Kerkbalans 2024: Geef vandaag voor onze geloofsgemeenschap van morgen

Bij deze Onderweg vindt u weer de envelop met de brieven over de kerkbalans. Ook al gaat de kerk te zijner tijd sluiten, we blijven als geloofsgemeenschap bestaan en kunnen dit niet zonder geldelijke steun. Wij hopen dan ook dat u uw bijdrage blijft geven.

Enquête over de toekomst

Ook in de envelop vindt u een uitnodiging om de enquête over de toekomst in te vullen. Misschien heeft u wel een geweldig idee hoe we dit aan moeten pakken. Wat nieuwe ideeën zijn  van harte welkom. Wij hopen dat u de enquête invult en met de kerkbalans inlevert.

Familieberichten

Op 17 november 2023 is Francisca Maria Geertruida Staring-Herlfterkamp overleden op de leeftijd van 95 jaar. Cis is na de uitvaartviering in onze kerk begraven bij haar man Geert op onze begraafplaats.

Koffie drinken

Op de volgende zondagen bent u na de viering welkom voor een kopje koffie of thee:
28 januari; 11 februari; 25 februari.

Gevonden: Schilderij van Ariëns

Willie Geurts was op de zolder van de oude sacristie op zoek naar een verdwenen kruis. Het kruis vond hij niet, maar wel een groot schilderij met een afbeelding van onze oud pastoor Alphons Ariëns. Navraag bij het Ariëns comité leerde dat het een schilderij is dat al heel lang zoek is. In 1955 is het geschilderd door Jan Brugge uit Deventer. Het werd door het bestuur van het toenmalige St. Jozefziekenhuis in Doetinchem geschonken aan de zusters van St. Jozef in Amersfoort uit dankbaarheid voor het werk dat de zusters dertig jaar lang in het ziekenhuis verrichtten. Mgr. dr. A. Ariëns werd na zijn pastoraat te Maarssen bijna twee jaar in het klooster te Amersfoort verpleegd; hij stierf hier op 7 augustus 1928. Het schilderij stelt mgr. Ariëns ten voeten uit voor, gekleed volgens zijn waardigheid van geheim kamerheer, waartoe hij door de Paus in 1919 werd benoemd. Op de achtergrond bevinden zich Enschedese fabrieken en de kerk van Maarssen, waartussen een kruis als symbool van het contact, dat mgr. Ariëns legde tussen zijn aardse en zijn geestelijke werk. De rechterhand rust op het Evangelie, dat geplaatst is op een boomstronk, waaruit een nieuwe loot ontspruit, om aan te duiden, dat na de dood van deze voorname katholieke sociale voorman zijn werk werd voortgezet. Een hagedis, het middeleeuwse teken van de zuiverheid. vormt het accent in het schilderij. De kunstschilder Jan Brugge heeft in zijn weergave van mgr. Ariëns de middenweg gevonden tussen de markante schets van Jan Toorop en een foto van monseigneur uit zijn studententijd. Het schilderij heeft gehangen in de grote spreekkamer van het moederhuis te Amersfoort, waar mgr. Ariëns zijn laatste levensdagen doorbracht.
Hoe het in Steenderen terecht is gekomen is een raadsel. 

Ariënscomité

Vanuit onze geloofsgemeenschap zit Maria Schotman al vele jaren in het landelijk Ariënscomité, als opvolger van Geert Staring. Het Ariënscomité houdt zich bezig met het levend houden van de gedachtenis en devotie aan deze bijzondere man. En er wordt gewerkt aan de zaligverklaring door Rome. Op 15 juni wordt de jaarlijkse Ariënslezing gehouden in Nijmegen door de heer Ton Crijnen over de verhouding Schaepman-Ariëns.
In 2028 is het 100 jaar geleden dat Ariëns stierf. Het comité wil hier ruimschoots aandacht aan besteden.

Toekomst

U vraagt zich misschien af waarom u zo weinig hoort over de toekomst van onze geloofsgemeenschap. Wij zijn hier natuurlijk wel mee bezig. Wanneer u de Onderweg goed leest zult u weten dat er op verschillende locaties al parochieavonden zijn geweest. Ook wij zullen dit organiseren wanneer de tijd hiervoor rijp is. We zijn vooral aan het nadenken hoe we in de toekomst, als de kerk gesloten is, onze geloofsgemeenschap levend kunnen houden. Dat is niet eenvoudig. De trouwe kerkgangers zien ook wel dat het publiek steeds meer uitdunt. Mensen overlijden of worden ziek en daar komen geen nieuwe mensen voor terug. We willen proberen om meer in het Kerspel te organiseren. Een aantal gedachten die we hierover hebben: 1x per maand een viering door de week met een voorganger van het pastoraal team met aansluitend koffie drinken. Themamiddagen en/of avonden, toegankelijk voor iedereen, eventueel met een spreker of een interessant onderwerp. Een aantal keren per jaar de zondag doorzagen door gezellige middagen aan te bieden voor iedereen die daar behoefte aan heeft. Meer oecumenisch organiseren. Maar misschien heeft u ook wel goede ideeën. Wij houden ons aanbevolen.

Plan voor de Mariakapel buiten

Velen van u steken met enige regelmaat een kaarsje op bij Maria, achter in de kerk en leggen uw gebeden bij haar neer. Wij vinden dat dit in de toekomst, als de kerk gesloten is, ook mogelijk moet blijven. Daarom wordt er nagedacht over het aanpassen van de Mariagrot buiten.

Ziekenbezoek door de bezoekgroep

De bezoekgroep bezoekt niet alleen ouderen maar ook zieke parochianen. Zij weten echter niet altijd wanneer iemand ziek is of opgenomen in een zorginstelling. Zij stellen het op prijs als u de naam van een zieke aan hen doorgeeft. Dit kan bij Annie Willemsen tel 451853.

Afscheidslied voor Marga Engelage-van Langen

Marga gaat ons nu verlaten, het pensioen dat komt eraan
Eenentwintig jaren praten, luist’ren, stil zijn, was haar baan
Na 8 jaren in ons midden, komt daar nu een einde aan.

’t Leven is gelijk een maaltijd, ’t voorgerecht is nu voorbij.
Tijd van baby, kleuter, puber, jong volwassen allerlei.
Onbezorgde jonge jaren, zorgeloos en frank en vrij.

’t Tweede deel van onze maaltijd vormt het grote hoofdgerecht.
Met zijn leuke fijne tijden, maar soms ook met een gevecht.
Pijn , verdriet, geluk en liefde, bij het leven hoort dit echt..

Dan het toetje van het leven, oh wat kan dat heerlijk zijn
Tijd voor hobby’s, vriend en manlief, weg met stress en dat is fijn.
Proef eens van dit nagerecht en proost maar met een glaasje wijn.

Met geloof en hoop en liefde, ging jij voor in onze kerk,
Wij parochianen danken jou voor al dit goede werk,
Wensen jou met Dirk het goede , samen één en samen sterk.

Wijze: Eens als de bazuinen klinken

Tekst: Marijke Steemers

Parochienieuws

Regelmatig geeft het parochiebestuur een nieuwsbrief uit met allerlei wetenswaardigheden. Deze wordt digitaal verstuurd. Vooral in deze tijd is het prettig om goed op de hoogte gehouden te worden. U kunt zich op deze brief abonneren. Het kost u niets, alleen even aanmelden bij het secretariaat: secretariaat@12apostelen.nl De brief heet: Parochiepost.

Strooiveld

Om tegemoet te komen aan de wensen van deze tijd is er nu de mogelijkheid om as van een overledene niet alleen in een urnenput te plaatsen, maar ook om uit te strooien. Er is een plek op het oude gedeelte van het kerkhof geschikt gemaakt voor dit doel.  Bij het strooiveld is een muurtje gemetseld met een kruis erin.  Er wordt in het najaar nog een mooie struik bij geplaatst. Nabestaanden kunnen de as van hun overledene hier uitstrooien. In een steen kan de naam van de overledene gegraveerd worden. Deze steen komt dan op het grijze grind te liggen. Voor het uitstrooien dient vooraf contact te worden opgenomen met het bestuur van de de stichting begraafplaats. 

 

 

 

 

 

 

Airconditioning in het mortuarium

Het mortuarium kan weer het hele jaar door gebruikt worden nu er een nieuwe airconditioning is aangelegd. De oude functioneerde niet meer. Er is nu voldoende koeling bij een opbaring.

Veranderde samenstelling van de plaatselijke PCI.

U leest er niet zo vaak over, maar dat komt omdat de PCI (Parochiële Caritas Instelling) in stilte werkt. Zij helpen mensen die in (geld)nood zitten en dat wordt niet aan de grote klok gehangen. Elders in de Onderweg vindt u wel vaak een stukje van de overkoepelende PCI van de 12 Apostelen. In onze plaatselijke PCI geeft Jos Lohuis het stokje over aan Theo IJsseldijk. Wij zijn Jos dankbaar voor het vele werk dat hij voor de PCI heeft verzet. Blij zijn we dat er een opvolger is gevonden in de persoon van Theo. Wij wensen hem veel succes en voldoening in deze functie.

Een rozenkrans met ontelbare rozenhoedjes

Sinds enige tijd ligt er op het Maria altaar achter in de kerk een grote rozenkrans. De trouwe kaarsjesopstekers hebben dit vast gezien. Deze rozenkrans heeft toebehoord aan zuster Nepomucena. Zij is de tante van onze mede-parochiaan Johan van der Haar. Johan schrijft het volgende over zijn tante: ‘Als jong meisje trad Annie Fanger, de oudere zus van mijn moeder, als postulante in bij de Zusters van O.L. Vrouw te Amersfoort. Bij haar professie koos Annie als kloosternaam Nepomucena, afgeleid van de naam van een Boheemse priester, de heilige Nepomuk, bekend door het biechtgeheim. Pas 3 weken oud werd ik (Johan) als baby al gepresenteerd aan de nonnengemeenschap in Maarssen (april 1934). Een regelmatig gerespecteerde bezoeker aan de nonnen in Maarssen was tot 1928 meneer pastoor Mgr. Dr. Alphons Ariëns. Bij één van die gelegenheden, zo is mij (Johan) verteld, herstelde zuster Nepomucena een defect aan de rozenkrans van meneer pastoor. Na het overlijden van haar zus ontving mijn moeder een grote rozenkrans. Deze werd door de nonnen rondom het kloosterkleed gedragen. Deze rozenkrans wil ik graag schenken aan de geloofsgemeenschap van de Willibrordparochie in Steenderen.’ Aldus de heer Johan van der Haar.

Boekje Herder zonder bokken
Het boekje over de Steenderense periode van pastoor Alphons Ariëns wordt herdrukt bij voldoende belangstelling.

U kunt hiervoor intekenen bij Maria Schotman door een mail te sturen aan mariaschotman@gmail.com

Herder zonder bokken

Communie thuis ontvangen:
Indien u thuis de communie wenst te ontvangen, kunt u contact opnemen met Annie Willemsen, tel. 451853.