H. Andreas – Brummen
Andreashuis
Tuinstraat 63 A
6971 BH Brummen
0575-561403
rkandreasparochie1900@kpnmail.nl
Secretariaat: woensdag: 09.00 – 12.00 uur
Rekeningnr.: NL40RABO0311000541
Redactie: onderweg-brummen@outlook.com

Agenda

                                             

 

 

 

 

 

 

 


Vieringen

Zondag 18 september: Vredesweek
10.00 uur: Oecumenische viering in de oude kerk
Voorganger: Pastor Timmerman
M.m.v. Andreaskoor en Cantorij

Woensdag 21 september: Woensdagmorgen samenkomst
9.30 uur: Gebed en lezingen

Woensdag 28 september: Woensdagmorgenviering
9.30 uur: Woord- en communieviering
Voorganger: Werkgroep liturgie
Lezingen: Job. 9, 1 – 12 + 14 – 16

Maandag 3 oktober: 19.00 uur: Rozenkransgebed
Voorganger: Nettie Elshof

Woensdag 5 oktober: Woensdagmorgenviering
9.30 uur: Woord- en communieviering
Voorganger: Diaken Bos
Lezingen: Gal. 2, 1 – 2 + 7 – 14; Luc. 11, 1 – 4

Maandag 10 oktober:19.00 uur: Rozenkransgebed
Voorganger: Nettie Elshof

Woensdag 12 oktober: Woensdagmorgen samenkomst
9.30 uur: Gebed en lezingen
Gal. 5, 18 – 25; Luc. 11, 42 – 46

Maandag 17 oktober: 19.00 uur: Rozenkransgebed
Voorganger: Nettie Elshof

Woensdag 19 oktober: Woensdagmorgenviering
9.30 uur: Woord- en gebedsviering
Voorganger: Werkgroep liturgie
Lezingen: Efez. 3, 2 – 12; Luc. 12, 39 – 48

Maandag 24 oktober: 19.00 uur: Rozenkransgebed
Voorganger: Nettie Elshof

Woensdag 26 oktober: Woensdagmorgen samenkomst
9.30 uur: Gebed en lezingen
Efez. 6, 1 – 9; Luc. 13, 22 – 30

Maandag 31 oktober: 19.00 uur: Rozenkransgebed
Voorganger: Nettie Elshof

Woensdag 2 november: Allerzielenviering
19.00 uur: Gebedsviering in de Oude of Pancratiuskerk
Voorgangers: Diaken Bos en Werkgroep liturgie
In deze viering gedenken wij alle overledenen van het afgelopen jaar

U bent van harte welkom bij de vieringen en ontmoetingen op woensdagmorgen vanaf 9.30 u.
Twee keer per maand is er een viering en op de woensdagochtenden dat er geen viering is, laten we aan het koffie drinken een gebed en de lezingen van die dag voorafgaan.
Het secretariaat is elke woensdag open van 9.00 u. tot 12.00 u. en telefonisch bereikbaar. Via de mail altijd bereikbaar: rkandreasparochie1900@kpnmail.nl

Agenda:
Zaterdag 1 oktober Inleveren collecte Hongerpot Andreashuis
Woensdag 5 oktober 19.00 u. Repetitie Andreaskoor Andreashuis
Woensdag 12 oktober 19.00 u. Repetitie Andreaskoor Andreashuis
Woensdag 19 oktober 19.00 u. Repetitie Andreaskoor Andreashuis
Maandag 24 oktober 19.00 u. Vergadering Zonnebloem Andreashuis
Woensdag 26 oktober 19.00 u. Repetitie Andreaskoor Andreashuis

Gebedsintenties

Offerkaarsen020

28 september
Jos de Brouwer, Dinie v.d. Berg – Valk, Jo v.d. Beld, Wilma de Nijs, Til Spitteler – Meinderts, Tonny Elshof – Hafkamp.
Voor onze zieke medeparochianen.

5 oktober
Marietje Smeenk – Besselink , Wilma de Nijs, Hikmet Mansour, Eef Leeflang.
Voor onze zieke medeparochianen.

19 oktober
Dinie v.d. Berg – Valk, Eef Aarsen, Jo v.d. Beld, Gerda Elshof – Nijhof, Til Spitteler – Meinderts, Tonny Elshof – Hafkamp, Jan Uiterweerd.
Voor onze zieke medeparochianen.

2 november
Overleden ouders Span – Gudden, Overleden ouders Wilbrink – Peters, Henk Peters.
Alle overledenen van het afgelopen jaar.
Voor onze zieke medeparochianen.

Nieuws

 

Anton Bos 25 jaar diaken
Dit jubileum werd voor de parochiegemeenschap gevierd op zondag 11 september. De datum van de wijding was 14 september 1997.
Tot vreugde van de Brummense gemeenschap en ook van Anton, was 14 september 2022 een woensdag. Zo kon zijn jubileum ook in de eigen gemeenschap gevierd worden. In een goed bezet Andreashuis ging Anton samen met pastoor Scheve voor in de Eucharistieviering. Het Andreaskoor zong waardoor de viering een extra feestelijk tintje kreeg.

Behalve dat Anton in zijn overweging nogmaals het thema “Mij een Zorg” duidde, kwam voor pastoor Scheve aan het licht waarom Anton een witte stola droeg, hem tijdens zijn wijding door zijn moeder overhandigd, en hijzelf, op verzoek van Anton, een rode. Omdat 14 september de dag van de kruisverheffing is, kon zo feest, herinnering en lijden gecombineerd worden. Dit gebeurde ook op 14 september 1997 door Anton en Mgr. Simonis.
Na de viering waren er lovende woorden en felicitaties voor Anton. Toen volgde koffie met gebak en voor de mensen die iets langer konden blijven, was er gelegenheid om met Anton het glas te heffen.
Een feestdag waarop Anton en zijn vrouw Gerda blij en dankbaar terug konden zien.

Vanuit Zutphen
Op 11 september 2022 vierde diaken Anton Bos in de H. Johannes de Doperkerk

zijn 25-jarig diakenjubileum. In een met fleurige zonnebloemen versierde kerk waren veel parochianen en het volledige pastoraal  team aanwezig om dit samen met Anton te vieren. Ook het Brummens Mannenkoor, waar Anton al ruim 40 jaar met veel plezier zijn partij zingt, was aanwezig om de viering muzikaal op te luisteren.
Het thema van de eucharistieviering was “Mij een zorg”, een thema dat op twee manieren is uit te leggen en als een rode draad door het leven van Anton loopt, zo hoorden we in de overweging.

 

Na afloop van de viering gaf het Brummens Mannenkoor nog een muzikale toegift.
Daarna was er gelegenheid om Anton en zijn echtgenote te feliciteren en was er voor iedereen die dat wilde een kopje koffie en een klein gebakje.

Klik hier om het artikel uit de Onderweg te lezen, pagina 9.

Kerkhof berichten
Snoeiwerkzaamheden kerkhof De overhangende takken over de Oude Eerbeekseweg van de grote eikenbomen op het kerkhof zijn gesnoeid. Egbert Wijgman heeft deze takken eraf gezaagd. Deze takken zijn weggehaald omdat ze tegen vrachtwagens aan sloegen en zodoende de rommel die erbij vrij kwam voor overlast zorgde.
Benny Blom

Klusochtend kerkhof

Op zaterdag 29 oktober staat de najaars-klusochtend gepland op het kerkhof. Vanaf 9.00 uur bent u van harte welkom om te komen helpen.
Jolanda Jansen-Peters Beheerder en administrateur RK kerkhof

Het Andreaskoor
Het repeteren van het koor, is weer aan de orde elke woensdag avond om 19.00 uur. En daarna wat gezelligheid onder het genot van een kopje koffie of thee. Zes koorleden verlenen ook medewerking in het Emmanuelkoor in de St.Jan te Zutphen. Daar repeteren we op donderdagavond en zingen we de laatste zondag van de maand. In Brummen in het Andreashuis zingen we 31 augustus een Taizé viering, waarin Rina Hummelink de gebeden en lezingen verzorgd. Een viering in de stijl van Taizé betekent dat het accent ligt op meditatie, gebed en zang. Kenmerkend zijn de herhaalde zang de stilte en het licht. Dit als verwijzing dat bij God het Licht de duisternis overwint. U wordt van harte uitgenodigd de liederen mee te zingen. En verder gaan we repeteren voor de woensdagmorgenviering van 14 september. Ook repeteren en zingen we samen met de Cantorij in de St.Pancratiuskerk in de Oecumenische Vredesviering op zondag 18 september waar Pastor Carin Timmerman voorganger is. De viering wordt voorbereid door de Raad van Kerken.
Cisca van Middelkoop dirigent Andreaskoor

15 augustus
In de katholieke kerk is 15 augustus de datum waarop Maria-Tenhemelopneming gevierd wordt. Herdacht wordt dat Maria, de moeder van Jezus, aan het einde van haar aardse leven door God in de hemel werd opgenomen.

Op 15 augustus wordt echter ook de capitulatie van Japan in 1945 en hiermee het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Op rijksgebouwen en steeds meer gemeentelijke gebouwen wordt de Nederlandse vlag gehesen. Ook op ons kerkhof is een oorlogsgraf van H.L. van den Heuvel.
Jolanda Jansen-Peters

 

 

Kerkbalans 2022
De RK Geloofsgemeenschap H. Andreas Brummen, onderdeel van de parochie H.H. Twaalf Apostelen in Zutphen, heeft onlangs de jaarlijkse Kerkbalans actie gehouden. Het resultaat is €9.389, – aan toegezegde ondersteuning. Dit bedrag is iets lager (- 6 %) dan het bedrag van verleden jaar. Gegeven alle omstandigheden denk ik geen slechte uitkomst.
Hartelijk dank aan alle gulle gevers!
Laurens Mul, penningmeester H. Andreas Brummen

 

Andreasmarkt op 23 april
Op zaterdag 23 april 2022 heeft de Stichting Sint Andreas in Brummen voor de 27ste keer een rommelmarkt kunnen organiseren. De afgelopen 2 jaar mocht door de pandemie de markt niet doorgaan. De leden van de commissie en de ruim 80 vrijwilligers waren dan ook heel blij dat ze eindelijk weer een markt mochten organiseren. Onder perfecte weersomstandigheden was er een gezellige en drukke markt. De opbrengst gaf dan ook veel genoegen bij de organisatie en de vrijwilligers: €11.000,00.

De Stichting St. Andreas zet zich in de ruimste zin van het woord in voor de katholieke gemeenschap in Brummen. Dat dit in de ruimste zin van het woord gebeurt bewijzen de donaties die de voorzitter José Bosman namens de stichting mocht doen aan de stichting Dierenpark ’t Goor en de stichting Actie Hongerpot Brummen. Beide stichtingen kregen van José een cheque ter waarde van €500,00 overhandigd. Zij waren beiden blij verrast met de donatie.
De Andreasmarktcommissie
PS Volgend jaar is de markt op zaterdag 22 april

 

Andreashuis

Deze foto is toegestuurd door Benny Blom. Tijdens zijn werkzaamheden in Amsterdam kwam hij deze stenen naamplaat tegen. Wat de betekenis is of waar deze naamplaat vandaan komt is onbekend. Na googelen Andreashuis/Amsterdam kom je nu alleen overnachtingsmogelijkheden tegen. Wellicht dat iemand meer informatie kan vinden of weet.
onderweg-brummen@outlook.com

 

 

 

 

Uit de Geloofsgemeenschap

In Memoriam

Mevrouw  Antonia Johanna Maria Elshof-Hafkamp
Op 30 juni overleed Tonny Elshof-Hafkamp. Donderdag 7 juli is zij bij haar man begraven op ons kerkhof. Mevrouw Tonny Elshof woonde aan de Hazenberg. Ze mocht 94 jaar worden.

Til Spitteler-Meinderts
Op 4 juni is mevrouw Til Spitteler-Meinderts op 91 jarige leeftijd overleden. Vrijdag 10 juni is zij begraven bij haar man op ons kerkhof. Mw. Spitteler woonde aan de Kruisenkstraat bij de ‘Goede Buur’.  

Heer, geef hen de eeuwige rust,
en het eeuwige licht verlichte hen.
Dat zij mogen rusten in vrede.
Amen

Locatieraad

Laurens Mul, penningmeester; tel. 0575 775404
Johan Waanders, gebouwen; tel. 0575 562615
Mariet Winckels, algemeen lid; tel. 0575 562833

Pastoraatgroep

Zorg

Het secretariaat
Het secretariaat van de locatie H. Andreas is gevestigd in het Andreashuis, Tuinstraat 63a. Daar kunt u iedere woensdagochtend tussen 9.00 uur en 12.00 uur terecht voor vragen, mededelingen, opgave van gebedsintenties enz.Ook is alleen dan de telefoonlijn open: 0575 – 561403. Voor noodgevallen kunt u bellen 06 – 10319638. Via de mail is het secretariaat altijd bereikbaar: rkandreasparochie1900@kpnmail.nl

Bezoekersgroep
Annie Janssen
Harry Groot Zevert
Riet Waanders
Suze Zijlstra
Lidy Brouwer
Jannie Elshof                  

PCI Caritas
Jan Wissels
Annie Janssen                

Bezorgers ziekencommunie
Anton Bos
Annie Esselink
Riet Waanders
Nettie Elshof
Harry Groot Zevert                 

Werkgroepen

Administratie (leden)
Riet Reugenbrink
Begrafenisassistenten
Harry Groot Zevert
Beheerder en administrateur RK kerkhof
Jolanda Jansen
Distributeur bezorging en redacteur “Onderweg”
vacature
Kerkbalans
Harrie Winckels
Liturgie, Werkgroep, Assistenten,
Nettie Elshof
R.K.Jongeren Kontakt bestuur
Stephan gr.Koerkamp
Raad van Kerken
Peter Mijland
Stichting St. Andreas

José Bosman
Schoonmaakgroep
Truus Tazelaar         

Koren

Het Andreaskoor klinkt als een klok, een stukje geschiedenis
In 1965
realiseerde pastoor Bax een zogenaamd Rouw- en Trouwkoor. Dit koor bestond alleen uit dames, o.l.v. Cisca van Middelkoop. Het rouw- en trouwkoor heeft tot 2010 altijd gezongen bij veel uitvaarten en in de loop der jaren steeds minder wordende trouwpartijen. Er was ook een herenkoor met Kees Horix als dirigent, en er was ook al een gemengd koor. In een  vergadering van het hele koor werd besloten om het herenkoor op te heffen en dit samen met het andere koor samen te voegen tot één groot gemengd koor o.l.v. Marijke Stemers. Opgevolgd door Rina Hummelink (1982) en later door Cisca (1989). Toen is ook de naam  St. Andreaskoor ontstaan. Verschillende organisten hebben de revue gepasseerd, zoals G. Mediatie, Hester Hummelink, dhr. van de Berg, Bas Winckels, Arnold Brouwer en Jos Mijland. Nu is al vele jaren de begeleiding in handen van Koos van Raay. Het repertoire werd breder en prettiger om te zingen, wat de animo en de sfeer goed deed. Geleidelijk aan nam het Andreaskoor ook de uitvaarten en vieringen over die het rouw en trouwkoor verzorgden en zo is dat koor opgegaan in het ‘grote’ koor. In 2015 mochten 3 leden van het Andreaskoor een Cecilia speld in ontvangst nemen voor respectievelijk 40 en 50 jaar koorzang.
Brummen heeft ook een knapenkoor gehad o.l.v. Henk Span. Op de zondag van de reünie van het 100 jarig bestaan van  de Pancratiusschool in 1985 zijn zij nog een keer bij elkaar geweest. Zij hebben destijds tijdens de mis nog één maal als (Oud) Knapenkoor gezongen onder leiding van Henk Span.
Het jongerenkoor heeft bestaan van 1968 tot 1981 en heette “Jongerenkoor Brummen”. De eerste dirigent was Bert Span, later Harrie Winckels en ook Jo Gerritsen. Bij het koor was altijd een combo en de organisten waren Fons van Outheusden jr. en Jos Gerritsen. Door een tekort aan leden moest in 1981 het besluit worden genomen om het koor op te heffen.
In de jaren 70 heeft Gerard Schockman, hoofd van de St. Pancratiusschool, het kinderkoor opgericht. en was ook korte tijd dirigent. Kort daarna heeft Riet Aarsen dit overgenomen. Ook als dirigent aan het kinderkoor verbonden waren Bep Wissels, Ria van Outheusden, Maroesja Elshof en Rina Hummelink. Het kinderkoor mocht 1x per maand op zaterdagavond zingen tijdens een viering en ook een enkele keer met Kerst of Pasen. Helaas is het kinderkoor in 2010 opgeheven
Het huidige Andreaskoor verleent regelmatig haar medewerking aan vieringen binnen de HH Twaalf Apostelen, tijdens vieringen op Tolzicht en in het Andreashuis.

Geschiedenis

    

 

 

 

 

 

Andreaskerk
Op 17 oktober 1838 werd de Waterstaatskerk ingewijd door de aartspriester van Gelderland, M. Terwindt. De bouw van de kerk werd mede mogelijk gemaakt door een legaat van 6000 gulden van freule Van der Heijden. Zij was eigenaresse van landgoed Groot Engelenburg. Op het landgoed was een kapel waar de parochianen te kerk gingen. In 1965 werd de mooie Waterstaatskerk gesloopt,  de nieuwe kerk kwam 300 meter verderop. Op 1 maart 2016 is deze kerk aan de eredienst onttrokken en op 1 september is de kerk verkocht. Brummen heeft nu in het Andreashuis, de oude katholieke school, een mooie ruimte om samen te komen.

 

 

 

 

 

 

 

Details vanuit onze kerk
In het gemeentehuis van Brummen staat een tafel, deze is gemaakt van banken uit de Andreaskerk.
In het gezondheidscentrum de Toren is het kozijn van de biechtstoel uit de kerk binnen herbruikt in een spreekkamer van de huisartsen. En een mooi detail is dat het plein aan de voorzijde hetzelfde vierkante blokkenpatroon heeft als het voormalige kerkplein.  Het voornemen is om van de oude kerkbanken de huisartsenbalie te bekleden. En de naam ‘de Toren’ is uiteraard ook een verwijzing naar ‘ons’ kerkgebouw.
Mooie blijvende herinneringen aan onze kerk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kruis met voetjes
Ieder huisje heeft zijn kruisje. Maar zoals u eerder al kon lezen in de Wegwijzer en Onderweg afgelopen voorjaar, is het torenkruis van de voormalige Sint Andreaskerk verdwenen. Er resteert slechts nog een stang als onbedoelde torenspits. Op deze stang was het torenkruis bevestigd. Het kruis heeft nu voetjes gekregen. Of in ieder geval één voet. En dat bedoel ik letterlijk. Het kruis is door Johan Waanders opgeknapt terwijl het opgeslagen lag achter het Andreashuis. Het kruis zit weer fris in de verf. Om helemaal goed tot zijn recht te komen, kreeg het kruis een nieuwe voet. Een delegatie van de Andreasmarktcommissie regelde dat het kruis een aangelaste voet kreeg en heeft ervoor gezorgd dat het kruis op zijn nieuwe sokkel geplaatst wordt. Er is een mooie plek uitgezocht op het RK kerkhof. Daar is het geplaatst door 3 sterke mannen van de St. Andreascommissie. Het is een beeldbepalend element bij het strooiveld. Het heeft letterlijk veel voeten in aarde gehad, want het kruis is zwaar. Maar de sterke mannen zijn voor geen kleintje vervaard. Met gezamenlijke krachten is de klus prachtig geklaard.
Sjoerd van Geffen

 


Ons doopvont heeft een nieuw onderdak.
Door wat via, via contacten kwam ons ter ore dat de Stichting tot Behoud van den Doornenburg, eigenaar van kasteel Doornenburg, op zoek was naar een doopvont voor de kapel van het kasteel. De locatieraad vond dit een goed idee en dé manier om ons doopvont een goed onderdak te geven. Er is dan ook besloten om het doopvont aan de stichting kado te doen. Van het een kwam het ander en zo gebeurde het dat op vrijdag 2 augustus 2019, een aantal vrijwilligers van het kasteel naar Brummen kwamen om het doopvont op te halen.

Het was een hele klus (Zie foto’s). Het hardstenen bovendeel weegt circa 400 kilo. Maar de moeite waard. Ons doopvont heeft nu een prachtige plek gekregen. Het is zeker de moeite waard om eens een bezoek aan Kasteel Doornenburg te brengen, en de rondleiding te volgen.
Doornenburg is ook het kasteel waar een groot deel van de opnames van de TV serie Floris hebben plaats gevonden.
De doopvont staat dus nu in de kapel van het kasteel de Doornenburg en vormt een prachtige aanvulling op de inrichting. Het heeft er, nu als onderdeel van het Rijksmonument kasteel de Doornenburg, een goed en veilig ‘thuis’ gevonden. Het staat er alsof het er altijd al hoorde. Hoewel het nu in een heel ander deel van Gelderland staat, blijken er bij nader onderzoek toch historisch bindende factoren met Doornenburg te bestaan. Zo is onze Waterstaatskerk waaruit doopvont het tamt, gebouwd met behulp van een testamentaire schenking van een stuk grond en 6000,- gulden, van Reinira Maria Antonia van der Heijden woonachtig op Groot Engelenburg (geboren 11 juni 1748, overleden 2 juni 1827). Wat blijkt zij is de jongste zuster van Johannes Everardus Caniusius van der Heijden, de eerste eigenaar van kasteel Doornenburg… Ook bijzonder is, dat onze waterstaatskerk op 17 oktober 1838 werd ingewijd door de toen aartspriester van Gelderland, Mathias Terwindt. Hij is de op 11 september 1784 te Pannerden gedoopte zoon van Theodorus (Derck) Terwindt en Joanna Leenders, die in de omgeving eigenaren waren diverse steenfabrieken. Zijn broer Jan Terwindt woonde lange tijd in het huis de ‘Nieuwenburgh’ te Doornenburg.
Anton Bos

 

R.K. kerkhof bestaand sinds 1835
Gelegen:           Oude Eerbeekseweg 3a Brummen, naast de R.K. school St. Pancratius. Kadastraal sectie G nr. 4669
Oppervlakte:      2678 m2. waarvan ongeveer 400 m2 vrij.
Graven:              ± 225 graven. Waarvan 4 grafkelders, (3-13-25-78)
Columbarium:    24 nissen
Urnenveld:         Uitbreiding mogelijk tot meerdere urnengraven
Strooiveld:         ± 30 m2.
Bijzonder:          Monument voor ongedoopte kinderen, één officieel en erkend oorlogsgraf.
Het kruis van de toren van de voormalige kerk staat bij het strooiveld.
Beheerder en administrateur; Mw. Jolanda Jansen – Peters, Cromhoutstraat 19 Brummen
tel. 0575-564814  /  06-12719891 onderweg-brummen@outlook.com

   

  

Informatie
Het overlijden van een dierbare is een emotioneel en moeilijk moment.  Een overlijden is ook een tijd dat er keuzes gemaakt moeten worden rondom de uitvaart. Velen denken al eerder na over het afscheid dat zij zelf willen of voor een ander mogen helpen organiseren. Door het wegvallen van de H. Andreaskerk is voor sommigen misschien een streep door de rekening gezet bij het beeld van hun afscheid. In dit bericht zet de locatieraad op verzoek de opties op een rij.

Laat ons beginnen bij iets vertrouwds. Het parochiële beleid rond uitvaarten is onveranderd. Op de website van HH Twaalf Apostelen vindt u de knop ‘wat te doen bij’. U kunt dan doorklikken op ‘overlijden’ en ‘kerkelijke uitvaart’. U leest dan over mogelijkheden en praktische wenken. U leest er echter niets over waar een dergelijke uitvaart gehouden kan worden in Brummen. Die vraag is relevant nu de H. Andreaskerk niet langer bestaat.
Uiteraard kan gebruik worden gemaakt van het Andreashuis voor bijvoorbeeld een wake, avondviering of koffietafel. Zelfs een uitvaart is mogelijk. De beschikbare ruimte is echter beperkt. U kunt ook terecht in de Oude of Sint Pancratiuskerk. Liturgische benodigdheden voor een katholieke begrafenis zijn aanwezig en beschikbaar. Inmiddels is er enige ervaring opgebouwd met parochianen van wie vanuit die kerk afscheid genomen is. We zijn zeer erkentelijk voor deze vorm van samenwerking binnen de Brummense kerken.
De Oude of Sint Pancratiuskerk en het Andreashuis zijn geen katholiek gewijde ruimtes. Daarom is daar altijd een viering van Woord en Gebed. Wenst u een uitvaart met communie-uitreiking (Eucharistieviering of Woord- en Communieviering) dan kunt u kiezen voor een katholieke kerk buiten Brummen. Tevens blijft de mogelijkheid voor een kerkelijk afscheid vanuit bijvoorbeeld een aula of crematorium. Ook de beschikbaarheid van het RK kerkhof in Brummen is onveranderd.
Mogelijk heeft u nog vragen naar aanleiding van dit bericht. U kunt terecht op de nummers die op de site van de parochie staan en bij de locatieraad.


Stichting St. Andreas commissie, Andreasrommelmarkt
Sedert eind jaren zeventig (!) van de vorige eeuw is de R.K. gemeenschap in Brummen bezig om geld in te zamelen ten behoeve van allerlei grote en kleine projecten. Ging het  in de beginjaren om het met behulp van allerlei verschillende acties financieren van de restauratie van het historische Leijser orgel, vanaf begin 1990 wordt jaarlijks, meestal op de laatste zaterdag in april, de grote Andreas rommelmarkt rondom het R.K. kerkgebouw gehouden. Vanaf 2017 wordt de rommelmarkt gehouden worden rond het Andreashuis. De opbrengsten van deze inmiddels in de wijde regio bekende markt zijn in de afgelopen ruim twintig jaar ten goede gekomen aan veel zaken. Voorbeelden daarvan zijn het plegen van groot onderhoud aan het kerkgebouw en van het kerkhof, verfraaiing van het interieur, maar  ook restauratie van kostbare kunstwerken of financiële ondersteuning bij activiteiten van onze jeugd. De organisatie van de markt is in handen van de Stichting St. Andreas. Zij wordt daarbij ieder jaar weer ondersteund door maar liefst 75-100 vrijwilligers. Kijk voor meer informatie op www.andreasmarktbrummen.nl

 

 

R.K.Jongerenkontakt
Al sinds 1974 wordt tijdens het Pinksterweekend het RKJK kamp georganiseerd. Het is bedoeld voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 6 t/m 17 jaar. Over de dagen verspreid worden tal van verschillende spellen en activiteiten georganiseerd. Te denken valt aan een vossenjacht en een rovertocht, maar ook de nodige behendigheid komt vaak om de hoek kijken. Het hele kamp staat in het teken van een bepaald thema.

Sinds het begin is het Bergherbos in Zeddam de locatie waar het kamp zich afspeelt. De Kraamskuil is hierbij de centrale locatie. Rondom de kuil staan alle tenten verspreid en starten de tochten georganiseerd door de spelleiding. Alle kinderen worden onderverdeeld in groepen en krijgen allemaal het hele weekend hun eigen groepsleider. Op kamp wordt door de keukenploeg 3 maaltijden per dag verzorgd.
Voor meer informatie kijk op www.rkjk.nl

Stichting Actie Hongerpot Brummen
Al ruim 42 jaar is Actie Hongerpot in Brummen en omstreken een begrip. De 300 ‘Hongerpotjes’ (jampotjes met een gleufje erin) staan bij de mensen thuis en in de winkels. Vrijwilligers gaan op pad om het geld te verzamelen en de ‘Actie Hongerpot’ bekendheid te geven. Het ingezamelde geld wordt besteed aan maaltijden op school voor kinderen in India en Tanzania. Ook in het lepradorp Bukumbi (Tanzania) kan op uw hulp rekenen. Kijk voor meer informatie op www.hongerpot.nl U kunt ook een presentatie aanvragen bij mw Rina Hummelink tel 0575-562531. Giften zijn welkom op de bank; NL63 ABNA 0532 5110 93 of NL39 RBRB 0790 3120 69.
U kunt het verschil maken voor de allerarmsten!