‘Applaus voor……’

Op een avond zat ik heerlijk te luisteren en te kijken naar een jeugdorkest op de TV onder leiding van Claudio Abbado. Het ontspande mij volkomen en genoot van de melodieën en instrumenten. Dirigent en orkest kregen na afloop een daverend applaus. Wat me deze keer opviel dat de dirigent verschillende orkestleden afzonderlijk in het zonnetje zette. Eerst de solist, dan de hoboïsten, vervolgens de dame en heer die de fagot bespeelden en zo ging dat nog eventjes door. Bijna iedereen van het orkest kreeg een applaus. ’s Avonds in bed dacht ik er nog aan terug. Ik genoot nog even na hoe Claudio Abbado met een lachend gezicht zoveel mensen van dat orkest een applaus bezorgde. Opeens besefte ik dat is een vorm van lofprijzing. Ik begreep nu nog beter een zin uit een psalm: ‘Juich voor uw God, klapt in de handen’. Aanbidding en lofprijzing is gewoon applaudisseren voor God, Hem danken voor wat jij mooi vind. Dat God ons een stem heeft gegeven, die kan spreken, maar ook zingen. Dat wij muziek kunnen maken, van muziek mogen genieten. Je blijheid uitspreken dat wij mensen de talenten hebben gekregen om muziekinstru-menten te maken. Zo kunt u in de aanbidding op vrijdagmiddag nog even nagenieten waarvan u heeft genoten. Lofprijzing is gewoon een applaus voor God. Geef u zelf een kans op de vrijdagmiddag om 15.00u.

Een parochiaan


Cameramensen gezocht

In de St. Jan wordt gebruik gemaakt van een camerasysteem, zodat parochianen die vanuit huis de viering willen volgen dit met beeld kunnen doen. Dit systeem wordt bediend door een groep cameramensen. Zij zitten tijdens eucharistievieringen achterin de kerk bij het camerasysteem en zorgen dat het beeld op de juiste momenten wisselt. Deze groep kan versterking gebruiken. Wilt u zich aanmelden of meer informatie? U kunt contact opnemen met Gijs de Bont via gdebont@gmail.com


Lectoren gezocht

De lectorengroep van de St. Jan kan versterking gebruiken! Wat doet een lector nu precies? Een lector leest in de eucharistieviering de eerste lezing, tweede lezing, de voorbeden en de mededelingen. Het gaat hierbij om eucharistievieringen op de zondagen en tijdens de kerkelijke feesten. Momenteel bestaat de groep uit 5 mensen, maar uitbreiding is welkom. Gemiddeld ben je 1x per 4-6 weken aan de beurt in het lectorenrooster. Ook in de wekelijkse eucharistieviering op woensdagochtend is altijd een lector aanwezig. Ook voor deze ochtend is graag versterking gewenst. Wilt u zich aanmelden of wilt u meer informatie? U kunt contact opnemen met Marijke Wermers via 06-40596344 of mailadres wermersmm@gmail.com


Locatieraad & pastoraatgroep

Medeparochianen,

Zodra bij ons Onderweg op de mat valt, kijk ik eerst wat Zutphen te melden heeft.
Het  is mij opgevallen dat gedurende lange tijd de begrippen locatieraad en pastoraatgroep niet meer vermeld worden.
Deze waren juist opgericht om de parochianen meer zeggenschap en verantwoordelijkheid te geven. Het ene voor bestuurlijke zaken en het andere voor inhoudelijke punten betreffende vieringen.
Het is toch ongeloofwaardig dat er in een stadslocatie te Zutphen, nb. Eucharistisch centrum, hiervoor geen personen beschikbaar zijn.
Zijn er mogelijk argumenten waar ik geen weet van heb?
Indien er onder de parochianen geen draagvlak meer is, tast dat het bestaansrecht van de locatie aan en lijkt mij sluiting van de St. Jan onafwendbaar.
Dit in tegenstelling tot een aantal geloofsgemeenschappen waar men alles probeert  om nog iets van kerksamenzijn overeind te houden.

Berry Wessels
Oud-voorzitter locatieraad


Dankbaar voor zijn dienstbaarheid

In het laatste uur van zaterdag 13 januari overleed in het bijzijn van zijn gezin in het verzorgingshuis in Gaanderen ons aller bekende oud koster Bertus Oosterhuis. Bertus heeft weliswaar de gezegende leeftijd van 90 jaar mogen bereiken, maar vooral in het laatste jaar lieten zijn krachten hem in de steek.

Binnen onze parochiegemeenschap was Bertus Oosterhuis vooral bekend door zijn bijna dertigjarige zorg als koster van de St. Jan, wie kende hem niet? Van het bijstellen van het uurwerk in de toren tot de zorg voor het kerkelijk vaatwerk en de paramenten in de sacristie en de verzorging rond de weekendvieringen en uitvaarten; hij was dagelijks in en rond de St. Jan te vinden. De St. Jan had voor hem geen geheimen, het was na zijn vervroegd pensioen eigenlijk zijn tweede huis geworden.

Bertus kon niet stilzitten en was op de steigers o.a. een gedreven werker binnen de 14 koppige bikkersploeg gedurende de langjarige restauratie van ‘zijn’ kerk. En alsof dit nog niet genoeg was, zette hij zich jarenlang in voor de scouting en de algemene hulpdienst. Voor zijn meer dan trouwe betrokkenheid en verdiensten ontving Bertus het lidmaatschap in de Orde van Oranje Nassau, een kerkelijke onderscheiding met de Willibrordplaquette en ontvingen hij en zijn vrouw Diny een keer de jaarlijkse vrijwilligersprijs van de gemeente Zutphen. Bertus was wel teleurgesteld dat er de laatste jaren nooit meer iemand van het pastores een bezoekje kwam brengen. Dit heeft hij niet verdiend en hem verdriet gedaan! Samen met zijn gezin is daarom de tragische keus gemaakt om ook niet voor zijn uitvaart terug te keren naar ‘zijn’ kerk.

Tijdens de woensdagmorgenviering heeft pastor Baneke met enkele gedachten zijn verdiensten nog eens genoemd en is de Eucharistieviering aan hem opgedragen. In ‘n meer dan overvolle aula van de Omarming namen wij op zaterdag 20 januari dankbaar en met vele goede herinneringen van hem afscheid. Zijn opvolgers Rein, Willy, Theo, Luc en ondergetekende proberen zijn zorg in verbondenheid voort te zetten. Dank Bertus voor alles wat je voor onze parochiegemeenschap hebt betekend, rust in Vrede.

Wim M.M. Laurensse


Oproep bezorger Onderweg

Wij hebben dringend behoefte aan een nieuwe bezorger van ons parochieblad Onderweg. Het betreft wijk 225: Karel Doormanstraat, Aert van Nesstraat, Kappeijne van de Copellostraat (9 adressen).

Mocht u dit blad willen bezorgen, dan kunt u contact opnemen met ons secretariaat op dinsdagochtend tussen 9.00 uur en 11.00 uur. Telefoonnr. 0575 527080 of per email info@stjan-emmanuel.com.

Met vriendelijke groet,

Secretariaat RK GG Sint Jan-Emmanuel


Vrijwilligers koffieschenken gezocht

De koffiegroep van de St. Jan is dringend op zoek naar versterking. De vrijwilligers starten op zondag rond 9.15u en zijn rond 12.15u klaar. Werkzaamheden zijn koffie en thee zetten, kopjes en benodigdheden klaarzetten, koffie/thee schenken en na afloop de spullen opruimen.

Hebt u interesse of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met Carla Piek, tel: 0575-527128.


Vrijwilligers gezocht voor brengen en halen van een parochiaan

Voor een parochiaan die woonachtig is aan het Hagepoortplein zijn we op zoek naar enkele personen die haar van en naar de St. Jan kunnen brengen op zondagochtend.
Als vrijwilliger haal je om 9.15u mevrouw op en vervoert haart met de rolstoel naar de kerk. Na een kopje koffie na afloop van de mis, breng je mevrouw weer thuis.

Hebt u interesse of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met Carla Piek, tel: 0575-527128.


In herinnering Wilhelmus Johannes (Wim) Hilgenkamp

7-12-1936 – 20-2-2024

Wim heeft ruim 30 jaar zorggedragen voor verspreiding van parochienieuws en ons huidige parochieblad “Onderweg”. Een inzet die hij vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid zeer contentieus en consequent als taak op zich nam. Hij voelde zich eindverantwoordelijk dat elke parochiaan die dat wenste het parochieblad in brievenbus kreeg. Hiervoor hield hij een netwerk van bezorgers in stand. Een netwerkstructuur met hoofdbezorgers en eindbezorgers. Hierbij hoorde ook het verwerken van mutaties, zoals verhuizingen en overlijden, want de lijst met bezorgadressen moet bij elke nieuwe verspreiding weer kloppen. In de loop der jaren was dit voor Wim vaak een dagelijkse gang naar zijn kerkelijk bureau, intussen zijn werkplek op het locatiesecretariaat aan de Van Heemstrastraat. Dat zijn gezondheid minder werd en het fysieke werk zwaarder werd, was best moeilijk voor Wim en gaf ook zorg voor zijn directe omgeving. Het sorteren en pakketten bezorgen bij de hoofdbezorgers werd best lastig. Maar met hulp van anderen lukte het. Wel heel bijzonder is het feit dat Wim op de dag van zijn overlijden in de ochtend zijn taak nog achter zijn kerkelijk bureau heeft verricht. In Wim verliezen wij een dierbare parochiaan die in stilte en op de achtergrond veel voor de parochie heeft gedaan.

Herman Heuver


In Memoriam Lambertus Johannes (Bertus) Oosterhuis

Op 90-jarige leeftijd is Bertus overleden op 13 januari 2024.

Afgelopen zomer hebben Diny en Bertus hun 65-jarig huwelijk nog kunnen vieren.

De gezondheid van Bertus werd broos en vroeg veel zorg van zijn naasten.

Bertus is in mijn herinnering gedurende heel veel jaren (bijna 30) koster geweest in de St. Jan. Je kunt best zeggen “zijn” St. Jan, zoals vele parochianen zullen zeggen het is “mijn” kerk. Zijn en mijn kerk is nooit bezitterig bedoeld, maar vooral zorgzaam en een plek om graag te willen zijn.

Zorgzaam was Bertus zeker, naast de kostertaken deed hij ook allerlei klusjes in, om en voor de kerk. Bij de omvangrijke restauratie in de jaren 1980 schroomde hij niet om bikwerk uit te voeren als een van de vele vrijwilligers die hierbij actief waren. Maar ook vele andere klusjes en klussen pakte Bertus op en bracht deze stellig en met overtuiging tot een goed einde.

Bij de restauratie in 2017/2018 was Bertus betrokken, maar volgde dit iets meer van afstand. Maar als je iets wilde vragen of weten was hij altijd beschikbaar.

In 2015 ging Bertus zijn taken geleidelijk verminderen, zoals blijkt uit een artikel in Onderweg “De vlag hijsen” Een korte samenvatting van het artikel welke in 2016 door mij is geschreven:

De vlaggenstok wordt via een torenluik naar buiten gestoken, stevig verankerd en vervolgens wordt de vlag eraan bevestigd. Nu kan de vlag fier wapperen. En uiteraard wordt aan het eind van dag de vlag weer gestreken, de mast binnengehaald en het torenluik weer aangebracht. Maar helaas had ik ruim een jaar geleden contact met “onze” koster Bertus die toch al bijna op leeftijd van 80 jaar is dat hij en zijn “vlagmaatje” het niet meer zagen zitten om deze inspanning nog regelmatig te doen. Sindsdien is er niet meer gevlagd. Wel is nog een uitzondering gemaakt voor de troonswisseling op 30 april jl., toen mocht ik mee en heb het als een belevenis ervaren.

Eveneens herinner ik mij een situatie die mij gemeld werd. In de Mariakapel was een persoon gesignaleerd die probeerde het kaarsenkluisje open te schroeven. Navraag bij Bertus leerde mij dat het gezien de achterliggende solide kluisconstructie feitelijk onmogelijk is om het kaarsengeld te bereiken. Maar de afdekplaat heeft ook nog een bijzondere veiligheid. Voor het losschroeven heb je voor elk schroefje of boutje specifieke en verschillende gereedschappen nodig. Hierin is de gedachte en inventiviteit van Bertus uitstekend te herkennen.

Een gebruikelijke kosterstaak is ook de verwarming tijdig te activeren, zodat het bij kerkgebruik er behaaglijk is. Echter toen er zich een storing voordeed bij de bediening op afstand, oftewel vanaf Bertus zijn woning, was dit voor Bertus het sein om dit niet nogmaals te laten gebeuren. Oftewel voor de zekerheid stapte Bertus rond halfvijf op zijn fiets in de vroege ochtend om te controleren of de verwarming wel haar werk deed, zo niet dan kon hij hopelijk nog tijdig ingrijpen. Voor zijn zekerheid en dat van zijn medeparochianen heeft Bertus dit een hele tijd gedaan. Bescheiden zoals Bertus was, hoor je dit achteraf.

Naast zijn kosterstaken heeft Bertus voor de samenleving nog vele andere taken vervuld. Hierin is hij tijdens zijn leven geëerd met benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en voor de kerkelijke activiteiten, op zijn 80ste verjaardag, met de Willibrordplaquette.

Bertus koster voor ruim een generatielang. Koster zijn was voor Bertus een eervolle taak. Bescheiden in zijn rol, maar nauwgezet en precies. Menig koster heeft hij de kneepjes van het vak geleerd. Niet zomaar was je geslaagd, taken moesten wel een beetje zijn ingesleten.

Een inspiratiebron voor velen, belangeloos zorg voor kerk en medemens.

In dankbare herinneringen aan Bertus Oosterhuis.

Herman Heuver


KBO Zutphen-Warnsveld: geen ledenstop!

De KBO Zutphen-Warnsveld is een bruisende vereniging. Wel zouden we nieuwe leden van harte welkom heten. KBO staat voor Katholieke Belangen Organisatie.
Elke dinsdagmiddag is het KBO-middag. De ene dinsdagmiddag wisselen themamiddagen, zoals presentaties, voordrachten, films, lezingen, muziek en cabaret elkaar af. De andere dinsdagmiddag is er gelegenheid voor kaart- en gezelschapsspelletjes, maar ook om gezellig met elkaar koffie/thee of een glaasje te drinken. Bovenal is het belangrijk elkaar te ontmoeten. Ook heeft de KBO een “Grote” en een “Kleine” reisgroep. Vanaf 55 jaar bent u van harte welkom op onze bijeenkomsten. De contributie bedraagt €35.00 per persoon per jaar. Daarnaast
kunt u zich abonneren op de Bornkrant voor €10.00 per jaar. Dit maanblad verschijnt 10 keer per jaar. Er staan zeer lezenswaardige artikelen in en veel info over onze KBO. Ook is een bezoek aan onze website zeer de moeite waard: www.kbo-zutphen-warnsveld.nl. Onze bijeenkomsten worden van 14.00 tot 16.00/17.00 uur gehouden
in de kantine van Z.V.V. Be Quick (tegenover zwembad De IJsselslag) Laan naar Eme 97, Zutphen. Er is ruime parkeergelegenheid. U kunt zich als lid opgeven bij de ledenadministratie, tel. 0575-490434/06-20408090, via de mail kbozutphen@gmail.com of bij het secretariaat tel. 0575-522414.

Bestuur KBO Zutphen-Warnsveld
Secretaris C. Weerkamp.