H. Andreas – Brummen
Andreashuis
Tuinstraat 63 A
6971 BH Brummen
0575-561403
rkandreasparochie1900@kpnmail.nl
Secretariaat: woensdag: 09.00 – 12.00 uur
Rekeningnr.: NL40RABO0311000541
Redactie: onderweg-brummen@outlook.com

Agenda

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

Vieringen

Woensdag 18 mei: Woensdagmorgenviering
9.30 uur: Woord- en gebedsviering
Voorganger: Werkgroep liturgie
Lezingen: Hand.15, 1 – 6; Joh. 15, 1 – 8

Woensdag 25 mei: Woensdagmorgen samenkomst
9.30 uur: Gebed en lezingen
Lezingen: Hand. 17, 15 + 22 – 18, 1; Joh. 16, 12 – 15

Woensdag 1 juni: Woensdagmorgenviering
9.30 uur: Woord- en communieviering
Voorganger: Diaken Bos
Lezingen: Hand. 20, 28 – 38, Joh. 17, 11B – 19

Woensdag 8 juni: Woensdagmorgen samenkomst
9.30 uur: Gebed en lezingen
Lezingen: 1 Kon. 18, 20 – 39; Mat. 5, 17 – 19

Woensdag 15 juni: Woensdagmorgenviering
9.30 uur: Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor Scheve
Lezingen: 2 Kon. 2, 1 + 6 – 14; Mat. 6, 1 – 6 + 16 – 18

Woensdag 22 juni: Woensdagmorgen samenkomst
9.30 uur: Gebed en lezingen
Lezingen: 2 Kon. 22, 8 – 13 + 23, 1 – 3

Woensdag 29 juni: Woensdagmorgenviering
9.30 uur: Taizé viering

Agenda:
U bent van harte welkom bij de vieringen en ontmoetingen op woensdagmorgen vanaf 9.30 u. Twee keer per maand is er een viering en op de woensdagochtenden dat er geen viering is, laten we aan het koffie drinken een gebed en de lezingen van die dag voorafgaan.

Het secretariaat is elke woensdag open van 9.00 u. tot 12.00 u. en telefonisch bereikbaar. Via de mail altijd bereikbaar: rkandreasparochie1900@kpnmail.nl

Maandag 30 mei 19.00 u. Vergadering Zonnebloem Andreashuis
Zaterdag 4 juni 10.00 u. Inleveren collecte Hongerpot Andreashuis
Maandag 27 juni 19.00 u. Vergadering Zonnebloem Andreashuis

Gebedsintenties

Offerkaarsen020

20 april
Willemien Willemsen, Henk Peters, Jos de Brouwer, Eef Aarsen, Wilma de Nijs.
Voor onze zieke medeparochianen.

4 mei
Willemien Willemsen, Thea Willemsens, Jan Uiterweerd, Lukas Jamaat, Eef Aarsen, Marietje Smeenk – Besselink, Wilma de Nijs, Eva Gerritsen, Hikmet Mansour, Gerda Elshof – Nijhof, Eef Leeflang.
Voor onze zieke medeparochianen.

18 mei
Jos de Brouwer, Dinie v.d. Berg – Valk, Ria Groeneveld – Reesink, Henk Peters, Jo v.d. Beld, Eva Gerritsen, Hikmet Mansour, Gerda Elshof – Nijhof, Eef Leeflang.
Voor onze zieke medeparochianen.

1 juni
Jos de Brouwer, Thea Willemsens, Jo v.d. Beld, Wilma de Nijs, Gerda Elshof Nijhof, Eef Leeflang.
Voor onze zieke medeparochianen.

15 juni
Henk Peters, Willemien Willemsen Jan Uiterweerd, Ria Groeneveld – Reesink, Marietje Smeenk – Besselink, Eef Leeflang.
Voor onze zieke medeparochianen.

29 juni
Lukas Janmaat, Dinie v.d. Berg – Valk, Eef Aarsen
Voor onze zieke medeparochianen.

Nieuws

 

 

Voorjaarsklusochtend 14 mei

Een stralende zaterdagmorgen, een grote opkomst van 13 vrijwilligers hebben deze ochtend het kerkhof weer helemaal op en top gemaakt. En uiteraard was er ook weer tijd voor een kop koffie met koek en fijne gesprekken. Allen hartelijk dank!

Jolanda Jansen-Peters, beheerder kerkhof 

 

Andreasmarkt op 23 april
Een groot succes, met een mooie opbrengst.
Bijna €11.000.-  Wordt vervolgd…
De Andreasmarktcommissie

 

Andreashuis
U bent van harte welkom bij de vieringen en ontmoetingen op woensdagmorgen vanaf 9.30 u. Twee keer per maand is er een viering en op de woensdagochtenden dat er geen viering is, laten we aan het koffie drinken een gebed en de lezingen van die dag voorafgaan.
Ook is het secretariaat weer elke woensdag van 9.00 u. tot 12.00 u. telefonisch bereikbaar en altijd via de mail: rkandreasparochie1900@kpnmail.nl

Kerkhof bericht
Overal zie je het jonge groen weer ontluiken. De lente staat op uitbarsten. En dat is prachtig! Maar er kleven toch ook kleine nadelen aan, het onkruid op het kerkhof tiert alweer welig. Vorig jaar waren er twee onkruidvrijwilligers, eentje is gestopt en Wilma de Nijs is helaas overleden. Bij deze vraag ik dus de hulp van vrijwilligers om mee te helpen met schoffelen. Dit kan op een willekeurig tijdstip en heeft geen vaste regelmaat. Ik hoor graag van u! En aan alle bezoekers van het kerkhof vraag ik, als u bij uw dierbare komt, en indien dit voor u mogelijk is, graag rondom het graf onkruidvrij houden. Zo staan we er niet alleen voor. Alvast heel hartelijk dank!
Jolanda Jansen-Peters onderweg-brummen@outlook.com

Het licht gaat schijnen
Een droog bericht betekent soms het doorbreken van een straal zonneschijn. “De IND ziet af van beroep tegen het vonnis” was er zo één. Want het betekende dat de familie Shayam: vader Sunny, moeder Susan en zoons Sebastian en Simon een verblijfsvergunning zullen krijgen. En daarmee komt er een eind aan hun lange, lange tocht naar veiligheid en zekerheid en hopelijk de start van een beter leven.
Toen we september 2017 de familie, man, vrouw en twee (toen) minderjarige zoons leerden kennen, zaten ze “ondergedoken” in Klein Sion. Ze waren in afwachting van het verstrijken van hun 18-maanden-termijn en ze in Nederland asiel konden aanvragen. De kansen voor deze Pakistaanse katholieken waren, na eerdere afwijzing in Zweden, zachtjes gezegd niet geweldig.
Het is een moeilijke, heel moeilijke tocht geweest. In Klein Sion moesten ze heel hard werken voor hun onderdak. Leden van de RK gemeenschap in Brummen konden gelukkig helpen, zoals met taallessen, school voor de jongens, basketbal, badminton en zwemmen. De Shayams werden al snel trouwe bezoekers van de woensdagochtend vieringen in het Andreashuis. Op zondagen reden ze mee naar de St. Jan in Zutphen. Ze hielpen mee bij de Andreas rommelmarkt. Kortom, ze maakten echt deel uit van de gemeenschap in Brummen en ook in Zutphen leerden ze mensen kennen.
Toch was het een onzekere tijd met veel stress, ondergedoken op Klein Sion, lange dagen moeten werken. Vergoeding voor hun levensonderhoud viel opeens weg, gelukkig kon Andreas Brummen inspringen, met instemming van de pastoor. Een wekelijks pakket van de Voedselbank werd geregeld.
Het was een opluchting toen november 2018 hun 18-maanden-termijn erop zat en we ze naar Ter Apel konden brengen. Eindelijk de echte procedure in, uitkomst uiterst onzeker. Zij en wij hoopten er het beste van.
Korte tijd later werden ze geplaatst in Wassenaar, waar de plaatselijke parochie de familie fantastisch heeft opgevangen en ondersteund. Na Wassenaar volgde AZC Assen, het lange wachten, medische malheur, wisseling van advocaat.
Gelukkig, in maart 2022, positief vonnis van de Rechtbank, IND ziet af van beroep. Eindelijk een nieuw hoopvol hoofdstuk.
De beste afsluiting is de reactie van onze pastoor Harry Scheve: Godzijdank!!!
Laurens Mul

Bisschoppen versoepelen coronamaatregelen
Vanaf vrijdag 25 februari zijn voor de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland de verplichting om anderhalve meter afstand te houden en het mondkapjesadvies bij verplaatsingen door de kerk vervallen. De maatregelen voor het uitreiken van de communie zijn versoepeld. De regel dat de priester vooraf zijn handen goed reinigt, blijft van kracht. Ook samen koffiedrinken na de viering is weer mogelijk. De pandemie is echter nog niet voorbij. Gehandhaafd blijven daarom regels ter vermijding van handcontact: gelovigen geven elkaar niet de hand bij de vredeswens en collecteren gebeurt op een andere manier dan het doorgeven van de collecteschaal van hand tot hand.
-Rekening houden met elkaar
Ten slotte benadrukken de bisschoppen dat het nodig is om zich nog steeds aan de adviezen te houden die de verspreiding van het virus aantoonbaar beperken. Zoals hygiëneregels volgen (handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog), geen handen schudden, goed ventileren, niet komen met verkoudheidsklachten enzovoort. “Houd rekening met elkaar, ook met diegenen die afstand willen houden en/of een mondkapje dragen, bijvoorbeeld in verband met een kwetsbare gezondheid. Laten we met elkaar ervoor zorgen dat iedereen in de kerk de liturgie veilig mee kan vieren,” aldus de bisschoppen.

Zingen
Samenzang is toegestaan en koren mogen vanaf 26 januari weer repeteren en zingen tijdens vieringen, mits er goed geventileerd wordt, de zangers onderling anderhalve meter afstand houden en in zigzagopstelling staan. Voor koorrepetities buiten een kerkgebouw gelden bovendien de regels van de Rijksoverheid onder meer met betrekking tot het verplichte coronatoegangsbewijs voor zangers van 18 jaar en ouder.

Het Andreaskoor
Het Andreaskoor gaat weer repeteren en zingen. Het was een lange pauze zonder koor maar ieder is verheugd dat dit weer kan.
Wij zullen weer met plezier gaan oefenen en zingen in de viering.
De repetities zijn woensdagavond 19.00 uur In het Andreashuis.
Cisca van Middelkoop.


V
astenactie 2022 
“ Je land is je leven”
De wereldwijde vraag naar voedsel en grondstoffen eist veel ruimte op en richt vaak grote milieuschade aan. Daarbij wegen meestal de economische belangen van overheden en grote bedrijven zwaarder dan de rechten van de lokale gemeenschappen: die worden niet zelden met geweld beroofd van hun huizen en hun land.
Vastenactie 2022 staat in het teken van landrechten. Een belangrijk onderwerp, dat grote invloed heeft op mensen, natuur en milieu.
Klimaat en Milieu:
De grootschalige exploitatie van natuurlijke hulpbronnen en vruchtbare grond heeft grote invloed op mensen en op klimaat en milieu. De biodiversiteit loopt bijvoorbeeld sterk terug als een weelderig oerwoud wordt vervangen door een palmolieplantage. Bossen zijn echter essentieel in de strijd tegen klimaatverandering, omdat ze CO2 uit de atmosfeer halen, water vasthouden en stadshitte dempen.
Wat doet Vastenactie?
Goed geregelde landrechten zijn in dit verband heel belangrijk voor de lokale gemeenschappen en voor de natuur en milieu. Kleinschalige landbouw en ontginning zijn nu eenmaal veel minder belastend voor de omgeving. Bovendien geeft het mensen de mogelijkheid te investeren in verschillende soorten gewassen en goede materialen.
Ieder jaar steunen we daarom projecten die direct of indirect te maken hebben met landrechten. In 2020 konden we zo 22.000 inheemse bewoners, kleine boeren en andere mensen steunen bij hun strijd voor landrechten.
Guatemala:
In 2022 hebben de MOV’s van onze parochie besloten om drie Maya gemeenschappen te steunen in Guatemala.
Het land Guatemala ligt tussen twee oceanen in Midden Amerika, de Stille Oceaan en de Atlantische Oceaan. Het land kent 16,8 milj inwoners ( telling 2020),heeft een oppervlakte van 108.889 km2 en is sinds 1821 onafhankelijk. Het land kent twee werkende vulkanen, enkele meren en groene jungles. Er wordt koffie,katoen,suiker, bananen en rijst verbouwd. Bananen en koffie zijn bekende export producten.
Politiek gezien is het land erg onrustig. Sinds 1970 is het land opgeschrikt door burger-oorlogen, die de bevolking veel kwaad doen. Daarom proberen veel jonge Guatemalteken te vluchten van de Verenigde Staten, via een barre tocht door Mexico.
Een 1000 jaar geleden leefde in Guatemala de Maya bevolking een hoog ontwikkeld en beschaafd volk, echter door de komt van de Europese kolonisten, kwijnde de bevolking weg door nieuwe hun onbekende ziekten en onderdrukking en uitroeiing.Het land werd in 1821 van zowel Spanje als Mexico onafhankelijk.
Dwarsliggers:
De Maya’s van San Mateo in Ixtatan liggen dwars omdat zij niet willen dat het energiebedrijf PDHSA drie dammen bouwt in hun gebied, zodat het veel moeilijker wordt om hun vruchtbare grond te voorzien van water. Zij staan bekend als dwarsliggers ook al omdat zij hun eigen taal het Chuj spreken, hun Maya stam eigen taal en niet het Spaans.
Onze lokale partner Copae steunt de dorpen bij het opbouwen van duurzaam watermanagement, leert ze wat hun rechten zijn en hoe ze die kunnen verdedigen. Drie leiders , die dreigen gevangenis straf te krijgen vanwege hun verweer krijgen juridische bijstand tegen het grote energiebedrijf PDHSA en de regering om de plannen voor de bouw van de drie dammen te annuleren, zodat de natuur in de Ixtatan in stand blijft en de watervoorziening niet wordt aangetast.

Uw Bijdrage: Hoe kunt u bijdragen aan dit project!
Door uw bijdrage (in het Vastenzakje) te deponeren in de Vastenactiebus achter in de kerk.
Of door uw bijdrage over te maken: IBAN: NL04 RABO 0322 3951 00 tnv Parochie 12 Apostelen – onder vermelding MOV Vastenactie 2022
Namens de gezamenlijke MOV groepen dank voor uw bijdrage!

Pastoraal werkster
Aan het eind van verleden jaar werd tot ieders vreugde bekend gemaakt dat de vacature voor een pastoraal werker was ingevuld. Door de bisschop was mevr. Carin Timmerman benoemd tot pastoraal werkster in onze parochie HH. Twaalf Apostelen.
Enkele leden van de locatieraad waren uitgenodigd bij haar presentatie aanwezig te zijn. Dat gebeurde in een Vesperviering op 7 januari j.l. Na afloop was er gelegenheid met mevr. Timmerman kennis te maken. Zij sprak de wens uit spoedig nader kennis te maken met de mensen uit de diverse geloofsgemeenschappen.
Wij hebben alle vertrouwen op een prettige samenwerking met Mevr. Timmerman.
De Locatieraad

Raadslid af
Eind 2021 loopt mijn tweede termijn als lid van de locatieraad af. Het is daarom tijd om afscheid te nemen van de locatieraad. De acht jaren dat ik de locatieraad mocht versterken waren veelbewogen. Er was het proces van kerksluiting en het verzet daartegen. Er was het gevecht om een eigen plek voor de geloofsgemeenschap in Brummen. Er was de overgang van Levend Water naar HH 12 Apostelen. De zoektocht naar hoe we de samenkomsten en vieringen kunnen inrichten binnen de gegeven kaders. En er was corona, dat het samenkomen lang onmogelijk maakte en waar een passend antwoord op gevonden moest worden. Op persoonlijk vlak moest ik mijn scheiding verwerken.

Nu is de tijd gekomen om afstand te nemen en anderen de ruimte en het vertrouwen te laten om de geloofsgemeenschap verder te brengen. Ik ben dankbaar voor het vertrouwen van de Brummense geloofsgemeenschap en het parochiebestuur. De samenwerking met de andere locatieraadsleden en de vele vrijwilligers in Brummen heb ik zeer gewaardeerd. Dat geldt ook voor de verdere samenwerking binnen de parochie en in de Brummense oecumene. Het lidmaatschap van de locatieraad heb ik daarom met genoegen ingevuld. Ik hoop dat ik het goed deed. Daar mogen anderen over oordelen. Ik weet dat ik het met liefde deed.
Dat ik terugtreed uit de locatieraad betekent niet dat ik weg ben uit onze geloofsgemeenschap.
Graag tot ziens in 2022, met Gods zegen.
Sjoerd van Geffen

Eerste Heilige Communie
Op zondag 15 mei 2022 vieren we het feest van de Eerste Heilige Communie voor de kinderen uit Brummen, Joppe, Lochem, Vorden en Zutphen. U kunt uw kind opgeven tot 1 januari 2022. Meer informatie zie op de Kids & Teens pagina van de Onderweg.

Uit de Geloofsgemeenschap

In Memoriam

Gerda Elshof-Nijhof
Op zondag 20 maart overleed onze parochiane Gerda Elshof – Nijhof. De laatste tijd woonde zij in woon- zorgcentrum Tolzicht waar ze naartoe verhuisde vanuit de Wethouder Giermanstraat 28. Op vrijdag 25 maart was haar uitvaart vanuit de Oude Kerk waarna zij ter ruste is gelegd op ons kerkhof. Gerda mocht 91 jaar worden

Eef Leeflang
Op maandag 28 maart overleed Eef Leeflang. Hoewel Eef niet van Katholieke huize kwam, sloot hij zich samen met zijn vrouw Regula aan bij onze parochiegemeenschap. Eef was jarenlang lid van ons Andreaskoor, was een trouwe medewerker van onze Andres rommelmarkt en deed heel wat “klusjes” voor onze gemeenschap en ons kerkgebouw. Zijn crematie was zaterdag 2 april. Eef woonde Zwaluwstraat 18. Hij mocht 82 jaar worden.

Hikmet Mansour
Op maandag 14 maart overleed de heer Hikmet Mansour op 86 jarige leeftijd. Dhr. Mansour is op vrijdag 18 maart begraven op ons kerkhof.

Wilma Maria de Nijs
Zondag 27 februari is plotseling overleden onze mede parochiane Wilhelmina Maria de Nijs, zij mocht 63 jaar worden. Vrijdag 4 maart is zij begraven op ons kerkhof.
Wilma een bijzondere vrouw, met een bijzonder en gecompliceerd levensverhaal.
Waarvan we kunnen zeggen dat zij het niet makkelijk heeft gehad. En toch heeft zij zich door het leven heen geslagen en was zij uiteindelijk tevreden. Maar ondanks alles stond zij op haar eigen manier steeds klaar voor de ander.
Zij ging bij diverse mensen op bezoek, had aandacht voor hen, en brandde vaak een kaarsje om hen te steunen, een heel sociaal mens. Wilma was alleen en dat viel haar zwaar, gelukkig zorgden haar huisdieren voor afleiding en gezelschap.
Wilma had de pech dat zij twee maal noodgedwongen moest verhuizen van “de Bongerd” naar de Wethouder Giermanstraat, later de brand, naar de Lindenhof, hier had zij heel veel moeite mee en toch sloeg ze zich er weer doorheen. Gelukkig had Wilma een aantal mensen om zich heen, die haar op verschillende manieren steunden. Zij was creatief want met de weinige middelen die zij had maakte ze rond Pasen en Kerst kaartjes, en bracht die zelf op haar fiets rond. Ook bracht zij voor de gelovige gemeenschappen in Brummen de Wegwijzer rond, en voor onze parochie het blad Onderweg. Ze was er regelmatig te vinden om onkruid te wieden op het kerkhof. Het was een plek van rust voor haar.
Het koffie drinken met een praatje, voor en na de vieringen zowel in de Andreaskerk als in de Pancratiuskerk, en ook in het inloophuis op dinsdagmorgen, was heel belangrijk voor haar.
Haar plotselinge dood kwam dan ook veel te vroeg, toch was zij er wel op voorbereid, in de viering bij haar afscheid werd een gedicht gelezen, en muziek gedraaid die zij zelf al uitgezocht had. En op haar kaart stond de volgende door haarzelf geschreven tekst.

Treur niet om mij,
ik heb het goed gehad.
Al was mijn pad eenzaam,
ik heb het volbracht en ga naar het licht.

Heer, geef hen de eeuwige rust,
en het eeuwige licht verlichte hen.
Dat zij mogen rusten in vrede.
Amen

Locatieraad

Laurens Mul, penningmeester; tel. 0575 775404
Johan Waanders, gebouwen; tel. 0575 562615
Mariet Winckels, algemeen lid; tel. 0575 562833

Pastoraatgroep

Zorg

Het secretariaat
Het secretariaat van de locatie H. Andreas is gevestigd in het Andreashuis, Tuinstraat 63a. Daar kunt u iedere woensdagochtend tussen 9.00 uur en 12.00 uur terecht voor vragen, mededelingen, opgave van gebedsintenties enz.Ook is alleen dan de telefoonlijn open: 0575 – 561403. Voor noodgevallen kunt u bellen 06 – 10319638. Via de mail is het secretariaat altijd bereikbaar: rkandreasparochie1900@kpnmail.nl

Bezoekersgroep
Annie Janssen
Harry Groot Zevert
Riet Waanders
Suze Zijlstra
Lidy Brouwer
Jannie Elshof                  

PCI Caritas
Jan Wissels
Annie Janssen                

Bezorgers ziekencommunie
Anton Bos
Annie Esselink
Riet Waanders
Nettie Elshof
Harry Groot Zevert                 

Werkgroepen

Administratie (leden)
Riet Reugenbrink
Begrafenisassistenten
Harry Groot Zevert
Beheerder en administrateur RK kerkhof
Jolanda Jansen
Distributeur bezorging en redacteur “Onderweg”
vacature
Kerkbalans
Harrie Winckels
Liturgie, Werkgroep, Assistenten,
Nettie Elshof
R.K.Jongeren Kontakt bestuur
Stephan gr.Koerkamp
Raad van Kerken
Peter Mijland
Stichting St. Andreas

José Bosman
Schoonmaakgroep
Truus Tazelaar         

Koren

Het Andreaskoor klinkt als een klok, een stukje geschiedenis
In 1965
realiseerde pastoor Bax een zogenaamd Rouw- en Trouwkoor. Dit koor bestond alleen uit dames, o.l.v. Cisca van Middelkoop. Het rouw- en trouwkoor heeft tot 2010 altijd gezongen bij veel uitvaarten en in de loop der jaren steeds minder wordende trouwpartijen. Er was ook een herenkoor met Kees Horix als dirigent, en er was ook al een gemengd koor. In een  vergadering van het hele koor werd besloten om het herenkoor op te heffen en dit samen met het andere koor samen te voegen tot één groot gemengd koor o.l.v. Marijke Stemers. Opgevolgd door Rina Hummelink (1982) en later door Cisca (1989). Toen is ook de naam  St. Andreaskoor ontstaan. Verschillende organisten hebben de revue gepasseerd, zoals G. Mediatie, Hester Hummelink, dhr. van de Berg, Bas Winckels, Arnold Brouwer en Jos Mijland. Nu is al vele jaren de begeleiding in handen van Koos van Raay. Het repertoire werd breder en prettiger om te zingen, wat de animo en de sfeer goed deed. Geleidelijk aan nam het Andreaskoor ook de uitvaarten en vieringen over die het rouw en trouwkoor verzorgden en zo is dat koor opgegaan in het ‘grote’ koor. In 2015 mochten 3 leden van het Andreaskoor een Cecilia speld in ontvangst nemen voor respectievelijk 40 en 50 jaar koorzang.
Brummen heeft ook een knapenkoor gehad o.l.v. Henk Span. Op de zondag van de reünie van het 100 jarig bestaan van  de Pancratiusschool in 1985 zijn zij nog een keer bij elkaar geweest. Zij hebben destijds tijdens de mis nog één maal als (Oud) Knapenkoor gezongen onder leiding van Henk Span.
Het jongerenkoor heeft bestaan van 1968 tot 1981 en heette “Jongerenkoor Brummen”. De eerste dirigent was Bert Span, later Harrie Winckels en ook Jo Gerritsen. Bij het koor was altijd een combo en de organisten waren Fons van Outheusden jr. en Jos Gerritsen. Door een tekort aan leden moest in 1981 het besluit worden genomen om het koor op te heffen.
In de jaren 70 heeft Gerard Schockman, hoofd van de St. Pancratiusschool, het kinderkoor opgericht. en was ook korte tijd dirigent. Kort daarna heeft Riet Aarsen dit overgenomen. Ook als dirigent aan het kinderkoor verbonden waren Bep Wissels, Ria van Outheusden, Maroesja Elshof en Rina Hummelink. Het kinderkoor mocht 1x per maand op zaterdagavond zingen tijdens een viering en ook een enkele keer met Kerst of Pasen. Helaas is het kinderkoor in 2010 opgeheven
Het huidige Andreaskoor verleent regelmatig haar medewerking aan vieringen binnen de HH Twaalf Apostelen, tijdens vieringen op Tolzicht en in het Andreashuis.

Geschiedenis

    

 

 

 

 

 

Andreaskerk
Op 17 oktober 1838 werd de Waterstaatskerk ingewijd door de aartspriester van Gelderland, M. Terwindt. De bouw van de kerk werd mede mogelijk gemaakt door een legaat van 6000 gulden van freule Van der Heijden. Zij was eigenaresse van landgoed Groot Engelenburg. Op het landgoed was een kapel waar de parochianen te kerk gingen. In 1965 werd de mooie Waterstaatskerk gesloopt,  de nieuwe kerk kwam 300 meter verderop. Op 1 maart 2016 is deze kerk aan de eredienst onttrokken en op 1 september is de kerk verkocht. Brummen heeft nu in het Andreashuis, de oude katholieke school, een mooie ruimte om samen te komen.

 

 

 

 

 

 

 

Details vanuit onze kerk
In het gemeentehuis van Brummen staat een tafel, deze is gemaakt van banken uit de Andreaskerk.
In het gezondheidscentrum de Toren is het kozijn van de biechtstoel uit de kerk binnen herbruikt in een spreekkamer van de huisartsen. En een mooi detail is dat het plein aan de voorzijde hetzelfde vierkante blokkenpatroon heeft als het voormalige kerkplein.  Het voornemen is om van de oude kerkbanken de huisartsenbalie te bekleden. En de naam ‘de Toren’ is uiteraard ook een verwijzing naar ‘ons’ kerkgebouw.
Mooie blijvende herinneringen aan onze kerk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kruis met voetjes
Ieder huisje heeft zijn kruisje. Maar zoals u eerder al kon lezen in de Wegwijzer en Onderweg afgelopen voorjaar, is het torenkruis van de voormalige Sint Andreaskerk verdwenen. Er resteert slechts nog een stang als onbedoelde torenspits. Op deze stang was het torenkruis bevestigd. Het kruis heeft nu voetjes gekregen. Of in ieder geval één voet. En dat bedoel ik letterlijk. Het kruis is door Johan Waanders opgeknapt terwijl het opgeslagen lag achter het Andreashuis. Het kruis zit weer fris in de verf. Om helemaal goed tot zijn recht te komen, kreeg het kruis een nieuwe voet. Een delegatie van de Andreasmarktcommissie regelde dat het kruis een aangelaste voet kreeg en heeft ervoor gezorgd dat het kruis op zijn nieuwe sokkel geplaatst wordt. Er is een mooie plek uitgezocht op het RK kerkhof. Daar is het geplaatst door 3 sterke mannen van de St. Andreascommissie. Het is een beeldbepalend element bij het strooiveld. Het heeft letterlijk veel voeten in aarde gehad, want het kruis is zwaar. Maar de sterke mannen zijn voor geen kleintje vervaard. Met gezamenlijke krachten is de klus prachtig geklaard.
Sjoerd van Geffen

 


Ons doopvont heeft een nieuw onderdak.
Door wat via, via contacten kwam ons ter ore dat de Stichting tot Behoud van den Doornenburg, eigenaar van kasteel Doornenburg, op zoek was naar een doopvont voor de kapel van het kasteel. De locatieraad vond dit een goed idee en dé manier om ons doopvont een goed onderdak te geven. Er is dan ook besloten om het doopvont aan de stichting kado te doen. Van het een kwam het ander en zo gebeurde het dat op vrijdag 2 augustus 2019, een aantal vrijwilligers van het kasteel naar Brummen kwamen om het doopvont op te halen.

Het was een hele klus (Zie foto’s). Het hardstenen bovendeel weegt circa 400 kilo. Maar de moeite waard. Ons doopvont heeft nu een prachtige plek gekregen. Het is zeker de moeite waard om eens een bezoek aan Kasteel Doornenburg te brengen, en de rondleiding te volgen.
Doornenburg is ook het kasteel waar een groot deel van de opnames van de TV serie Floris hebben plaats gevonden.
De doopvont staat dus nu in de kapel van het kasteel de Doornenburg en vormt een prachtige aanvulling op de inrichting. Het heeft er, nu als onderdeel van het Rijksmonument kasteel de Doornenburg, een goed en veilig ‘thuis’ gevonden. Het staat er alsof het er altijd al hoorde. Hoewel het nu in een heel ander deel van Gelderland staat, blijken er bij nader onderzoek toch historisch bindende factoren met Doornenburg te bestaan. Zo is onze Waterstaatskerk waaruit doopvont het tamt, gebouwd met behulp van een testamentaire schenking van een stuk grond en 6000,- gulden, van Reinira Maria Antonia van der Heijden woonachtig op Groot Engelenburg (geboren 11 juni 1748, overleden 2 juni 1827). Wat blijkt zij is de jongste zuster van Johannes Everardus Caniusius van der Heijden, de eerste eigenaar van kasteel Doornenburg… Ook bijzonder is, dat onze waterstaatskerk op 17 oktober 1838 werd ingewijd door de toen aartspriester van Gelderland, Mathias Terwindt. Hij is de op 11 september 1784 te Pannerden gedoopte zoon van Theodorus (Derck) Terwindt en Joanna Leenders, die in de omgeving eigenaren waren diverse steenfabrieken. Zijn broer Jan Terwindt woonde lange tijd in het huis de ‘Nieuwenburgh’ te Doornenburg.
Anton Bos

 

R.K. kerkhof bestaand sinds 1835
Gelegen:           Oude Eerbeekseweg 3a Brummen, naast de R.K. school St. Pancratius. Kadastraal sectie G nr. 4669
Oppervlakte:      2678 m2. waarvan ongeveer 400 m2 vrij.
Graven:              ± 225 graven. Waarvan 4 grafkelders, (3-13-25-78)
Columbarium:    24 nissen
Urnenveld:         Uitbreiding mogelijk tot meerdere urnengraven
Strooiveld:         ± 30 m2.
Bijzonder:          Monument voor ongedoopte kinderen, één officieel en erkend oorlogsgraf.
Het kruis van de toren van de voormalige kerk staat bij het strooiveld.
Beheerder en administrateur; Mw. Jolanda Jansen – Peters, Cromhoutstraat 19 Brummen
tel. 0575-564814  /  06-12719891 onderweg-brummen@outlook.com

   

  

Informatie
Het overlijden van een dierbare is een emotioneel en moeilijk moment.  Een overlijden is ook een tijd dat er keuzes gemaakt moeten worden rondom de uitvaart. Velen denken al eerder na over het afscheid dat zij zelf willen of voor een ander mogen helpen organiseren. Door het wegvallen van de H. Andreaskerk is voor sommigen misschien een streep door de rekening gezet bij het beeld van hun afscheid. In dit bericht zet de locatieraad op verzoek de opties op een rij.

Laat ons beginnen bij iets vertrouwds. Het parochiële beleid rond uitvaarten is onveranderd. Op de website van HH Twaalf Apostelen vindt u de knop ‘wat te doen bij’. U kunt dan doorklikken op ‘overlijden’ en ‘kerkelijke uitvaart’. U leest dan over mogelijkheden en praktische wenken. U leest er echter niets over waar een dergelijke uitvaart gehouden kan worden in Brummen. Die vraag is relevant nu de H. Andreaskerk niet langer bestaat.
Uiteraard kan gebruik worden gemaakt van het Andreashuis voor bijvoorbeeld een wake, avondviering of koffietafel. Zelfs een uitvaart is mogelijk. De beschikbare ruimte is echter beperkt. U kunt ook terecht in de Oude of Sint Pancratiuskerk. Liturgische benodigdheden voor een katholieke begrafenis zijn aanwezig en beschikbaar. Inmiddels is er enige ervaring opgebouwd met parochianen van wie vanuit die kerk afscheid genomen is. We zijn zeer erkentelijk voor deze vorm van samenwerking binnen de Brummense kerken.
De Oude of Sint Pancratiuskerk en het Andreashuis zijn geen katholiek gewijde ruimtes. Daarom is daar altijd een viering van Woord en Gebed. Wenst u een uitvaart met communie-uitreiking (Eucharistieviering of Woord- en Communieviering) dan kunt u kiezen voor een katholieke kerk buiten Brummen. Tevens blijft de mogelijkheid voor een kerkelijk afscheid vanuit bijvoorbeeld een aula of crematorium. Ook de beschikbaarheid van het RK kerkhof in Brummen is onveranderd.
Mogelijk heeft u nog vragen naar aanleiding van dit bericht. U kunt terecht op de nummers die op de site van de parochie staan en bij de locatieraad.


Stichting St. Andreas commissie, Andreasrommelmarkt
Sedert eind jaren zeventig (!) van de vorige eeuw is de R.K. gemeenschap in Brummen bezig om geld in te zamelen ten behoeve van allerlei grote en kleine projecten. Ging het  in de beginjaren om het met behulp van allerlei verschillende acties financieren van de restauratie van het historische Leijser orgel, vanaf begin 1990 wordt jaarlijks, meestal op de laatste zaterdag in april, de grote Andreas rommelmarkt rondom het R.K. kerkgebouw gehouden. Vanaf 2017 wordt de rommelmarkt gehouden worden rond het Andreashuis. De opbrengsten van deze inmiddels in de wijde regio bekende markt zijn in de afgelopen ruim twintig jaar ten goede gekomen aan veel zaken. Voorbeelden daarvan zijn het plegen van groot onderhoud aan het kerkgebouw en van het kerkhof, verfraaiing van het interieur, maar  ook restauratie van kostbare kunstwerken of financiële ondersteuning bij activiteiten van onze jeugd. De organisatie van de markt is in handen van de Stichting St. Andreas. Zij wordt daarbij ieder jaar weer ondersteund door maar liefst 75-100 vrijwilligers. Kijk voor meer informatie op www.andreasmarktbrummen.nl

 

 

R.K.Jongerenkontakt
Al sinds 1974 wordt tijdens het Pinksterweekend het RKJK kamp georganiseerd. Het is bedoeld voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 6 t/m 17 jaar. Over de dagen verspreid worden tal van verschillende spellen en activiteiten georganiseerd. Te denken valt aan een vossenjacht en een rovertocht, maar ook de nodige behendigheid komt vaak om de hoek kijken. Het hele kamp staat in het teken van een bepaald thema.

Sinds het begin is het Bergherbos in Zeddam de locatie waar het kamp zich afspeelt. De Kraamskuil is hierbij de centrale locatie. Rondom de kuil staan alle tenten verspreid en starten de tochten georganiseerd door de spelleiding. Alle kinderen worden onderverdeeld in groepen en krijgen allemaal het hele weekend hun eigen groepsleider. Op kamp wordt door de keukenploeg 3 maaltijden per dag verzorgd.
Voor meer informatie kijk op www.rkjk.nl

Stichting Actie Hongerpot Brummen
Al ruim 42 jaar is Actie Hongerpot in Brummen en omstreken een begrip. De 300 ‘Hongerpotjes’ (jampotjes met een gleufje erin) staan bij de mensen thuis en in de winkels. Vrijwilligers gaan op pad om het geld te verzamelen en de ‘Actie Hongerpot’ bekendheid te geven. Het ingezamelde geld wordt besteed aan maaltijden op school voor kinderen in India en Tanzania. Ook in het lepradorp Bukumbi (Tanzania) kan op uw hulp rekenen. Kijk voor meer informatie op www.hongerpot.nl U kunt ook een presentatie aanvragen bij mw Rina Hummelink tel 0575-562531. Giften zijn welkom op de bank; NL63 ABNA 0532 5110 93 of NL39 RBRB 0790 3120 69.
U kunt het verschil maken voor de allerarmsten!