Periode 2:  13 januari t/m 3 maart 2024

Opening secretariaat
Dinsdag- en donderdagmorgen: 08.45  – 11.45 uur
Telefoon: 0573 – 251457.
Buiten openingstijd kunt u een boodschap inspreken.
Het e-mailadres van het secretariaat is rkkerklochem@hetnet.nl
U kunt ons ook volgen op de website door in de zoekbalk van uw computer in te toetsen: RK Kerk Lochem.

Centraal telefoonnummer parochie HH. 12 Apostelen:
ziekenzalving, ziekenzegen en uitvaart: 06 – 10 31 96 38 (24/7 bereikbaar)

===========================================================

Zondag 14 januari – 2e zondag door het jaar
10.00 uur  Oecumenische viering in onze kerk m.m.v.
het Gemengd Koor. Tevens start Kerkbalans.
Voorganger: dhr. D. Beltman (m.m.v. leden van de werkgroep vieren van de Raad van Kerken – Lochem/Barchem).
Koffieschenken: mw. A. Broekaert, mw. T. Rouweler.
Koster: mw. T. Rouweler.

Zondag 21 januari – 3e zondag door het jaar
10.00 uur  Woord- en communieviering met m.m.v. Marinata.
Voorganger: mw. G. Wübbels.
Lector: mw. M. Vlaswinkel.
Intenties: Reiny Ruiter-te Riele; Rob Ruiter; Marianne Berends-Hegeman; Toon Klaver; Albertus Holtslag en Wilhelmina Holtslag-van Gaasbeek;
Ton en Sonja de Korte; Christi Hutjes-de Feber; Theo ten Velde.
Collecte: voor activiteiten in onze geloofsgemeenschap.
Koffieschenken: dhr. H. en mw. G. te Walvaart.
Koster: dhr. G. Bus.

Zondag 28 januari – 4e zondag door het jaar
10.00 uur  Woord- en communieviering met diaken T. ten Bruin m.m.v. het Gemengd Koor.
Lector: mw. R. Wildemors.
Collecte: voor activiteiten in onze geloofsgemeenschap.
Koffieschenken: mw. G. Goossens, mw. J. Klaver.
Koster: mw. G. Wübbels.

Donderdag 1 februari – 1e donderdag van de maand
10.00 uur  Eerste-donderdag-van-de-maandviering met pastoraal werker C. Timmerman.
Koffieschenken: mw. G. Kroon, mw. M. van Duursen.
Koster: dhr. G. Bus.

Zondag 4 februari – 5e zondag door het jaar
10.00 uur  Eucharistieviering met pastor E. Wassink m.m.v. het Gemengd Koor.
Lector: mw. W. Janssen.
Intentie: Frans Rijkelijkhuizen.
Collecte
: voor activiteiten in onze geloofsgemeenschap.
Koffieschenken: mw. J. Kreunen, dhr. G. Somhorst.
Koster: mw. T. Rouweler.

Zondag 11 februari – 6e zondag door het jaar
10.00 uur  Familieviering m.m.v. Marinata.
Intenties: Reiny Ruiter-te Riele; Rob Ruiter; Marianne Berends-Hegeman; Angelien Hinojo-Rymen.
Collecte: voor activiteiten in onze geloofsgemeenschap.
Koffieschenken: mw. A. Broekaert, mw. T. Rouweler.
Koster: dhr. G. Bus.

Woensdag 14 februari – Aswoensdag
19.00 uur  Woord- en communieviering met diaken A. Bos m.m.v. het Gemengd Koor.
Lector: mw. R. Wildemors.
Collecte: voor activiteiten in onze geloofsgemeenschap.
Koster: mw. T. Rouweler.

Zondag 18 februari – 1e zondag van de veertigdagentijd
10.00 uur  Woord- en communieviering/MOV m.m.v. het Gemengd Koor.
Voorganger: dhr. D. Beltman.
Lector: mw. M. Vlaswinkel.
Intenties: Albertus Holtslag en Wilhelmina Holtslag-van Gaasbeek; Toon Klaver; Ton en Sonja de Korte; Christi Hutjes-de Feber; Theo ten Velde.
Collecte: voor activiteiten in onze geloofsgemeenschap.
Koffieschenken: dhr. H. en mw. G. te Walvaart.
Koster: mw. G. Wübbels.

Zondag 25 februari – 2e zondag van de veertigdagentijd
10.00 uur  Woord- en communieviering met pastoraal werker C. Timmerman m.m.v. het Gemengd Koor.
Lector: mw. W. Janssen.
Intentie: Marianne Berends-Hegeman.
Collecte: voor activiteiten in onze geloofsgemeenschap.
Koffieschenken: mw. G. Goossens, mw. J. Klaver.
Koster: dhr. G. Bus.

Zondag 3 maart – 3e zondag van de veertigdagentijd
10.00 uur  Woord- en communieviering met diaken A. Bos m.m.v. het Gemengd Koor.
Lector: mw. R. Wildemors.
Intenties: Familie Van Gaasbeek-Hornkamp; Frans Rijkelijkhuizen.
Collecte: voor activiteiten in onze geloofsgemeenschap.
Koffieschenken: mw. J. Kreunen, dhr. G. Somhorst.
Koster: mw. T. Rouweler.

Overleden
† Op 25 november is Josien van Lamoen-Schooneman overleden op 74-jarige leeftijd. Zij heeft jarenlang het parochieblad Onderweg rond gebracht.
† Op 31 december is Alie Gelmers-Winters overleden op jarige 82-leeftijd. Op 9 januari is zij vanuit de St.Josephkerk begraven.
† Op 31 december 2023 is Peter Bakker overleden op 76 jarige leeftijd. Op 8 januari was de crematieplechtigheid.
† Op 4 januari is pastor Jan van der Meer overleden op 88 jarige leeftijd. Hij was pastoor in het bisdom Haarlem/Amsterdam en woonde sinds zijn emeritaat in Zutphen. Hij assisteerde in onze parochie en ging voor in Vorden, Zutphen, Lochem en Borculo. De uitvaart vond plaats op dinsdag 9 januari om 14.00 uur vanuit de Christus Koningkerk in Vorden met daaropvolgend de begrafenis.

We wensen de families veel sterkte.

Gastvrouwen
Di  16  jan.   mw. J. Witteman     │ Di    6  feb.      mw. J. Witteman
Do 18  jan.   mw. A. Broekaert    │ Do   8  feb.      mw. A. Broekaert
Di  23  jan.   mw. J. Verbeeten    │ Di  13  feb.      mw. J. Verbeeten
Do 25  jan.   mw. S. van Well       │ Do 15  feb.      mw. S. van Well
Di  30  jan.   mw. M. Vlaswinkel, │ Di  20  feb.      mw. M. Vlaswinkel
mw. A. Broekaert     │ Do 22  feb.      mw. T. Scholtens
Do   1  feb.  mw. T. Scholtens,      │ Di  27  feb.      mw. J. Witteman
mw. J. Verbeeten      │ Do 29  feb.      mw. A. Broekaert

Bijeenkomsten / vergaderingen in de parochiezaal
Do    18  jan.      19.30 uur     Vergadering Goede Doelenmarkt
Ma    22 jan.       20.00 uur     Geloven Nu
Do    25  jan.      9.30-10.30   Inleveren Kerkbalans
Di     30  jan.      10.00 uur     Vooroverleg digitale nieuwsbrief
Do    15  feb.      13.30 uur      Bezoekersgroep
Ma    19  feb.      20.00 uur     Geloven Nu
Di     20  feb.      10.00 uur     Vooroverleg digitale nieuwsbrief
Ma    26  feb.      11.00 uur      Inlegvel in Onderweg leggen, groep 1
Di     27  feb.      09.00 uur      Onderweg bezorg klaar maken
Ma      4  mrt.      08.30 uur     Kerk schoonmaken, groep 2

Koorrepetities wekelijks:
Dinsdag       19.30 – 21.30 uur: Gemengd Koor
Woensdag  19.30 – 20.45 uur:  Marinata

OECUMENISCHE VIERING – 14 JANUARI 2024
HET GROTE GEBOD… (misschien wel het GROOTSTE…!)
Traditiegetrouw is er aan het begin van een nieuw jaar in Lochem een oecumenische viering gepland. Ook dit keer heeft de interkerkelijke werkgroep voor oecumenische vieringen de viering van 14 januari voorbereid. En ook dit keer doen we dat onder de paraplu van de “WEEK VAN GEBED VOOR EENHEID VAN CHRISTENEN”.
Dit jaar is gekozen voor het grote gebod “HEB GOD LIEF EN JE NAASTE ALS JEZELF” (Lucas 10: 25 – 37).
Het liturgische materiaal voor deze oecumenische viering is aangeleverd door een oecumenische werkgroep, bestaande uit protestanten en katholieken in het West-Afrikaanse Burkina Faso.
De bevolking van dat land is een “melting pot” (= ‘smeltkroes’) van moslims, christenen en leden van traditionele Afrikaanse religies. Met name christenen hebben het moeilijk in dat ook door terrorisme geplaagde land. Toch zoekt men elkaar op, vaak tegen de stroom in. Zo is er toch een breekbare solidariteit ontstaan tussen de religies, waarbij getracht wordt te werken aan duurzame oplossingen voor vrede, sociale cohesie en verzoening.
Wij waren als voorbereidingsgroep dan ook niet verbaasd dat in dat kader o.m. gekozen is voor het verhaal/de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Liefde is tenslotte het DNA van het christelijk geloof (maar dat is overigens geen exclusief privilege van christenen…).
Om God en je naaste lief te hebben moet je jezelf ook willen en kunnen “liefhebben” – jezelf niet altijd wegcijferen en onderkennen dat ook jij ertoe doet.
In de oecumenische viering denken we daarover na, maar zeker ook over “wie je naaste eigenlijk is”.
Heb je hem of haar onvoorwaardelijk lief of ligt dat toch wat genuanceerder?
Zo maar wat invalshoeken met nogal wat vraagtekens waarmee we aan de slag gaan! Van harte welkom!

Geef vandaag voor onze geloofsgemeenschap van morgen
In het weekend van 14 januari gaat de nieuwe actie Kerkbalans 2024 van start. Na afloop van de oecumenische viering ligt he: voor activiteiten in onze geloofsgemeenschap.t materiaal klaar in de parochiezaal om opgehaald te worden door 33 vrijwilligers. Zij gaan op pad om de enveloppen met informatie rond te brengen en de toezeggingsformulieren weer bij u op te halen. Op de locatiepagina kunt u meer lezen over de actie.

En dan het resultaat van het afgelopen jaar 2023:
389 parochianen brachten een totaalbedrag bijeen van € 43.135,56. Daar zijn we heel blij mee! Zo kunnen we onze eigen kerk mooi draaiende houden.
HEEL VEEL DANK VOOR UW FINANCIÊLE BIJDRAGE !
En doet u dit jaar ook weer mee?
Namens locatieraad,
werkgroep kerkbalans

Postzegelactie
Al meer dan 30 jaar loopt er een postzegelactie, opgezet door de zusters Ursulinen, waarvan de opbrengst bestemd is voor de weeskinderen in Bethlehem.
Door niet-afgeweekte Nederlandse en buitenlandse postzegels in te leveren kan er worden meegedaan aan dit goede doel.
Dit geldt voor zowel December-/Kerstzegels, als voor postzegels van vakantiepost en van zakelijke/privé post.
Op deze manier worden enkele honderden euro’s per jaar gedoneerd.
Doe dus mee. Knip de postzegels van al uw post en lever deze in op het parochiesecretariaat of bij Jeannette Verbeeten, Noorderbleek 71 te Lochem.
Zie voor verdere informatie de flyer op het prikbord achter in de kerk.

Nieuwsbrief RK Kerk Lochem
Voor actuele informatie van gebeurtenissen en activiteiten in onze geloofsgemeenschap wordt ongeveer maandelijks de digitale nieuwsbrief verspreid.
Als u de digitale ‘Nieuwsbrief RK Kerk Lochem’ wilt ontvangen, stuur dan een mailtje naar: nieuwsbrief.rkkerklochem@kpnmail.nl.
Wij zorgen dat u hem ontvangt.

Ophalen en thuisbrengen viering
Mocht het om wat voor reden dan ook lastig zijn om naar de kerk te komen om de viering bij te wonen, dan kunt u opgehaald en thuisgebracht worden. U kunt hiervoor contact opnemen met het secretariaat of met Veronie Bakker, telefoon 06-20239452.

Kerkbijdragen / Kerkbalans
▪  Kerkbalans U kunt ons machtigen uw kerkbijdrage te innen. Dat kan met de machtigingskaart, die u bij de actie Kerkbalans aangeboden werd.
Ook kunt u zelf uw bijdrage overmaken naar bankrekeningnummer NL72 RABO 0180 7992 90 t.n.v. RK GG St. Joseph/kerkbalans.
▪  Caritas Geloofsgemeenschap St. Joseph, bankrekeningnummer NL97 RABO 0123 4991 94.
Graag vermelden: voor projecten Caritas Lochem en/of Voedselbank Lochem.
▪  Intenties, giften en algemeen
Bankrekeningnummer NL94 RABO 0336 6261 93 t.n.v. RK GG St. Joseph Lochem.
Intenties altijd doorgeven aan het secretariaat. 

Telefoonnummers van de kosters
Truus Rouweler:        tel. 0573 – 25 81 83
Goof Bus:                    tel. 0573 – 44 13 48


 Inlevertijdstip kopij voor Onderweg jaargang 12, nummer 3
(periode van 2 maart/m 21 april 2024)
Wilt u kopij inleveren voor:
–  de locatiepagina vóór 2 februari 2024
–  het inlegvel vóór 6 februari 2024
Inleveren bij het secretariaat: rkkerklochem@hetnet.nl


 Voor vragen over de bezorging van Onderweg kunt u contact opnemen met de familie Bus, Bosweg 1, 7244 BK Barchem, telefoon 0573 – 44 13 48.