Samen onderweg naar een nieuwe parochie

Het pastoraal team en parochiebestuur hebben besloten om in de nabije toekomst
van de dertien parochiekerken er maar drie in gebruik te houden voor de eredienst.

De notitie waarin de toekomst van de parochie en de geloofsgemeenschappen wordt toegelicht kunt u hier lezen.
Deze notitie is een vervolg op het pastoraal beleidsplan 2019 – 2022 Onderweg groeiend in geloof.

Het onttrekken van een kerkgebouw aan de goddelijke eredienst verloopt volgens een door het Aartsbisdom Utrecht vastgestelde procedure.
Wanneer een kerkgebouw niet meer gebruikt wordt voor een reguliere eredienst op zon- en weekdagen, zijn er tot aan het moment van de onttrekking van het gebouw aan de goddelijke eredienst met het oog op de verkoop of herbestemming van dit gebouw een beperkt aantal vieringen mogelijk. Deze zijn vastgesteld in deze brief.
Op 14 mei 2022 was er een werkochtend met leden van de locatieraden en pastoraatgroepen met betrekking tot de voorgenomen kerksluitingen. Het verslag van deze ochtend leest u hier. In het verslag staan de volgende documenten vermeld: Vragendocument, PowerPoint presentatie, Kernwoordendocument en Coordinatiegroep

Via de Nieuwsbrief ‘Samen onderweg’ wordt u geïnformeerd over het proces van kerksluitingen in onze parochie.

In deze ParochiePost brengen wij u op de hoogte van de voortgang die op 14 mei is meegedeeld aan de locatiebestuurders.

Bezoek geloofsgemeenschappen, wat gebeurt er met de begraafplaatsen, eerste initiatieven in Borculo

 

We luisteren, innovatief pastoraat, bestuurlijk proces