Bedanken vrijwilligers
Bedanken Carolien Joling


Carolien Joling is jarenlang een trouwe vrijwilligster geweest van onze geloofsgemeenschap, “vanaf het overlijden van mevrouw Huis in ’t Veld”, zat ze in de avondwake groep, dat zou dan vanaf het jaar 2000 zijn. Daarvoor was ze al lid van het jongerenkoor, zorgde ze voor de kindernevendiensten en jongeren vieringen. De laatste jaren kennen we Carolien vooral als aanspreekpersoon voor de Woord- en Communievieringen groep, de Avondwake groep met als jaarlijks hoogtepunt altijd de Allerzielen vieringen. Deze vieringen worden altijd keurig verzorgd en zeer gewaardeerd door de gemeenschap. De opkomst was soms zelfs hoger dan tijdens een viering met kerstmis. Carolien heeft aangegeven te stoppen als vrijwilliger nu de kerk verkocht is met alle activiteiten op de Allerzielen viering na. Wij zullen haar missen maar kunnen niet anders zeggen dat we heel erg dankbaar zijn voor alle geweldige inzet die zij voor de kerk gedaan heeft.

 

 

 

 

Bedanken misdienaar Marjolein Janssen


Marjolein is in 2006, na haar Eerste Heilige Communie misdienaar geworden. Ze weet nog goed hoe ze dat aan pastoor Jacobs heeft gevraagd of ze misdienaar mocht worden. Voor Marjolein was het een vanzelfsprekende stap om misdienaar te worden, in haar gezinssituatie thuis was je betrokken bij de kerk. Op deze manier kon zij haar steentje bijdragen. Zij vond het altijd een kleine moeite, groot gebaar. Je doet iets voor de gemeenschap. Nu de kerk verkocht is vond ze het een mooi moment om het af te sluiten. Marjolein bedankt voor alle jaren trouwe inzet, heel fijn dat je dit voor de geloofsgemeenschap gedaan hebt.

 

 

 

 

 

Bedanken misdienaar Peter Schooltink


Peter heeft altijd een warm hart gehad voor de geloofsgemeenschap van Baak. In de beginjaren was er een vaste pastoor, dat vond hij fijner, het was vertrouwder, je wist wat je aan elkaar had. De laatste jaren had je wisselende voorgangers, dat vraagt iets meer van je improvisatie vermogen, maar dat ging de rustige Peter heel goed af. Wanneer we terugblikken op het verleden dan vindt hij het uitreiken van de hosties op het orgelkoor wel een gedenkwaardige actie. Met toog aan die trap op naar boven, het ging altijd goed. Peter is na zijn Eerste Heilige Communie op 19-4-1998 begonnen als misdienaar. Hij heeft de laatste Eucharistieviering in de kerk op 18-06-2023 voor het laatst gediend, dat is 25 jaar misdienaar! Hoe mooi is dat, hij heeft een jubileum gehaald. Peter proficiat. Het pastorale team heeft aangegeven dat er tijdens de Eucharistievieringen in kleiner verband geen misdienaar meer verwacht wordt. Het is ook erg belastend als er maar één misdienaar meer over is, daarom hebben we er voor gekozen om zonder misdienaar verder te gaan. Peter bedankt voor je geweldige inzet, 25 jaren trouwe dienst!

 

 

 

Blik op de toekomst
Velen van u zullen reeds gelezen hebben wat de plannen van de nieuwe eigenaar zijn. De nadruk zal komen te liggen op klassieke (orgel)concerten. Maar daarnaast is het mogelijk om de kerk voor een dag te huren. Dat betekent dat we in de kerk een afscheidsbijeenkomst van een overledene kunnen houden. Daarvoor hebben we een aantal attributen veilig gesteld. De grote kledingkast die achter in de kerk stond is verplaatst naar de kerkhofkapel. De rouwtogen zijn in die kast in de kerkhofkapel opgeborgen. Mocht u in de toekomst een uitvaart vanuit de kerk wensen dan zijn de mogelijkheden ruimer dan voorheen. De kerk is geen heilige grond  meer. Het kan dus een afscheidsbijeenkomst zijn maar er kan ook een Katholieke uitvaart plaatsvinden. Dit is dan wel altijd een gebedsdienst waar de voorgangers van onze parochie de Twaalf Apostelen in voor kunnen gaan en aan het einde van de viering kan een absoute (een ritueel waarbij de voorganger de kist met wijwater besprenkelt en bewierookt, onder het uitspreken van begeleidende gebeden) een laatste eerbetoon aan het lichaam van de overledene. Daarnaast is het mogelijk om de kerk te huren voor een huwelijk, dat zal dan geen kerkelijk huwelijk worden, maar de ambtenaar van de burgerlijke stand mag wel een huwelijk voltrekken in de kerk. Ofwel door het onttrekken van de eredienst zijn er voor mensen die de kerk wel een mooi gebouw vinden in de toekomst mogelijkheden. Vanaf wanneer de kerk te huur is zullen we u zo spoedig mogelijk laten weten, denk aan het voorjaar van 2024.