H. Andreas – Brummen
Andreashuis
Tuinstraat 63 A
6971 BH Brummen
0575-561403
rkandreasparochie1900@kpnmail.nl
Secretariaat: woensdag: 09.00 – 12.00 uur
Rekeningnr.: NL40RABO0311000541
Redactie: onderweg-brummen@outlook.com

Agenda

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 


Andreashuis dicht

In het licht van de nieuwe maatregelen van ons kabinet om het coronavirus te bestrijden, ziet de locatieraad zich genoodzaakt het Andreashuis voorlopig te sluiten. De maatregelen zijn erop gericht om de sociale contacten te beperken. Wij sluiten ons zoals gezegd hierbij aan. Het Andreashuis gaat daarom vooralsnog in ieder geval vier weken dicht.

We realiseren ons dat het koffie drinken soms een belangrijk lichtpunt in de week is voor de mensen. Via de Andreasklokken blijven we als geloofsgemeenschap onderling in contact. U hoort langs deze weg van ons wanneer het koffie drinken hervat kan worden. Wij roepen iedereen in de tussentijd op om veilig te blijven en om naar elkaar om te blijven zien. Het is mooi wanneer niet alleen God naar ons omziet, maar wij eveneens naar elkaar, als de gemeenschap die we samen vormen.

Agenda:

Gebedsintenties

Offerkaarsen020

 

Deze gebedsintenties zijn, op verzoek van Pastoor Scheve, naar Zutphen doorgestuurd. Daar zullen ze in de weekendvieringen worden opgenomen in de voorbede.

24 maart
Jan Vruggink, Gerda Willemsen – Reukers, Henny Huisstede.
Voor onze zieke medeparochianen.

4 april Pasen
Jozef Uiterweerd, Overleden familie Uiterweerd – Vettelschors, Lia Peters, Overleden ouders Span Gudden, Overleden ouders Wilbrink – Peters. 
Overleden ouders Broekhof – Rempt, Willemien Willemsen

7 april
Wijnand Masselink, Gerda Willemsen – Reukers, Reina Peters,
Voor onze zieke medeparochianen.

14 april
Piet Schwegler, Carla Reuser – Boumans, Amira Mansour, Thea de Brouwer.
Voor onze zieke medeparochianen.

21 april
Henk Peters, Jan Uiterweerd, Mientje Brouwer.
Voor onze zieke medeparochianen.

28 april
Annie Peters – v.d. Heijden, Jan Vruggink , Henny Huisstede.
Voor onze zieke medeparochianen.

Nieuws


Fietstocht BBO
Wanneer de zon loodrecht boven de evenaar staat begint bij ons de lente, dit jaar was dat op zondag 21 maart.

Om deze eerste lentedag goed te beginnen heeft het Bruisend Brummen Oikomene samen met een tal van andere activiteiten in en rondom de Pancratiuskerk een op ^vogeljacht^ fietstocht georganiseerd.
Ruim 50 deelnemers fietsen (corona-proof) deze mooie uitgezette route langs de 3 kerken en 6 stopplaatsen.
De gezinnen met kinderen, volwassenen en zelfs een deelnemer op een scootmobiel kregen onderweg vele verrassende activiteiten en informatie met betrekking tot vogels. Bij elke stopplaats hing een letter en met deze negen letters kon uiteindelijk de naam koperwiek worden gevormd.
Bij het kerkje van de Vrijzinnigen aan de D.A van Vuurenstraat werd de kennis van tuinvogels op de proef gesteld, om de kerk hingen foto’s en men moest de juiste naam bij de juiste vogel plaatsen.
De vogeltjesdans kon worden gedanst met Cato en Lieke, en bij de  werk- en zorgboerderij ‘Cortenoever’ werd men verwelkomd door een lieve aanhankelijke poes en kreeg men uitleg over kippen, schapen en eieren.
Verderop in Cortenoever kon men in de ‘piepshow’ uilen en andere vogels bekijken.
Weer terug in Brummen vertelde Hendrik-Jan van Natuurmonumenten gepassioneerd over uilen en konden de kinderen uilenballenpluizen.
De tussenstop bij het Andreashuis werd zeer gewaardeerd, daar kreeg een ieder een heerlijk warm kopje koffie of thee met een eierkoek.
De route vervolgde naar de Knoevenoordstraat, naar de vogelkooi van Philadelphia, daar konden de vogelkastjes van Gerrit worden bewonderd.  
Bij HeDiPack kreeg men uitleg over de eierstempel machine en kon men heerlijk zelfgebakken lekkers kopen voor het goede doel Cordaid Congo.
Ook bij de één na laatste stop bij de familie van de Venis in Leuvenheim stond een verkoop kraampje aan de weg met attributen en lekkers wat werd verkocht voor het goede doel.
De uiteindelijke opbrengst voor Cordaid Congo was het mooie bedrag van € 461,60.
Na afloop mocht de organisatie vele hartverwarmende reacties ontvangen en dat was op de koude winderige eerste lentedag in alle opzichten heel erg fijn.
De organisatie wil nogmaals alle deelnemers en de mensen op de stopplaatsen hartelijk danken voor hun inzet en tot volgend jaar in het weekend van 2 en 3 april 2022!
Dinanda Ek en Jolanda Jansen – Peters

Terugblik tentoonstelling BBO
‘Wat zal er ingebracht worden?’
‘Zullen de toeschouwers genoeg te zien hebben?’
‘Lukt het om al die prachtige foto’s van een passe-partout te voorzien?’
Op al deze vragen kunnen we alleen maar positief antwoorden en enthousiast reageren.
Geweldig! Zoveel verschillen, zoveel inbreng van foto’s en objecten met prachtige nuances. Veel mensen hebben afgelopen zondagmiddag in de Pancratiuskerk kunnen kijken, met een knipoog of met bewondering dat er zoveel bonte pluimage in onze omgeving is te zien.
Met een aanvulling van te koop aangeboden paasspulletjes, glazen schalen gevuld met narcissen, objecten. Op de beamer zagen we vogelaar Norbert Lucassen.
Het interview kunt u volgen via kerkwebbrummen.nl
Daarom veel dank aan jullie toeschouwers, kleine en grote kunstenaars, de organisatoren en de gulle gevers voor het goede doel!
Hierboven leest u het prachtige bedrag wat bij de fietstocht en de tentoonstelling werd samengebracht. I.v.m. corona hebben we het kleinschalig gehouden.
Graag willen we met onze drie kerken deze prachtige projecten volgend jaar groots voortzetten. Van harte : ‘een wordt vervolgd.’
Dinanda Ek  

Gemis
Dit is een bekentenis. Ik mis onze woensdagochtendbijeenkomsten. Ik mis u. Zo. Dat heb ik gezegd.
Het is een jaar geleden dat het coronavirus zich in Nederland manifesteerde. Nederland ging min of meer op slot. En we kunnen nog niet van het slot. Voorlopig kunnen we dus ook niet samenkomen op onze vaste woensdagochtend. Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft. Waar zie ik lichtpuntjes?
Gelukkig houden we via de Andreasklokken contact met elkaar. Ik hoor ook met genoegen dat sommigen de moeite nemen om regelmatig bij onze naasten te informeren hoe het gaat. En dat we de school weer uit de brand konden helpen door het Andreashuis beschikbaar te maken nu we daar toch niet samen kunnen komen. Projecten van de caritas gaan door, we sluiten ons aan bij de Bruisende Brummense Oikomene. En het wordt weer Pasen.
Welke lichtpuntjes ziet u?
Sjoerd van Geffen

Andreasschool
Breaking News!
Ons Andreashuis doet vanaf 8 februari 2021 weer tijdelijk dienst als school. Op de foto ziet u hoe de zaal als schoollokaal is ingericht. Groep 5 van de Sint Pancratiusschool en hun juf Marieke doen hun lessen in ons Andreashuis. Met ingang van 8 februari gaan de basisscholen weer open voor les op school. Veel ouders, leerlingen en leraren kijken uit naar dat moment. Maar het is ook spannend. Want hoe meer contact, hoe meer kans op besmetting met dat ellendige coronavirus. De zwangere juf Marieke neemt liever het zekere voor het onzekere. Ze wil wel les geven, maar als het even kan niet op school, waar ze veel leerlingen, collega’s en ouders tegen komt.
Op verzoek van de Sint Pancratiusschool mag groep 5 nu dus gebruik maken van ons Andreashuis. Zo helpen we elkaar.
Dat maakt een klein dorp groot en versterkt de onderlinge banden.

Van de Andreascommissie
Wij hebben 9 december jl. overleg gehad met ons bestuur en we hebben met pijn in ons hart besloten om onze Andreasmakrt in april 2021 niet door te laten gaan. Dit heeft er mee te maken dat de RIVM de richtlijnen aangescherpt heeft en wij het niet verantwoord vinden om een markt door te laten gaan in april. We wachten betere tijden af en kijken wat het corona-virus gaat doen.
Door de corona maatregelen kunnen wij helaas geen goederen ophalen tot nader bericht.
Als er mensen zijn die echt van hun overbodige goede goederen af moeten dan even contact zoeken met Ans Elshof (0575-561115) of op goederen@andreasmarktbrummen.nl). Misschien kan in overleg met Ans een afspraak gemaakt worden zodat dit gebracht kan worden.
Namens de Andreasmarktcommissie: Piet Schäfer

Kerkhofberichten
Het is gelukkig al weer goed te merken dat het buiten wat langer licht wordt, we gaan de ‘goede’ kant weer op. Zeker nu, in deze onzekere periode, is dat een mooi klein lichtpuntje om naar uit te kijken. Op het kerkhof steken de narcisjes en sneeuwklokjes voorzichtig hun kopjes boven de grond uit. Het voorjaar komt eraan! Op sommige graven staan nu nog kerstbakjes. Dit is een dissonant ie. Daarom is er in het reglement van de overkoepelende begraafplaatsen van HH Twaalf Apostelen opgenomen, dat de beheerder na 1 maart de dan nog staande kerstbakjes mag verwijderen. In de eerste week van maart zal dit dan ook uitgevoerd gaan worden.
Jolanda Jansen – Peters Beheerder en administrateur RK kerkhof

Actie kerkbalans later
Een nieuw jaar, een nieuwe actie kerkbalans. U bent gewend dat de actie kerkbalans in januari loopt. Maar dit jaar niet. In ieder geval niet in Brummen. Wij besloten de actie uit te stellen, vooralsnog met een maand. Enerzijds vanwege privé omstandigheden binnen de locatieraad. Maar ook vanwege corona. De actie kerkbalans kent een groot aantal contactmomenten en logistieke operaties. Deze moeten veilig verlopen. Dat vraagt meer voorbereidingstijd dan in het verleden. Bovendien wachten we graag af hoe de lockdown na 19 januari eruit ziet, zodat we daarop kunnen inspelen.
Is een nieuwe actie nodig?
Ja, dat is nodig. Niet alle activiteiten rond ons geloofsleven gaan door. Zo moeten we het nog steeds stellen zonder vieringen in ons Andreashuis. Maar we liggen ook niet stil. Onze bezoekersgroep bijvoorbeeld bezoekt zieken, mensen die om contact verlegen zitten en vele anderen. Begrafenissen gaan door. De lasten van het pastoraal team lopen door en andere vaste lasten lopen door.
Onze geloofsactiviteiten zijn onverminderd belangrijk, zowel voor ons zelf als voor onze medemensen. Daarom ook in 2021 een actie kerkbalans, zij het later dan u gewoon bent.
De locatieraad

Dank aan Jolanda Jansen
De locatieraad staat graag even stil bij Jolanda Jansen om haar in het zonnetje te zetten. De concrete aanleiding is het gegeven dat zij eind december haar taken als redacteur voor Onderweg, Wegwijzer en Andreasklokken neerlegde. Deze taken heeft Jolanda jarenlang vervuld – overigens naast andere vrijwilligerstaken voor onze geloofsgemeenschap. Jolanda was ook de initiatiefnemer van de Andreasklokken. Dit initiatief viel bij velen in goede aarde en is van enorm belang gebleken om onze geloofsgemeenschap in deze tijd bij elkaar te houden en elkaar van nieuws te voorzien.
De locatieraad zegt graag vanaf deze plaats dank aan Jolanda voor haar inspanningen. Wij hebben grote waardering voor het hoge niveau van het geleverde werk.
Eerder ontving Jolanda een mooie fles wijn om onze dankbaarheid te onderstrepen.

Heeft u belangstelling om de redactie te verzorgen van Andreasklokken, Onderweg en Wegwijzer?
Dan komt de locatieraad graag in contact met u. Dat kan via het secretariaat of via een berichtje aan een van de leden van de locatieraad.
Sjoerd van Geffen, voorzitter locatieraad

Andreashuis dicht
In het licht van de nieuwe maatregelen van ons kabinet om het coronavirus te bestrijden, ziet de locatieraad zich genoodzaakt het Andreashuis voorlopig te sluiten. De maatregelen zijn erop gericht om de sociale contacten te beperken. Wij sluiten ons zoals gezegd hierbij aan. Het Andreashuis gaat daarom vooralsnog dicht.
We realiseren ons dat het koffie drinken soms een belangrijk lichtpunt in de week is voor de mensen.
Via de Andreasklokken blijven we als geloofsgemeenschap onderling in contact. U hoort langs deze weg van ons wanneer het koffie drinken hervat kan worden. Wij roepen iedereen in de tussentijd op om veilig te blijven en om naar elkaar om te blijven zien. Het is mooi wanneer niet alleen God naar ons omziet, maar wij eveneens naar elkaar, als de gemeenschap die we samen vormen.
De locatieraad

Missiewerk in Brummen
Het overkwam u. Het overkwam mij. Onze geloofsgemeenschap en alle mensen uit Brummen zitten er midden in. Midden in de tweede golf en midden in een gedeeltelijke lockdown. En precies daarom is het tijd voor missiewerk. Missiewerk in Brummen, wel te verstaan.
Het is niet makkelijk om onze sociale contacten lange tijd op een laag pitje te hebben staan. Natuurlijk kun je begrijpen waarom de maatregelen nodig zijn, maar dat maakt het niet eenvoudiger. Eenzaamheid en depressie liggen op de loer. Wat is er nog om naar uit te kijken? Een mens heeft hoop, geloof en liefde nodig!
Daarom dit pleidooi voor missiewerk. Kijk om naar uw naaste. Wie kunt u een plezier doen met een belletje, een kaartje, een gebed, een boodschap of misschien zelfs een bezoek op afstand? Samen kunnen we dit aan. Ik ga de uitdaging aan. Doet u mee?
Sjoerd van Geffen

 

Allerzielen 
Ondanks dat er geen viering was in de locatie Brummen, kwamen veel mensen in het voorafgaande weekend en op maandag 2 november naar het kerkhof. Bloemen neerzetten, een kaarsje aansteken, herinneringen aan hen die er niet meer zijn…
In gedachten zijn wij bij onze overledenen van het afgelopen jaar.

04 – 12 – 2019 Martinus Nicolaas Hubertus Smis 84 jaar
07 – 02 – 2020 Nicolaas Jacobus Kok 69 jaar
04 – 03 – 2020 Albertus Hendrik Reugebrink 79 jaar
05 – 04 – 2020 Wijnand Gert Cornelis Masselink 44 jaar
13 – 04 – 2020 Petrus Johannes Schwegler 90 jaar
16 – 04 – 2020 Johanna Petronella Peters – van der Heijden 87 jaar
12 – 05 – 2020 Bets Hurenkamp – Pas 84 jaar
22 – -05 – 2020 Johannes Martinus Franciscus Josephus Uiterweerd 77 jaar
29 – 05 – 2020 Rudolf Martinus Gerardus Elshof 69 jaar
23 – 06 – 2020 Jan Piet Vruggink 79 jaar
20 – 07 – 2020 Carolina Maria Reuser – Baumans 98 jaar
22 – 08 – 2020 Gerarda Johanna Willemsen – Reukers 83 jaar
24 – 09 – 2020 Wilhelmina Joanna Maria Hendrika (Mientje) Brouwer 98 jaar

Kerkhofberichten
Kolat Hoyinck heeft een mooie kast gemaakt voor op het kerkhof. Zo kunnen alle materialen droog worden opgeborgen. Bezoekers gaven al aan heel erg blij te zijn met dit mooie stukje handgemaakte vakmanschap. Kolat vertelde dat hij ook andere opdrachten aanneemt.
  

De rok om de rijdende baar van het kerkhof was gescheurd en niet al te mooi meer. Door een vrijwilliger  is deze rok opnieuw gemaakt. Het resultaat is heel erg mooi geworden.

Zaterdag 31 oktober waren er maar liefst 14 vrijwilligers om het kerkhof helemaal winterklaar te maken.  Er werd grind opgebracht, geharkt, blad geblazen, heggen gesnoeid en onkruid  geplukt. Ook het columbarium werd helemaal uitgesopt en het monument voor de  ongedoopte overleden kinderen werd helemaal schoongemaakt. Tijdens de werkzaamheden en de koffie ontstonden mooie gesprekken. Alle helpers waren het eens; het kerkhof ligt er Allerzielen waardig bij!
Na afloop  kreeg een ieder al de gelegenheid om een kaarsje aan te steken voor Allerzielen.  
Jolanda Jansen – Peters
RK kerkhof

Andreasmarkt-commissie
Op maandag 28 september jl. zijn we als commissie voor het eerst weer bij elkaar geweest. We hebben de situatie rondom het CORONA-virus en de impact op de rommelmarkt besproken. Daarnaast hebben we afscheid genomen van onze voorzitter Martin Elshof. De regelgeving rondom het virus maakt het noodzakelijk dat we als commissie tot 1 januari 2021 geen goederen ophalen. In december zullen we kijken of de dan geldende richtlijnen het toestaan om in januari weer te beginnen met het ophalen van goederen. Als u echt van overbodige goede goederen af wil dan kunt u contact opnemen met Ans Elshof (0575-561115 of op goederen@andreasmarktbrummen.nl). Daarnaast heeft de commissie besloten om dit jaar geen kerstmarkt te houden. De maatregelen van de regering maken het onmogelijk om een kerstmarkt in het Andreashuis te organiseren. Hopelijk kan het in 2021 wel weer. Tenslotte is er afscheid genomen van onze voorzitter Martin Elshof. Zijn opvolgster José Bosman richtte het woord tot hem en sprak veel dank woorden uit. Martin is 40 jaar, waarvan vele jaren als voorzitter, verbonden geweest aan de Andreasmarkt. Het begon allemaal op het initiatief van Pastoor Arie Groenen. Pastor Groenen zocht naar middelen om het Leijser-orgel te restaureren. Samen met een aantal parochianen, waaronder Martin, werd in 1980 de 1e rommelmarkt georganiseerd. De opbrengst was om trots op te zijn: f 75.000. Na 2 jaar werd er wederom een markt georganiseerd. Dit maal om de dakbedekking op de kerk te vervangen. Hierna kreeg de rommelmarkt commissie een vaster karakter. Vanaf 1991 werd er jaarlijks een rommelmarkt gehouden om het parochiebestuur financieel te ondersteunen. Op 28 december 2007 kreeg de rommelmarkt commissie een meer wettelijk basis en werd de stichting Sint Andreas opgericht. De doelstelling van de stichting werd en is nog steeds ondersteuning van de Brummens katholieke gemeenschap in de breedste zin van het woord.
“Martin je bent bijna vanaf het begin voorzitter geweest en altijd met veel plezier, zover wij dat weten. Tijdens de vergaderingen ging het soms pittig aan toe. Maar je wist iedereen weer tot de vergadering te roepen en elk overleg werd onder het genot van een borrelafgesloten. Martin dank je wel voor al je inzet”.
De Andreasmarktcommissie

Toch opbrengst  voor de Andreascommissie
Corona; een streep door de Andreasmarkt in april. De commissie had natuurlijk al het één en ander aan voorbereidingen getroffen maar deze konden gemakkelijk worden door geschoven naar volgend jaar of worden geannuleerd. Maar Annie Blom had het afgelopen jaar natuurlijk al planten gestekt en opgekweekt. Zij zat met een overschot aan planten en heeft daarom een stalletje voor de verkoop aan het Hallsepad neergezet. Van april tot en met juni zijn daar enorm veel planten verkocht. Annie gaf afgelopen week het geweldig mooie bedrag van € 800.- aan de Andreasmarkt commissie. Dankjewel Annie, voor al je inspanningen!                                                                                   

Nieuwsbrief Andreasklokken
Een ouderenuurtje in de supermarkt, speciale bezorgdiensten door lokale ondernemers, beren in de vensterbank, klokken die luiden en meer oog en aandacht voor elkaar. De coronacrisis, hoe verschrikkelijk die ook is, maakt veel mooie initiatieven los.

De coronacrisis raakt onze samenleving in de kern. Sommige groepen, zoals alleenstaande ouderen en zelfstandigen, worden hard geraakt. Maar deze crisis gaat ook over hoe we met elkaar omgaan. Mensen willen elkaar nu helpen en er ontstaan allerlei nieuwe initiatieven.
Een van die nieuwe initiatieven is de nieuwsbrief ‘De Andreasklokken’ die via de mail wordt verstuurd.
Voor alle mensen uit de geloofsgemeenschap H. Andreas willen we de lijnen kort houden. Zeker nu er voor een groot deel van u de vaste woensdagochtend viering en het daarbij onlosmakelijk verbonden koffiedrinken zijn gecanceld. Ook de vaste club mensen van de KBO komen voorlopig niet meer samen.
En deze ontmoetingen zijn veel meer dan alleen maar de viering of de lezing. Juist het sociale aspect is waar veel mensen naar uitkijken. De contacten onderling, het even horen hoe het met iemand gaat, het is zo belangrijk. En wordt nu zo gemist.

Daarom heeft de locatieraad een nieuwsbrief in het leven geroepen. ‘De Andreasklokken’, voor de oudere Brummense parochianen is dit wellicht een bekende naam. In de jaren 40 van de vorige eeuw werden de Brummense soldaten overzee in Nederlands-Indië op de hoogte gehouden van het wel en wee van de parochie H. Andreas.  Destijds een zeer welkom bericht van het thuisfront. En wellicht kunnen de ‘Andreasklokken’ dat nu ook voor u betekenen.
Mocht u de Andreasklokken willen ontvangen of wilt u iets delen dan horen we dit heel graag. Mailadres: rkandreasparochie1900@kpnmail.nl

Uit de Geloofsgemeenschap

In Memoriam

Dorothea Maria de Brouwer – Vennegoor
Op 7 februari 2021 is te Warnsveld overleden mevrouw Dorothea Maria de Brouwer [Thea], echtgenote van  Dhr. de Brouwer. Zij werd 88 jaar.
Op vrijdag 12 februari hebben de kinderen en kleinkinderen in besloten kring haar leven herdacht, herinneringen gedeeld en afscheid genomen. De begrafenisplechtigheid op de RK begraafplaats te Brummen, werd geleid door pastor Marga Engelage. Tijdens haar leven heeft Thea vele kaarsjes aangestoken voor haar kinderen en kleinkinderen als er iets bijzonders was, een examen of iets waar zorg over was. Op deze wijze heeft Thea haar zorg en liefde zichtbaar gemaakt. Vele kaarsjes werden er nu voor haar aangestoken. Het parochiekruisje met haar naam erop zal in het Andreashuis worden opgehangen.
We wensen haar man, kinderen en kleinkinderen veel sterkte met dit verdriet.

Amira Mansour-Adamo
Op woensdag 3 februari is onze mede parochiane Amira Mansour-Adamo overleden.
Samen met haar man woonde zij aan de “De Visserstraat”. Amira werd geboren op zaterdag 1 juli 1939 te Mosul in Irak en mocht 81 jaar oud worden. Zij was in Irak leerkracht voor kinderen in de basisschool leeftijd. Zij leerde er haar echtgenoot kennen, en ze zijn 52 jaar gehuwd geweest. Samen mochten zij drie zonen groot brengen en hebben zij, mede vanwege hun geloofsovertuiging, het moeilijke besluit moeten nemen om hun land te verlaten. Helaas is daardoor het gezin uiteen gevallen. Met een groot Gods vertrouwen hebben zij dit besluit genomen en zijn ze op weg gegaan. Samen met zoon Ziad zijn zij in Nederland terecht gekomen, en de eerste woonplaats was Nes op Ameland. 24 jaar geleden kwamen zij aan de “De Visserstraat” te wonen en sloten zij zich aan bij onze geloofsgemeenschap. Langzaam voelden zij zich steeds meer thuis in Brummen. Amira klein van stuk maar een pittige vrouw. De laatste jaren werd ze steeds minder mobiel, haar gezondheid werd minder, problemen met haar knieën, en later ook met haar hart. Toch kon ze ook enorm genieten van het sjoelen met de woensdagmorgengroep.
Amira een diep gelovige vrouw die zolang ze kon trouw de weekeind vieringen bezocht. Toen dat niet meer lukte, kwam ze regelmatig met haar scootmobiel op de woensdagmorgen, nog voor de viering naar het Andreashuis, om er een kaarsje op te steken bij Maria.
Op dinsdag 9 februari hebben wij in kleine kring afscheid van haar genomen en haar op ons kerkhof te rusten gelegd. Dat zij moge rusten in vrede.
Diaken Anton Bos

Mw. Reina Peters-Lankhorst
Reina Lankhorst werd geboren op 16 september 1927 te Brummen en overleed op 17 december 2020 te Brummen. 93 jaar gewoond, geleefd, gewerkt op dezelfde plek. Geboren, getogen, gewoond in haar geboortehuis. Dat is, en blijft bijzonder.
Thuis was een bijzondere situatie, haar familie had een winkel van Sinkel en een klompenmakerij. Vanaf haar 13e bestierde ze de huishouding voor haar grootvader, haar vader en haar broer. Reina heeft het allemaal zelf moeten uitvinden. Vandaar dat ze niet zoveel interesse had in koken. Maar hoe het ook was, alles moest altijd schoon zijn.
Reina Lankhorst trouwde op 9 september 1950 met Geert Peters en kregen samen 4 kinderen.
Haar tweede doopnaam is Anna, Anna in de bijbel is Hanna en betekent “God heeft mij begenadigd.” Reina was gesloten, een huisvrouw, ze was gewoon het liefst thuis en als iedereen maar naar haar toe kwam dan was alles goed. Zij zorgde ervoor dat alles schoon was. Je was welkom, ze was gastvrij. Zo was zij door de jaren opgegroeid. Zo ging het. Ze stond klaar voor haar man, en haar kinderen.
Omdat mogelijk te maken had ze een vast ritme. Maandag wasdag, donderdag kwam de woonkamer aan de beurt en op vrijdag de badkamer. Alles tip top schoon, met veranderingen kon ze niet zo goed omgaan.
Toen haar dochter Dorothé op 59 jarige leeftijd overleed. Stond zij daar. Ze kon er niet over praten. Ze sloot het in haar hart. Haar hart waar al het menselijke samen kwam. Ze hield afstand maar haar roep was ook van raak me aan.
Samen met tante Annie, haar oudere zus, maakte ze de kerk schoon. Zij volgde haar man in het geloof, want Geert vond het belangrijk. Toen haar man was overleden bleef Reina steeds meer thuis. Dat thuis van meer dan 93 jaar was haar burcht geworden. Een huis op een fundament. Dat fundament was haar liefde voor de mensen die bij haar langs kwamen. Mensen waarvan ze hield, mensen die welkom waren. Dat was Reina: Er zijn met grote zorgzaamheid, eenvoudig, eerlijk en rechtvaardig. Op een manier van: Doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg en al helemaal niet op de voorgrond tredend.
Reina dat je je gedragen mag weten door de levende God, die onze Vader is, en dat zijn licht over jou mag komen en dat je mag rusten in Zijn vrede en barmhartigheid tot in eeuwigheid, Amen.

Pater Arie Wester
Vanuit de parochie Laarbeek in de Peel bereikte ons het bericht dat pater Arie Wester is overleden. Pater Wester woonde geruime tijd bij ons in Brummen en was een graag geziene voorganger in vieringen.
Dat hij moge rusten in vrede.

Heer, geef hen de eeuwige rust,
en het eeuwige licht verlichte hen.
Dat zij mogen rusten in vrede.
Amen

Locatieraad

Sjoerd van Geffen, secretaris; tel. 0575 566533
Laurens Mul, penningmeester; tel. 0575 775404
Johan Waanders, gebouwen; tel. 0575 562615
Mariet Winckels, algemeen lid; tel. 0575 562833

Pastoraatgroep

Zorg

Het secretariaat
Het secretariaat van de locatie H. Andreas is gevestigd in het Andreashuis, Tuinstraat 63a. Daar kunt u iedere woensdagochtend tussen 9.00 uur en 12.00 uur terecht voor vragen, mededelingen, opgave van gebedsintenties enz.Ook is alleen dan de telefoonlijn open: 0575 – 561403. Voor noodgevallen kunt u bellen 06 – 10319638. Via de mail is het secretariaat altijd bereikbaar: rkandreasparochie1900@kpnmail.nl

Bezoekersgroep
Annie Janssen
Harry Groot Zevert
Riet Waanders
Suze Zijlstra
Lidy Brouwer
Jannie Elshof                  

PCI Caritas
Jan Wissels
Annie Janssen                

Bezorgers ziekencommunie
Anton Bos
Annie Esselink
Riet Waanders
Nettie Elshof
Harry Groot Zevert                 

Werkgroepen

Administratie (leden)
Riet Reugenbrink
Begrafenisassistenten
Harry Groot Zevert
Beheerder en administrateur RK kerkhof
Jolanda Jansen
Distributeur bezorging en redacteur “Onderweg”
vacature
Kerkbalans
Harrie Winckels
Liturgie, Werkgroep, Assistenten,
Nettie Elshof
R.K.Jongeren Kontakt bestuur
Stephan gr.Koerkamp
Raad van Kerken
Peter Mijland
Stichting St. Andreas

José Bosman
Schoonmaakgroep
Truus Tazelaar         

Koren

Het Andreaskoor klinkt als een klok, een stukje geschiedenis
In 1965
realiseerde pastoor Bax een zogenaamd Rouw- en Trouwkoor. Dit koor bestond alleen uit dames, o.l.v. Cisca van Middelkoop. Het rouw- en trouwkoor heeft tot 2010 altijd gezongen bij veel uitvaarten en in de loop der jaren steeds minder wordende trouwpartijen. Er was ook een herenkoor met Kees Horix als dirigent, en er was ook al een gemengd koor. In een  vergadering van het hele koor werd besloten om het herenkoor op te heffen en dit samen met het andere koor samen te voegen tot één groot gemengd koor o.l.v. Marijke Stemers. Opgevolgd door Rina Hummelink (1982) en later door Cisca (1989). Toen is ook de naam  St. Andreaskoor ontstaan. Verschillende organisten hebben de revue gepasseerd, zoals G. Mediatie, Hester Hummelink, dhr. van de Berg, Bas Winckels, Arnold Brouwer en Jos Mijland. Nu is al vele jaren de begeleiding in handen van Koos van Raay. Het repertoire werd breder en prettiger om te zingen, wat de animo en de sfeer goed deed. Geleidelijk aan nam het Andreaskoor ook de uitvaarten en vieringen over die het rouw en trouwkoor verzorgden en zo is dat koor opgegaan in het ‘grote’ koor. In 2015 mochten 3 leden van het Andreaskoor een Cecilia speld in ontvangst nemen voor respectievelijk 40 en 50 jaar koorzang.
Brummen heeft ook een knapenkoor gehad o.l.v. Henk Span. Op de zondag van de reünie van het 100 jarig bestaan van  de Pancratiusschool in 1985 zijn zij nog een keer bij elkaar geweest. Zij hebben destijds tijdens de mis nog één maal als (Oud) Knapenkoor gezongen onder leiding van Henk Span.
Het jongerenkoor heeft bestaan van 1968 tot 1981 en heette “Jongerenkoor Brummen”. De eerste dirigent was Bert Span, later Harrie Winckels en ook Jo Gerritsen. Bij het koor was altijd een combo en de organisten waren Fons van Outheusden jr. en Jos Gerritsen. Door een tekort aan leden moest in 1981 het besluit worden genomen om het koor op te heffen.
In de jaren 70 heeft Gerard Schockman, hoofd van de St. Pancratiusschool, het kinderkoor opgericht. en was ook korte tijd dirigent. Kort daarna heeft Riet Aarsen dit overgenomen. Ook als dirigent aan het kinderkoor verbonden waren Bep Wissels, Ria van Outheusden, Maroesja Elshof en Rina Hummelink. Het kinderkoor mocht 1x per maand op zaterdagavond zingen tijdens een viering en ook een enkele keer met Kerst of Pasen. Helaas is het kinderkoor in 2010 opgeheven
Het huidige Andreaskoor verleent regelmatig haar medewerking aan vieringen binnen de HH Twaalf Apostelen, tijdens vieringen op Tolzicht en in het Andreashuis.

Geschiedenis

    

 

 

 

 

 

Andreaskerk
Op 17 oktober 1838 werd de Waterstaatskerk ingewijd door de aartspriester van Gelderland, M. Terwindt. De bouw van de kerk werd mede mogelijk gemaakt door een legaat van 6000 gulden van freule Van der Heijden. Zij was eigenaresse van landgoed Groot Engelenburg. Op het landgoed was een kapel waar de parochianen te kerk gingen. In 1965 werd de mooie Waterstaatskerk gesloopt,  de nieuwe kerk kwam 300 meter verderop. Op 1 maart 2016 is deze kerk aan de eredienst onttrokken en op 1 september is de kerk verkocht. Brummen heeft nu in het Andreashuis, de oude katholieke school, een mooie ruimte om samen te komen.

 

 

 

 

 

 

 

Details vanuit onze kerk
In het gemeentehuis van Brummen staat een tafel, deze is gemaakt van banken uit de Andreaskerk.
In het gezondheidscentrum de Toren is het kozijn van de biechtstoel uit de kerk binnen herbruikt in een spreekkamer van de huisartsen. En een mooi detail is dat het plein aan de voorzijde hetzelfde vierkante blokkenpatroon heeft als het voormalige kerkplein.  Het voornemen is om van de oude kerkbanken de huisartsenbalie te bekleden. En de naam ‘de Toren’ is uiteraard ook een verwijzing naar ‘ons’ kerkgebouw.
Mooie blijvende herinneringen aan onze kerk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kruis met voetjes
Ieder huisje heeft zijn kruisje. Maar zoals u eerder al kon lezen in de Wegwijzer en Onderweg afgelopen voorjaar, is het torenkruis van de voormalige Sint Andreaskerk verdwenen. Er resteert slechts nog een stang als onbedoelde torenspits. Op deze stang was het torenkruis bevestigd. Het kruis heeft nu voetjes gekregen. Of in ieder geval één voet. En dat bedoel ik letterlijk. Het kruis is door Johan Waanders opgeknapt terwijl het opgeslagen lag achter het Andreashuis. Het kruis zit weer fris in de verf. Om helemaal goed tot zijn recht te komen, kreeg het kruis een nieuwe voet. Een delegatie van de Andreasmarktcommissie regelde dat het kruis een aangelaste voet kreeg en heeft ervoor gezorgd dat het kruis op zijn nieuwe sokkel geplaatst wordt. Er is een mooie plek uitgezocht op het RK kerkhof. Daar is het geplaatst door 3 sterke mannen van de St. Andreascommissie. Het is een beeldbepalend element bij het strooiveld. Het heeft letterlijk veel voeten in aarde gehad, want het kruis is zwaar. Maar de sterke mannen zijn voor geen kleintje vervaard. Met gezamenlijke krachten is de klus prachtig geklaard.
Sjoerd van Geffen

 


Ons doopvont heeft een nieuw onderdak.
Door wat via, via contacten kwam ons ter ore dat de Stichting tot Behoud van den Doornenburg, eigenaar van kasteel Doornenburg, op zoek was naar een doopvont voor de kapel van het kasteel. De locatieraad vond dit een goed idee en dé manier om ons doopvont een goed onderdak te geven. Er is dan ook besloten om het doopvont aan de stichting kado te doen. Van het een kwam het ander en zo gebeurde het dat op vrijdag 2 augustus 2019, een aantal vrijwilligers van het kasteel naar Brummen kwamen om het doopvont op te halen.

Het was een hele klus (Zie foto’s). Het hardstenen bovendeel weegt circa 400 kilo. Maar de moeite waard. Ons doopvont heeft nu een prachtige plek gekregen. Het is zeker de moeite waard om eens een bezoek aan Kasteel Doornenburg te brengen, en de rondleiding te volgen.
Doornenburg is ook het kasteel waar een groot deel van de opnames van de TV serie Floris hebben plaats gevonden.
De doopvont staat dus nu in de kapel van het kasteel de Doornenburg en vormt een prachtige aanvulling op de inrichting. Het heeft er, nu als onderdeel van het Rijksmonument kasteel de Doornenburg, een goed en veilig ‘thuis’ gevonden. Het staat er alsof het er altijd al hoorde. Hoewel het nu in een heel ander deel van Gelderland staat, blijken er bij nader onderzoek toch historisch bindende factoren met Doornenburg te bestaan. Zo is onze Waterstaatskerk waaruit doopvont het tamt, gebouwd met behulp van een testamentaire schenking van een stuk grond en 6000,- gulden, van Reinira Maria Antonia van der Heijden woonachtig op Groot Engelenburg (geboren 11 juni 1748, overleden 2 juni 1827). Wat blijkt zij is de jongste zuster van Johannes Everardus Caniusius van der Heijden, de eerste eigenaar van kasteel Doornenburg… Ook bijzonder is, dat onze waterstaatskerk op 17 oktober 1838 werd ingewijd door de toen aartspriester van Gelderland, Mathias Terwindt. Hij is de op 11 september 1784 te Pannerden gedoopte zoon van Theodorus (Derck) Terwindt en Joanna Leenders, die in de omgeving eigenaren waren diverse steenfabrieken. Zijn broer Jan Terwindt woonde lange tijd in het huis de ‘Nieuwenburgh’ te Doornenburg.
Anton Bos

 

R.K. kerkhof bestaand sinds 1835
Gelegen:           Oude Eerbeekseweg 3a Brummen, naast de R.K. school St. Pancratius. Kadastraal sectie G nr. 4669
Oppervlakte:      2678 m2. waarvan ongeveer 400 m2 vrij.
Graven:              ± 225 graven. Waarvan 4 grafkelders, (3-13-25-78)
Columbarium:    24 nissen
Urnenveld:         Uitbreiding mogelijk tot meerdere urnengraven
Strooiveld:         ± 30 m2.
Bijzonder:          Monument voor ongedoopte kinderen, één officieel en erkend oorlogsgraf.
Het kruis van de toren van de voormalige kerk staat bij het strooiveld.
Beheerder en administrateur; Mw. Jolanda Jansen – Peters, Cromhoutstraat 19 Brummen
tel. 0575-564814  /  06-12719891 onderweg-brummen@outlook.com

   

  

Informatie
Het overlijden van een dierbare is een emotioneel en moeilijk moment.  Een overlijden is ook een tijd dat er keuzes gemaakt moeten worden rondom de uitvaart. Velen denken al eerder na over het afscheid dat zij zelf willen of voor een ander mogen helpen organiseren. Door het wegvallen van de H. Andreaskerk is voor sommigen misschien een streep door de rekening gezet bij het beeld van hun afscheid. In dit bericht zet de locatieraad op verzoek de opties op een rij.

Laat ons beginnen bij iets vertrouwds. Het parochiële beleid rond uitvaarten is onveranderd. Op de website van HH Twaalf Apostelen vindt u de knop ‘wat te doen bij’. U kunt dan doorklikken op ‘overlijden’ en ‘kerkelijke uitvaart’. U leest dan over mogelijkheden en praktische wenken. U leest er echter niets over waar een dergelijke uitvaart gehouden kan worden in Brummen. Die vraag is relevant nu de H. Andreaskerk niet langer bestaat.
Uiteraard kan gebruik worden gemaakt van het Andreashuis voor bijvoorbeeld een wake, avondviering of koffietafel. Zelfs een uitvaart is mogelijk. De beschikbare ruimte is echter beperkt. U kunt ook terecht in de Oude of Sint Pancratiuskerk. Liturgische benodigdheden voor een katholieke begrafenis zijn aanwezig en beschikbaar. Inmiddels is er enige ervaring opgebouwd met parochianen van wie vanuit die kerk afscheid genomen is. We zijn zeer erkentelijk voor deze vorm van samenwerking binnen de Brummense kerken.
De Oude of Sint Pancratiuskerk en het Andreashuis zijn geen katholiek gewijde ruimtes. Daarom is daar altijd een viering van Woord en Gebed. Wenst u een uitvaart met communie-uitreiking (Eucharistieviering of Woord- en Communieviering) dan kunt u kiezen voor een katholieke kerk buiten Brummen. Tevens blijft de mogelijkheid voor een kerkelijk afscheid vanuit bijvoorbeeld een aula of crematorium. Ook de beschikbaarheid van het RK kerkhof in Brummen is onveranderd.
Mogelijk heeft u nog vragen naar aanleiding van dit bericht. U kunt terecht op de nummers die op de site van de parochie staan en bij de locatieraad.


Stichting St. Andreas commissie, Andreasrommelmarkt
Sedert eind jaren zeventig (!) van de vorige eeuw is de R.K. gemeenschap in Brummen bezig om geld in te zamelen ten behoeve van allerlei grote en kleine projecten. Ging het  in de beginjaren om het met behulp van allerlei verschillende acties financieren van de restauratie van het historische Leijser orgel, vanaf begin 1990 wordt jaarlijks, meestal op de laatste zaterdag in april, de grote Andreas rommelmarkt rondom het R.K. kerkgebouw gehouden. Vanaf 2017 wordt de rommelmarkt gehouden worden rond het Andreashuis. De opbrengsten van deze inmiddels in de wijde regio bekende markt zijn in de afgelopen ruim twintig jaar ten goede gekomen aan veel zaken. Voorbeelden daarvan zijn het plegen van groot onderhoud aan het kerkgebouw en van het kerkhof, verfraaiing van het interieur, maar  ook restauratie van kostbare kunstwerken of financiële ondersteuning bij activiteiten van onze jeugd. De organisatie van de markt is in handen van de Stichting St. Andreas. Zij wordt daarbij ieder jaar weer ondersteund door maar liefst 75-100 vrijwilligers. Kijk voor meer informatie op www.andreasmarktbrummen.nl

 

 

R.K.Jongerenkontakt
Al sinds 1974 wordt tijdens het Pinksterweekend het RKJK kamp georganiseerd. Het is bedoeld voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 6 t/m 17 jaar. Over de dagen verspreid worden tal van verschillende spellen en activiteiten georganiseerd. Te denken valt aan een vossenjacht en een rovertocht, maar ook de nodige behendigheid komt vaak om de hoek kijken. Het hele kamp staat in het teken van een bepaald thema.

Sinds het begin is het Bergherbos in Zeddam de locatie waar het kamp zich afspeelt. De Kraamskuil is hierbij de centrale locatie. Rondom de kuil staan alle tenten verspreid en starten de tochten georganiseerd door de spelleiding. Alle kinderen worden onderverdeeld in groepen en krijgen allemaal het hele weekend hun eigen groepsleider. Op kamp wordt door de keukenploeg 3 maaltijden per dag verzorgd.
Voor meer informatie kijk op www.rkjk.nl

Stichting Actie Hongerpot Brummen
Al ruim 42 jaar is Actie Hongerpot in Brummen en omstreken een begrip. De 300 ‘Hongerpotjes’ (jampotjes met een gleufje erin) staan bij de mensen thuis en in de winkels. Vrijwilligers gaan op pad om het geld te verzamelen en de ‘Actie Hongerpot’ bekendheid te geven. Het ingezamelde geld wordt besteed aan maaltijden op school voor kinderen in India en Tanzania. Ook in het lepradorp Bukumbi (Tanzania) kan op uw hulp rekenen. Kijk voor meer informatie op www.hongerpot.nl U kunt ook een presentatie aanvragen bij mw Rina Hummelink tel 0575-562531. Giften zijn welkom op de bank; NL63 ABNA 0532 5110 93 of NL39 RBRB 0790 3120 69.
U kunt het verschil maken voor de allerarmsten!