Parochie HH. Twaalf Apostelen

Diensten Pastoresteam blogt Onderweg - Uw parochieblad

Welkom op de site van de Parochie HH. Twaalf Apostelen

Per 1 januari 2010 zijn de twaalf parochies van Baak, Borculo, Hengelo, Joppe, Keijenborg, Lochem, Olburgen, Ruurlo, Steenderen, Vierakker, Vorden, Zutphen gefuseerd tot een regionale parochie. Daaraan voorafgaand was er al sprake van samenwerking in de vorm van het "Parochieverband Graafschap Zutphen". Dat verband was vooral gericht op samenwerking rond één pastoraal team . Het besluit tot fusie is op 8 november 2007 door Adrianus Kardinaal Simonis, Aartsbisschop van Utrecht genomen. Dat betekent dat de bestaande samenwerking is geformaliseerd. We vormen nu één nieuwe parochie: HH. Twaalf Apostelen. Die nieuwe parochie bestaat uit twaalf lokale geloofsgemeenschappen met 13 kerken in een uitgestrekt gebied, zie plattegrond.

De naam van onze parochie is, na voorstellen uit het Parochieverband, door Aartsbisschop Eijk vastgesteld. Onze missie daarbij is: "Eenheid in Verscheidenheid". De 12 Apostelen groeiden in hun onderlinge verscheidenheid tot een eenheid om de kerk van Jezus Christus te verkondigen. Zo willen ook onze 12 geloofsgemeenschappen missionair de boodschap van onze Lieve Heer verkondigen.

Nieuws

  • Heiligverklaring paus Johannes XXIII en paus Johannes Paulus II

    Paus Franciscus verklaart deze Tweede Zondag van Pasen twee van zijn voorgangers heilig: de pausen Johannes XXIII en Johannes Paulus II. Twee nieuwe heiligen die bovendien voor vele gelovigen van nu bekende personen zijn: dat maakt de 'voorbeeldfunctie' die van heiligen uitgaat in dit geval extra krachtig.Lees verder >>

  • Roepingenzondag 2014

    Elk jaar op de vierde zondag van Pasen viert de Rooms-Katholieke Kerk Wereldroepingendag - in 2014 is dat op 11 mei. Het thema dit jaar is ‘Volg Mij Ik ben de Goede Herder’. In alle kerken en kloosters wordt die dag speciaal gebeden voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het godgewijde leven.Lees verder >>

  • Priesteropleiding terug in Utrecht

    Aartsbisdom Utrecht: priesteropleiding terug in Utrecht Priesterkandidaten voor het Aartsbisdom Utrecht hebben vanaf september 2014 weer de mogelijkheid om te studeren in Utrecht. Zij nemen hun intrek in het Ariënsinstituut en volgen hun academische opleiding aan de Faculteit Katholieke Theologie (FKT), die sinds kort in de Utrechtse binnenstad is gevestigd.Lees verder >>