Parochie HH. Twaalf Apostelen

Diensten Pastoresteam blogt Onderweg - Uw parochieblad

Welkom op de site van de Parochie HH. Twaalf Apostelen

Per 1 januari 2010 zijn de twaalf parochies van Baak, Borculo, Hengelo, Joppe, Keijenborg, Lochem, Olburgen, Ruurlo, Steenderen, Vierakker, Vorden, Zutphen gefuseerd tot een regionale parochie. Daaraan voorafgaand was er al sprake van samenwerking in de vorm van het "Parochieverband Graafschap Zutphen". Dat verband was vooral gericht op samenwerking rond één pastoraal team . Het besluit tot fusie is op 8 november 2007 door Adrianus Kardinaal Simonis, Aartsbisschop van Utrecht genomen. Dat betekent dat de bestaande samenwerking is geformaliseerd. We vormen nu één nieuwe parochie: HH. Twaalf Apostelen. Die nieuwe parochie bestaat uit twaalf lokale geloofsgemeenschappen met 13 kerken in een uitgestrekt gebied, zie plattegrond.

De naam van onze parochie is, na voorstellen uit het Parochieverband, door Aartsbisschop Eijk vastgesteld. Onze missie daarbij is: "Eenheid in Verscheidenheid". De 12 Apostelen groeiden in hun onderlinge verscheidenheid tot een eenheid om de kerk van Jezus Christus te verkondigen. Zo willen ook onze 12 geloofsgemeenschappen missionair de boodschap van onze Lieve Heer verkondigen.

Nieuws

  • Bezinnend op weg naar Kerst(mis)

    Soms kunnen teksten en beelden je inspireren, ze kunnen je helpen om je eigen gedachten, je eigen innerlijk te verwoorden, of ze in je leven vorm te geven. Ze kunnen je ondersteunen, om zo de eigen geloofsweg, je eigen zoektocht te verdiepen. Lees verder >>

  • Impulsdag vrijwilligers bezoekgroepen

    De IMPULSDAG voor bezoekvrijwilligers vond deze keer plaats in 'De Horst' te Keijenborg. Harry Scharenborg, diaconaal werker van het Aartsbisdom verzorgde deze ontmoetingsdag. Het thema was: 'Delen maakt rijker'.Lees verder >>

  • Geloven Nu (Lochem) Najaar 2014 (aangepast programma)

    Najaar 2014 met de Geloven Nu gespreksgroep in Lochem. Parochiecentrum Kastanjelaan 33, Lochem, aanvang om 20.00 uur “In gesprek” In de bijeenkomsten gaan deelnemers aan de hand van een Bijbeltekst in gesprek over zaken die er toe doen in hun leven. Daarmee biedt Geloven Nu een kans om uit de jachtige wereld te stappen en een ander niveau te zoeken.Lees verder >>