HET KERKKOOR VAN BAAK.

De geschiedenis van het Kerkkoor van Baak is al meer dan een eeuw oud. Het huidige kerkgebouw dateert uit 1891. Over het Kerkkoor en haar koorleden in die tijd is een flinke hoeveelheid informatie beschikbaar. Bekend is ook dat er al tien jaar eerder door een koor in de heilige missen in Baak werd gezongen.

 

Aanvankelijk zongen uitsluitend mannen in het Kerkkoor. Tot de jaren zeventig van de vorige eeuw konden de gelovigen in Baak elke zondag de Vroege Mis, de Hoogmis en ook nog het Plechtig Lof bezoeken. Alle koorleden zongen in de Hoogmis en beurtelings moesten zij op zondagmiddag lofzangen ten gehore brengen. En natuurlijk waren er ook extra vieringen zoals rouw-, trouw- en jubileumvieringen. Het koor repeteerde wekelijks, waarbij de volgende regel gold. ‘Wie een repetitie verstek laat gaan, betaalt een dubbeltje.’ In een notitieboekje werd keurig bijgehouden wie de repetitie had verzuimd en hoeveel geld er in het laadje zat. Rond 1980 telde het Kerkkoor 28 leden. Door de jaren heen is dit aantal flink afgenomen. Nu, in 2016, zijn er nog vijf heren en zeven dames. Onder hen zijn koorleden die al vijfentwintig, veertig en zelfs vijftig jaar lid zijn. Aan alle vieringen in de H. Martinuskerk verleent het Kerkkoor haar medewerking. Op woensdag is de vaste repetitieavond.

Veel mensen staan er niet bij stil en vinden het zelfs vanzelfsprekend dat er in de kerk gezongen wordt. Maar door te luisteren naar een Avé Maria, Panis Angelicus of Requiem kan iedere kerkbezoeker zich ervan bewust worden hoe mooi het orgel klinkt en hoe mooi de gezangen door de leden van het Kerkkoor worden gezongen.

 

Eind 2018 heeft het koor besloten om na de laatste weekendviering niet meer te zingen als koor in Baak.