Parochiepost

Samen onderweg naar een nieuwe parochie

Het pastoraal team en parochiebestuur hebben besloten om in de nabije toekomst
van de dertien parochiekerken er maar drie in gebruik te houden voor de eredienst.

Alle informatie hierover kunt u vinden onder het blok Toekomst Parochie.

Nieuws

Bedevaert naar Kevelaer

De parochiële bedevaart naar Kevelaer staat gepland voor zaterdag 14 september 2024. Wij sluiten ons aan bij de Broederschap van Haaksbergen, Lichtenvoorde en Groenlo. Op de informatiedag op 23 maart jl. werd duidelijk dat er alles aan gedaan wordt om…

Lees meer

Iconenwijding in Lochem

Aan het begin van de eucharistieviering van zondag 23 juni in Lochem, waarin pastoor Scheve voorgaat, zullen twaalf iconen worden gewijd volgens de Byzantijnse ritus. Tien van deze iconen zijn vervaardigd door leerlingen van iconenschilder Trudie de Koning uit Lochem.…

Lees meer

Priesterjubileum pastor Joost Baneke

Op 21 juni 2014 is pastor Joost Baneke tot priester gewijd. Op zondag 23 juni vieren wij dit 10-jarig priesterjubileum in de eucharistieviering in de H. Johannes de Doperkerk in Zutphen. Deze viering, waarin pastor Baneke zelf voorgaat, begint om…

Lees meer

Oriëntatie- en basiscursus Koordirectie

Oriëntatie- en basiscursus Koordirectie. Dit najaar start de Kerkelijk instelling St. Caecilia aartsbisdom wederom met de oriëntatie- en basiscursus koordirectie (2024 -2025) op verschillende locaties binnen het bisdom. De cursus bestaat uit vijftien zaterdagen van 10.00 – 14.00 uur met…

Lees meer

Zang- en ontmoetingsdag Aartsbisdom 2024

Op zaterdag 5 oktober a.s. organiseert de kerkelijke instelling Sint Caecilia van het Aartsbisdom Utrecht de jaarlijkse zang- en ontmoetingsdag. Dit jaar staat daarbij het werkveld van de verschillende koren die binnen ons bisdom actief zijn centraal. Er bestaat een…

Lees meer

Lezing door Sander Hof over Adrianus VI

Donderdag 13 juni, in de theaterzaal van de bibliotheek in Deventer (Stromarkt 18). Inloop vanaf 19:30 uur. Diaken Sander Hof vertelt over het bijzondere moment in de kerkgeschiedenis… Paus Adrianus VI biedt excuses aan aan Luther… De lezing is gratis,…

Lees meer

Kliederkerk in Keijenborg

  Zondag 9 juni is er weer een creatieve en actieve middag voor het hele gezin. Dit keer in de H. Johannes de Doperkerk  in Keijenborg. Het thema is het spannende verhaal van ‘Daniël in de Leeuwenkuil’. Dat wordt eerst…

Lees meer

BestuursBerichten 97

Het bestuur van de parochie HH. Twaalf Apostelen geeft naar aanleiding van de bestuursvergaderingen een bulletin uit, genaamd BestuursBerichten. Tot op heden werden deze berichten gedeeld met de leden van de locatieraden en pastoraatgroepen. Het bestuur heeft gemeend deze informatie ook…

Lees meer

Terugkomviering communicanten

Op zondag 9 juni a.s. is er in de O.L.V. Tenhemelopnemingkerk in Joppe een terugkomviering voor de kinderen die op 21 april jl. hun Eerste Heilige Communie hebben ontvangen. Het thema van de viering is, net zoals het thema van…

Lees meer

Pastor Ed Wassink 20 jaar priester

Op 5 juni 2004 is pastor Ed Wassink door kardinaal Simonis tot priester gewijd. Dit 20-jarig jubileum wordt feestelijk gevierd op zondag 9 juni om 10.00 uur in de H. Johannes de Doperkerk in Zutphen. In deze viering gaat pastor…

Lees meer

Bedevaart Kevelaer

De parochiële bedevaart naar Kevelaer staat gepand voor zaterdag 14 september 2024. Wij sluiten ons aan bij de Broederschap van Haaksbergen, Lichtenvoorde en Groenlo. Op de informatiedag op 23 maart jl. werd duidelijk dat er alles aan gedaan wordt om dit bedevaartseizoen…

Lees meer

Boskoorfestival bij kasteel Hackfort

Op zondag 2 juni is de eerste editie van het Boskoorfestival Hackfort. 8 Verschillende koren,  zullen op verschillende plekken rond het Kasteel hun liederen ten gehore brengen. Geniet tijdens een ontspannen wandeling van mooie liederen en de prachtige omgeving. Aan dit…

Lees meer

Eervol ontslag pastoor Harry Scheve

Op zijn eigen verzoek is aan  pastoor Harry Scheve, met ingang van 1 juli 2024, eervol ontslag verleend door onze bisschop, kardinaal Eijk. Voor zover zijn gezondheid dit toelaat zal pastoor Scheve tot aan de pensioengerechtigde leeftijd in onze parochie blijven functioneren als parochievicaris.

Vicaris Hans Pauw is per 1 juli door de bisschop benoemd tot waarnemend pastoor. Hij neemt deze verantwoordelijkheid op zich naast zijn werkzaamheden als vicaris voor het vicariaat Arnhem en zijn deeltijdfunctie als pastoor van Doetinchem e.o. (Parochie Maria Laetitia)

Over de bezetting van ons pastoraal team op de langere termijn wordt nader overleg gevoerd met het bisdom.

Parochiebestuur HH. Twaalf Apostelen


H. Willibrordkerk
in Ruurlo

Het parochiebestuur heeft de parochianen van de geloofsgemeenschap H. Willibrord in Ruurlo uitgenodigd voor een tweede hoorzitting op
maandag 3 juni 2024 om 19.30 uur in de H. Willibrordkerk in Ruurlo.

Lees hier de uitnodiging aan de parochianen.

 

 

Christus Koningkerk
in Vorden

Het parochiebestuur heeft de parochianen van de geloofsgemeenschap Christus Koning/H. Antonius van Padua uitgenodigd voor een hoorzitting op
dinsdag 4 juni 2024 om 19.30 uur in de Christus Koningkerk te Vorden.

Lees hier de uitnodiging aan de parochianen.

 

 

H. Willibrordkerk
in Drempt

Het parochiebestuur heeft de parochianen van de geloofsgemeenschap H. Willibrord in Drempt uitgenodigd voor een hoorzitting op
maandag 10 juni 2024 om 19.30 uur in de H. Willibrordkerk in Drempt.

Lees hier de uitnodiging aan de parochianen.