Zang- en ontmoetingsdag Aartsbisdom 2024

Op zaterdag 5 oktober a.s. organiseert de kerkelijke instelling Sint Caecilia van het Aartsbisdom Utrecht de jaarlijkse zang- en ontmoetingsdag. Dit jaar staat daarbij het werkveld van de verschillende koren die binnen ons bisdom actief zijn centraal. Er bestaat een scala aan verschillende typen koren binnen onze kerk (Gregoriaanse koren, gemengde koren, middenkoren, kinder- jeugd- jongerenkoren), en deze mogen allen vertegenwoordigd zijn op deze dag. Naast de repertoire inbreng van elk koor, zal ook aandacht worden besteed aan de Hymne van het Jubeljaar 2025 en muziek van Marco Frisina.

De dag wordt geleid door de musici Marcus de Haard en Ronald de Haan, en rector Kuipers.

De zang- en ontmoetingsdag wordt gehouden in de Onze Lieve Vrouwekerk in Apeldoorn (Stationsstraat) en begint om 10.30 uur (inloop vanaf 10.00 uur). Naar schatting zal deze dag duren tot 15.00 uur. De kosten bedragen € 25,- per deelnemend koor tot 20 personen, € 40,- per deelnemend koor tot 40 personen en € 50,- per deelnemend koor tot 60 personen. De onkosten zijn inclusief materialen.

Voor aanmelding en nadere informatie kunt u terecht bij bureausecretaris Marcus de Haard, Maliebaan 40, 3581 CR Utrecht. Tel: 06-49957318. E-mail: sintcaecilia@aartsbisdom.nl