In de locatie Drempt zijn diverse werkgroepen actief.
Dit zijn onder andere:
– Avondwake
– Bedevaarten
– Onderhoud gebouwen
– Bloemsiergroep
– Collectanten
– Diaconie/Caritas
– Gezinsviering
– Koperpoetsgroep
– Lectoren
– Mariawerkgroep
– MOV
– Oecumene
– Onderhoud kerkhof
– Bezorgers parochieblad
– PGV
– Voorbereiding doop

Onderhoud van het kerkhof en de kerk gebeurt door de vrijwilligers op de donderdagochtend.