Weekend 13/14 januari
Geen viering in onze kerk

Op zondag 14 januari vindt om 10.00 uur in de H. Willibrordkerk te Hengelo de laatste eucharistieviering plaats. Aan het einde van de viering zal de H. Willibrordkerk aan de goddelijke eredienst onttrokken worden.
Het Allerheiligste, het Evangeliarium, de Heilige Oliën, en Paaskaars en de altaarsteen worden dan in processie de kerk uitgedragen
Iedereen is van harte welkom.

******************************
Weekend 20/21 januari
Geen viering in onze kerk
*******************************

Zondag 28 januari
09.30 uur
Eucharistieviering – Voorganger Past. Scheve

INTENTIES
Jgt. Hermanus Johannes Gerhardus Schotman – Jgt. Willie en Nolda Masselink-de HaanCobus Roording – Jan en Doortje Rutjes-Brink –  Joke Jansen-Wolters – Rinie Janssen-Booltink – Cis en Geert Staring-Herlfterkamp

KOFFIEDRINKEN
Na afloop van deze viering is er koffiedrinken in ’t Kerspel

*******************************
Weekend 03/04 februari
Geen viering in onze kerk
*******************************

Zondag 11 februari
09.30 uur
Woord- en communieviering – Voorg. mw. Timmerman

INTENTIES
Jo, Gé en overl. fam. Herlfterkamp-Marcellis – Jgt. Maria Christina Antonia Geurts-Otten – Jgt. Willie en Nolda Masselink-de Haan  – Reinier en Riek Rutten-van de Weer – Jan en Doortje Rutjes-Brink  – Joke Jansen-Wolters – Cis en Geert Staring-Herlfterkamp

KOFFIEDRINKEN
Na afloop van deze viering is er koffiedrinken in ’t Kerspel


********************************

Woensdag 14 februari
ASWOENSDAG
19.00 uur
Eucharistieviering

Voorg. Past. Baneke

INTENTIES
Geen intenties

********************************
Weekend 17/18 februari
Geen viering in onze kerk
*******************************


Zondag 25 februari
09.30 uur
Woord- en communieviering

Voorg. Mw. G. Spekkink

INTENTIES
Jgt. Jan Ruiken – Cobus Roording – Rinie Janssen-Booltink – Cis en Geert Staring-  Herlfterkamp

KOFFIEDRINKEN
Na afloop van deze viering is er koffiedrinken in ’t Kerspel