Adoptieplan Leijser-orgel
“Adopteer een orgelpijp
 
De orgelcommissie van de geloofsgemeenschap St. Joseph Lochem werkt aan het plaatsen van het Leijser-orgel uit Brummen in de St. Josephkerk te Lochem.

Waarom een adoptieplan?
Het Leijser-orgel uit Brummen heeft, voordat het geplaatst kan worden in de St. Josephkerk in Lochem, een grondige restauratie nodig. Dit varieert van schoonmaken tot vernieuwen van onderdelen. Nu het orgel nog niet geplaatst is kan dat gemakkelijk in de werkplaats worden uitgevoerd. Ook de plaatsing zelf gaat het nodige kosten. Daarom is de orgelcommissie op zoek naar een financiële ondersteuning.
De totale begroting beloopt € 90.000,-. Daarvan is 2/3 al aanwezig. Er blijft nog € 30.000,- over die we middels diverse activiteiten en fondsen willen verwerven. Een van die activiteiten is dit adoptieplan. Het idee is niet nieuw: in het verleden werden bijvoorbeeld gebrandschilderde ramen ook voorzien van de naam van de schenker.

Hoe ziet het adoptieplan er uit?
Bij het adoptieplan voor orgelpijpen kan iedere betrokkene, liefhebber, één of meerdere orgelpijpen of zelfs een compleet register symbolisch adopteren. Een register is een groep orgelpijpen van klein naar groot, die hetzelfde timbre hebben, en op die manier bij elkaar horen. U koopt als het ware een orgelpijp die u aan de kerk schenkt. Daarbij ontvangt u een bewijs met vermelding welke pijp of pijpen u heeft geadopteerd. En indien u het op prijs stelt zal uw naam worden vermeld op de plaquette van donateurs na de restauratie en plaatsing van het orgel. 

Wat zijn de kosten van adoptie van een orgelpijp of register?
Alle pijpen zijn verschillend en ze hebben elk een eigen maatvoering. Zo is een kleine pijp 15 cm hoog; een grote pijp is groter dan 3 meter, natuurlijk met een diameter die daarbij hoort! De kosten voor de verschillende orgelpijpen variëren evenredig met de maatvoering. Dit loopt van € 17,- voor de kleinste tot € 172,- voor de allergrootste orgelpijp. Een volledig register adopteren met 56 pijpen varieert van € 1.710,- (Octave 2′) tot € 4.310,- (Basson/Hautbois). De grootste pijp van bv. het register Montre 8′ kost € 105,-, de op een na grootste € 104,- en zo verder aflopend per euro naar de kleinste pijp van dit register voor € 50,-.

Hoe kom je tot een keuze voor adoptie?
Er zijn 2 mogelijkheden:
Kiezen op gewenste orgelpijp/register
U kiest een orgelpijp (of meerdere pijpen) die u wilt adopteren uit de lijst in bovenstaand schema. Dan maakt u uw keuze kenbaar via een bericht aan  orgel.rkkerklochem@kpnmail.nl of telefonisch met Ron Holtslag, telefoon 06-13615700. Na controle op beschikbaarheid (volgorde van binnenkomst) zal de gewenste keuze gereserveerd worden. Wanneer de betaling ontvangen is, wordt u in het register opgenomen en ontvangt u uw certificaat van adoptie.

Register Kosten per pijp Kosten register
Hoofdwerk
Montre 8′ € 50 tot € 105 € 2.990
Bourdon 8′ € 45 tot € 100 € 2.800
Prestant 4′ € 27 tot € 82 € 2.100
Flûte 4′ € 20 tot € 75 € 1.830
Octave 2′ € 17 tot € 72 € 1.710
Basson/Hautbois 8′ € 67 tot € 122 € 4.310
Bovenwerk
Viole di Gambe 8′ € 25 tot € 80 € 2.020
Holpijp 8′ € 29 tot € 84 € 2.180
Flûte Octave 4′ € 19 tot € 74 € 1.790
Pedaal
Subbas 16′ € 146 tot € 172 € 2.960
 

2. Kies op basis van een beschikbaar bedrag

U maakt uw keuze voor het adopteren per bedrag kenbaar via een bericht aan  orgel.rkkerklochem@kpnmail.nl of telefonisch met Ron Holtslag, telefoon 06-13615700. De orgelcommissie zal een orgelpijp/register voorstellen die bij uw beschikbare bedrag past. Na ontvangst van de betaling wordt u in het register opgenomen en ontvangt u uw certificaat van adoptie.

 

 

 

 

 

U kunt uw bijdrage geven door een bedrag over te maken op rekeningnummer NL94RABO0336626193 t.n.v. RK GG St. Joseph Lochem, onder vermelding van ‘Orgel´ en het type/nummer van de orgelpijp die u wilt adopteren. U kunt ook aangeven of u er prijs op stelt dat uw naam na plaatsing zal worden vermeld op de plaquette van donateurs.
De parochie heeft een ANBI-status.

Hoe gaat het verder?
Deelname aan dit adoptieplan betekent tevens:
– Uitnodiging voor de ingebruikname orgel
– Bezichtiging van en uitleg over geschonken orgelpijp(en) of register en het hele orgel.

Wilt U meer weten over dit plan of over het orgel, stuur dan een bericht aan orgel.rkkerklochem@kpnmail.nl of neem telefonisch contact op met Ron Holtslag, telefoon 06-13615700
Anton Schilderinck,
voorzitter locatieraad St. Josephkerk Lochem