Op zondag 11 februari a.s. is er weer een gebedsviering van de Geloofsgemeenschap St Willibrord Ruurlo. Het zal worden gehouden in de Sprankel en begint om 10.00 uur.
Na afloop drinken we samen koffie.

Er ligt een intentieboek waar persoonlijke intenties kunnen worden geschreven. Met de voorbeden zullen die worden meegenomen.

Van harte welkom!

——————————————————————-

Vredes Sing Inn 

op de zondagmiddagen 25 februari en 17 maart van 15.00 tot 16.00 uur  in de Dorpskerk van Ruurlo  

Tijdens deze Vredes Sing Inn worden samen liederen gezongen met als thema de vrede in jezelf te vergroten zodat uiteindelijk de wereldvrede dichterbij komt.
Het is geen luisterconcert maar het vraagt een actieve deelname. Het is een Sing Inn waarin juist de kracht van het samenzijn en de kracht van het lied leidend is.
Door het samen zingen trachten we de machteloosheid die in onze samenleving zo voelbaar is, om wat zich op dit moment in
de wereld afspeelt te transformeren in een positieve impuls en in het vertrouwen dat de conflicten in de wereld  tot een staakt-het-vuren kunnen komen.
De deelnemers die zich vooraf aanmelden krijgen de liederen al toegestuurd, maar je mag ook gewoon ’s middags aansluiten, het meezingen is voor iedereen mogelijk.
Het is echter niet zomaar een samenzang, maar juist een samenzang waarin er een voelbaar effect merkbaar is voor jezelf en voor je omgeving. Je kunt er voor kiezen  één of bij beide Sing-Inns mee te doen.

De Vredes Sing Inn is een initiatief van de geloofsgemeenschap
St. Willibrord Ruurlo en staat onder muzikale leiding van
4inspiration en enkele andere belangstellenden uit de regio.

Wil je meedoen, kom spontaan of meld je dan aan:

Margriet te Morsche Email: margrietem@gmail.com en Yvon Taken Email: gaia@tweakers.net

————————————————————————————————

 

Leerhuisbijeenkomsten in de vastentijd

De geloofsgemeenschap St. Willibrord Ruurlo nodigt u uit voor een aantal
leerhuisbijeenkomsten in de vastentijd ofwel veertigdagentijd voor Pasen.

Het is de bedoeling om aan de hand van Bijbelverhalen met elkaar in gesprek te gaan
en na te denken wat die de verhalen ons vandaag de dag nog te vertellen hebben.
Mocht u een eigen bijbel hebben dan mag u die meenemen.

In een wereld vol onrust en zoekende mensen kan bezinning over het leven
een goede handreiking zijn. Wat willen de Bijbelverhalen ons duiden?
Wat kunnen wij doen! Waar vinden we houvast? Op wie mag je vertrouwen?

Em. Pastor Wil Matti zal twee sessies verzorgen, een middagsessie en een avond sessie.
Beide sessie bestaan uit twee bijeenkomsten.
U kunt zich aanmelden voor de middag – of voor de avondbijeenkomsten.
Iedereen is welkom. Toegang is gratis. Wel een kleine bijdrage voor de koffie en thee.

De bijeenkomsten worden gehouden in het Hemminkhof
aan de Wildenborchseweg 15 te Ruurlo.
De middagensessies zijn op dinsdag 20 februari en 12 maart van 14.00-16.00 uur
en de avondensessies zijn op 27 februari en 19 maart van 19.30-21.30 uur

Max 10 personen per bijeenkomst. Aanmelden is dus handig; wmatti@live.nl

 

——————————————————————————————————