H. Andreas – Brummen
Andreashuis
Tuinstraat 63 A
6971 BH Brummen
0575-561403
rkandreasparochie1900@kpnmail.nl
Secretariaat: woensdag: 09.00 – 12.00 uur
Rekeningnr.: NL40RABO0311000541
Redactie: onderweg-brummen@outlook.com

Agenda

                                             

 

 

 

 

 

 

 


Vieringen

Woensdag 8 maart: Woensdagmorgenviering
9.30 uur: Woord- en communieviering
Voorganger: Diaken Bos
Lezingen: Jer. 18, 18-20; Mt. 20, 17-28

Woensdag 15 maart: Woensdagmorgenviering
9.30 uur: Woord- en gebedsviering
Voorganger: Werkgroep Liturgie
Lezingen: Deut. 4, 1.5-9; Mt. 5, 17-19

Woensdag 22 maart: Woensdagmorgenviering
9.30 uur: Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor Scheve
Lezingen: Ex. 32, 7-14; Joh. 5, 31-47

Woensdag 29 maart: Woensdagmorgensamenkomst
9.30 uur: Gebed en lezingen
Lezingen: Dan. 3, 14-20.91-92.95; Joh. 8, 31-42

Woensdag 5 april: Woensdagmorgenviering
9.30 uur: Woord- en communieviering
Voorganger: Diaken Bos
Lezingen: Jes. 50, 4-9a; Mt. 26, 14-25

Vrijdag 7 april: Kruiswegviering Andreashuis
15.00 uur: Gebedsviering Kruisweg
Voorganger: Werkgroep Liturgie

Vrijdag 7 april: Goede Vrijdagviering Oude- of Pancratiuskerk
20.00 uur: Oecumenische Gebedsviering
Voorganger: Dominee Boezewinkel en Diaken Anton Bos h

Woensdag 12 april: Woensdagmorgensamenkomst
9.30 uur: Gebed en lezingen
Lezingen: Hand. 3, 1-10; Lc. 24, 13-35

Woensdag 19 april: Woensdagmorgenviering
9.30 uur: Woord- en gebedsviering
Voorganger: Werkgroep liturgie
Lezingen: Hand. 5, 17-26; Joh. 3, 16-21

Woensdag 26 april: Woensdagmorgensamenkomst
9.30 uur: Gebed en lezingen
Lezingen: Hand. 8, 1-8; Joh. 6, 35-40

Woensdag 3 mei: Woensdagmorgenviering
9.30 uur: Woord- en communieviering
Voorganger: Diaken Bos
Lezingen: 1 Kor. 15, 1-8; Joh. 14, 6-14

U bent van harte welkom bij de vieringen en ontmoetingen op woensdagmorgen vanaf 9.30 u.
Twee keer per maand is er een viering en op de woensdagochtenden dat er geen viering is, laten we aan het koffie drinken een gebed en de lezingen van die dag voorafgaan.
Het secretariaat is elke woensdag open van 9.00 u. tot 12.00 u. en telefonisch bereikbaar. Via de mail altijd bereikbaar: rkandreasparochie1900@kpnmail.nl

Agenda:
3 april Zonnebloem 19.00 tot 21.30 uur
4 april Andreasmarkt commissie 20.00 uur
18 april Zonnebloem 10.00 tot 12.00 uur
21 april: Hele dag. Opbouwen Andreasmarkt, rond het Andreashuis
22 april Andreasmarkt Aanvang 09.00 uur
13 mei: Klusochtend kerkhof vanaf 9.00 uur

Gebedsintenties

Offerkaarsen020

 

8 maart
Jan Uiterweerd, Mientje Brouwer, Gerda Elshof-Nijhof, Eef Leeflang, Liselore van den Berg, Trees Ottink – te Loeke, Piet Willemsens, Mariet Winckels-Geutjes,
Leida Uiterweerd-Sloot, Annie Sloot-Uiterweerd. Truus van der Waard-Kersten

15 maart
Jo v.d. Beld, Marietje Smeenk-Besselink, Hikmet Mansour,
Bernadett Holleboom, Trees Ottink – te Loeke, Piet Willemsens, Mariet Winckels-Geutjes, Leida Uiterweerd-Sloot, Annie Sloot-Uiterweerd. Truus van der Waard-Kersten

22 maart
Henk en Lia Peters, Willemien Willemsen, Till Spitteler-Meinderts, Willie Moor, Trees Broekhof-Saals, Trees Ottink – te Loeke, Piet Willemsens, Mariet Winckels-Geutjes

5 april
Jan Uiterweerd, Marietje Smeenk – Besselink, Overleden ouders Broekhof – Rempt, Willemien Willemsen, Til Spitteler – Meinderts, Bernadett Holleboom, Mariet Winckels-Geutjes, Gerard Dekkers, Overleden ouders Wilbrink-Peters, Leida Uiterweerd-Sloot, Annie Sloot-Uiterweerd. Truus van der Waard-Kersten

19 april
Henk Peters, Jo v.d. Beld, Mientje Brouwer, Eef Leeflang,
Tonny Elshof – Hafkamp, Liselore v.d. berg, Willie Moor, Trees Broekhof – Saals, Trees Ottink – te Loeke, Piet Willemsens, Mariet Winckels-Geutjes, Annie Sloot-Uiterweerd, Truus van der Waard-Kersten

3 mei
Marietje Smeenk – Besselink, Mientje Brouwer, Willie Moor,
Annie Sloot-Uiterweerd, Truus van der Waard-Kersten

Nieuws

Andreasmarkt
Op zaterdag 22 april 2023 organiseert de Andreascommissie weer de jaarlijkse rommelmarkt op de Tuinstraat in Brummen. De markt is gesitueerd rond het Andreashuis. Wij kunnen nog steeds mooie spulletjes gebruiken om te verkopen. Wij helpen u dan ook graag van uw overbodige spulletjes af. We halen elke 1e zaterdag van de maand spulletjes bij u thuis op.
De ophaaldagen zijn gepland op zaterdag 4 februari, zaterdag 4 maart en zaterdag 1 april 2023. Bij voldoende aanbod gaan we ook de zaterdagen 18 februari, zaterdag 18 maart en zaterdag 15 april 2023 ophalen. U kunt uzelf aanmelden bij Ans Elshof, op telefoonnummer: 06 8333 5207 of via de email op: goederen@andreasmarktbrummen.nl.
De Andreascommissie.

 

Zo onwerkelijk. Zo snel gegaan. Mariet is niet meer bij ons.
Ze was lid van de Locatieraad Andreas Brummen, bestierde het secretariaat van de geloofsgemeenschap, was lid van de werkgroep Liturgie, was actief in de oecumene, ging zeer vaak voor in de woensdagochtend Woord en Gebedsvieringen in het Andreashuis.
Dat zijn feiten, maar ze schetsen niet de warmte, de betrokkenheid, de kennis, de hartelijkheid waarmee Mariet dit alles deed. Zoals ze, naast de kerkzaken, nog zoveel andere dingen deed. Ze durfde haar eigen mening te hebben, maar stond open voor een andere mening of een andere aanpak. Kun je tegelijk standvastig zijn en inschikkelijk? Mariet liet het zien.
Mariet Winckels: een zeer bijzondere vrouw. Ik ben dankbaar haar te hebben gekend en meegemaakt. Wat zullen we haar missen.
Laurens Mul, namens de Locatieraad H. Andreas en Werkgroep Liturgie

Diefstal kerkhof
In de afgelopen periode zijn er bij de beheerder van het kerkhof twee meldingen binnen gekomen van diefstal van attributen die op het graf staan. Nabestaanden worden hier niet alleen emotioneel door geraakt maar ook financieel.
Landelijk gezien worden er ook steeds meer onderdelen van grafmonumenten gestolen, zeker als deze van koper of een ander edelmetaal zijn. Door één van de gedupeerde werd een camera systeem op het kerkhof gevraagd. Een goed camerasysteem is erg kostbaar. Bovendien is het voor de beheerder of anderen die de beelden nakijken bijna onmogelijk om in de gaten te houden of een bezoeker goede of kwade bedoelingen heeft met het verzorgen van het graf en weghalen van spullen. Na een aantal dagen werd door een nabestaande een voorwerp wat aangegeven was als vermist, gelukkig terug gevonden op het kerkhof.
Bij deze wil ik u vragen om bij een bezoek aan het kerkhof ook goed in de gaten te houden of u iets verdachts opmerkt. Met name in het columbarium wil nog wel eens jeugd gaan zitten. Laat dit mij dan weten. Als dieven in de kraag gevat worden kunnen zij verantwoordelijk gesteld worden voor de schade die ze hebben aangericht. Bij minderjarige daders wordt er bij de ouders aangeklopt.
Klusochtend kerkhof
Op zaterdag 13 mei staat de voorjaarsklusochtend op het kerkhof gepland. U bent vanaf 9.00 uur van harte welkom om gezamenlijk ons kerkhof ‘zomerklaar’ te maken.
Jolanda Jansen-Peters
Beheerder en administrateur RK kerkhof
onderweg-brummen@outlook.com 06-1271989

Andreaskoor
Het Andreaskoor is het jaar 2023 gestart met vieringen in het Andreashuis.
En hebben de zang verzorgd bij de uitvaarten in het Andreas huis en in de Pancratiuskerk.
En gezongen met de Cantorij in de Oecumenische vieringen In januari en maart.
Dat betekent de gezamenlijke repetities in het Andreashuis met daarna gezellig samenzijn.
Verder zingen nu 7 Andreaskoorleden mee in de vieringen in de St. Jan.
Dus gezamenlijk optrekken dinsdagavond en zondagmorgen naar Zutphen.
Cisca van Middelkoop.

Kerkbalans 2023
Ik heb nu alle toezeggingen voor de Kerkbalans 2023 retour ontvangen. De totale stand is: €9.332,49 van 100 bijdragende adressen. Dit bedrag is €56,92 lager dan het bedrag van verleden jaar, dus minder dan 1% lager.
Het resultaat maakt duidelijk dat de RK geloofsgemeenschap in Brummen het voortbestaan van de gemeenschap en de activiteiten die we kunnen ontplooien, nog altijd op waarde weet te schatten.
Hartelijk dank aan alle gulle gevers en ook, niet in de laatste plaats, aan de lopers die zich weer hebben ingezet om de brieven rond te brengen en antwoorden op te halen.
Laurens Mul
Penningmeester locatie H. Andreas Brummen van parochie HH Twaalf Apostelen, Zutphen.

 

Andreas Kerstmarkt
Op zaterdag 26 november jl. heeft de Andreascommissie een gezellige kerstmarkt gehouden in het Andreashuis. De markt was door de pandemie al een aantal jaren niet doorgegaan. Vorig jaar moet hij zelfs op het laatste moment worden gecanceld. We waren dus heel blij dat we dit jaar wel weer een markt konden en mochten organiseren.
De markt was een gezellige samen zijn. Hierbij was de opbrengst van de markt ondergeschikt aan het sociale samen zijn van de gemeenschap. De Andreascommissie had, samen met een aantal vrijwilligers, het Andreashuis op de vrijdag en de zaterdagmorgen helemaal omgetoverd in Kerstsferen. Naast het kopen van kerstdecoraties was er ook de mogelijkheid om een kerstboom te scoren.
Daarnaast heeft de commissie in samenwerking met bakker Teeselink er voor gezorgd dat de beroemde Andreasoliebollen te koop waren.
Al rond 12 uur, 1 uur voordat de markt zou beginnen, waren er al gegadigden aanwezig. Het Andreashuis werd dan ook gezellig druk. Er werd hevig gesnuffeld en geselecteerd in de kerstdecoraties. Ook de verkoop van de kerstbomen verliep naar wens. Daarnaast waren de oliebollen weer een grote hit. Johan en Lidy moesten al vrij snel nee verkopen.
De kerstmuziek op de achtergrond droeg enorm bij aan de gezelligheid. Iedereen kwam helemaal in de Kerststemming. Zoals altijd zorgden Truus en Riet er weer voor dat de inwendige mens niet vergeten werd. De bezoekers werden door de dames getrakteerd op koffie, thee, warme chocomel en laatst but not least ook winterse Glühwein.
Aan het eind van de middag kon de commissie samen met de vrijwilligers terugkijken op een geslaagde en gezellige middag. De voldoening was dan ook groot bij de organisatoren. De commissie wil dan ook bij deze de vrijwilligers hartelijk danken voor hun inzet. Hopelijk mogen we volgend jaar weer een beroep op jullie doen. Zoals gebruikelijk bij de markten van de Andreascommissie werd het allemaal afgesloten met een drankje en een hapje.
De Andreascommissie

Uit de Geloofsgemeenschap

In Memoriam

Gertruida Maria van der Waard- Kersten
Ons bereikte het bericht dat op donderdag 2 maart is overleden,
Gertruida Maria van der Waard- Kersten, Truus mocht 87 jaar worden. Zij woonde op het Limburg van Stirumplein. Dinsdag 7 maart was haar Crematieplechtigheid in Dieren. Wij wensen haar kinderen en kleinkinderen veel sterkte in de komende tijd en bidden om onderlinge verbondenheid en kracht.

Heer geef Truus de eeuwige rust,
En het eeuwige licht verlichte haar
Dat zij moge rusten in vrede.
Anton Bos

Johanna Gerdina Maria Sloot-Uiterweerd
Johanna Gerdina Maria Sloot-Uiterweerd, overleed op 1 maart 2023. Annie mocht 82 jaar worden.
Annie was een echte Brummense en is geboren op 17 april 1940. Zij woonde aan de Kampweg, de laatste jaren woonde Annie op Sutfene te Zutphen. Wij kennen Annie als een hele lieve bescheiden zorgzame vrouw. Bescheiden en op de achtergrond ging haar zorg altijd uit naar de ander. Annie genoot van de kleine dingen, en was trots op haar groente en bloemen uit eigen tuin. De Pioenroos was haar favoriete bloem, deze prijkte dan ook op de rouwkaart en het liturgieboekje bij haar uitvaart. De pioenroos staat voor: liefde, geluk, voorspoed. Daaruit kwam het thema voor haar uitvaartviering voort. Liefde, met het “Hooglied van de liefde” uit 1 Korinte als lezing. Annie heeft zolang ze kon bij ons Andreaskoor gezongen, zoals ze was bescheiden nooit op de voorgrond, maar onderdeel van het geheel. Tijdens de uitvaart heeft het koor dan ook met veel liefde voor haar gezongen. Op maandag 6 maart heeft haar uitvaartviering in het Andreashuis plaats gevonden. De plaats waar Annie naar school ging. Na een mooie liefdevolle maar bescheiden viering hebben wij Annie bij Henk te rusten gelegd op ons kerkhof.
Diaken Anton Bos

Aleida Gerharda Henrina Uiterweerd-Sloot,
Aleida Gerharda Henrina Uiterweerd-Sloot overleed op 13 februari 2023.
Leida zoals wij haar kenden mocht 88 jaar worden.
Zij werd geboren op 17 oktober 1934, en heeft haar hele leven in Brummen gewoond. Samen met haar man Evert en hun kinderen woonde zij aan de Meengatstraat. Na het overlijden van Evert heeft Leida, door haar sterke wil, zo lang als het maar enigszins kon in hun huis blijven wonen. Na een periode in Sutfene te Zutphen, kon zij gelukkig weer terug naar haar eigen dorp Brummen en heeft ze de laatste periode van haar leven op Tolzicht mogen wonen. Zoals haar kleindochter vertelde, was zij een sterke vrouw altijd zorgde, voor iedereen om haar heen. Leida was enorm trots op haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen. Vier generaties dat heeft zij zeer bewust beleefd. Leida was een trouw lid van onze gemeenschap, met een grote voorliefde voor Moeder Maria, haar steun en toeverlaat. Regelmatig mochten wij groen en bloemen gebruiken uit haar tuin, trots was zij altijd op haar vruchten van de Papagaai plant. Deze vruchten gebruikten wij dan voor de bloemversiering bij Maria. Ook stond, tot haar grote vreugde, de veel te groot geworden kerstboom uit hun tuin te pronken in onze kerk. Dat onze kerk moest sluiten heeft haar enorm veel pijn gedaan. Toch vond ook zij de weg naar het Andreashuis om daar op de woensdagmorgen te vieren en te ontmoeten. Mooi was daarom wel dat, op 17 februari, de afscheidsviering van Leida in het Andreashuis plaats vond. Zo stond haar kist in het lokaal waar zij heeft leren lezen en schrijven. Na deze mooie intieme viering hebben wij Leida bij Evert te rusten gelegd op ons kerkhof.
Diaken Anton Bos

Maria Francisca Winckels-Geutjes, Mariet
Maria Francisca Winckels-Geutjes, bij ons allen beter bekend als Mariet.
Mariet werd op 26 augustus 1946 geboren in Blijerheide, Kerkrade, haar wieg stond op enkele meters van de Duitse grens. De lagere school volgde zij bij de nonnen, zo ook de kweekschool “Maria Immaculata” in Heerlen. Haar eerste werk als leerkracht was op haar oude lagere school in Blijerheide. Zij leerde Harrie kennen en samen kwamen zij begin jaren 70 naar Brummen waar ze beiden leerkracht van de St. Pancratiusschool werden. Mariet is aan de school verbonden gebleven tot haar pensioen in 2005. Naast haar leerkracht zijn en de zorg voor haar beide zoons, was Mariet uitermate actief binnen onze parochiegemeenschap, vanaf 1982 tot aan haar overlijden toe. Secretaresse Kerkbestuur, Schoonmaakgroep, werkgroep gezinsvieringen, liturgiegroep, jeugddienstcommissie, vastenactie, kerkbalans, werkgroep MOV, Voorganger woord-communievieringen, Kerstvieringen Tolzicht, Hongerpot, autodienst, Locatieraad, actief in de Oecumenische activiteiten van Brummen, daarnaast bezocht zij trouw een aantal parochianen en niet te vergeten de Andreasmarkt waar Mariet het gezicht van de boekenkraam was. Om al die activiteiten voor onze gemeenschap te kunnen doen heeft Mariet vele cursussen gevolgd, want als je iets doet moet je voldoende achtergrond hebben.
Naast dit alles was Mariet een fervent zangeres, klassieke muziek had haar voorkeur. Zij heeft bij verschillende koren gezongen en tot haar overlijden zong ze bij Musica Vocale waarvan ze ook voorzitter was.

Mariet was een zeer actieve sterke vrouw, een duizendpoot, met een grote liefde, haar Harrie en haar gezin. Samen met Harrie genoot ze dan ook van hun kinderen en kleinkinderen, een echte trotse oma was ze dan ook. Voor haar kinderen en kleinkinderen stond Mariet altijd klaar. Genieten kon Mariet, samen met Harrie, ook van hun vakanties, waarbij ze de wereld binnen en buiten Europa hebben leren kennen. Op 15 december 2022 was Mariet nog actief, bij het organiseren van onze Kerstmiddag in het Andreashuis. Na de kerst kreeg zij slecht berichten, maar Mariet was positief en zei, we gaan er voor! Helaas kreeg ze na nieuwjaar de kans niet meer om er voor te gaan en kwamen er meer en meer zorgwekkende berichten, met in de avond van 31 januari het bericht van haar overlijden. Toen aan het begin van Woensdagmorgen viering van 1 februari haar overlijden bekend gemaakt werd, was de verslagenheid binnen onze gemeenschap niet te beschrijven.

Op 8 februari hebben wij op een mooie indrukwekkende wijze afscheid van Mariet genomen. Tijdens de viering hebben wij uiteraard “De lofrede op de sterke vrouw” uit het boek Spreuken gelezen, maar ook “het Hooglied van de Liefde” uit 1 Korinthe 13, dat ook gelezen is bij het huwelijk van Mariet en Harrie. Want zonder liefde vaart niemand wel!
Wij zullen Mariet enorm missen, en wensen Harrie, de kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Heer geef Mariet de eeuwige rust
en het eeuwige licht verlichte haar,
dat zij ruste in vrede.
Anton Bos

Petrus Henricus Ludovicus (Piet) Willemsens
Petrus Henricus Ludovicus Willemsen, Piet zoals wij hem mochten kennen, overleed donderdag 19 januari 2023. In een mooie viering, op donderdag 26 januari, in de Pancratiuskerk hebben wij zijn leven herdacht.

Piet werd op 9 mei 1933 geboren in een boeren gezin in Elst, zij waren met drie meisjes en vijf jongens. Een hecht gezin waar flink gewerkt moest worden op de boerderij. De Tweede Wereldoorlog heeft diepe indruk op hem gemaakt, wat later in zijn leven duidelijk werd in zijn schrijven. Piet kon goed leren en volgde de HBS en vond zijn werk op een proefstation voor Akker en Weidebouw, later kwam hij via zuivelcoöperatie Vecomi bij Coberco Zuivel terecht, daar was Piet directie-secretaris.

Met zijn geliefde Thea en hun dochters kwam Piet in Brummen aan de Stationsweg te wonen. Piet een markante man die veel voor onze Andreas Parochie en voor Brummen heeft betekend. Piet had een passie ‘Schrijven’, voor onze gemeenschap heeft hij vele jaren in de redactie van “de Wegwijzer” actief geweest. Ook schreef hij het boek “Parochie Brummen vroeger en nu” bij gelegenheid van het 25-jarig bestaan van onze Andreaskerk, maar ook menig parochiegids heeft hij gemaakt. Hij was lid van het Parochie bestuur en van het Schoolbestuur. Als begenadigd fotograaf heeft hij voor ons menig Eerst Communie en Vormselfeest op de gevoelige plaat vastgelegd. Ook kennen we Piet natuurlijk van het boek “Oorlog in een dorp aan de IJssel”, maar Piet heeft veel meer geschreven. Piet zo mochten wij van zijn dochters horen was een echte levens genieter. Dit alles hebben wij via een lezing uit het Boek Prediker “Alles heeft zijn tijd” met Piet’s gelovige leven verbonden. In zijn geloven was Piet er van overtuigd dat er meer is na dit aardse leven, dat hij herenigd zou worden met zijn geliefde Thea. Die wens van Piet hebben we voor zover wij dat kunnen voor hem vervuld, door Piet op ons kerkhof met zijn Thea te herenigen.

Heer geef Piet de eeuwige rust,
en het eeuwige licht verlichte hem,
dat hij moge rusten in vrede.
Diaken Anton Bos

Theresia Hermina Johanna (Trees) Ottink-te Loeke
Theresia Hermina Johanna Ottink – te Loeke, Trees, zoals wij haar mochten kennen, overleed vrijdag 13 januari 2023. In een intieme viering, op zaterdag 21 januari, in ons Andreashuis hebben wij haar leven herdacht.

Trees werd op 11 oktober 1934 te Beltrum geboren, als achtste kind in een gezin van 11. Een warm gezin waarin ieder zijn steentje bij moest dragen om rond te komen. Waardoor Trees al op haar 14e in betrekking ging. Op de Beltrumse kermis leerde zij Theo Ottink kennen. Theo kreeg een boerderij aan ’t Zaaibroek aangeboden, zij trouwden en zijn samen hun avontuur in Brummen begonnen. Op haar 21e was Trees boerin in Brummen aan ’t Zaaibroek. Samen met haar Theo gingen ze er voor, Hun gezin en de boerderij groeiden uit tot iets moois. Daar hebben ze hard voor gewerkt, Trees voornamelijk voor het gezin, zij was de spil van het geheel en haar kinderen dragen haar op handen. Trees genoot van haar gezin en heeft heel mooie momenten met hen beleefd, maar ook heel treurige momenten zijn haar en haar gezin ten deel gevallen. Het moeten afstaan van een kleinkind en zoon.

In de viering bij haar afscheid hebben wij uit het boek Spreuken “Een lied over een sterke vrouw” gelezen en uit het Evangelie van Johannes 14, 1-6. Lezingen waarin Haar kracht en haar geloven naar voren komen. Het gezin en de boerderij waren alles voor haar, dat is wel duidelijk, in haar gelovig leven kon ze haar vreugde en haar zorgen kwijt. Ook dat had naast haar gezin en de boerderij een belangrijke plaats in haar leven. In haar persoonlijke gebed kon ze veel kwijt, en het gaf haar rust. Die wijze van geloven gaf Trees vertrouwen en kracht. Zij was een trouw lid van onze geloofsgemeenschap, kwam graag naar de vieringen, ook tijdens haar laatste jaren in Tolzicht. Wij hebben Trees bij haar grote liefde Theo te ruste gelegd op ons kerkhof.

Wilhelmus Antonius Johannes (Willie) Moor
Zaterdag 26 november overleed Willie Moor op 65 jarige leeftijd. Willie woonde samen met zijn vrouw aan de Kruisenkstraat in Brummen. Zaterdag 3 december is hij begraven op ons kerkhof.

Allerzielen 2022
In de middag heeft diaken Anton Bos alle graven afzonderlijk gezegend.
’s Avonds stond op elk graf een kaarsje zodat alle overledenen in het licht werden gezet.
Tijdens de viering in de Pancratiuskerk werden al onze dierbare overledenen herdacht en in het bijzonder degene die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn:
Everhardus Bernard Aarsen   78 jaar
Maria Elizabeth Smeenk – Besselink   80 jaar
Johanna Maria Berendina van den Beld   93 jaar
Wilma Maria de Nijs   63 jaar
Hikmet Mansour   85 jaar
Grada Gerritdina Johanna Elshof – Nijhof   91 jaar
Teunis Evert Leeflang   82 jaar
Til Spitteler – Meinderts   92 jaar
Antonia Johanna Maria Elshof – Hafkamp   94 jaar
Elisabeth Charlotte Johanna Maria   van den Berg   97 jaar

Locatieraad

Laurens Mul, penningmeester; tel. 0575 775404
Johan Waanders, gebouwen; tel. 0575 562615

Pastoraatgroep

Zorg

Het secretariaat
Het secretariaat van de locatie H. Andreas is gevestigd in het Andreashuis, Tuinstraat 63a. Daar kunt u iedere woensdagochtend tussen 9.00 uur en 12.00 uur terecht voor vragen, mededelingen, opgave van gebedsintenties enz.Ook is alleen dan de telefoonlijn open: 0575 – 561403. Voor noodgevallen kunt u bellen 06 – 10319638. Via de mail is het secretariaat altijd bereikbaar: rkandreasparochie1900@kpnmail.nl

Bezoekersgroep
Annie Janssen
Harry Groot Zevert
Riet Waanders
Suze Zijlstra
Lidy Brouwer
Jannie Elshof                  

PCI Caritas
Jan Wissels
Annie Janssen                

Bezorgers ziekencommunie
Anton Bos
Annie Esselink
Riet Waanders
Nettie Elshof
Harry Groot Zevert                 

Werkgroepen

Administratie (leden)
Riet Reugenbrink
Begrafenisassistenten
Harry Groot Zevert
Beheerder en administrateur RK kerkhof
Jolanda Jansen
Distributeur bezorging en redacteur “Onderweg”
Johan Waanders
Kerkbalans
Harrie Winckels
Liturgie, Werkgroep, Assistenten,
Nettie Elshof
R.K.Jongeren Kontakt bestuur
Stephan gr.Koerkamp
Raad van Kerken
Peter Mijland
Stichting St. Andreas

José Bosman
Schoonmaakgroep
Truus Tazelaar         

Koren

Het Andreaskoor klinkt als een klok, een stukje geschiedenis
In 1965
realiseerde pastoor Bax een zogenaamd Rouw- en Trouwkoor. Dit koor bestond alleen uit dames, o.l.v. Cisca van Middelkoop. Het rouw- en trouwkoor heeft tot 2010 altijd gezongen bij veel uitvaarten en in de loop der jaren steeds minder wordende trouwpartijen. Er was ook een herenkoor met Kees Horix als dirigent, en er was ook al een gemengd koor. In een  vergadering van het hele koor werd besloten om het herenkoor op te heffen en dit samen met het andere koor samen te voegen tot één groot gemengd koor o.l.v. Marijke Stemers. Opgevolgd door Rina Hummelink (1982) en later door Cisca (1989). Toen is ook de naam  St. Andreaskoor ontstaan. Verschillende organisten hebben de revue gepasseerd, zoals G. Mediatie, Hester Hummelink, dhr. van de Berg, Bas Winckels, Arnold Brouwer en Jos Mijland. Nu is al vele jaren de begeleiding in handen van Koos van Raay. Het repertoire werd breder en prettiger om te zingen, wat de animo en de sfeer goed deed. Geleidelijk aan nam het Andreaskoor ook de uitvaarten en vieringen over die het rouw en trouwkoor verzorgden en zo is dat koor opgegaan in het ‘grote’ koor. In 2015 mochten 3 leden van het Andreaskoor een Cecilia speld in ontvangst nemen voor respectievelijk 40 en 50 jaar koorzang.
Brummen heeft ook een knapenkoor gehad o.l.v. Henk Span. Op de zondag van de reünie van het 100 jarig bestaan van  de Pancratiusschool in 1985 zijn zij nog een keer bij elkaar geweest. Zij hebben destijds tijdens de mis nog één maal als (Oud) Knapenkoor gezongen onder leiding van Henk Span.
Het jongerenkoor heeft bestaan van 1968 tot 1981 en heette “Jongerenkoor Brummen”. De eerste dirigent was Bert Span, later Harrie Winckels en ook Jo Gerritsen. Bij het koor was altijd een combo en de organisten waren Fons van Outheusden jr. en Jos Gerritsen. Door een tekort aan leden moest in 1981 het besluit worden genomen om het koor op te heffen.
In de jaren 70 heeft Gerard Schockman, hoofd van de St. Pancratiusschool, het kinderkoor opgericht. en was ook korte tijd dirigent. Kort daarna heeft Riet Aarsen dit overgenomen. Ook als dirigent aan het kinderkoor verbonden waren Bep Wissels, Ria van Outheusden, Maroesja Elshof en Rina Hummelink. Het kinderkoor mocht 1x per maand op zaterdagavond zingen tijdens een viering en ook een enkele keer met Kerst of Pasen. Helaas is het kinderkoor in 2010 opgeheven
Het huidige Andreaskoor verleent regelmatig haar medewerking aan vieringen binnen de HH Twaalf Apostelen, tijdens vieringen op Tolzicht en in het Andreashuis.

Geschiedenis

    

 

 

 

 

 

Andreaskerk
Op 17 oktober 1838 werd de Waterstaatskerk ingewijd door de aartspriester van Gelderland, M. Terwindt. De bouw van de kerk werd mede mogelijk gemaakt door een legaat van 6000 gulden van freule Van der Heijden. Zij was eigenaresse van landgoed Groot Engelenburg. Op het landgoed was een kapel waar de parochianen te kerk gingen. In 1965 werd de mooie Waterstaatskerk gesloopt,  de nieuwe kerk kwam 300 meter verderop. Op 1 maart 2016 is deze kerk aan de eredienst onttrokken en op 1 september is de kerk verkocht. Brummen heeft nu in het Andreashuis, de oude katholieke school, een mooie ruimte om samen te komen.

 

 

 

 

 

 

 

Details vanuit onze kerk
In het gemeentehuis van Brummen staat een tafel, deze is gemaakt van banken uit de Andreaskerk.
In het gezondheidscentrum de Toren is het kozijn van de biechtstoel uit de kerk binnen herbruikt in een spreekkamer van de huisartsen. En een mooi detail is dat het plein aan de voorzijde hetzelfde vierkante blokkenpatroon heeft als het voormalige kerkplein.  Het voornemen is om van de oude kerkbanken de huisartsenbalie te bekleden. En de naam ‘de Toren’ is uiteraard ook een verwijzing naar ‘ons’ kerkgebouw.
Mooie blijvende herinneringen aan onze kerk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kruis met voetjes
Ieder huisje heeft zijn kruisje. Maar zoals u eerder al kon lezen in de Wegwijzer en Onderweg afgelopen voorjaar, is het torenkruis van de voormalige Sint Andreaskerk verdwenen. Er resteert slechts nog een stang als onbedoelde torenspits. Op deze stang was het torenkruis bevestigd. Het kruis heeft nu voetjes gekregen. Of in ieder geval één voet. En dat bedoel ik letterlijk. Het kruis is door Johan Waanders opgeknapt terwijl het opgeslagen lag achter het Andreashuis. Het kruis zit weer fris in de verf. Om helemaal goed tot zijn recht te komen, kreeg het kruis een nieuwe voet. Een delegatie van de Andreasmarktcommissie regelde dat het kruis een aangelaste voet kreeg en heeft ervoor gezorgd dat het kruis op zijn nieuwe sokkel geplaatst wordt. Er is een mooie plek uitgezocht op het RK kerkhof. Daar is het geplaatst door 3 sterke mannen van de St. Andreascommissie. Het is een beeldbepalend element bij het strooiveld. Het heeft letterlijk veel voeten in aarde gehad, want het kruis is zwaar. Maar de sterke mannen zijn voor geen kleintje vervaard. Met gezamenlijke krachten is de klus prachtig geklaard.
Sjoerd van Geffen

 


Ons doopvont heeft een nieuw onderdak.
Door wat via, via contacten kwam ons ter ore dat de Stichting tot Behoud van den Doornenburg, eigenaar van kasteel Doornenburg, op zoek was naar een doopvont voor de kapel van het kasteel. De locatieraad vond dit een goed idee en dé manier om ons doopvont een goed onderdak te geven. Er is dan ook besloten om het doopvont aan de stichting kado te doen. Van het een kwam het ander en zo gebeurde het dat op vrijdag 2 augustus 2019, een aantal vrijwilligers van het kasteel naar Brummen kwamen om het doopvont op te halen.

Het was een hele klus (Zie foto’s). Het hardstenen bovendeel weegt circa 400 kilo. Maar de moeite waard. Ons doopvont heeft nu een prachtige plek gekregen. Het is zeker de moeite waard om eens een bezoek aan Kasteel Doornenburg te brengen, en de rondleiding te volgen.
Doornenburg is ook het kasteel waar een groot deel van de opnames van de TV serie Floris hebben plaats gevonden.
De doopvont staat dus nu in de kapel van het kasteel de Doornenburg en vormt een prachtige aanvulling op de inrichting. Het heeft er, nu als onderdeel van het Rijksmonument kasteel de Doornenburg, een goed en veilig ’thuis’ gevonden. Het staat er alsof het er altijd al hoorde. Hoewel het nu in een heel ander deel van Gelderland staat, blijken er bij nader onderzoek toch historisch bindende factoren met Doornenburg te bestaan. Zo is onze Waterstaatskerk waaruit doopvont het tamt, gebouwd met behulp van een testamentaire schenking van een stuk grond en 6000,- gulden, van Reinira Maria Antonia van der Heijden woonachtig op Groot Engelenburg (geboren 11 juni 1748, overleden 2 juni 1827). Wat blijkt zij is de jongste zuster van Johannes Everardus Caniusius van der Heijden, de eerste eigenaar van kasteel Doornenburg… Ook bijzonder is, dat onze waterstaatskerk op 17 oktober 1838 werd ingewijd door de toen aartspriester van Gelderland, Mathias Terwindt. Hij is de op 11 september 1784 te Pannerden gedoopte zoon van Theodorus (Derck) Terwindt en Joanna Leenders, die in de omgeving eigenaren waren diverse steenfabrieken. Zijn broer Jan Terwindt woonde lange tijd in het huis de ‘Nieuwenburgh’ te Doornenburg.
Anton Bos

 

R.K. kerkhof bestaand sinds 1838
Gelegen:           Oude Eerbeekseweg 3a Brummen, naast de R.K. school St. Pancratius. Kadastraal sectie G nr. 4669
Oppervlakte:      2678 m2. waarvan ongeveer 400 m2 vrij.
Graven:              ± 225 graven. Waarvan 4 grafkelders, (3-13-25-78)
Columbarium:    24 nissen
Urnenveld:         Uitbreiding mogelijk tot meerdere urnengraven
Strooiveld:         ± 30 m2.
Bijzonder:          Monument voor ongedoopte kinderen, één officieel en erkend oorlogsgraf.
Het kruis van de toren van de voormalige kerk staat bij het strooiveld.
Beheerder en administrateur; Mw. Jolanda Jansen – Peters, Cromhoutstraat 19 Brummen
tel. 0575-564814  /  06-12719891 onderweg-brummen@outlook.com

   

  

Informatie
Het overlijden van een dierbare is een emotioneel en moeilijk moment.  Een overlijden is ook een tijd dat er keuzes gemaakt moeten worden rondom de uitvaart. Velen denken al eerder na over het afscheid dat zij zelf willen of voor een ander mogen helpen organiseren. Door het wegvallen van de H. Andreaskerk is voor sommigen misschien een streep door de rekening gezet bij het beeld van hun afscheid. In dit bericht zet de locatieraad op verzoek de opties op een rij.

Laat ons beginnen bij iets vertrouwds. Het parochiële beleid rond uitvaarten is onveranderd. Op de website van HH Twaalf Apostelen vindt u de knop ‘wat te doen bij’. U kunt dan doorklikken op ‘overlijden’ en ‘kerkelijke uitvaart’. U leest dan over mogelijkheden en praktische wenken. U leest er echter niets over waar een dergelijke uitvaart gehouden kan worden in Brummen. Die vraag is relevant nu de H. Andreaskerk niet langer bestaat.
Uiteraard kan gebruik worden gemaakt van het Andreashuis voor bijvoorbeeld een wake, avondviering of koffietafel. Zelfs een uitvaart is mogelijk. De beschikbare ruimte is echter beperkt. U kunt ook terecht in de Oude of Sint Pancratiuskerk. Liturgische benodigdheden voor een katholieke begrafenis zijn aanwezig en beschikbaar. Inmiddels is er enige ervaring opgebouwd met parochianen van wie vanuit die kerk afscheid genomen is. We zijn zeer erkentelijk voor deze vorm van samenwerking binnen de Brummense kerken.
De Oude of Sint Pancratiuskerk en het Andreashuis zijn geen katholiek gewijde ruimtes. Daarom is daar altijd een viering van Woord en Gebed. Wenst u een uitvaart met communie-uitreiking (Eucharistieviering of Woord- en Communieviering) dan kunt u kiezen voor een katholieke kerk buiten Brummen. Tevens blijft de mogelijkheid voor een kerkelijk afscheid vanuit bijvoorbeeld een aula of crematorium. Ook de beschikbaarheid van het RK kerkhof in Brummen is onveranderd.
Mogelijk heeft u nog vragen naar aanleiding van dit bericht. U kunt terecht op de nummers die op de site van de parochie staan en bij de locatieraad.


Stichting St. Andreas commissie, Andreasrommelmarkt
Sedert eind jaren zeventig (!) van de vorige eeuw is de R.K. gemeenschap in Brummen bezig om geld in te zamelen ten behoeve van allerlei grote en kleine projecten. Ging het  in de beginjaren om het met behulp van allerlei verschillende acties financieren van de restauratie van het historische Leijser orgel, vanaf begin 1990 wordt jaarlijks, meestal op de laatste zaterdag in april, de grote Andreas rommelmarkt rondom het R.K. kerkgebouw gehouden. Vanaf 2017 wordt de rommelmarkt gehouden worden rond het Andreashuis. De opbrengsten van deze inmiddels in de wijde regio bekende markt zijn in de afgelopen ruim twintig jaar ten goede gekomen aan veel zaken. Voorbeelden daarvan zijn het plegen van groot onderhoud aan het kerkgebouw en van het kerkhof, verfraaiing van het interieur, maar  ook restauratie van kostbare kunstwerken of financiële ondersteuning bij activiteiten van onze jeugd. De organisatie van de markt is in handen van de Stichting St. Andreas. Zij wordt daarbij ieder jaar weer ondersteund door maar liefst 75-100 vrijwilligers. Kijk voor meer informatie op www.andreasmarktbrummen.nl

 

 

R.K.Jongerenkontakt
Al sinds 1974 wordt tijdens het Pinksterweekend het RKJK kamp georganiseerd. Het is bedoeld voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 6 t/m 17 jaar. Over de dagen verspreid worden tal van verschillende spellen en activiteiten georganiseerd. Te denken valt aan een vossenjacht en een rovertocht, maar ook de nodige behendigheid komt vaak om de hoek kijken. Het hele kamp staat in het teken van een bepaald thema.

Sinds het begin is het Bergherbos in Zeddam de locatie waar het kamp zich afspeelt. De Kraamskuil is hierbij de centrale locatie. Rondom de kuil staan alle tenten verspreid en starten de tochten georganiseerd door de spelleiding. Alle kinderen worden onderverdeeld in groepen en krijgen allemaal het hele weekend hun eigen groepsleider. Op kamp wordt door de keukenploeg 3 maaltijden per dag verzorgd.
Voor meer informatie kijk op www.rkjk.nl

Stichting Actie Hongerpot Brummen
Al ruim 42 jaar is Actie Hongerpot in Brummen en omstreken een begrip. De 300 ‘Hongerpotjes’ (jampotjes met een gleufje erin) staan bij de mensen thuis en in de winkels. Vrijwilligers gaan op pad om het geld te verzamelen en de ‘Actie Hongerpot’ bekendheid te geven. Het ingezamelde geld wordt besteed aan maaltijden op school voor kinderen in India en Tanzania. Ook in het lepradorp Bukumbi (Tanzania) kan op uw hulp rekenen. Kijk voor meer informatie op www.hongerpot.nl U kunt ook een presentatie aanvragen bij mw Rina Hummelink tel 0575-562531. Giften zijn welkom op de bank; NL63 ABNA 0532 5110 93 of NL39 RBRB 0790 3120 69.
U kunt het verschil maken voor de allerarmsten!