H. Willibrord-Ruurlo
Groenloseweg 3
7261 AM Ruurlo
0573 451456
info@willibrordkerkruurlo.nl
Secretariaat: dinsdag 9.30-11.00 uur
Algemeen: NL67RABO0356750396
Kerkbijdrage: NL86INGB0002465958
Redactie: info@willibrordkerkruurlo.nl

klik hier voor Kerkdienstgemist

Agenda

Groene Verbinding activiteiten

De Groene Verbinding Achterhoek houdt op donderdag 11 april een lezing in gemeentecentrum De Sprankel in Ruurlo. Te gast zijn Joanne Malotaux en Linda Wijnbergen van Burgerboerderij De Patrijs uit Laren.
Inloop vanaf 19.00 uur en aanvang om 19.30 uur.
De Patrijs is een gemengde, ecologische, natuur inclusieve boerderij. Een plek waar gezonde producten van het land komen: gezond voor mens, dier èn omgeving. Zij doen dat samen met hun leden die de producten afnemen via vers lokalen in de omgeving of een Kaas Aandeel. Deze avond nemen Joanne en Linda de bezoekers mee in hun verhaal over de realisatie van wat eens een droom was. Hoe zij samenwerken met de natuur, gezond eten produceren en aan herstel van de bodem en biodiversiteit werken. Daarbij komen nog verfraaiing van het landschap en de verbinding tussen mensen en voedselsysteem.
Deze avond brengen zij onder andere verschillende soorten kaas mee om te proeven en als men wil kan men direct een stukje kopen (contant of qr-code). De kaas is rauw melkse kaas van eigen koeien, zowel naturel als met allerlei heerlijke kruiden. Gemaakt door kaasmaker Marcel met hulp van veel ‘burgerboeren’ (vrijwilligers). De kaas is te koop in de vers lokalen en als Kaas Aandeel (bij dit kaas abonnement krijg men elke maand één of meerdere stukken van de heerlijke kaas, op te halen bij een afhaalpunt in Ruurlo.
Doel van De Groene Verbinding Achterhoek is aandacht te vragen voor, en betrokkenheid te vergroten bij, de zorg voor onze leefomgeving. Dit gaat naast aandacht voor de natuurlijke omgeving ook nadrukkelijk over de sociale verbinding tussen mensen. De Patrijs is een organisatie die zowel groene als ook sociale verbindingen legt met haar omgeving. Ze sluit daarmee mooi aan bij wat De Groene Verbinding Achterhoek belangrijk vindt! De toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. Naast de gelegenheid om ter plekke in gesprek te gaan, is nadere informatie te vinden via de websites depatrijs.eco en degroeneverbindingachterhoek.nl.

——————————————————————-

 

Het palmtakje

Een palmtakje is ter her­in­ne­ring aan de intocht van Jezus in Jeru­za­lem. De mensen groetten Jezus als een koning, omdat zij in Hem een poli­tieke lei­der zagen. Jezus zou hen kunnen bevrij­den van de bezet­ting van het land door de Romeinen. De mensen riepen “Hosanna”,
dat is He­breeuws en betekent let­ter­lijk: “Red ons nu! Red ons toch”.

Zij zwaai­den daarbij met palm­tak­ken, want die palmtak was een symbool voor de over­win­ning, vrede en voorspoed. Een over­win­naar kreeg een palmtak.
De mensen in Jeru­za­lem dachten, dat Hij als heerser en koning
de zaak wel in han­den zou nemen. Maar wij weten hoe het ver­der ging. Het lij­dens­ver­haal ver­telde ons van het verraad, de geseling, de doornen­kroon en de tocht naar Golgotha waar Jezus is gestorven.

 

Vanaf vandaag staan de gewijde palmtakjes achter in onze kerk.

Na Pasen zal hier ook het wijwater staan.

 

U kunt vanaf nu een palmtakje ophalen en wijwater na Pasen.

——————————————————————-

Activiteiten Geloofsgemeenschap    St. Willibrord Ruurlo
april- mei- juni- juli- augustus 2024  “Bezinning, ontmoeting, verdieping en verbondenheid”
Gebedsvieringen in de Sprankel

zondag 14 april           10.00 uur
Thema: Ken je mij    –  met liederen, gebeden, psalmen, teksten van Huub Oosterhuis                      

Zondag          9 juni            10.00 uur

Zondag 14 juli             10.00 uur         

Na afloop samen koffie drinken       

 

Doordeweekse vieringen Pastorale team
Donderdag: 25 april, 23 mei, 27 juni,  25 juli – 22 augustus:
Eucharistie viering of Woord- en communie viering
Aanvang 10.00 uur: Locatie Willibrordkerk

Oecumenische vieringen:
Hemelvaart: 9 mei Openluchtdienst  op het Boerenerf
Reurlse Pompdagen Tentviering   11 augustus om 10.00 uur  verzorgd door 4inspiration:

Groene Verbinding activiteiten:
11 april lezing – Burgerboerderij De Patrijs.   In de Sprankel: 19.30 uur
25 Mei Ludieke actie

Maaltijden: Brede Dak
4 april – 2 mei – 6 juni en 4 juli Augustus geen maaltijd
Elke eerste donderdag van de maand Brede Dak maaltijd in de Sprankel.  Wil je mee-eten?

Opgave kan tot uiterlijk twee dagen voor de maaltijd.
Aanmelden bij de Anny Strijker Tel: 06-41569858  De maaltijden beginnen om half zes, vanaf vijf uur kunt u al gezellig aanschuiven.

——————————————————————-

 

Reparatie doek Willibrord

Het doek van Willibrord prijkt op de nieuwsbrieven van onze geloofsgemeenschap.
30 december jl. hing het doek aan het altaar tijdens onze laatste viering in de Willibrordus Kerk. Het doek is het symbool van onze geloofsgemeenschap.

Ik wil het doek repareren. Er zitten scheuren in en de stof is zo dun dat bij aanraking er zo meer scheuren komen. De afbeelding van Willibrord moet nagekeken worden en ontbrekende stukken moeten worden toegevoegd. Zo zou het doek nog enige tijd mee kunnen gaan en een symbool kunnen blijven van onze geloofsgemeenschap.

Ik zou graag gezamenlijk met anderen het doek herstellen. Dus: ben je handig met naald, draad, stof, band en kralen dan kom ik graag met je in contact om afspraken te maken over het herstel van het doek met Willibrord.

Désiree Langelaar
dees.langelaar@outlook.com

——————————————————————-

 

Gebedsintenties

Gebedsintenties voor de vieringen.

25 april
Jan Zents
Anne Krabben-Heutinck

23 mei
Jan Zents
Anne Krabben-Heutinck

27 Juni
Jan Zents
Anne Krabben-Heutinck

25 Juli
Jan Zents
Anne Krabben-Heutinck

22 augustus
 Jan Zents
Anne Krabben-Heutinck

 

Nieuws

 

Uit de Geloofsgemeenschap

Algemene informatie Ruurlo

omroeper08_14AANLEVEREN COPY
Copy voor Onderweg of de Nieuwsbrief kunt u mailen naar: info@willibrordkerkruurlo.nl

 

.

PCI Ruurlo
Indien u financiële ondersteuning nodig heeft, kunt u contact opnemen met de lokale PCI. Zij zijn bereikbaar via het algemene telefoonnummer: 0573-451456

 

 contactADRESWIJZIGING VAN PAROCHIANEN

Gaat u of één van uw kinderen verhuizen binnen of buiten de parochie, wilt u dit dan doorgeven? Dit kan door middel van een verhuiskaartje naar het parochiesecretariaat, een telefoontje, elke dinsdagmorgen van 09.30 uur tot 11.00 uur via telefoonnummer 0573 451456. Of met e-mail: info@willibrordkerkruurlo.nl

 

 

 

Locatieraad

Theo te Brake, penningmeester; tel. 0573 453511
Harry Kasteel, gemeenschapsopbouw; tel. 0573 452492
Anny Strijker, bezoekgroep; tel. 0573 452652
Jos Rouwhorst, liturgie; tel. 0573 453251

Pastoraatgroep

Zorg

Bezoekersgroep Ruurlo
Met momenteel 8 dames vormen we al een flink aantal jaren de bezoekersgroep.

De bezoekersgroep is er voor:

  • zieke en eenzame mensen uit onze geloofsgemeenschap, ongeacht hun leeftijd.
  • Daarnaast wordt rond de tachtigste verjaardag van iedere parochiaan uit onze geloofsgemeenschap geïnformeerd of hij of zij een bezoekje op prijs stelt. Zo ja, dan wordt er contact gelegd met één van onze bezoeksters. Kroonjarigen ontvangen dan een bloemetje.
  • Nieuwe parochianen worden indien men dit wenst ook door ons verwelkomd.
  • Aan mensen die langdurig ziek zijn willen we ook graag aandacht besteden.
    Probleem is echter dat we vaak te laat of soms helemaal niet weten dat iemand ziek is! Daarom zou het fijn zijn als er mensen zijn die dit weten, dat ze dit dan doorgeven aan de bezoekersgroep of bij het secretariaat. Dan kan er actie worden ondernomen. Hetzelfde geldt voor jubilea.

Anny Strijker-Olthof tel. 0573-45265 of 0641569858.

Werkgroepen

De voorbereiding van de Sacramenten Doop, Eerste H. Communie, Vormsel en Huwelijk vindt parochieel plaats. Voor informatie kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat: secretariaat@12apostelen.nl

Koren

Geschiedenis

De RK geloofs- gemeenschap in Ruurlo bestond al in de middeleeuwen. De eerste vermelding van een parochie op deze plaats dateert uit 1326! Uit die tijd stamt ook de grote, nu protestante, kerk op het kerkplein. Sinds de reformatie, rond 1600, mochten katholieken hun vieringen niet meer in de dorpskerk vieren. Vanuit Ruurlo ging men toen te voet naar het barokke kerkje in Zwillbrock, net over de grens bij Eibergen/Groenlo.

Na de reformatie werd in 1801 de St. Willibrordusparochie Ruurlo weer opgericht. in 1804 bouwde men een bescheiden schuurkerkje, gelegen op de plek waar nu de RK-begraafplaats is. Dankzij een legaat van de baron van Dorth tot Medler kon men in 1868 beginnen met de bouw van een nieuwe kerk. Deze werd gebouwd op de plek waar voordien het Kerkmeestershuis had gestaan. Bouwmeester was de beroemde architect P.J.H. Cuijpers. Aardig detail is dat de baron bepaald heeft dat de kerktoren hoger moest worden dan die van de hervormde kerk… de bouw van de huidige kerk werd voltooid in 1870-1871. Op 23 december 1871 werd de kerk ingewijd en pas op 23 september 1884 geconsacreerd door de toenmalige aartsbisschop van Utrecht Mgr. P.M. Snickers.

Bij het betreden van de kerk ziet men als eerste het prachtige grote kerkvenster boven het priesterkoor. Dit venster werd in 1937 dichtgemetseld. De pastoor had last van het zonlicht tijdens de H. mis die toen nog door de voorganger met de rug naar de parochianen werd gecelebreerd. In 2007 is het venster prachtig gerestaureerd en in ere hersteld.

De kerk is gebouwd als driebeukig Godshuis in neogotische stijl met een toren van drie geledingen met naaldspits. De kerk telt ongeveer 250 zitplaatsen. In de kerk ziet men vier beelden aan de zijbeuken: St. Jozef in de afbeelding ‘voedster vader’ met Jezus aan de hand, St. Willibrordus de patroonheilige van de kerk, St. Fransiscus van Assisi en St. Antonius van Padua als verkondiger van het geloof.

De glas in lood vensters in de zijwanden zijn origineel en dateren uit 1870. het is niet bekend wie de glazenier was.