Parochie HH. Twaalf Apostelen

Diensten Pastoresteam blogt Onderweg - Uw parochieblad

Welkom op de site van de Parochie HH. Twaalf Apostelen

Per 1 januari 2010 zijn de twaalf parochies van Baak, Borculo, Hengelo, Joppe, Keijenborg, Lochem, Olburgen, Ruurlo, Steenderen, Vierakker, Vorden, Zutphen gefuseerd tot een regionale parochie. Daaraan voorafgaand was er al sprake van samenwerking in de vorm van het "Parochieverband Graafschap Zutphen". Dat verband was vooral gericht op samenwerking rond één pastoraal team . Het besluit tot fusie is op 8 november 2007 door Adrianus Kardinaal Simonis, Aartsbisschop van Utrecht genomen. Dat betekent dat de bestaande samenwerking is geformaliseerd. We vormen nu één nieuwe parochie: HH. Twaalf Apostelen. Die nieuwe parochie bestaat uit twaalf lokale geloofsgemeenschappen met 13 kerken in een uitgestrekt gebied, zie plattegrond.

De naam van onze parochie is, na voorstellen uit het Parochieverband, door Aartsbisschop Eijk vastgesteld. Onze missie daarbij is: "Eenheid in Verscheidenheid". De 12 Apostelen groeiden in hun onderlinge verscheidenheid tot een eenheid om de kerk van Jezus Christus te verkondigen. Zo willen ook onze 12 geloofsgemeenschappen missionair de boodschap van onze Lieve Heer verkondigen.

Nieuws

  • Communicatieplan Parochie HH. Twaalf Apostelen

    Samen onderweg Communicatieplan parochie HH. Twaalf Apostelen Samenvatting In het pastoraal beleidsplan 2014-2017 met als titel ‘Mensen van de Weg’ worden we naast de uitvoering van onze vaste kerntaken uitgenodigd nieuwe wegen in te slaan, omdat we de verantwoordelijkheid ervaren de kerk in onze parochie toekomst te geven.Lees verder >>

  • Benoeming nieuwe pastoor

    Geachte parochianen, Afgelopen weekend hebben we u meegedeeld dat pastoor Fred Hogenelst een nieuwe pastoorsbenoeming heeft aanvaard. Nu kunnen wij u vertellen wie hem gaat opvolgen. Met ingang van 1 juli aanstaande is pastoor Harry Scheve benoemd tot pastoor van de parochie Heilige Twaalf Apostelen.Lees verder >>

  • Vertrek pastoor Fred Hogenelst

    Er is nieuws te melden want per 1 juli a.s. heb ik een nieuwe benoeming aanvaard. De aartsbisschop mgr. Eijk heeft mij gevraagd om pastoor te worden van twee grote Parochies in de Betuwe en in de Kromme Rijnstreek. Het zijn de parochie ‘Heilige Suitbertus’ in en rond Culemborg en de parochie ‘Paus Johannes de 23e’ in en rond Houten .Lees verder >>