Parochie HH. Twaalf Apostelen

Diensten Pastoresteam blogt Onderweg - Uw parochieblad

Welkom op de site van de Parochie HH. Twaalf Apostelen

Per 1 januari 2010 zijn de twaalf parochies van Baak, Borculo, Hengelo, Joppe, Keijenborg, Lochem, Olburgen, Ruurlo, Steenderen, Vierakker, Vorden, Zutphen gefuseerd tot een regionale parochie. Daaraan voorafgaand was er al sprake van samenwerking in de vorm van het "Parochieverband Graafschap Zutphen". Dat verband was vooral gericht op samenwerking rond één pastoraal team . Het besluit tot fusie is op 8 november 2007 door Adrianus Kardinaal Simonis, Aartsbisschop van Utrecht genomen. Dat betekent dat de bestaande samenwerking is geformaliseerd. We vormen nu één nieuwe parochie: HH. Twaalf Apostelen. Die nieuwe parochie bestaat uit twaalf lokale geloofsgemeenschappen met 13 kerken in een uitgestrekt gebied, zie plattegrond.

De naam van onze parochie is, na voorstellen uit het Parochieverband, door Aartsbisschop Eijk vastgesteld. Onze missie daarbij is: "Eenheid in Verscheidenheid". De 12 Apostelen groeiden in hun onderlinge verscheidenheid tot een eenheid om de kerk van Jezus Christus te verkondigen. Zo willen ook onze 12 geloofsgemeenschappen missionair de boodschap van onze Lieve Heer verkondigen.

Nieuws

  • Koado-Due in Ivoorkust

    We gaan als parochie HH. Twaalf Apostelen voor een paar jaar een vrouwen coöperatie KOADO-DUE In Ivoorkust ondersteunen. De resultaten van onze activiteiten tijdens de vasten 2015 willen we graag met u delen. Lees verder >>

  • Pastoor Harry Scheve geïnstalleerd

    Op 10 juli 2015, vijf dagen na het afscheid van pastoor Fred Hogenelst, was er weer een bijzondere eucharistieviering in de St. Jan te Zutphen. In deze viering werd pastoor Harry Scheve geïnstalleerd als pastoor van onze parochie HH. Twaalf Apostelen en werd diaken Anton Bos voorgesteld.Lees verder >>

  • Warm afscheid pastoor Fred Hogenelst

    Voorafgegaan door de vendeliers van de Schuttersgilde St. Jan uit Keijenborg, 31 misdienaars en acolieten uit de hele parochie, de lector, parochiemedewerkers en diakens, trad pastoor Fred Hogenelst – ietwat gespannen – voor de laatste keer binnen in de St.Lees verder >>