen.
Hierdoor willen wij de geloofsgemeenschap van Keijenborg/Zelhem op de hoogte brengen met hetgeen al mogelijk is in de St Jan de Doperkerk van Keijenborg.

Momenteel al mogelijk:
• Door aanwezigheid van eigen aula, is het mogelijk dat de overledene wordt opgebaard in de kerk. Met als voordeel, dat u als parochiaan van de geloofsgemeenschap in uw eigen omgeving afscheid kunt nemen van de overledene zonder dat de overledene elders moet worden opgebaard.
• Mogelijkheid tot een afscheidsdienst – zonder lid van pastoresteam.
• Een avondwake, waarbij gelegenheid is tot condoleren.
• Een uitvaartviering met aansluitend een begrafenis of crematie.

Wat willen wij verder nog doen:
In samenwerking met dorpshuis de Horst willen wij na afloop van een herdenkingsdienst of avondwake de mogelijkheid bieden deze af te sluiten met een arrangement van dorpshuis de Horst. Verschillende mogelijkheden hiervoor zijn bespreekbaar.

 

 

In memoriam Ernest Koers
Op 19 november jl. is onze organist Ernest Koers overleden. Ernest was vaste organist, eerst bij het dameskoor later bij het parochiekoor, dat hij zowel op zondag als doordeweeks begeleidde. Ook met alle repetities was hij er. Bovendien was hij organist bij het kinderkoor in de tijd dat Jan Idink daarvan de dirigent was, later was hij organist van het kinderkoor als dat zong bij de Eerste Heilige Communie of bij Kindje Wiegen. In de coronatijd ving hij de ontbrekende koren vaak op door solo op het orgel te spelen.
Ernest speelde niet alleen in onze kerk, maar ook in die van Vorden, Olburgen, Hengelo, Gaanderen, Vierakker en Drempt. En dat deed hij maar liefst 68 jaar lang! Orgelspelen was dan ook zijn grote passie.
Voor al zijn muzikale werk kreeg hij in 2016 de Gouden Speld van de Sint- Gregoriusvereniging uitgereikt uit handen van pastoor Scheve.
Wij willen Ernest heel erg bedanken voor zijn tomeloze inzet in al die jaren. Moge hij rusten in vrede.
Locatieraad/pastoraatgroep

 

Kerkelijke Onderscheiding
Op zondag 27 november is de kerkelijke onderscheiding van de Instelling Sint Caecilia van het Aartsbisdom Utrecht uitgereikt aan de heer Henk Stapelbroek bij gelegenheid van  zijn 40-jarig koorjubileum.
Hem is de Eremedaille St. Gregorius in goud opgespeld door Pastoor Scheve. Mede namens de parochie wordt de jubilaris van harte gefeliciteerd!

 

 

 

 

Bezoekersgroep
Voor veel mensen is een goed gesprek balsem voor de ziel. Ook binnen onze geloofsgemeenschap is een goed gesprek mogelijk. Mensen die graag eens zouden willen praten met iemand uit onze bezoekersgroep kunnen contact opnemen met Ria Boers. Ook mensen die namens de bezoekersgroep zelf (alleen of met zijn tweeën) mensen zouden willen bezoeken kunnen contact met haar opnemen. Schroom niet, trek aan de bel! (Ria Boers, telefoon: 0575-461938 mail: riaboers@upcmail.nl)

 

Willy Niesink stopt als koster

In 2007 is Willy Niesink gestart om wijlen Reina Hermans te helpen met het kosterwerk. Ieder weekend was er een viering, waarvan 80% eucharistievieringen. Bovendien waren er toen nog veel uitvaarten die werden verzorgd vanuit het kerkgebouw. De crematoria kwamen pas later in opmars. De wensen van de familie die kenbaar waren gemaakt aan de uitvaartverzorgers werden zo veel mogelijk tot uitvoering gebracht. Zo kon en kan men nog steeds achterin de kerk (aula) worden opgebaard. Men kan dan als familie zo vaak men wenst afscheid nemen van de overledene. En uiteraard kan er nog steeds vanuit de kerk een uitvaart worden verzorgd.
Later, na het overlijden van Reina Hermans in 2010, werd Willy Niesink het eerste aanspreekpunt van alle zaken in de kerk. Van het openen van de kerk bij koorrepetities tot voor de voorbereidingen voor de Eerste Heilige Communie, het Vormsel, het Huwelijk en een uitvaart.
Maar ook bij de overige gebeurtenissen in de kerk stond ze haar ‘mannetje’. Zij zorgde ervoor dat alles goed was voorbereid en netjes gereed stond. Zij onderhield ook contacten met de voorgangers.
Afgelopen december gaf Willy Niesink aan dat al het kosterwerk haar te veel moeite kostte, daar haar gezondheid haar wat in de steek liet.
Ze werd in het weekend al een tijdje geholpen door Hans Limbeek en doordeweeks door Gerard Stapelbroek.
Als blijk van waardering en dank hebben de locatieraad en pastoraatsgroep een Willibrordplaquette aangevraagd, welke haar in de viering op Eerste Pinksterdag is overhandigd door pastoor Scheve.
Onlangs werd Willy gehuldigd voor haar 40-jarig lidmaatschap van het parochiekoor, gelukkig blijft ze hierin gewoon doorzingen. Ook zorgt zij samen met Toos Sessink iedere week voor de schoonmaak, zodat de kerk er netjes bij staat.
Nu Willy Niesink stopt, komt er een eind aan een tijdperk.
Om tot een nieuwe invulling van de kostertaken te komen hebben we nieuwe mogelijkheden verkend en zijn er diverse mensen benaderd. Het heeft even geduurd maar met trots kunnen wij nu mededelen dat er een groepje mensen is dat de taken van Willy Niesink overneemt. Zo zullen doordeweeks Gerard Stapelbroek en Paul Seesing de zaken verzorgen en zullen in het weekend (zondag) Hans Limbeek en Ciska Gerritsen dit doen. De groep onderhoudt onderling contact, mocht er zich onverwachts iets voor doen.
Mocht men denken, ik wil ook graag wat betekenen voor de kerk, aarzel niet en meld je aan bij Ciska Gerritsen 06-10065324 of op donderdagochtend van 10.30 tot 11.00 uur op het secretariaat.

 

Eerst Heilige Communie in Keijenborg. 

Zondagmorgen 22 mei deed het zonnetje zijn best. Het was feest in de kerk van Keijenborg. Hier ontvingen 16 kinderen uit de geloofsgemeenschappen van de Vijfslag, Hengelo Gld en Keijenborg/Zelhem deze morgen hun Eerste Heilige Communie. Dit alles na een noodgedwongen uitstel van twee jaar als gevolg van de coronapandemie. De kinderen hadden zichzelf voorgesteld aan de geloofsgemeenschap in de viering van 10 april 2022 en hun foto’s waren opgehangen aan een poort waar ze doorheen liepen.

De werkgroep Eerste Heilige Communie – Sylvia Jaaltink en Carmen Wullink – kreeg medewerking van de school, zodat de voorbereidingen op de basisschool konden worden gedaan. De communicantjes hadden goed hun best gedaan, dat alles was ook te merken tijdens de feestelijke viering. De kinderen, die voor deze gelegenheid zelf de liederen verzorgden onder leiding van dirigente Gemma Huttinga en organist Ernest Koers, zongen uit volle borst. Ze waren enthousiast.
De communicantjes hadden ook een goed doel uitgekozen, waarvoor ze geld bij elkaar hadden gebracht door allerlei klusjes te doen zoals o.a. autowassen, kamer opruimen, grasmaaien en boodschappen doen.
De kerk was voor deze gelegenheid dan ook feestelijk versierd met ballonnen, bogen en bloemen.
Ook de ouders waren hierbij ingeschakeld.
De kerk was geheel gevuld met familie en gelovigen, iets wat eenieder een goed gevoel gaf.
De viering werd voorgegaan door pastoor Scheve, samen met de werkgroep.
Na de viering bedankten de ouders de werkgroep hartelijk voor zijn inzet en voorbereiding op de Eerste Heilige Communie. De werkgroep bedankte op zijn beurt pastoor Scheve, Gemma Huttinga, organist Ernest Koers en fotograaf René Lovink.
Al met al kan er teruggekeken worden op een mooie, geslaagde en feestelijke viering.

 

Willy Niesink en Truus Hermans gehuldigd voor 40 jaar kerkkoorzang

Omdat het in coronatijd niet mogelijk was, viel dit zondag 15 mei ten deel aan Willy Niesink en Truus Hermans. Beiden hebben 40 jaar gezongen, eerst bij het dameskoor en vanaf 2010 in het Parochiekoor van Keijenborg.
Tijdens deze feestelijke viering werd aan hen de zilveren Gregoriusspeld en een oorkonde uitgereikt. Door één van de koorleden werden de jubilarissen en hun familie toegesproken. Beiden werden van harte gefeliciteerd en bedankt voor hun trouw aan het koor.
Maar beide dames hebben nog veel meer gedaan voor de kerk. Truus heeft altijd samen met Riet Kleve de gezangen uitgezocht voor de vieringen en ze is ook nog bibliothecaris! Dat ze met dit alles gewoon doorgaat is echt een dankwoord waard.
En ook Willy, zij is al vanaf 2010, toen Reina is overleden, koster. En dat houdt heel veel in! Iedereen heeft altijd bewondering gehad voor haar, voor het vele werk en gegeven tijd en zeker ook voor Harrie, haar man. Een huldiging is hier helemaal op zijn plaats. Jubilarissen, familie, koor, organist en voorgangers werden uitgenodigd dit met een gezellig samenzijn te besluiten in Dorpshuis De Horst.

 

In memoriam Riet Kleve 
Op 25 september jl. is Riet Kleve overleden. Riet was decennia lang een van de drijvende krachten binnen onze geloofsgemeenschap. Al sinds 1969, toen het dameskoor werd opgericht, was ze erbij. Toen in 1979 organist Lurvink van het dameskoor overleed nam Riet het dirigentschap over en bespeelde haar man Jan het orgel. Later, in 1995, toen Jan overleed, nam ze het dirigentschap van het herenkoor ook op zich. In 2010 kwamen er vijf heren bij het dameskoor. Vanaf die tijd ging men verder onder de naam ‘parochiekoor’.
Riet zou dirigent blijven van het parochiekoor tot zomer 2021. Ze deed dat alles met een tomeloze passie en inzet. Dat ze al ver in de tachtig was had haast niemand in de gaten: tot op het laatst was ze een brok energie. Naast haar werk als dirigent was ze ook actief in verschillende werkgroepen. Zo zat ze jarenlang in het liturgisch beraad en was ze ook heel lang actief in de parochieraad en later in de pastoraatgroep. Nooit sloeg ze een vergadering over. Voor het vele werk dat ze voor onze geloofsgemeenschap verrichtte kreeg zij in 2013 een pauselijke onderscheiding toegekend: Pro Ecclesia et Pontifice. En die eervolle onderscheiding was meer dan verdiend.
Riet, dank voor je inzet. Rust in vrede.
Pastoraatgroep/locatieraad.

 

Oproep Raad van Kerken, Halle, Keijenborg, Zelhem
2 maal per jaar is er een oecumenische viering afwisselend in de kerken van Halle, Zelhem en Keijenborg. Voor de werkgroep van Keijenborg is er dringend behoefte aan hulp.
Het zou fijn zijn als ook jongere mensen hieraan zouden willen meewerken. Aanmelden kan bij Ans Steentjes 0612678512 of mail anssteentjes@live.nl.

 

Onderscheiding Eremedaille St. Gregorius in goud
Het bestuur van de diocesane Sint Gregoriusvereniging heeft een kerkelijke onderscheiding op muziekgebied toegekend aan: Reinierus Antonius Maria (Reinder) Jansen. De onderscheiding is op 12 december 2021 uitgereikt door Diaken Anton Bos. Reinder Jansen heeft ruim 40 jaar gezongen in de kerk. Eerst in Zelhem, het koortje dat daar de vieringen verzorgde, later bij het Herenkoor van Keijenborg, waar hij nu nog actief is. Bij deze feliciteren wij de jubilaris met deze onderscheiding!

 

 

Persbericht d.d. 25 november 2022

Parochie HH. Twaalf Apostelen ontwikkelt toekomstvisie kerkgebouwen
Oplopende onderhouds- en exploitatiekosten, gepaard aan een daling van het aantal vrijwilligers en afnemende kerkbetrokkenheid brengt het parochiebestuur ertoe om een ingrijpend besluit te nemen: van de dertien parochiekerken onder haar beheer zullen er in de nabije toekomst nog maar drie in gebruik blijven voor de eredienst. Dit voorgenomen besluit heeft het bestuur aangekondigd op 24 november tijdens een platformavond voor leden van locatieraden en pastoraatgroepen in de kerk van Keijenborg.

Voor de toekomst ligt de focus op de H. Johannes de Doper te Zutphen, waarbij de bouw van een nieuw parochiecentrum is voorzien, de H. Joseph te Lochem en de H. Johannes de Doper te Keijenborg. Dit zijn de kerkgebouwen van de drie grootste geloofsgemeenschappen en zij liggen verspreid in het grote gebied dat de parochie omvat. Met de overige locaties gaat het bestuur en pastoraal team op korte termijn nader in gesprek over de sluiting van de kerk, de mogelijkheden tot voortzetting van lokale activiteiten en de herbestemming van het kerkgebouw.
“Daarbij proberen we maatwerk toe te passen”, aldus vicaris Hans Pauw, tijdelijk parochieadministrator (waarnemend pastoor). “Sommige gemeenschappen zijn echt aan sluiting toe. Zij krijgen het organisatorisch maar moeilijk rond. Anderen hebben nog wel initiatief maar weinig respons. De grootste uitdaging is ook niet het sluiten van kerken maar het bundelen van krachten en het versterken van de gemeenschap, zowel lokaal als rond de kerken die openblijven.”
In Baak is het proces van kerksluiting al in een gevorderd stadium. In Brummen, de veertiende locatie van de parochie, is dit al afgerond.

 

Mededeling van het parochiebestuur HH. Twaalf Apostelen
Wij zijn verheugd te mogen meedelen dat onze bisschop, kardinaal Eijk, per 1 januari a.s. als pastoraal werker voor onze parochie heeft benoemd: mevrouw Carin Timmerman

Mevrouw Timmerman werd 60 jaar geleden geboren in Hengelo Overijssel. Zij heeft haar theologische studies voltooid aan de Hoge School Hengelo en de Fontys Hoge School Utrecht. Momenteel is zij werkzaam in het pastoraat van de samenwerkende parochies te Hengelo-Borne-Delden. De plezierige kennismaking met haar geeft ons als bestuur alle vertrouwen in een vruchtbare samenwerking.
De presentatie zal plaatsvinden tijdens een plechtige Vesperviering op vrijdag 7 januari a.s. om 17.00 uur in de St. Jan te Zutphen.

 

 

 

 

Uitbreiding mogelijkheden van asbestemming op begraafplaats Keijenborg
De laatste weken zijn werkzaamheden verricht om een strooiveld op de begraafplaats te realiseren. Deze werkzaamheden zijn nog niet volledig afgerond. Er zal nog een boom worden geplaatst en andere beplanting worden aangebracht. Het veld wordt in het voorjaar van 2022 ingezaaid met een strooimengsel van bloemen. Eén keer per jaar, in het najaar, wordt het veld gemaaid. Tevens wordt er nog een bankje geplaatst.

Op 31 oktober 2021 is, aansluitend aan de viering van Allerzielen, het strooiveld ingezegend door emeritus diaken Theo ten Bruin.

Op een natuursteenmonument kunnen ter nagedachtenis aan een overledene gedenkplaatjes, voorzien van naam, geboortedatum en sterfdatum, worden aangebracht. Dit gedenkplaatje is bij het bestuur van de Stichting aan te vragen.

Het is niet toegestaan gebonden boeketten, bloemen, planten of andere blijvende vaste voorwerpen op het strooiveld te leggen. Alleen bij het natuursteenmonument mogen boeketten of bloemen worden gelegd.

Alleen met toestemming van het stichtingsbestuur en in opdracht van de nabestaande die de zorg voor de asbus heeft, kan as worden verstrooid. Voor datum en tijdstip van de verstrooiing moet een afspraak worden gemaakt met José Lamers, telefoon 0575 46 41 62. Het tarief voor een verstrooiing, inclusief naamplaatje met 5 jaar plaatsingsrecht, kunt u vinden bij de tarieven op de website www.begraafplaatskeijenborg.nl.

Bestuur R.K. Begraafplaats St. Jan de Doper Keijenborg

 

Marietje Rondeel-Ankersmit gehuldigd
Koorleden worden jaarlijks tijdens de Cecilia-viering gehuldigd. Op zondag 22 november viel dit aan mevrouw Marietje Rondeel-Ankersmit ten deel. Zij is veertig jaar lid van het parochiekoor in Keijenborg.

Deze feestelijke viering, voorgegaan door pastoor Zandbelt werd voor deze gelegenheid door vier zangers van het koor en de organist omlijst met toepasselijke liederen. Vanwege de coronavoorschriften kreeg Marietje van haar man Wim de zilveren Gregoriusspeld opgespeld. Ook werd een oorkonde aan de jubilaris uitgereikt.

Door één van de koorleden werd de jubilaris en haar familie persoonlijk toegesproken. Marietje werd bedankt voor haar trouwe lidmaatschap en aanwezigheid bij repetities en vieringen, ze was er altijd. Namens de koorleden kreeg zij een prachtig boeket aangeboden, waarna een spontaan applaus vanuit de kerk werd ingezet. Na het ‘Lang zal ze leven’ dankte de jubilaris zelf de koorleden voor deze mooie huldiging en zei te hopen nog lang te kunnen zingen, wanneer dit weer mag. Achter in de kerk konden de dertig toegelaten parochianen op coronaverantwoorde wijze de jubilaris feliciteren.

 

 

 

Keijenborg komt weer bij de tijd   

        

Nadat met de Keijenborgse Kermis 2019 een start is gemaakt met de donatie-actie voor de kerkklok, is het dan nu zover: de wijzerplaten en de torenhaan met wereldbol zijn gereed.
In de wereldbol is een brief voor de volgende generatie gestopt met daarin vermeld de reden van deze restauratie en hoe deze tot stand is gekomen.
Het geheel werd ingezegend door pastoor Scheve. Wij willen dan ook alle donateurs nogmaals hartelijk danken.

 

 

Geschiedenis van het Parochiekoor Keijenborg 1969-2019.
In de zomer van 1969 nemen Pastoor Dijkers en de ons aller bekende Jan Kleve, het initiatief, een Dameskoor voor rouw- en trouwmissen in het leven te roepen. Jan Kleve was dirigent van het Herenkoor en wist zodoende vrij gemakkelijk, goed zingende dames bij elkaar te brengen. Bij Jan thuis werd er, de hele zomer, wekelijks geoefend. We begonnen met 16 dames. Toen het koor te groot werd voor in de huiskamer bij de familie Kleve, hebben we jaren lang in de St. Bernardus- school gerepeteerd en vandaar zijn we naar de Horst gegaan. In oktober 1969 hebben we onze eerste trouwmis gezongen. Het koor groeide door en met het 25 jarig jubileum waren we al met 24 zangeressen. Dit jubileum is feestelijk gevierd. We waren toen allang niet meer alleen voor de rouw- en trouwmissen. We omlijstten met onze zang, ook veel weekendvieringen. Ook in de avondwakes in onze Geloofsgemeenschap, zorgden wij voor de zang. Met hoogfeestdagen zongen we samen met het Herenkoor mooie vierstemmige missen. Vanaf 1994 dirigeerde Riet ons koor en was Jan achter het orgel te vinden. Dit in verband met het overlijden van de heer Lurvink die tot dan toe organist was voor zowel het Heren- als Dameskoor. In 1996 overleed Jan Kleve, veel te vroeg. Vanaf die tijd werd Riet ook dirigent van het Herenkoor. Een hele klus. Ze werd dan ook op haar tachtigste verjaardag Pauselijk onderscheiden met de Pro-Ecclesia-Etpontifice. Hierin werd ook haar man Jan postuum geëerd voor het vele werk, door hem gedaan, in onze parochie. Gerard van de Woerd en Ernest Koers, waren vervolgens onze organisten. Toen we in 2009 ons veertig jarig bestaan vierden, was ons koor gehalveerd. Per 1 januari 2010 zijn we een Parochiekoor geworden, samen met 5 heren die overdag ook beschikbaar waren. We repeteren één keer per week op de maandagavond in de sacristie, met gezamenlijke koffie na! Ook gaan we twee keer per jaar naar het Slingeland ziekenhuis in Doetinchem om een viering met onze zang te omlijsten. Naar Den Ooyman gaan we jaarlijks om de ziekenzalving met zang te ondersteunen. Ook het zingen bij de viering van de eerste vrijdagmiddag van de maand in Olburgen is voor ons een vast onderdeel geworden. Het koor bestaat momenteel nog uit 12 zangers. Onze dirigent is nog steeds mevrouw Riet Kleve en onze organist is sinds jaar en dag de heer Ernest Koers. Ook willen we hierbij graag vermelden, dat mevrouw Riet Kleve en mevrouw Eva Klooken hun 50 jarig jubileum vieren.

Voor de parochianen die via de RK geloofsgemeenschap Keijenborg een automatische incasso hebben lopen.
Incassering per kwartaal zal als volgt geschieden: 1e kwartaal april, 2e kwartaal juni, 3e kwartaal september en het 4e kwartaal in december.
Incassering per halfjaar zal geschieden in de maanden juni en december.
Incassering per jaar zal geschieden in de maand mei.