img_kerk_ruurlo

H. Willibrord-Ruurlo
Groenloseweg 1
7261 AM Ruurlo
0573 451456
rkkerkruurlo@live.nl
Secretariaat: dinsdag 9.30-11.00 uur
Algemeen: NL67RABO0356750396
Kerkbijdrage: NL86INGB0002465958
Redactie: rkkerkruurlo@live.nl

klik hier voor kerkradio

Locatieraad/Pastoraatgroep

Lilian Beeks, secretaris; tel. 0573 452845
Theo te Brake, penningmeester; tel. 0573 453511
Tonnie Arink, gebouwen; tel. 0573 452823
Harry Kasteel, gemeenschapsopbouw; tel. 0573 452492
Anny Strijker, bezoekgroep; tel. 0573 452652
Jos Rouwhorst, liturgie; tel. 0573 453251
Grietje Weenk, catechese; tel. 0573 454768

Zorg

Bezoekersgroep Ruurlo
Ruurlo koffie 1Met momenteel 8 dames vormen we al een flink aantal jaren de bezoekersgroep.

De bezoekersgroep is er voor:

 • zieke en eenzame mensen uit onze geloofsgemeenschap, ongeacht hun leeftijd.
 • Daarnaast wordt rond de tachtigste verjaardag van iedere parochiaan uit onze geloofsgemeenschap geïnformeerd of hij of zij een bezoekje op prijs stelt. Zo ja, dan wordt er contact gelegd met één van onze bezoeksters. Kroonjarigen ontvangen dan een bloemetje.
 • Nieuwe parochianen worden indien men dit wenst ook door ons verwelkomt.
 • Aan mensen die langdurig ziek zijn willen we ook graag aandacht besteden.
  Probleem is echter dat we vaak te laat of soms helemaal niet weten dat iemand ziek is! Daarom zou het fijn zijn als er mensen zijn die dit weten, dat ze dit dan doorgeven aan de bezoekersgroep of bij het secretariaat. Dan kan er actie worden ondernomen. Hetzelfde geldt voor jubilea.

De dames van de bezoekersgroep geven ook door wanneer er een ouderenviering is en zorgen eventueel voor vervoer naar de kerk en voor het gezellig samenzijn na de viering. Verder organiseren we de jaarlijkse senioren-dag op de eerste dinsdag van oktober. Dit is een dag die begint met een Eucharistieviering en wordt voortgezet in een Ruurlo’se horecagelegenheid. Voortdurend zijn we op zoek naar vrijwilligers (mannen of vrouwen) die dit mooie en dankbare werk willen versterken. Hiervoor kunt u contact opnemen met het secretariaat of de coördinator.

Anny Strijker-Olthof tel. 0573-45265

NIEUWS VAN DE BEZOEKGROEP.
Helaas heeft Gonnie Aagten laten weten door drukke werkzaamheden te moeten stoppen met het bezoekwerk.

Daarom zijn we dringend op zoek naar iemand die het van haar over zou willen nemen.
Het betreft de wijk: Rikkelder en een gedeelte van de Garvelinkkamp.
Als u interesse heeft in dit prachtige vrijwilligerswerk in een heel gezellig team wilt dan contact opnemen met Anny Strijker tel: 452652 of 0641569858.

Lokale werkgroepen en commissies

De voorbereiding van Huwelijk, Doop en Vormsel wordt centraal vanuit Zutphen geregeld. Meer informatie en data vindt u op de hoofdwebsite www.12apostelen.nl.

90De Raad van Kerken Barchem-Ruurlo organiseert een jaarprogramma met Oecumenische diensten die zij organiseren met hulp van verschillende werkgroepen.

Daarnaast kent Ruurlo eigen werkgroepen, met elk hun eigen enthousiaste vrijwilligers:

 1. Liturgie
 2. Jeugdactiviteiten zoals Sint Maarten, Kindeke Wiegen en PalmpasenKindertekst Palmpasen. Palmpasen liedjes. Betekenis dagen rondom Pasen. Voor het verslag van de Sint Maarten viering klik hier.
 3. Bloemen
 4. Eerste H. Communie
 5. Gezinsvieringen
 6. Redactie Onderweg 
 7. Koffiedames
 8. Taizé vieringen

Koren

In onze locatie zijn diverse koren actief. Ruurlo 50 jaar koorjubileum

Het Gemengd Koor zingt al ruim 50 jaar gemiddeld twee keer per maand. Daarnaast hebben we het oecumenische koor Markant, het kinderkoor Sing-a-Song en het meidenkoor ‘@Seven’.

Alle koren worden geleid door enthousiaste mensen. Wil je ook graag zingen? Nieuwe koorleden zijn altijd welkom!

www.koormarkant.nl

Geschiedenis

kerkDe RK geloofs- gemeenschap in Ruurlo bestond al in de middeleeuwen. De eerste vermelding van een parochie op deze plaats dateert uit 1326! Uit die tijd stamt ook de grote, nu protestante, kerk op het kerkplein. Sinds de reformatie, rond 1600, mochten katholieken hun vieringen niet meer in de dorpskerk vieren. Vanuit Ruurlo ging men toen te voet naar het barokke kerkje in Zwillbrock, net over de grens bij Eibergen/Groenlo.

Na de reformatie werd in 1801 de St. Willibrordusparochie Ruurlo weer opgericht. in 1804 bouwde men een bescheiden schuurkerkje, gelegen op de plek waar nu de RK-begraafplaats is. Dankzij een legaat van de baron van Dorth tot Medler kon men in 1868 beginnen met de bouw van een nieuwe kerk. Deze werd gebouwd op de plek waar voordien het Kerkmeestershuis had gestaan. Bouwmeester was de beroemde architect P.J.H. Cuijpers. Aardig detail is dat de baron bepaald heeft dat de kerktoren hoger moest worden dan die van de hervormde kerk… de bouw van de huidige kerk werd voltooid in 1870-1871. Op 23 december 1871 werd de kerk ingewijd en pas op 23 september 1884 geconsacreerd door de toenmalige aartsbisschop van Utrecht Mgr. P.M. Snickers.

Bij het betreden van de kerk ziet men als eerste het prachtige grote kerkvenster boven het priesterkoor. Dit venster werd in 1937 dichtgemetseld. De pastoor had last van het zonlicht tijdens de H. mis die toen nog door de voorganger met de rug naar de parochianen werd gecelebreerd. In 2007 is het venster prachtig gerestaureerd en in ere hersteld.

De kerk is gebouwd als driebeukig Godshuis in neogotische stijl met een toren van drie geledingen met naaldspits. De kerk telt ongeveer 250 zitplaatsen. In de kerk ziet men vier beelden aan de zijbeuken: St. Jozef in de afbeelding ‘voedster vader’ met Jezus aan de hand, St. Willibrordus de patroonheilige van de kerk, St. Fransiscus vSONY DSCan Assisi en St. Antonius van Padua als verkondiger van het geloof.

De glas in lood vensters in de zijwanden zijn origineel en dateren uit 1870. het is niet bekend wie de glazenier was.

Uit de geloofsgemeenschap

Algemene informatie Ruurlo

omroeper08_14

AANLEVEREN COPY
Zou iedere werkgroep willen zorgen dat de copy voor Onderweg of de Nieuwsbrief, voor de periode van 9 maart tot
5 mei 2019 jaargang 7 nummer 3, ingeleverd wordt voor 8 februari 2019 of met e-mail: rkkerkruurlo@live.nl

Mistijden
In Ruurlo is er in principe elke zondagmorgen om 10.00 uur een viering. Dit kan een viering met pastoor Scheve zijn, maar ook een Woord en communieviering geleid door één van onze lekenvoorgangers. Om de week zingt het Gemengd koor. Het exacte rooster vindt u onder ‘agenda‘.

PCI Ruurlo
Indien u financiële ondersteuning nodig heeft, kunt u contact opnemen met de lokale PCI. Zij zijn bereikbaar via het algemene telefoonnummer: 0573-451456

 contactADRESWIJZIGING VAN PAROCHIANEN
Gaat u of één van uw kinderen verhuizen binnen of buiten de parochie, wilt u dit dan doorgeven? Dit kan door middel van een verhuiskaartje naar het parochiesecretariaat, een telefoontje, elke dinsdagmorgen van 09.30 uur tot 11.00 uur via telefoonnummer 0573 451456. Of met e-mail: rkkerkruurlo@live.nl

Agenda

Rooster januari 2019
Zondag  6 januari      10.00 uur Oec. Viering Dorpskerk
Voorgangers              Christine Scholten en Marjan Storteler
Zondag 13 januari     10.00 uur Woord communie viering 
Voorgangers              Jan Vreman Herman van Vleuten
Koor                         Gemengd Koor
Zaterdag 19 januari 19.00 uur Eucharistie viering
Voorgangers             Pastoor Scheve
Koor                        Gemengd koor
Zaterdag 26 januari 19.00 uur Woord communie viering 
Voorgangers            Jan Vreman en Harry Kasteel
Rooster februari 2019
Zaterdag  2 februari 19.00 uur Taizéviering Dorpskerk
Zondag   3 februari  10.00 uur Woord communie viering
Voorgangers            Jan Vreman
Koor                       Gemengd koor
Zondag 10 februari  10.00 uur Woord communie viering
Voorgangers            Jan Vreman en Herman van Vleuten
Koor                        Gemengd koor
Zaterdag 16 februari 19.00 uur Eucharistie viering + dopen
Voorgangers             Pastoor Scheve
Koor                        Gemengd koor
Zaterdag 23 februari 19.00 uur Woord communie viering
Voorgangers            Jan Vreman en Herman van Vleuten
Rooster maart 2019
Zondag 3 maart       10.00 uur Woord communie viering
Voorgangers             Jan Vreman en Harry Kasteel
Koor                        Gemengd koor
Aswoensdag 6 maart 19.00 uur Woorddienst
Voorgangers             Oude Groen
Koor                        Gemengd koor
Zondag 10 maart      10.00 uur Woord communie viering
Voorgangers             Margriet ter Morsche
Koor                        Gemengd koor
Zaterdag 16 maart   19.00 uur Eucharistie viering
Voorgangers             Pastoor Scheve
Koor                        Gemengd koor
Zondag 24 maart     10.00 uur Eucharistie viering
Voorgangers            Zandbelt
Zaterdag 30 Maart   19.00 uur Woord communie viering
Voorgangers             Jan Vreman en Harry Kasteel
Koor                        Gemengd koor

Gebedsintenties

RUURLO GEBEDSINTENTIES

Ruurlo gebedintenties

Zondag 13 Januari Jan en Trudie Bokkers-Markslag, Harrie Wopereis, Ouders Versteeg-Sterk, Ouders Gotink-Eggeink en zoon Herman, Herman Geverink, Jan Hoeks, Henk en Riek Gotink-Lankveld.
Zaterdag 19 Januari  Jan Kasteel, Ouders Momberg van de Hoven, Intentie voor de zegeningen van het afgelopen jaar, Ida van Lanen groot Zevert, Wim Tackenkamp, Marietje grotenhuis Storteler, Rudi en Jan Oldekotte.
Zondag 03 februari Harrie Wopereis, Marietje Tackenkamp, Ouders Versteeg-Sterk, Jan Hoeks, Henk en Riek Gotink-Lankveld.
Zaterdag 16 februari Ouders Momberg van de Hoven, Marijke Schoenaker-Kudrewicz.
Zaterdag 23 februari  Ouders Gotink-Eggink en zoon Herman, Hans Lieven, Jan Hoeks.
Zondag 03 maart  Harrie Wopereis, Ouders Versteeg-Sterk, Henk en Riek Gotink-Lankveld.
Zondag 10 maart  Jaargedachtenis Pastoor Veer, Ouders van Veen-Moos.

Nieuws

BEDEVAART NAAR LOURDES
Het parochiebestuur en pastoraal team vragen uw aandacht, voor de parochiële bedevaart naar Lourdes.
U bent van harte welkom op de informatieavond op dinsdag 22 januari a.s. om half acht ’s avonds in de parochiezaal van de Christus Koningkerk Het Jebbink 8 in Vorden. U krijgt dan alle informatie over de reis, het verblijf en het programma.

HET HEILIG VORMSEL ONTVANGEN.
Ook in 2019 is er weer de mogelijkheid om voor kinderen vanaf groep 8 van de basisschool het Vormsel te ontvangen.

U kunt zich opgeven voor een informatieavond op 18 februari. U vindt de informatie hierover in het parochieblad ‘Onderweg’ of u kunt dit opvragen bij het secretariaat van de geloofsgemeenschap of de parochie.

ASWOENSDAG
Op Aswoensdag 6 maart is er Woorddienst, die wordt voorgegaan door diaken Oude Groen.

Aswoensdag is de eerste dag van de Veertigdagentijd. Dit is een periode van veertig dagen ter voorbereiding op het Paasfeest.
Een tijd van vasten en inkeer. U betoont spijt over uw fouten en verklaart dat U een beperkt mens bent.
Vandaar die as: uiteindelijk zijn alle mensen stof.
In deze Woorddienst kan met as een kruisje op het voorhoofd gezet worden om aan te sporen tot bezinning, boete en bekering.

ONZE OUDE CV KETEL 
In onze kerk brandt een hele oude grote gas-slurpende CV ketel uit het jaar 1983… Kortom een beestje van 35 jaar oud…
In de loop der jaren zijn vrijwel alle vitale onderdelen al een keer vervangen, maar dan zul je net zien dat er iets kapot gaat wat nog niet vervangen is. Dat gebeurde ons medio december!
Vlak voor Kerstmis, dus geen keus, meteen laten repareren ondanks dat we net plannen aan het maken waren om het oude beestje te gaan vervangen.
We hopen weer even vooruit te kunnen, maar gaan wel een afspraak maken met de zogenaamde ‘energie coördinator’ van de gemeente Berkelland om te bekijken wat er voor een gebouw als het onze haalbaar is. We willen er graag warm bijzitten, maar we willen ook graag minder gas verstoken en als dat nu eens met subsidie zou kunnen…
We zullen u op de hoogte houden en hopen dat we de rest van deze winter in elk geval zonder verdere reparaties door kunnen komen!

STICHTING BEHOUD WILLIBRORD KERK

De evenementencommissie kan terug zien op een zeer geslaagd concert op zondag 12 augustus 2018
Van sprankelende zang en muziek door Ernst Daniël Smid, dochter Coosje en pianist Rob Hemmen genoten de ruim 120 aanwezigen zichtbaar. Er was een leuke interactie met het publiek en Ernst Daniël kreeg de lachers duidelijk op z’n hand. De pauze was ook een genot met een drankje buiten op een zon overgoten kerkplein dat gezellig aangekleed was voor deze aangelegenheid. Wij danken dan ook de vrijwilligers en sponsoren die hiertoe een belangrijk steentje aan hebben bijgedragen. De netto opbrengst uit verkoop van toegangskaartjes en vrije giften bedroeg 1650 Euro. De publiciteit aan dit evenement heeft ons ook “geen windeieren” gelegd. Uit verschillende hoeken kregen wij een extra gift uit een collecte en toezeggingen om ons financieel verder te helpen.

Een tweede activiteit staat voor de deur. Op zondag 14 oktober 2018 wordt er een bijzondere diensten- en goederen veiling gehouden in onze Willibrordkerk te Ruurlo.
Aanvang: 14.30 uur. Vanaf 14.00 uur is de kerk open.
Zeer interessante stukken worden aangeboden van kunst tot een overnachting.
Enkele topstukken zoals een maquette restauratie Huis Ruurlo, glasmonster brug kasteel en een zestal foto’s van schilderijen uit de collectie van Museum More Huis Ruurlo waaronder een foto van Mathilde, levensgroot. Ook kerkmeubels zoals bidstoelen en een huwelijksbankje worden geveild. En dat alles voor het hele goede doel, Groot Onderhoud Willibrord Kerk. Veilingmeester is onze bekende parochiaan Harry Kasteel. Door zijn enthousiasme en het mooie aanbod van veilingstukken moet u toch doen besluiten om deze veiling te bezoeken.
U kunt alvast een kijkje nemen op de web-site van de Stichting Behoud Willibrorduskerk Ruurlo:
www.behoudwillibrordkerkruurlo.nl De kavellijst zal steeds aangevuld worden, dus hou het in de gaten. Wij rekenen op veel bezoekers tijdens de veiling en dat alle kavels van de hand gaan tegen een mooi bedrag. Ineke Peterse Voorzitter Stichting Behoud
Willibrorduskerk Ruurlo.

EEN GESLAAGDE VEILING
Het heeft veel voorbereiding gekost.
Een lijst met 80 kavels werd er gepresenteerd. Particulieren en ondernemers hebben mooie diensten/goederen aangeboden.

Wij zijn daar heel dankbaar voor. Via de website kon voorafgaand aan de veiling al geboden worden.
En op zondag 14 Oktober 2018 gingen de kavels onder de hamer.
Onze bevlogen Harry Kasteel was de veilingmeester, geassisteerd door Anton Giesen en Stefanie te Brake.
Zij probeerden de biedingen zoveel mogelijk op te schroeven.
De totale opbrengst van deze veiling werd 4217,50 Euro.
De Stichting Behoud Willibrorduskerk Ruurlo kan terugzien op twee geslaagde evenementen:
Het concert op zondag 12 Augustus en de veiling op zondag 14 oktober 2018. Het gezamenlijke bedrag van 6000 Euro, aangevuld met enkele schenkingen wordt reeds goed gebruikt.
De schilder is volop bezig met het schilderen van de buitenzijde pastorie. De klus is nog lang niet geklaard. Er is veel te doen aan onderhoud dat volgend jaar verder z’n beslag krijgt.
Ook de geldmiddelen zullen aangevuld moeten worden. Voor het komend jaar denkt de evenementencommissie een tweetal activiteiten te kunnen opstarten. Het stichtingsbestuur dankt de evenementencommissie voor hun zeer grote inzet.
Namens het stichtingsbestuur
Behoud Willibrorduskerk Ineke Peterse.

ROZENKRANS BIDDEN
De Nederlandse Bisschoppen hebben ons opgeroepen om iedere maand de rozenkrans te bidden tot intentie voor de vrede.  
De eerstvolgende keer is op maandag 19 maart a.s. op het hoogfeest van de Heilige Jozef.
In onze parochie wordt op deze dag, 19 maart, om half zeven ’s avonds, de rozenkrans gebeden, voorafgaand aan de Eucharistieviering in de St. Jan in Zutphen.
U bent van harte uitgenodigd om mee te bidden.