Weekend 13/14 januari
Geen viering in onze kerk

Op zondag 14 januari vindt om 10.00 uur in de H. Willibrordkerk te Hengelo de laatste eucharistieviering plaats. Aan het einde van de viering zal de H. Willibrordkerk aan de goddelijke eredienst onttrokken worden.
Het Allerheiligste, het Evangeliarium, de Heilige Oliën, en Paaskaars en de altaarsteen worden dan in processie de kerk uitgedragen.
Iedereen is van harte welkom.

********************************
Weekend 20/21 januari
Geen viering in onze kerk
*******************************

Zondag 28 januari
09.30 uur
Eucharistieviering

Voorg. Past. Scheve
Koor: 2Gether
Koster: W. v.d. Weijden
Collectanten: W. v.d. Weijden en H. Borgonjen
Acoliet: S. Vredegoor

KOFFIEDRINKEN
Na afloop van deze viering is er koffiedrinken in ’t Kerspel

********************************
Weekend 03/04 februari
Geen viering in onze kerk
*******************************

Zondag 11 februari
09.30 uur
Woord- en communieviering

Voorg.: Mw. C. Timmerman
Koor: Gemengd koor
Lectrice: A. Willemsen
Koster: J. Lohuis
Collectanten: J. Lohuis en G. Willemsen

KOFFIEDRINKEN
Na afloop van deze viering is er koffiedrinken in ’t Kerspel

********************************

Woensdag 14 februari
ASWOENSDAG
19.00 uur
Eucharistieviering

Voorg. Past. Baneke
Koor: Gemengd Koor
Lector: J. Lohuis
Koster: H. Langenhof
Collectanten: H. Langenhof en J. Lohuis
Acoliet: M. Lamers

********************************
Weekend 17/18 februari
Geen viering in onze kerk
*******************************


Zondag 25 februari
09.30 uur
Woord- en communieviering

Voorg. Mw. G. Spekkink
Koor: 2Gether
Koster: W. v.d. Weijden
Collectanten: W. v.d. Weijden en H. Borgonjen

KOFFIEDRINKEN
Na afloop van deze viering is er koffiedrinken in ’t Kerspel