H. Andreas – Brummen
Andreashuis
Tuinstraat 63 A
6971 BH Brummen
0575-561403
rkandreasparochie1900@kpnmail.nl
Secretariaat: woensdag: 09.00 – 12.00 uur
Rekeningnr.: NL40RABO0311000541
Redactie: onderweg-brummen@outlook.com

Agenda

                                                

 

 

 

 

 

 

 


Vieringen

Maandag 18 oktober:
19.00 uur: Rozenkrans gebed
Voorganger: Nettie Elshof

Woensdag 20 oktober: Woensdagmorgenviering
9.30 uur: Woord- en gebedsviering
Voorganger: Werkgroep liturgie
Lezingen: Romeinen 6, 12 – 18; Lucas 12, 39 – 48

Maandag 25 oktober:
19.00 uur: Rozenkrans gebed
Voorganger: Nettie Elshof

Woensdag 27 oktober: Woensdagmorgen samenkomst
9.30 uur: Gebed en lezingen
Lezingen: Rom. 8, 26 – 30; Luc. 13, 22 – 30

Dinsdag 2 november: Allerzielenviering
19.00 uur: in de Oude of Pancratiuskerk
Voorgangers: Diaken Bos en Werkgroep liturgie

Omdat verleden jaar vanwege de Corona beperkingen de Allerzielen viering niet door kon gaan, zullen in deze viering met name de overledenen van de afgelopen twee jaar worden herdacht.

Woensdag 10 november: Woensdagmorgenviering
9.30 uur: Woord- en communieviering
Voorganger: Diaken Bos
Lezingen: Wijsheid 6, 1 – 11; Luc. 17, 11 – 19

Agenda:
Zaterdag 30 oktober Klusochtend kerkhof, vanaf 9.00 uur
Zaterdag 27 november Kerstmarkt Andreashuis Andreascommissie 

Gebedsintenties

Offerkaarsen020

 

Deze gebedsintenties zijn, op verzoek van Pastoor Scheve, naar Zutphen doorgestuurd. Daar zullen ze in de weekendvieringen worden opgenomen in de voorbede.

20 oktober
Thea de Brouwer, Henk Peters, Hennie Huisstede, Amira Mansour, Ria Groeneveld – Reesink, Lukas Janmaat, Thea Willemsens.
Voor onze zieke medeparochianen.

10 november
Amira Mansour, Reina Peters – Lankhorst, Jan Uiterweerd, Thea Willemsens, Ria Groeneveld Reesink, Lukas Janmaat.
Voor onze zieke medeparochianen.

Nieuws

Klusochtend kerkhof
Zaterdagmorgen 30 oktober maken we het kerkhof ‘winter en Allerzielen klaar’. De klusochtend is in de openlucht en ook tijdens het koffiedrinken houden we de richtlijnen RIVM aan. Vanaf 9.00 uur bent u van harte welkom

Versoepelingen!
Zoals wellicht al wel bekend is, zijn we voorzichtig weer aan de koffie gegaan in het Andreashuis. Op 1 september heeft diaken Bos ook al een Woord-communieviering gedaan.
Gezien het feit dat er momenteel weinig voorgangers beschikbaar zijn, lukt het niet om, zoals vóór de corona tijd, iedere week een viering te houden. Voorlopig kan vanuit het pastorale team alleen diaken Bos voor de woensdagmorgen ingeroosterd worden.
Na overleg met locatieraad en werkgroep liturgie, hebben we besloten dat het mogelijk is om twee keer per maand een viering te houden: één keer gaat Diaken Bos voor in een Woord- en communieviering en één keer de Werkgroep liturgie in een Woord- en gebedsviering. De opgegeven intenties worden meegenomen in de voorbede van de geplande vieringen en komen nu niet meer in de voorbede van Zutphen.
Op de woensdagochtenden dat er geen viering is, laten we aan het koffie drinken een gebed en de lezingen van die dag voorafgaan.

Nieuws van de Andreascommissie
Beste mensen helaas hebben we als commissie moeten besluiten dat de markt van 2021 ook niet kan doorgaan. De Andreasmarkt 2022 is op 23 april gepland. We proberen wel, als de omstandigheden dat toelaten, op 27 november 2021 een Kerstmarkt in het Andreashuis te organiseren.

Ook dit jaar heeft het Zijne Majesteit weer behaagd…..
Een van de mensen in Brummen die een onderscheiding mocht ontvangen was onze parochiane José
Bosman. Zij kreeg deze onderscheiding voor het vele vrijwilligerswerk zowel binnen als buiten onze
geloofsgemeenschap. Van harte gefeliciteerd José.

 

Nieuw administratiesysteem voor het kerkhof
Het beheren van een kerkhof vergt een goede administratie van graven en overledenen, waarbij ook wettelijke eisen een rol spelen. In het verleden werd alle administratie en het archief via diverse Word en Excel bestanden op een privé laptop bij gehouden. Uiteraard goed, maar wel zeer kwetsbaar, omdat het maar op één plek stond.
Na grondig onderzoek bij andere begraafplaatsen ben ik uitgekomen bij BAS (Begraafplaats Administratie Systeem). https://lvh-webdesign.nl/

Alle administratie is nu veilig, online via het internet opgeslagen in een softwarepakket. De samenwerking met BAS was zeer prettig en men is erg professioneel. De webpagina kon zelfs op mijn eigen specifieke wensen worden aangepast. Ook bepaalde functies die ik miste in het systeem werd door BAS ingesteld. Wat is het een mooi programma geworden, ik ben er zeer content mee. Moest ik eerder als ik een telefoontje kreeg allerlei bestanden en de kaartenbak door, nu met een zoekfunctie op naam of grafnummer is het in een oogwenk opgezocht. De St. Andreascommissie heeft besloten om de eenmalige aanschaf van het systeem te bekostigen, waarvoor heel hartelijk dank!

 

Uit de Geloofsgemeenschap

In Memoriam

Op 2 september overleed onze oudste parochiaan Dhr. Lukas Janmaat. Hij woonde Molenhorst 14 en mocht maar liefst 102 jaar worden.
Van de voorganger bij zijn crematie, Dhr. Dick Beltman, mochten onderstaand “In Memoriam” ontvangen:
* 16 juni 1919 – Snelrewaard (Gem.Oudewater)  +2 september 2021 – Brummen

In de overweging na de Schriftlezing uit Deuteronomium waarin Mozes afscheid moest nemen van het leven en van zijn volk hebben we ook afscheid genomen van het leven van Luuk Janmaat door daarop kort terug te blikken.
We herkenden Luuk deels in de eenvoud van Mozes, die daar (zittend op een steen) zijn levenseinde voelde naderen. Bij zijn afscheid voelde Mozes handen op zijn schouder als een laatste groet, totdat…
Mozes had een lang leven achter de rug. Ik denk zomaar dat hij geen 102 jaar oud was. Dat was Luuk wel en toen hij op 2 september overleed mocht ook hij terugkijken op een lang leven.
Dat doe ik nu ook: terugkijken op het leven van een man die vanwege zijn hoge leeftijd de krant haalde – een man die zittend de felicitaties in ontvangst nam toen hij 100, 101 en zelfs nog voor het laatst in juni van dit jaar toen hij 102 werd. De burgemeester van Brummen ging ervoor door de knieën toen hij met een prachtige bos bloemen Luuk feliciteerde.
Keurig in de kleren – rode vlinder voor – ondanks wat averij een pittige oude heer – een krasse knar, zou je kunnen zeggen.

Luuk werd op 16 juni 1919 geboren in Snelrewaard (gem. Oudewater) als middelste in een gezin van elf kinderen. Al heel jong knipte hij zich a.h.w. heel natuurlijk het kappersvak in. Dat verdiende in het begin nauwelijks, (twee kwartjes in de week) maar al doende deed hij bij vele kappers ervaring op.
En toen brak de oorlog uit. Luuk diende in het leger en werd door de Duitsers gevangen genomen toen hij probeerde naar België te vluchten na de Duitse inval. Tot 1945 werd hij in Duitsland tewerk gesteld. Ook daar bewees Luuk dat hij zijn kapperskwaliteiten niet verleerd had.
Na de oorlog – terug in Nederland – alle hands aan dek – aan de bak dus!
Luuk Janmaat en Zus Kasbergen trouwden in 1947 met elkaar. In 1952 zag hun dochter Marja het levenslicht.
Maar ja… de boterhammen moesten wel belegd worden en belegd blijven. Dus na het behalen van kappersdiploma’s eigen kapsalons in Amsterdam.
Dan moet je wel op de hoogte blijven van het Amsterdamse nieuws – zeker ook als kapper! Om die reden bleef Luuk zo’n 70 jaar lang een Telegraaflezer…
Ook een borrel elke dag – ook dat hield Luuk er gewoon z’n hele leven in!
Zus kreeg gezondheidsproblemen en men besloot Amsterdam uiteindelijk in te ruilen voor Dieren! Kapsalon Modern was een begrip in Dieren. Wat wil je ook: een kapper die vele kappersprijzen in de wacht sleepte: daar zo’n man wil je toch wel door geknipt worden.
Luuk was nota bene 80 jaar lang kapper en dat alles met o.m. een schaar en een kam, zoals die op de rouwannonce afgebeeld stonden.
De familie heeft ook genoten van mooie dingen in het leven. Er werd later goed verdiend en dan ga je in je vakanties niet kamperen in een tentje of zo. Nee, tijdens je vakantiereizen gewoon in een mooi hotel met alles “drop en dran”.
Na Dieren kwam Brummen in beeld. Samen met Zus eerst naar de Kampweg en daarna naar de Molenhorst. Tot zijn 96e reed Luuk nog fietsend en autorijdend door de streek. Maar…de Molenhorst was wel het eindstation van Luuk.
Tot het laatst bleef Luuk geestelijk betrokken bij al het gebeuren om hem heen en in de wereld. De krant lezend – genietend van de goede zorg van de verzorgenden – genietend van koorzang – de eucharistievieringen volgend op de tv nadat de kerk van de H.Andreas in Brummen gesloten werd – en zijn geheim voor een lang leven met ons delend: “Ik eet nooit vis, snoep niet, maar drink iedere dag een borreltje.”
En net als Mozes ontliep Luuk lichamelijke averij niet: het gehoor werd minder – moest helpende handen accepteren – hij kon zich steeds moeilijker bewegen – en dan… helpen meer of minder pilletjes niet meer.
In de laatste fase van zijn leven werd de kwaliteit ervan steeds minder…
En net als Mozes heeft Luuk tot het laatst helpende handen op zijn schouder en op zijn rug gevoeld totdat…
Totdat hij geen hand meer voelde op zijn schouder…
Mozes werd oud. Luuk werd dat ook: 102 jaar dus!
Op 2 september 2021 was het zo ver…
Op die donderdag haalde God Luuk thuis uit de ballingschap, zoals het in psalm 126 klinkt:
Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn.

In deze psalm en in het verhaal van Mozes wordt dat perspectief – dat vooruitzicht – geboden. En net als Mozes zag Luuk (niet zittend op een steen) aan de rand van de tijdloosheid vergezichten opengaan: dat hoop ik voor hem. Daarin mocht hij en mogen wij geloven en op hopen. Moge het zijn!
Dick Beltman

Theodora Wilhelmina Maria -Thea- Willemsens -Roelofs
Maandag 16 augustus is onze medeparochiaan mevrouw Theodora Wilhelmina Maria, Thea Willemsens -Roelofs op 87-jarige leeftijd overleden. Echtgenote van Piet Willemsens. Maandag 23 augustus is zij begraven op ons kerkhof.

Maria Elizabeth Groeneveld – Reesink
Op zaterdag 7 augustus is mevrouw Maria Elizabeth Groeneveld – Reesink op 74 jarige leeftijd overleden.
Vrijdag 13 augustus is zij bij haar man begraven op ons kerkhof.

Wipke – Wil – Stam-de Roosz
Op 27 april overleed onze parochiane mevrouw Wipke – Wil – Stam-de Roosz . Haar uitvaart vond plaats in Joppe.
Mevrouw Stam mocht 86 jaar worden.

Heer, geef hen de eeuwige rust,
en het eeuwige licht verlichte hen.
Dat zij mogen rusten in vrede.
Amen

Locatieraad

Sjoerd van Geffen, secretaris; tel. 0575 566533
Laurens Mul, penningmeester; tel. 0575 775404
Johan Waanders, gebouwen; tel. 0575 562615
Mariet Winckels, algemeen lid; tel. 0575 562833

Pastoraatgroep

Zorg

Het secretariaat
Het secretariaat van de locatie H. Andreas is gevestigd in het Andreashuis, Tuinstraat 63a. Daar kunt u iedere woensdagochtend tussen 9.00 uur en 12.00 uur terecht voor vragen, mededelingen, opgave van gebedsintenties enz.Ook is alleen dan de telefoonlijn open: 0575 – 561403. Voor noodgevallen kunt u bellen 06 – 10319638. Via de mail is het secretariaat altijd bereikbaar: rkandreasparochie1900@kpnmail.nl

Bezoekersgroep
Annie Janssen
Harry Groot Zevert
Riet Waanders
Suze Zijlstra
Lidy Brouwer
Jannie Elshof                  

PCI Caritas
Jan Wissels
Annie Janssen                

Bezorgers ziekencommunie
Anton Bos
Annie Esselink
Riet Waanders
Nettie Elshof
Harry Groot Zevert                 

Werkgroepen

Administratie (leden)
Riet Reugenbrink
Begrafenisassistenten
Harry Groot Zevert
Beheerder en administrateur RK kerkhof
Jolanda Jansen
Distributeur bezorging en redacteur “Onderweg”
vacature
Kerkbalans
Harrie Winckels
Liturgie, Werkgroep, Assistenten,
Nettie Elshof
R.K.Jongeren Kontakt bestuur
Stephan gr.Koerkamp
Raad van Kerken
Peter Mijland
Stichting St. Andreas

José Bosman
Schoonmaakgroep
Truus Tazelaar         

Koren

Het Andreaskoor klinkt als een klok, een stukje geschiedenis
In 1965
realiseerde pastoor Bax een zogenaamd Rouw- en Trouwkoor. Dit koor bestond alleen uit dames, o.l.v. Cisca van Middelkoop. Het rouw- en trouwkoor heeft tot 2010 altijd gezongen bij veel uitvaarten en in de loop der jaren steeds minder wordende trouwpartijen. Er was ook een herenkoor met Kees Horix als dirigent, en er was ook al een gemengd koor. In een  vergadering van het hele koor werd besloten om het herenkoor op te heffen en dit samen met het andere koor samen te voegen tot één groot gemengd koor o.l.v. Marijke Stemers. Opgevolgd door Rina Hummelink (1982) en later door Cisca (1989). Toen is ook de naam  St. Andreaskoor ontstaan. Verschillende organisten hebben de revue gepasseerd, zoals G. Mediatie, Hester Hummelink, dhr. van de Berg, Bas Winckels, Arnold Brouwer en Jos Mijland. Nu is al vele jaren de begeleiding in handen van Koos van Raay. Het repertoire werd breder en prettiger om te zingen, wat de animo en de sfeer goed deed. Geleidelijk aan nam het Andreaskoor ook de uitvaarten en vieringen over die het rouw en trouwkoor verzorgden en zo is dat koor opgegaan in het ‘grote’ koor. In 2015 mochten 3 leden van het Andreaskoor een Cecilia speld in ontvangst nemen voor respectievelijk 40 en 50 jaar koorzang.
Brummen heeft ook een knapenkoor gehad o.l.v. Henk Span. Op de zondag van de reünie van het 100 jarig bestaan van  de Pancratiusschool in 1985 zijn zij nog een keer bij elkaar geweest. Zij hebben destijds tijdens de mis nog één maal als (Oud) Knapenkoor gezongen onder leiding van Henk Span.
Het jongerenkoor heeft bestaan van 1968 tot 1981 en heette “Jongerenkoor Brummen”. De eerste dirigent was Bert Span, later Harrie Winckels en ook Jo Gerritsen. Bij het koor was altijd een combo en de organisten waren Fons van Outheusden jr. en Jos Gerritsen. Door een tekort aan leden moest in 1981 het besluit worden genomen om het koor op te heffen.
In de jaren 70 heeft Gerard Schockman, hoofd van de St. Pancratiusschool, het kinderkoor opgericht. en was ook korte tijd dirigent. Kort daarna heeft Riet Aarsen dit overgenomen. Ook als dirigent aan het kinderkoor verbonden waren Bep Wissels, Ria van Outheusden, Maroesja Elshof en Rina Hummelink. Het kinderkoor mocht 1x per maand op zaterdagavond zingen tijdens een viering en ook een enkele keer met Kerst of Pasen. Helaas is het kinderkoor in 2010 opgeheven
Het huidige Andreaskoor verleent regelmatig haar medewerking aan vieringen binnen de HH Twaalf Apostelen, tijdens vieringen op Tolzicht en in het Andreashuis.

Geschiedenis

    

 

 

 

 

 

Andreaskerk
Op 17 oktober 1838 werd de Waterstaatskerk ingewijd door de aartspriester van Gelderland, M. Terwindt. De bouw van de kerk werd mede mogelijk gemaakt door een legaat van 6000 gulden van freule Van der Heijden. Zij was eigenaresse van landgoed Groot Engelenburg. Op het landgoed was een kapel waar de parochianen te kerk gingen. In 1965 werd de mooie Waterstaatskerk gesloopt,  de nieuwe kerk kwam 300 meter verderop. Op 1 maart 2016 is deze kerk aan de eredienst onttrokken en op 1 september is de kerk verkocht. Brummen heeft nu in het Andreashuis, de oude katholieke school, een mooie ruimte om samen te komen.

 

 

 

 

 

 

 

Details vanuit onze kerk
In het gemeentehuis van Brummen staat een tafel, deze is gemaakt van banken uit de Andreaskerk.
In het gezondheidscentrum de Toren is het kozijn van de biechtstoel uit de kerk binnen herbruikt in een spreekkamer van de huisartsen. En een mooi detail is dat het plein aan de voorzijde hetzelfde vierkante blokkenpatroon heeft als het voormalige kerkplein.  Het voornemen is om van de oude kerkbanken de huisartsenbalie te bekleden. En de naam ‘de Toren’ is uiteraard ook een verwijzing naar ‘ons’ kerkgebouw.
Mooie blijvende herinneringen aan onze kerk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kruis met voetjes
Ieder huisje heeft zijn kruisje. Maar zoals u eerder al kon lezen in de Wegwijzer en Onderweg afgelopen voorjaar, is het torenkruis van de voormalige Sint Andreaskerk verdwenen. Er resteert slechts nog een stang als onbedoelde torenspits. Op deze stang was het torenkruis bevestigd. Het kruis heeft nu voetjes gekregen. Of in ieder geval één voet. En dat bedoel ik letterlijk. Het kruis is door Johan Waanders opgeknapt terwijl het opgeslagen lag achter het Andreashuis. Het kruis zit weer fris in de verf. Om helemaal goed tot zijn recht te komen, kreeg het kruis een nieuwe voet. Een delegatie van de Andreasmarktcommissie regelde dat het kruis een aangelaste voet kreeg en heeft ervoor gezorgd dat het kruis op zijn nieuwe sokkel geplaatst wordt. Er is een mooie plek uitgezocht op het RK kerkhof. Daar is het geplaatst door 3 sterke mannen van de St. Andreascommissie. Het is een beeldbepalend element bij het strooiveld. Het heeft letterlijk veel voeten in aarde gehad, want het kruis is zwaar. Maar de sterke mannen zijn voor geen kleintje vervaard. Met gezamenlijke krachten is de klus prachtig geklaard.
Sjoerd van Geffen

 


Ons doopvont heeft een nieuw onderdak.
Door wat via, via contacten kwam ons ter ore dat de Stichting tot Behoud van den Doornenburg, eigenaar van kasteel Doornenburg, op zoek was naar een doopvont voor de kapel van het kasteel. De locatieraad vond dit een goed idee en dé manier om ons doopvont een goed onderdak te geven. Er is dan ook besloten om het doopvont aan de stichting kado te doen. Van het een kwam het ander en zo gebeurde het dat op vrijdag 2 augustus 2019, een aantal vrijwilligers van het kasteel naar Brummen kwamen om het doopvont op te halen.

Het was een hele klus (Zie foto’s). Het hardstenen bovendeel weegt circa 400 kilo. Maar de moeite waard. Ons doopvont heeft nu een prachtige plek gekregen. Het is zeker de moeite waard om eens een bezoek aan Kasteel Doornenburg te brengen, en de rondleiding te volgen.
Doornenburg is ook het kasteel waar een groot deel van de opnames van de TV serie Floris hebben plaats gevonden.
De doopvont staat dus nu in de kapel van het kasteel de Doornenburg en vormt een prachtige aanvulling op de inrichting. Het heeft er, nu als onderdeel van het Rijksmonument kasteel de Doornenburg, een goed en veilig ‘thuis’ gevonden. Het staat er alsof het er altijd al hoorde. Hoewel het nu in een heel ander deel van Gelderland staat, blijken er bij nader onderzoek toch historisch bindende factoren met Doornenburg te bestaan. Zo is onze Waterstaatskerk waaruit doopvont het tamt, gebouwd met behulp van een testamentaire schenking van een stuk grond en 6000,- gulden, van Reinira Maria Antonia van der Heijden woonachtig op Groot Engelenburg (geboren 11 juni 1748, overleden 2 juni 1827). Wat blijkt zij is de jongste zuster van Johannes Everardus Caniusius van der Heijden, de eerste eigenaar van kasteel Doornenburg… Ook bijzonder is, dat onze waterstaatskerk op 17 oktober 1838 werd ingewijd door de toen aartspriester van Gelderland, Mathias Terwindt. Hij is de op 11 september 1784 te Pannerden gedoopte zoon van Theodorus (Derck) Terwindt en Joanna Leenders, die in de omgeving eigenaren waren diverse steenfabrieken. Zijn broer Jan Terwindt woonde lange tijd in het huis de ‘Nieuwenburgh’ te Doornenburg.
Anton Bos

 

R.K. kerkhof bestaand sinds 1835
Gelegen:           Oude Eerbeekseweg 3a Brummen, naast de R.K. school St. Pancratius. Kadastraal sectie G nr. 4669
Oppervlakte:      2678 m2. waarvan ongeveer 400 m2 vrij.
Graven:              ± 225 graven. Waarvan 4 grafkelders, (3-13-25-78)
Columbarium:    24 nissen
Urnenveld:         Uitbreiding mogelijk tot meerdere urnengraven
Strooiveld:         ± 30 m2.
Bijzonder:          Monument voor ongedoopte kinderen, één officieel en erkend oorlogsgraf.
Het kruis van de toren van de voormalige kerk staat bij het strooiveld.
Beheerder en administrateur; Mw. Jolanda Jansen – Peters, Cromhoutstraat 19 Brummen
tel. 0575-564814  /  06-12719891 onderweg-brummen@outlook.com

   

  

Informatie
Het overlijden van een dierbare is een emotioneel en moeilijk moment.  Een overlijden is ook een tijd dat er keuzes gemaakt moeten worden rondom de uitvaart. Velen denken al eerder na over het afscheid dat zij zelf willen of voor een ander mogen helpen organiseren. Door het wegvallen van de H. Andreaskerk is voor sommigen misschien een streep door de rekening gezet bij het beeld van hun afscheid. In dit bericht zet de locatieraad op verzoek de opties op een rij.

Laat ons beginnen bij iets vertrouwds. Het parochiële beleid rond uitvaarten is onveranderd. Op de website van HH Twaalf Apostelen vindt u de knop ‘wat te doen bij’. U kunt dan doorklikken op ‘overlijden’ en ‘kerkelijke uitvaart’. U leest dan over mogelijkheden en praktische wenken. U leest er echter niets over waar een dergelijke uitvaart gehouden kan worden in Brummen. Die vraag is relevant nu de H. Andreaskerk niet langer bestaat.
Uiteraard kan gebruik worden gemaakt van het Andreashuis voor bijvoorbeeld een wake, avondviering of koffietafel. Zelfs een uitvaart is mogelijk. De beschikbare ruimte is echter beperkt. U kunt ook terecht in de Oude of Sint Pancratiuskerk. Liturgische benodigdheden voor een katholieke begrafenis zijn aanwezig en beschikbaar. Inmiddels is er enige ervaring opgebouwd met parochianen van wie vanuit die kerk afscheid genomen is. We zijn zeer erkentelijk voor deze vorm van samenwerking binnen de Brummense kerken.
De Oude of Sint Pancratiuskerk en het Andreashuis zijn geen katholiek gewijde ruimtes. Daarom is daar altijd een viering van Woord en Gebed. Wenst u een uitvaart met communie-uitreiking (Eucharistieviering of Woord- en Communieviering) dan kunt u kiezen voor een katholieke kerk buiten Brummen. Tevens blijft de mogelijkheid voor een kerkelijk afscheid vanuit bijvoorbeeld een aula of crematorium. Ook de beschikbaarheid van het RK kerkhof in Brummen is onveranderd.
Mogelijk heeft u nog vragen naar aanleiding van dit bericht. U kunt terecht op de nummers die op de site van de parochie staan en bij de locatieraad.


Stichting St. Andreas commissie, Andreasrommelmarkt
Sedert eind jaren zeventig (!) van de vorige eeuw is de R.K. gemeenschap in Brummen bezig om geld in te zamelen ten behoeve van allerlei grote en kleine projecten. Ging het  in de beginjaren om het met behulp van allerlei verschillende acties financieren van de restauratie van het historische Leijser orgel, vanaf begin 1990 wordt jaarlijks, meestal op de laatste zaterdag in april, de grote Andreas rommelmarkt rondom het R.K. kerkgebouw gehouden. Vanaf 2017 wordt de rommelmarkt gehouden worden rond het Andreashuis. De opbrengsten van deze inmiddels in de wijde regio bekende markt zijn in de afgelopen ruim twintig jaar ten goede gekomen aan veel zaken. Voorbeelden daarvan zijn het plegen van groot onderhoud aan het kerkgebouw en van het kerkhof, verfraaiing van het interieur, maar  ook restauratie van kostbare kunstwerken of financiële ondersteuning bij activiteiten van onze jeugd. De organisatie van de markt is in handen van de Stichting St. Andreas. Zij wordt daarbij ieder jaar weer ondersteund door maar liefst 75-100 vrijwilligers. Kijk voor meer informatie op www.andreasmarktbrummen.nl

 

 

R.K.Jongerenkontakt
Al sinds 1974 wordt tijdens het Pinksterweekend het RKJK kamp georganiseerd. Het is bedoeld voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 6 t/m 17 jaar. Over de dagen verspreid worden tal van verschillende spellen en activiteiten georganiseerd. Te denken valt aan een vossenjacht en een rovertocht, maar ook de nodige behendigheid komt vaak om de hoek kijken. Het hele kamp staat in het teken van een bepaald thema.

Sinds het begin is het Bergherbos in Zeddam de locatie waar het kamp zich afspeelt. De Kraamskuil is hierbij de centrale locatie. Rondom de kuil staan alle tenten verspreid en starten de tochten georganiseerd door de spelleiding. Alle kinderen worden onderverdeeld in groepen en krijgen allemaal het hele weekend hun eigen groepsleider. Op kamp wordt door de keukenploeg 3 maaltijden per dag verzorgd.
Voor meer informatie kijk op www.rkjk.nl

Stichting Actie Hongerpot Brummen
Al ruim 42 jaar is Actie Hongerpot in Brummen en omstreken een begrip. De 300 ‘Hongerpotjes’ (jampotjes met een gleufje erin) staan bij de mensen thuis en in de winkels. Vrijwilligers gaan op pad om het geld te verzamelen en de ‘Actie Hongerpot’ bekendheid te geven. Het ingezamelde geld wordt besteed aan maaltijden op school voor kinderen in India en Tanzania. Ook in het lepradorp Bukumbi (Tanzania) kan op uw hulp rekenen. Kijk voor meer informatie op www.hongerpot.nl U kunt ook een presentatie aanvragen bij mw Rina Hummelink tel 0575-562531. Giften zijn welkom op de bank; NL63 ABNA 0532 5110 93 of NL39 RBRB 0790 3120 69.
U kunt het verschil maken voor de allerarmsten!