Nieuws

Vakantiegroet

Juli en augustus, twee maanden waar we het allemaal even wat rustiger aandoen. Op pad gaan of gewoon thuis blijven, dat maakt allemaal niet uit. Het is goed om de overvolle agenda’s even los te laten. Even wat anders. Ook…

Lees meer

Motorenzegening in Wichmond

Dat pastoor Harry Scheve een motorevenement opluistert, kan beslist bijzonder worden genoemd. Zaterdag 8 juli was de pastoor in Wichmond op het evenement ‘MotorDok’ te vinden. Het evenement, dat georganiseerd was door een groep Wichmondse motorvrienden samen met de eigenaren van…

Lees meer

Bedevaart Kevelaer

Zaterdag 2 september 2017 is weer de jaarlijkse bedevaart naar Kevelaer. Het thema is: Met Maria het woord van God leven Kevelaer is uitgegroeid tot een plaats van geloof, één van de belangrijkste Mariabedevaartplaatsen in Europa. Hier putten mensen kracht,…

Lees meer

Willibrordprocessie 2017

De vijftiende editie van de jaarlijkse Willibrordprocessie door de binnenstad van Utrecht vindt plaats op zondag 10 september 2017. De Willibrordprocessie “is een gebeuren waarbij we publiekelijk getuigenis afleggen van ons geloof. Het motto is ook dit jaar: ‘Geloof mag…

Lees meer

Kloosterdag: Jona – een tegendraadse profeet

Het korte verhaal van Jona leest als een sprookje, waar alle rollen en verwachtingen op zijn kop worden gezet. De profeet, die een modelfiguur dient te zijn, blijkt weerspannig. De stad, een oord van misdaad en verderf, keert zich voorbeeldig…

Lees meer

Cursus: Profeet en kunstenaar: zieners

Profeten en moderne kunst Profeten zien scherp wat er speelt in het maatschappelijk en gelovig landschap. Ze hebben een zuiver gevoel voor recht en onrecht en kennen het ‘stille zuchten’ van een weduwe of berooide man. Ze doorzien de machtsbeluste…

Lees meer

Annie Blom uit Brummen ontvangt Willibrordplaquette

Op zaterdagmiddag 6 mei heeft Annie Blom van de geloofsgemeenschap Heilige Andreas uit Brummen uit handen van pastoor Harrie Scheve de Willibrord plaquette ontvangen. Annie Blom is 80 jaar jong en is al meer dan 20 jaar actief als vrijwilliger.…

Lees meer

Carin Fransen uit Vorden ontvangt Willibrordplaquette

Op zaterdag 6 mei jongstleden ontving Carin Fransen tijdens een avondviering een Willibrordplaquette voor haar jarenlange inzet voor de geloofsgemeenschap Christus Koning – Heilige Antonius van Padua in Vorden. De Eucharistieviering was bijzonder goed bezocht en werd opgeluisterd door het…

Lees meer

Bloemen voor Maria

GROENE CREATIEVE VINGERS…… Voor het derde jaar op rij troffen de vrijwilligsters van de bloem-/versiergroepen elkaar voor een workshop. Thema: Meimaand – Mariamaand. Dat straalde de ruimte achter in de H. Martinuskerk in Baak op 3 mei jl. ook duidelijk…

Lees meer

Toewijding Nederlandse bisdommen aan het Onbevlekte Hart van Maria

Op zaterdag 13 mei jongstleden, -  gedachtenis van de Heilige Maagd Maria van Fatima - werden de Rooms-Katholieke bisdommen in Nederland door de bisschoppen gezamenlijk toegewijd aan het Onbevlekte Hart van Maria. Dit vond plaats in de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Maastricht…

Lees meer

De Passie 2017

De Passie, het lijdensverhaal in muziek, woord en beeld Op Goede Vrijdag 14 april werd voor de vierde keer in onze parochie uitvoering gegeven aan het lijdensverhaal van Jezus van Nazareth. De Christus Koningkerk was ‘s middags en ‘s avonds…

Lees meer

Geloven Nu “In gesprek”

In de bijeenkomsten van gespreksgroep Geloven Nu gaan deelnemers aan de hand van een Bijbeltekst in gesprek over zaken die er toe doen in hun leven. Daarmee biedt Geloven Nu een kans om uit de jachtige wereld te stappen en een ander…

Lees meer

Op weg naar………

Parochiebrede startviering

Zondag 3 september 2017 is er van 10.00 uur tot 12.30 uur een startviering  met het thema ‘ontmoeting’
Juli en augustus zijn de vakantiemaanden bij uitstek. Ook u trekt er de komende tijd misschien op uit om te genieten van alles wat Gods schepping te bieden heeft en om uit te rusten van een druk en arbeidzaam jaar met mogelijkerwijs heel veel vrijwilligerswerk. Voor velen is de vakantie een tijd van energie tanken om daarna de draad met frisse moed weer op te pakken. Na zo’n vakantieperiode maken we als het ware een nieuwe start. De jeugd begint aan een nieuw schooljaar: voor sommige kinderen is dat een nieuw leerjaar op hun school of het begin van de schoolloopbaan in het voortgezet onderwijs, voor anderen een nieuw studiejaar of de aanvang van de studie aan een vervolgopleiding. Sporters beginnen na de vakantie vol goede moed aan een nieuwe en wellicht spannende competitie en velen storten zich met vuur en geestdrift in een nieuw verenigingsjaar.

Een nieuwe start
Ook wij als parochie HH. Twaalf Apostelen maken een nieuwe start. Het parochieleven, waarin de 14 geloofsgemeenschappen in onze parochie samen onderweg zijn, begint dan eigenlijk weer een beetje opnieuw. En hoe kunnen we beter starten dan met een viering waar gelegenheid is elkaar te ontmoeten en nog even terug te kijken op en de Schepper te danken voor het achterliggende jaar? Zo’n viering is een uitgelezen moment om met elkaar te praten hoe we samen leuke, nieuwe initiatieven kunnen ontplooien en vooral ook om Gods zegen te vragen over het nieuwe jaar. Bij een terugblik op het afgelopen jaar zullen ieders persoonlijke ervaringen, waarschijnlijk een mengeling van lief en leed, van voor- en tegenspoed, het belangrijkste wegen. Ook in onze geloofsgemeenschappen worden blijde gebeurtenissen afgewisseld met momenten van grote droefheid. Het is belangrijk elkaar deelgenoot te maken van een ieders ervaringen en beweegredenen om van daaruit  met nieuwe bezieling op pad te gaan, niet alleen in onze eigen geloofsgemeenschap, maar ook in clusterverband en zelfs in breed parochieverband.

pag05_Startviering

Eucharistie, koffiedrinken en activiteiten
We nodigen u uit deel te nemen aan de parochiebrede startviering op zondag 3 september. De viering vindt plaats in de St. Josephkerk in Lochem. U kunt daar alle leden van het breed parochieel team, het parochiebestuur en talloze vrijwilligers ontmoeten en hopelijk ook veel, misschien op dit moment nog onbekende, medeparochianen. Na de Eucharistieviering, die om 10.00 uur begint en waarin pastoor Harry Scheve en de andere leden van het breed parochieel team voorgaan, is er ruimschoots gelegenheid elkaar te ontmoeten, uiteraard onder het genot van een kopje koffie of thee met iets lekkers en deel te nemen aan een aantal inspirerende activiteiten. Het einde van de startviering staat gepland rond 12.30 uur. We hopen u op 3 september te ontmoeten onder het motto ‘Neet langs komm’n, moar ankomm’n!’ U bent van harte welkom.

De voorbereidingscommissie:
Ineke Peterse, parochiebestuur
Marga Engelage, pastoraal team
Locatieraad en pastoraatgroep H. Joseph, Lochem