Werkgroep Diaconie en Caritas

De werkgroep is door Thea Elshof opgericht in februari 2010 en besteedt aandacht aan behoeftigen, ouderen, zieken en zij waarvan een dierbare is overleden binnen onze locatie. Deze locatie is verdeeld in 6 wijken en wordt bezocht door 9 werkgroepleden.
De leden bezoeken de doelgroep minimaal 3 keer per jaar rond de Kerstweek, Paasweek, in de zomermaanden en naar behoefte vaker. De Vastenmaaltijd wordt georganiseerd in de vastentijd en is bedoeld voor parochianen en vrijwilligers.groepsfoto
Vanaf de leeftijd van 75 jaar wordt de doelgroep uit de locatie persoonlijk uitgenodigd voor de jaarlijkse Willibrorddag rond 7 november. Dit wordt in die week herdacht met een Eucharistie viering, voorgegaan door Pastor Scheve met de mogelijkheid tot het ontvangen van de Ziekenzalving. Aan deze dag wordt deelgenomen door gemiddeld 70 personen waarvan een aantal ook kiezen voor de Ziekenzalving.
De Eucharistieviering wordt vervolgd door een gezellig samenzijn in “t Hessenhuus” met koffie/thee, een glaasje en afgesloten met een warme maaltijd. De deelnemers gaan met een voldaan gevoel weer huiswaarts.
De werkgroep komt 7 maal per jaar bijeen. De werkgroepleden geven bericht door aan het secretariaat wanneer iemand uit de doelgroep van de locatie behoefte heeft aan een bezoek vanuit het Pastoraal Team (zie ook blz. 2 van Onderweg).
Voor contact vanuit de werkgroep:
Bennie Peters tel. 0313-473056 peters@bennie-toke.nl