Zutphen – H. Johannes de Doper

Nieuwstadskerksteeg
7201 NH Zutphen

Openingstijden: Tijdens vieringen: 1e za. v.d. maand :  15.30-16.15 uur
of zo. 11.15 uur
Telefoon: 0575-527080
E-mailadres: info@stjan-emmanuel.com

Secretariaat

(Post)adres:dfghdfghdfghdfghdfghdfghdfghdfgh
Tengnagelshoek 10a
7201 NE, Zxf?GLh,

:FGMdf:GLm,dfgdfghfghdfghdfgutphen,dj;sdjlskdsdfsdf

sdfmsldkfs;ldfsdfs

dfsdfsdfsdfsdfsd20150820_160739
Openingstijden
Dinsdag 9.00 – 11.00 uur
U wordt geholpen door Jos Zuethof

Parkeren bij de St. Jan in Zutphen
Elke zondag is er in de St. Jan om 11.1dfghdfghdfghdfghdfghdfgh5 uur een eucharistieviering.
– U hoeft niet wehdfghdfghdfghdfghdfgg te blijven vanwege het ndfghdfghdfghdfghdfghdfghdfghiet kunnen parkeren,
u kunt gratis parkhdfghdfghdfghdfghfgheren op de parkeerplaats Basseroord,
(Tomtom, postcode 7201 MR, nr 16/16a)
dit ligt tussen het NS-station en de St. Janskerk.
Van daaruit is het nog geen drie minuten lopen naar de kerk.

Vieringen komende drie weken

23 september 9.30 uur – Eucharistieviering
27 september 11.15 uur – Eucharistieviering
30 september 9.30 uur – Eucharistieviering
03 oktober van 15.30 tot 16.15 uur – Aanbidding & Biechtgelegenheid
04 oktober 11.15 uur – Eucharistieviering
06 oktober 19.00 uur – Rozenkrans bidden
07 oktober – Geen viering
10 oktober 17.00 uur – Effataviering
11 oktober 11.15 uur – Eucharistieviering

Her-inzegening van de Zutphense Bellefroidgraven op de R.K.Begraafplaats
te Zutphen.

Op zaterdag 18 april jl. heeft de her-inzegening plaatsgevonden van de oude gerestaureerde graven van de familie de Bellefroid.

Op deze stralende zonnige dag heette Herman Heuver de gasten een hartelijk welkom en gaf als voorzetje een uitleg over de geschiedenis en het ontstaan van onze mooie begraafplaats.
Op deze begraafplaats liggen de familiegraven van de familie de Bellefroid. Het zijn zeer opvallende graven welke gedekt zijn door gietijzeren dekplaten, die rijkelijk voorzien zijn van lijsten en familiewapens. De graven waren in een zeer slechte staat, de platen verroest en het steen werk totaal vervallen.
Jarenlang trachtte Jan Derks deze graven gerestaureerd te krijgen en na een lange zoektocht om sponsoren te vinden is het hem uiteindelijk gelukt voldoende gelden bij elkaar te vinden.

Met deze her-inzegening door Pastoor Hogenelst wordt vandaag de restauratie officieel afgerond. In een lange processie, met het kruis voorop, gingen de ruim zestig aanwezigen, waaronder de Burgemeester van Zutphen en de Wethouder van Cultuur, naar de graven. Een lezing, een gedachte en een gebed en nadat de graven rijkelijk met wijwater waren gezegend volgde het lied: Vriendelijk licht.
Daarna volgde de onthulling van het informatiebordje door de heren Jan Derks als initiatiefnemer en de heer L. Peeters als Voorzitter van de Stichting St. Walburgis. Daarmee werd de ceremonie afgesloten.
Na dit officiële gedeelte volgde er een uitleg over de geschiedenis van deze familie
door de heer Arend Jan Reijers van de Historische Vereniging Zutphen. U kunt deze geschiedenis zeer beknopt op het informatiebordje bij de graven terugvinden.
Toen was het woord aan de Wethouder van Cultuur, Mevrouw Annelies de Jonge.
Zij onderstreepte nog eens extra het grote belang van vrijwilligers en beloonde hen allen voor hun inzet met een fraai boek.

Herman Heuver kondigde hierna het intermezzo aan. De locatieraad had namelijk besloten dat Jan Derks beloond moest worden met een Willibrord plaquette voor al zijn werk dat hij in de loop der jaren voor onze geloofsgemeenschap heeft gedaan.
Pastoor Hogenelst vatte het als volgt samen:

Beste Jan, je bent voorgedragen voor deze mooie onderscheiding door je grote
inzet voor onze geloofsgemeenschap die al begon tijdens de restauratie van de
St. Janskerk en daarna door je onstuitbare bemoeienissen met de begraafplaats
zodat deze weer heropend kon worden.
Het is teveel om alle feiten hier op te noemen, maar het belangrijkste is je grote
inzet voor het werven van fondsen en vooral daarbij je contacten tussen de kerkelijke
en burgerlijke autoriteiten.

In zijn dankwoord onderstreepte Jan nogmaals de grote inzet van de vrijwilligers, van metselaar tot grindschepper. Hij vond dat hij deze onderscheiding niet alleen verdiend had, maar dat deze eigenlijk aan alle vrijwilligers van de begraafplaats toebehoorde.
Na dit zeer emotionele onderdeel volgde nog een korte technische uitleg door Joop Jansen samen met de smid Paul Klaasen van Smederij Kleinprojekt uit Terborg, die het ijzerwerk had uitgevoerd. Ook hier werd nog weer eens duidelijk dat dit project alleen door de grote zelfwerkzaamheid van de vrijwilligers op deze wijze tot stand kon worden gebracht.

Na deze lovende woorden spelde Pastoor Hogenelst Jan het draaginsigne op en overhandigde hij hem de bijbehorende plaquette en oorkonde.