Vieringen

Woensdag 14 februari: Woensdagmorgenviering
Aswoensdag
9.30 uur: Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor Scheve en Diakens
Lezingen: 1 Joël 2, 12-18 / 2 Kor. 5, 20-6,2 / Mt. 6, 1-6.16-18
Zang: Andreaskoor

Woensdag 21 februari: Woensdagmorgenviering
9.30 uur: Gebed en lezingen
Lezingen: 2 Sam. 7,4-17 / Mc.4, 1-20

Woensdag 28 februari: Woensdagmorgensamenkomst
9.30 uur: Lezing en Gebed
Lezingen: Jer. 18, 18-20 / Mt. 20, 17-28

Woensdag 06 maart: Woensdagmorgenviering
9.30 uur: Woord- en communieviering
Voorganger: Diaken Bos
Lezingen: Deut. 4, 1.5-9 / Mt. 5, 17-19
Zang: Samenzang

Woensdag 13 maart: Woensdagmorgensamenkomst
9.30 uur: Lezing en Gebed
Lezingen: Jes. 49, 8-15 / Joh. 5, 17-30

Woensdag 20 maart: Woensdagmorgenviering
9.30 uur: Woord- en Gebed
Voorganger: Werkgroep Liturgie:
Lezingen: Dan. 3, 14-20.91-95 / Joh. 8, 31-42
Zang: Samenzang

U bent van harte welkom bij de vieringen en ontmoetingen op woensdagmorgen vanaf 9.30 u.
Twee keer per maand is er een viering en op de woensdagochtenden dat er geen viering is, laten we aan het koffie drinken een gebed en de lezingen van die dag voorafgaan.
Het secretariaat is elke woensdag open van 9.00 u. tot 12.00 u. en telefonisch bereikbaar. Via de mail altijd bereikbaar: rkandreasparochie1900@kpnmail.nl

Agenda:
14 februari Aswoensdag is er een eucharistie viering met uitreiken askruisje