H. Andreas – Brummen
Andreashuis
Tuinstraat 63 A
6971 BH Brummen
0575-561403
rkandreasparochie1900@kpnmail.nl
Secretariaat: woensdag: 09.00 – 12.00 uur
Rekeningnr.: NL40RABO0311000541
Redactie: onderweg-brummen@outlook.com

Agenda

                                             

 

 

 

 

 

 

 


Vieringen

Woensdag 14 februari: Woensdagmorgenviering
Aswoensdag
9.30 uur: Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor Scheve en Diakens
Lezingen: 1 Joël 2, 12-18 / 2 Kor. 5, 20-6,2 / Mt. 6, 1-6.16-18
Zang: Andreaskoor

Woensdag 21 februari: Woensdagmorgenviering
9.30 uur: Gebed en lezingen
Lezingen: 2 Sam. 7,4-17 / Mc.4, 1-20

Woensdag 28 februari: Woensdagmorgensamenkomst
9.30 uur: Lezing en Gebed
Lezingen: Jer. 18, 18-20 / Mt. 20, 17-28

Woensdag 06 maart: Woensdagmorgenviering
9.30 uur: Woord- en communieviering
Voorganger: Diaken Bos
Lezingen: Deut. 4, 1.5-9 / Mt. 5, 17-19
Zang: Samenzang

Woensdag 13 maart: Woensdagmorgensamenkomst
9.30 uur: Lezing en Gebed
Lezingen: Jes. 49, 8-15 / Joh. 5, 17-30

Woensdag 20 maart: Woensdagmorgenviering
9.30 uur: Woord- en Gebed
Voorganger: Werkgroep Liturgie:
Lezingen: Dan. 3, 14-20.91-95 / Joh. 8, 31-42
Zang: Samenzang

U bent van harte welkom bij de vieringen en ontmoetingen op woensdagmorgen vanaf 9.30 u.
Twee keer per maand is er een viering en op de woensdagochtenden dat er geen viering is, laten we aan het koffie drinken een gebed en de lezingen van die dag voorafgaan.
Het secretariaat is elke woensdag open van 9.00 u. tot 12.00 u. en telefonisch bereikbaar. Via de mail altijd bereikbaar: rkandreasparochie1900@kpnmail.nl

Agenda:
14 februari Aswoensdag is er een eucharistie viering met uitreiken askruisje

Gebedsintenties

Offerkaarsen020

14 februari
Overleden familie Brouwer-de Bruin, Jo van de Beld, Overleden ouders Sloot-Uiterweerd, Leida Uiterweeerd-Sloot, Lien Reukers-Snelder, Eddy Smudde

21 februari
Marietje Smeenk-Besselink, Mariet Winckels-Geutjes. Eddy Smudde

6 maart
Willemien Willemsen, Mientje Brouwer, Marietje Smeenk-Besselink, Jan Uiterweerd, Annie Sloot Uiterweerd, Truus van der Waard-Kersten, Hanny Peters-Bakker, Henk Peters, Eddy Smudde, Gerda Vreven-Stevens

20 maart
Overleden familie Brouwer-de Bruin, Jo van de Beld, Overleden ouders Sloot-Uiterweerd, Lien Reukers-Snelder, Eddy Smudde, Overleden ouders Uiterweerd-Sloot.

Nieuws

Andreasmarkt

Op zaterdag 20 april 2024 organiseert de Andreascommissie weer de inmiddels traditionele rommelmarkt in Brummen. Dit jaar wordt het de dertigste editie.
In de Tuinstraat staan rond het Andreashuis weer circa 50 kramen opgesteld. Op de kramen kunt u weer uw slag op mooie spulletjes. Zo kunt u op de Oma’s-Kraam weer nostalgische spulletjes naar een pareltje zoeken. Of lekker snuffelen in de spulletjes op de speelgoed- of puzzelkraam. De tuin kan weer aangevuld worden met de mooie planten van Annie Blom. Verder zijn er o.a. kramen met schilderijen, decoratie, huishoudelijke artikelen. Ook zijn er weer mooie meubels te koop en nog veel meer!
Voor de (ont)spanning is Johan Waanders er met zijn Rad van Avontuur. De middenstand van Brummen heeft de commissie weer mooie prijzen geschonken voor het Rad van Avontuur zodat Johan een goed gevulde prijzenkast heeft voor zijn rad. Tenslotte kan de inwendige mens verzorgt worden in onze leuke en gezellige snackhoek.
Zoals de laatste jaren gebruikelijk is wordt de opbrengst gebruikt voor o.a. het sponseren van goede doelen in en rond Brummen. Dit jaar geeft de commissie een donatie aan het Harmonie Orkest Brummen, de Stichting Dierenpark ‘t Goor, de Kinder Vakantie Spelen Brummen en de Zonnebloem afdeling Brummen. Daarnaast heeft de commissie een donatie toegezegd voor de realisatie van een zogenaamde belevingswand voor dementerende ouderen in de locatie Tolzicht van de Zorggroep Apeldoorn.
Onze markt is alleen maar mogelijk door de inzet van onze ruim 100 vrijwilligers. De gemiddelde leeftijd van onze vrijwilligers wordt echter steeds hoger. Regelmatig vallen er dus vrijwilligers uit. Dat baart ons ernstige zorgen. Wij willen daarom graag een oproep doen voor nieuwe vrijwilligers. Laat alstublieft ook de laatste rommelmarkt van Brummen niet ter ziele gaan. Dit ook mede gezien de goede doelen die wij steunen. Meld je daarom aan als vrijwilliger voor 1 á 2 dagen per jaar. Wil je jezelf aanmelden of wil je meer informatie stuur dan een email naar de secretaris (piet@andreasmarktbrummen.nl) of bellen mag ook op 0575-567571.
De Andreascommissie

 

Andreas Kerkbalans 2024

H. Andreas Brummen Kerkbalans 2024 Resultaat

Alle binnengekomen toezeggingen zijn genoteerd en opgeteld. Het totaal is nu €9.220,42 van 91 bijdragende adressen. Vergeleken met 2023 is dat ca. €110,- minder, maar van toen 101 adressen. Ik zou zeggen: geen slecht resultaat!

We zijn dankbaar en blij dat opnieuw blijkt dat er behoorlijk wat mensen in Brummen hun verantwoordelijkheid nemen om de RK parochie ter plaatse te steunen met hun financiële bijdrage, naast de vele mensen die als vrijwilliger bezig zijn.

Hier een speciaal woord van dank aan de lopers van de kerkbalans, zonder wie deze actie nooit zou kunnen plaatsvinden.

Nogmaals, hartelijk dank!
Laurens Mul,
Penningmeester locatie Andreas Brummen

 

Andreaskoor
In januari zongen we een viering samen met de Cantorij. Het was een mooie vredesviering met een katholiek sausje.

Aswoensdag 14 februari 9.30 uur Eucharistieviering met Pastoor Scheve.
Zondag 3 maart in de Oecumenische viering in de Pancratiuskerk.

Zingen met de Cantorij voor de : Wereld gebedsdag.
Goede vrijdag 29 maart in de Oecumenische viering in de Pancratiuskerk. Waar we het lijden van Christus bezingen.
En 24 april zingen we weer in het Andreashuis.
Vriendelijke groet Cisca van Middelkoop.

Foto’s uit het verleden

Het RKJK kamp, een begrip in Brummen en omstreken. Al sinds 1974 wordt tijdens het pinksterweekend het kamp georganiseerd voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 6 t/m 17 jaar. Elk jaar gemiddeld 50-80 kinderen, maar ook uitschieters met boven de 100 kinderen kamperen in de Zeddamse bossen. Met als vaste activiteiten de smokkeltocht, de vossenjacht en de spooktocht. Uiteraard komt elk jaar de rechter ook voorbij. Natuurmonumenten heeft aangegeven dat het komende Pinksterkamp de laatste keer is dat de tenten rondom de Kraamskuil mogen worden opgezet. Hoe en of het RKJK kamp daarna vorm gaat krijgen…………..de toekomst zal het uitwijzen. Deze foto is van 1989.


Foto’s uit het verleden, deel 2
In 1894 bouwde de firma Norbertus Stephanus Leijser & Zoon te Zutphen een nieuw mechanisch sleepladen-orgel voor de Sint Andreaskerk in Brummen. Het orgel staat opgesteld in twee gescheiden orgelkassen. De C-laden staan in de rechterkas en de Cis-laden in de linker. Het orgel had oorspronkelijk een aangehangen pedaal. Onder advies van Hans van der Harst heeft de firma Elbertse het orgel in 1982 gerestaureerd. (Bron www.orgelsite.nl)

Restauratie Leijser orgel
Pastor Arie Groenen zocht naar middelen om het Leijser-orgel te restaureren. Samen met een aantal parochianen, werd in 1980 de eerste (Andreas)rommelmarkt georganiseerd. Ook werd er een grote loterij opgezet met loten die fl 25.- koste, maar waar ook grote prijzen mee gewonnen konden worden. Er werden deur aan deur oliebollen verkocht, en zo kwam uiteindelijk het geld bij elkaar. De totale opbrengst van ruim anderhalf jaar inzet van diverse vrijwilligers was om trots op te zijn: fl 70.000.-.

 

Op de foto de voorzitter van de orgelcommissie Martin Elshof ontvangt de cheque van Hanny Peters.
Na sluiting van de Andreaskerk in 2016 kwam het orgel in de opslag. Gelukkig is het Leijser orgel begin 2020 in de RK Sint Josephkerk te Lochem geplaatst.
Jolanda Jansen-Peters

 

Kerkhaan terug op een katholiek nest
Op 17 oktober 1838 is de katholieke kerk aan de Oude Eerbeekseweg in Brummen door de toenmalige aartspriester van Gelderland, M. Terwindt ingewijd. Dat betekend dat op 17 oktober aanstaande de katholieke geloofsgemeenschap in Brummen 185 jaar bestaat. Op de toenmalige waterstaatskerk pronkte fier een kerkhaan. In augustus 1965 wordt de kerk gesloopt. De architect R. Th. Remmen, destijds wonend aan de Cromhoutstraat in Brummen, kwam (hoe?) in het bezit van de kerkhaan. Afgelopen zomer is de haan teruggekeerd op een katholiek nest. In een volgende Wegwijzer leest u meer over dit mooie nieuws. Mochten er vragen of opmerkingen zijn, dan hoor ik het graag.

Kerkhaan terug op een katholiek nest (deel 2)
Terwijl ik dit stukje schrijf moet het nog 17 oktober worden, de dag dat de Brummense katholieke geloofsgemeenschap 185 jaar bestaat. Op het artikel uit de vorige Wegwijzer heb ik geen reacties mogen ontvangen hoe de kerkhaan tijdens de sloop van de oude Waterstaatskerk in 1965 bij architect R.Th. Remmen terecht is gekomen. Afgelopen zomer is de haan de Cromhoutstraat overgestoken en heeft bij ons een tijdelijk onderkomen gevonden.
Ideeën voor een mooie nieuwe bestemming van de haan hoor ik graag.
Jolanda Jansen – Peters

 

Kerkhof berichten


Klusochtend

Wat is dat toch mooi, elk voor- en najaar komen de vrijwilligers om het kerkhof nog mooier te maken. Ook deze keer, wel 15 man/vrouw sterk. Tijd voor een praatje, tijd voor koffie, tijd voor elkaar. Verbondenheid!

Uit de Geloofsgemeenschap

 

In Memoriam Gerda Vreven-Stevens

Op dinsdag 23 januari is op 79 jarige leeftijd onze medeparochiane Gerda Vreven-Stevens overleden. Gerda woonde samen met Freek op Brunheim 16, Gerda een zeer gelovige vrouw, vanuit haar jeugd, mee gekregen van de zusters bij wie ze interen op school zat. Het gelovig leven, haar band met Maria, was haar voedingsbodem om een liefdevol, aandachtig, zorgzaam mens te zijn. Open voor alle wat er om haar heen gebeurt. Zij was de steun en toeverlaat voor Freek en de kinderen, stond altijd voor iedereen klaar, zij was een levensgenieter. Gerda was ook een trouw bezoekster van onze kerk, de sluiting van de kerk ging haar dan ook erg aan het hart, tot het laatst toe liet ze dat ook blijken. Toch kon ze zicht gelukkig ook weer thuis voelen in het Andreashuis bij de woensdagmorgen vieringen. Tot dat haar ziek zijn een beletsel voor haar vormde. Gelukkig hebben wij haar 50 jarig huwelijk met Freek, zij het, door de coronaperikelen, later dan gepland, op 1 december 2021 kunnen vieren met een mooie woord communieviering in dat Andreashuis. Wat later kwam de vraag of ik de communie thuis zou kunnen brengen. Voor Gerda was dat heel belangrijk in haar contact met de Heer.

Het deed haar zichtbaar goed, het gaf haar kracht. Freek, kinderen en kleinkinderen waren nu haar steun en toeverlaat dat liet zij steeds weer blijken.

Zover ze kon genoot ze van het leven, alleen die zuurstof slang, en dat apparaat bij de voordeur, kon ze wel vervloeken, maar het was ook haar levenslijn om er zo langmogelijk voor Freek en de kinderen te kunnen zijn.

Ze genoot van elk uitje, van de keren dat gekookt werd, en zeker van elke dag een glaasje witte port. Op 15 februari 2023 heeft Gerda thuis in een intieme viering de ziekenzegen ontvangen. Met daarna geheel in Gerda’s stijl een borrel, want ondanks alles moet je blijven genieten. Dat genieten heeft ze tot het laatst kunnen en mogen doen. Gerda heeft op haar manier indruk op ons allen gemaakt. Zij heeft haar steen in de rivier van het leven gelegd.

Het leven, haar leven, stoomt in Freek, haar kinderen en kleinkinderen door.
Op 29 januari hebben wij op indrukwekkende wijze afscheid genomen, in crematorium “De Omarming”

Heer geef Gerda de eeuwige rust,

en het eeuwige licht verlichte haar,

dat zij moge rusten in vrede.

Amen

Diaken Anton Bos

Locatieraad

Harrie Winckels, secretaris; tel. 0575-561403

Laurens Mul, penningmeester; tel. 0575 775404
Johan Waanders, gebouwen; tel. 0575 562615

Pastoraatgroep

Zorg

Het secretariaat
Het secretariaat van de locatie H. Andreas is gevestigd in het Andreashuis, Tuinstraat 63a. Daar kunt u iedere woensdagochtend tussen 9.00 uur en 12.00 uur terecht voor vragen, mededelingen, opgave van gebedsintenties enz.Ook is alleen dan de telefoonlijn open: 0575 – 561403. Voor noodgevallen kunt u bellen 06 – 10319638. Via de mail is het secretariaat altijd bereikbaar: rkandreasparochie1900@kpnmail.nl

Bezoekersgroep
Annie Janssen
Harry Groot Zevert
Riet Waanders
Suze Zijlstra
Lidy Brouwer
Jannie Elshof                  

PCI Caritas
Jan Wissels
Annie Janssen                

Bezorgers ziekencommunie
Anton Bos
Annie Esselink
Riet Waanders
Nettie Elshof
Harry Groot Zevert                 

Werkgroepen

Administratie (leden)
Riet Reugenbrink
Begrafenisassistenten
Harry Groot Zevert
Beheerder en administrateur RK kerkhof
Jolanda Jansen
Distributeur bezorging en redacteur “Onderweg”
Johan Waanders
Kerkbalans
Harrie Winckels
Liturgie, Werkgroep, Assistenten,
Nettie Elshof
R.K.Jongeren Kontakt bestuur
Stephan gr.Koerkamp
Raad van Kerken
Peter Mijland
Stichting St. Andreas

José Bosman
Schoonmaakgroep
Truus Tazelaar         

Koren

Het Andreaskoor klinkt als een klok, een stukje geschiedenis
In 1965
realiseerde pastoor Bax een zogenaamd Rouw- en Trouwkoor. Dit koor bestond alleen uit dames, o.l.v. Cisca van Middelkoop. Het rouw- en trouwkoor heeft tot 2010 altijd gezongen bij veel uitvaarten en in de loop der jaren steeds minder wordende trouwpartijen. Er was ook een herenkoor met Kees Horix als dirigent, en er was ook al een gemengd koor. In een  vergadering van het hele koor werd besloten om het herenkoor op te heffen en dit samen met het andere koor samen te voegen tot één groot gemengd koor o.l.v. Marijke Stemers. Opgevolgd door Rina Hummelink (1982) en later door Cisca (1989). Toen is ook de naam  St. Andreaskoor ontstaan. Verschillende organisten hebben de revue gepasseerd, zoals G. Mediatie, Hester Hummelink, dhr. van de Berg, Bas Winckels, Arnold Brouwer en Jos Mijland. Nu is al vele jaren de begeleiding in handen van Koos van Raay. Het repertoire werd breder en prettiger om te zingen, wat de animo en de sfeer goed deed. Geleidelijk aan nam het Andreaskoor ook de uitvaarten en vieringen over die het rouw en trouwkoor verzorgden en zo is dat koor opgegaan in het ‘grote’ koor. In 2015 mochten 3 leden van het Andreaskoor een Cecilia speld in ontvangst nemen voor respectievelijk 40 en 50 jaar koorzang.
Brummen heeft ook een knapenkoor gehad o.l.v. Henk Span. Op de zondag van de reünie van het 100 jarig bestaan van  de Pancratiusschool in 1985 zijn zij nog een keer bij elkaar geweest. Zij hebben destijds tijdens de mis nog één maal als (Oud) Knapenkoor gezongen onder leiding van Henk Span.
Het jongerenkoor heeft bestaan van 1968 tot 1981 en heette “Jongerenkoor Brummen”. De eerste dirigent was Bert Span, later Harrie Winckels en ook Jo Gerritsen. Bij het koor was altijd een combo en de organisten waren Fons van Outheusden jr. en Jos Gerritsen. Door een tekort aan leden moest in 1981 het besluit worden genomen om het koor op te heffen.
In de jaren 70 heeft Gerard Schockman, hoofd van de St. Pancratiusschool, het kinderkoor opgericht. en was ook korte tijd dirigent. Kort daarna heeft Riet Aarsen dit overgenomen. Ook als dirigent aan het kinderkoor verbonden waren Bep Wissels, Ria van Outheusden, Maroesja Elshof en Rina Hummelink. Het kinderkoor mocht 1x per maand op zaterdagavond zingen tijdens een viering en ook een enkele keer met Kerst of Pasen. Helaas is het kinderkoor in 2010 opgeheven
Het huidige Andreaskoor verleent regelmatig haar medewerking aan vieringen binnen de HH Twaalf Apostelen, tijdens vieringen op Tolzicht en in het Andreashuis.

Geschiedenis

    

 

 

 

 

 

Andreaskerk
Op 17 oktober 1838 werd de Waterstaatskerk ingewijd door de aartspriester van Gelderland, M. Terwindt. De bouw van de kerk werd mede mogelijk gemaakt door een legaat van 6000 gulden van freule Van der Heijden. Zij was eigenaresse van landgoed Groot Engelenburg. Op het landgoed was een kapel waar de parochianen te kerk gingen. In 1965 werd de mooie Waterstaatskerk gesloopt,  de nieuwe kerk kwam 300 meter verderop. Op 1 maart 2016 is deze kerk aan de eredienst onttrokken en op 1 september is de kerk verkocht. Brummen heeft nu in het Andreashuis, de oude katholieke school, een mooie ruimte om samen te komen.

 

 

 

 

 

 

 

Details vanuit onze kerk
In het gemeentehuis van Brummen staat een tafel, deze is gemaakt van banken uit de Andreaskerk.
In het gezondheidscentrum de Toren is het kozijn van de biechtstoel uit de kerk binnen herbruikt in een spreekkamer van de huisartsen. En een mooi detail is dat het plein aan de voorzijde hetzelfde vierkante blokkenpatroon heeft als het voormalige kerkplein.  Het voornemen is om van de oude kerkbanken de huisartsenbalie te bekleden. En de naam ‘de Toren’ is uiteraard ook een verwijzing naar ‘ons’ kerkgebouw.
Mooie blijvende herinneringen aan onze kerk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kruis met voetjes
Ieder huisje heeft zijn kruisje. Maar zoals u eerder al kon lezen in de Wegwijzer en Onderweg afgelopen voorjaar, is het torenkruis van de voormalige Sint Andreaskerk verdwenen. Er resteert slechts nog een stang als onbedoelde torenspits. Op deze stang was het torenkruis bevestigd. Het kruis heeft nu voetjes gekregen. Of in ieder geval één voet. En dat bedoel ik letterlijk. Het kruis is door Johan Waanders opgeknapt terwijl het opgeslagen lag achter het Andreashuis. Het kruis zit weer fris in de verf. Om helemaal goed tot zijn recht te komen, kreeg het kruis een nieuwe voet. Een delegatie van de Andreasmarktcommissie regelde dat het kruis een aangelaste voet kreeg en heeft ervoor gezorgd dat het kruis op zijn nieuwe sokkel geplaatst wordt. Er is een mooie plek uitgezocht op het RK kerkhof. Daar is het geplaatst door 3 sterke mannen van de St. Andreascommissie. Het is een beeldbepalend element bij het strooiveld. Het heeft letterlijk veel voeten in aarde gehad, want het kruis is zwaar. Maar de sterke mannen zijn voor geen kleintje vervaard. Met gezamenlijke krachten is de klus prachtig geklaard.
Sjoerd van Geffen

 


Ons doopvont heeft een nieuw onderdak.
Door wat via, via contacten kwam ons ter ore dat de Stichting tot Behoud van den Doornenburg, eigenaar van kasteel Doornenburg, op zoek was naar een doopvont voor de kapel van het kasteel. De locatieraad vond dit een goed idee en dé manier om ons doopvont een goed onderdak te geven. Er is dan ook besloten om het doopvont aan de stichting kado te doen. Van het een kwam het ander en zo gebeurde het dat op vrijdag 2 augustus 2019, een aantal vrijwilligers van het kasteel naar Brummen kwamen om het doopvont op te halen.

Het was een hele klus (Zie foto’s). Het hardstenen bovendeel weegt circa 400 kilo. Maar de moeite waard. Ons doopvont heeft nu een prachtige plek gekregen. Het is zeker de moeite waard om eens een bezoek aan Kasteel Doornenburg te brengen, en de rondleiding te volgen.
Doornenburg is ook het kasteel waar een groot deel van de opnames van de TV serie Floris hebben plaats gevonden.
De doopvont staat dus nu in de kapel van het kasteel de Doornenburg en vormt een prachtige aanvulling op de inrichting. Het heeft er, nu als onderdeel van het Rijksmonument kasteel de Doornenburg, een goed en veilig ’thuis’ gevonden. Het staat er alsof het er altijd al hoorde. Hoewel het nu in een heel ander deel van Gelderland staat, blijken er bij nader onderzoek toch historisch bindende factoren met Doornenburg te bestaan. Zo is onze Waterstaatskerk waaruit doopvont het tamt, gebouwd met behulp van een testamentaire schenking van een stuk grond en 6000,- gulden, van Reinira Maria Antonia van der Heijden woonachtig op Groot Engelenburg (geboren 11 juni 1748, overleden 2 juni 1827). Wat blijkt zij is de jongste zuster van Johannes Everardus Caniusius van der Heijden, de eerste eigenaar van kasteel Doornenburg… Ook bijzonder is, dat onze waterstaatskerk op 17 oktober 1838 werd ingewijd door de toen aartspriester van Gelderland, Mathias Terwindt. Hij is de op 11 september 1784 te Pannerden gedoopte zoon van Theodorus (Derck) Terwindt en Joanna Leenders, die in de omgeving eigenaren waren diverse steenfabrieken. Zijn broer Jan Terwindt woonde lange tijd in het huis de ‘Nieuwenburgh’ te Doornenburg.
Anton Bos

 

R.K. kerkhof bestaand sinds 1838
Gelegen:           Oude Eerbeekseweg 3a Brummen, naast de R.K. school St. Pancratius. Kadastraal sectie G nr. 4669
Oppervlakte:      2678 m2. waarvan ongeveer 400 m2 vrij.
Graven:              ± 225 graven. Waarvan 4 grafkelders, (3-13-25-78)
Columbarium:    24 nissen
Urnenveld:         Uitbreiding mogelijk tot meerdere urnengraven
Strooiveld:         ± 30 m2.
Bijzonder:          Monument voor ongedoopte kinderen, één officieel en erkend oorlogsgraf.
Het kruis van de toren van de voormalige kerk staat bij het strooiveld.
Beheerder en administrateur; Mw. Jolanda Jansen – Peters, Cromhoutstraat 19 Brummen
tel. 0575-564814  /  06-12719891 onderweg-brummen@outlook.com

   

  

Informatie
Het overlijden van een dierbare is een emotioneel en moeilijk moment.  Een overlijden is ook een tijd dat er keuzes gemaakt moeten worden rondom de uitvaart. Velen denken al eerder na over het afscheid dat zij zelf willen of voor een ander mogen helpen organiseren. Door het wegvallen van de H. Andreaskerk is voor sommigen misschien een streep door de rekening gezet bij het beeld van hun afscheid. In dit bericht zet de locatieraad op verzoek de opties op een rij.

Laat ons beginnen bij iets vertrouwds. Het parochiële beleid rond uitvaarten is onveranderd. Op de website van HH Twaalf Apostelen vindt u de knop ‘wat te doen bij’. U kunt dan doorklikken op ‘overlijden’ en ‘kerkelijke uitvaart’. U leest dan over mogelijkheden en praktische wenken. U leest er echter niets over waar een dergelijke uitvaart gehouden kan worden in Brummen. Die vraag is relevant nu de H. Andreaskerk niet langer bestaat.
Uiteraard kan gebruik worden gemaakt van het Andreashuis voor bijvoorbeeld een wake, avondviering of koffietafel. Zelfs een uitvaart is mogelijk. De beschikbare ruimte is echter beperkt. U kunt ook terecht in de Oude of Sint Pancratiuskerk. Liturgische benodigdheden voor een katholieke begrafenis zijn aanwezig en beschikbaar. Inmiddels is er enige ervaring opgebouwd met parochianen van wie vanuit die kerk afscheid genomen is. We zijn zeer erkentelijk voor deze vorm van samenwerking binnen de Brummense kerken.
De Oude of Sint Pancratiuskerk en het Andreashuis zijn geen katholiek gewijde ruimtes. Daarom is daar altijd een viering van Woord en Gebed. Wenst u een uitvaart met communie-uitreiking (Eucharistieviering of Woord- en Communieviering) dan kunt u kiezen voor een katholieke kerk buiten Brummen. Tevens blijft de mogelijkheid voor een kerkelijk afscheid vanuit bijvoorbeeld een aula of crematorium. Ook de beschikbaarheid van het RK kerkhof in Brummen is onveranderd.
Mogelijk heeft u nog vragen naar aanleiding van dit bericht. U kunt terecht op de nummers die op de site van de parochie staan en bij de locatieraad.


Stichting St. Andreas commissie, Andreasrommelmarkt
Sedert eind jaren zeventig (!) van de vorige eeuw is de R.K. gemeenschap in Brummen bezig om geld in te zamelen ten behoeve van allerlei grote en kleine projecten. Ging het  in de beginjaren om het met behulp van allerlei verschillende acties financieren van de restauratie van het historische Leijser orgel, vanaf begin 1990 wordt jaarlijks, meestal op de laatste zaterdag in april, de grote Andreas rommelmarkt rondom het R.K. kerkgebouw gehouden. Vanaf 2017 wordt de rommelmarkt gehouden worden rond het Andreashuis. De opbrengsten van deze inmiddels in de wijde regio bekende markt zijn in de afgelopen ruim twintig jaar ten goede gekomen aan veel zaken. Voorbeelden daarvan zijn het plegen van groot onderhoud aan het kerkgebouw en van het kerkhof, verfraaiing van het interieur, maar  ook restauratie van kostbare kunstwerken of financiële ondersteuning bij activiteiten van onze jeugd. De organisatie van de markt is in handen van de Stichting St. Andreas. Zij wordt daarbij ieder jaar weer ondersteund door maar liefst 75-100 vrijwilligers. Kijk voor meer informatie op www.andreasmarktbrummen.nl

 

 

R.K.Jongerenkontakt
Al sinds 1974 wordt tijdens het Pinksterweekend het RKJK kamp georganiseerd. Het is bedoeld voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 6 t/m 17 jaar. Over de dagen verspreid worden tal van verschillende spellen en activiteiten georganiseerd. Te denken valt aan een vossenjacht en een rovertocht, maar ook de nodige behendigheid komt vaak om de hoek kijken. Het hele kamp staat in het teken van een bepaald thema.

Sinds het begin is het Bergherbos in Zeddam de locatie waar het kamp zich afspeelt. De Kraamskuil is hierbij de centrale locatie. Rondom de kuil staan alle tenten verspreid en starten de tochten georganiseerd door de spelleiding. Alle kinderen worden onderverdeeld in groepen en krijgen allemaal het hele weekend hun eigen groepsleider. Op kamp wordt door de keukenploeg 3 maaltijden per dag verzorgd.
Voor meer informatie kijk op www.rkjk.nl

Stichting Actie Hongerpot Brummen
Al ruim 42 jaar is Actie Hongerpot in Brummen en omstreken een begrip. De 300 ‘Hongerpotjes’ (jampotjes met een gleufje erin) staan bij de mensen thuis en in de winkels. Vrijwilligers gaan op pad om het geld te verzamelen en de ‘Actie Hongerpot’ bekendheid te geven. Het ingezamelde geld wordt besteed aan maaltijden op school voor kinderen in India en Tanzania. Ook in het lepradorp Bukumbi (Tanzania) kan op uw hulp rekenen. Kijk voor meer informatie op www.hongerpot.nl U kunt ook een presentatie aanvragen bij mw Rina Hummelink tel 0575-562531. Giften zijn welkom op de bank; NL63 ABNA 0532 5110 93 of NL39 RBRB 0790 3120 69.
U kunt het verschil maken voor de allerarmsten!