Boek De Nieuwstadskerk in Zutphen te koop

Hoog steekt de toren van de Nieuwstads- of Sint Janskerk in Zutphen de lucht in. Als teken aan bezoekers van heinde en verre om het eeuwenoude gebouw te komen bezichtigen en de rijke geschiedenis ervan te proeven. Over dat verleden is dankzij intensief onderzoek sinds kort veel meer bekend. De nieuwste ontdekkingen en inzichten worden in deze uitgave gedetailleerd uit de doeken gedaan, niet alleen in bouwhistorische zin, maar ook in relatie tot de ontwikkeling van de Nieuwstad, de Zutphense wijk waar de kerk staat; een wijk die ook wel het klein Vaticaan werd genoemd. Daarnaast is er bijzondere aandacht voor de middeleeuwse toepassing van gebrandschilderd glas en voor de inrichting en de restauratie van het gebouw. Het boek ‘De Nieuwstadkerk in Zutphen’ laat zich lezen als een spannend verslag van 750 jaar kerk- en stadsgeschiedenis aan de IJssel.

Wilt u alles te weten komen over de Nieuwstads- of Sint Janskerk in Zutphen, koop dan dit boek dat in 2019 is verschenen bij Diepenmaat Uitgeverij & Ontwerpbureau. De verkoopprijs van dit boek is    € 25. Wilt u dit boek kopen stuur dan een email naar secretariaat@12apostelen.nl met uw naam en adres, maak € 25 over naar rekening NL25 RABO 0156 0435 05 van RK GG St. Jan Emmanuel Zutphen en na ontvangst van de verkoopprijs wordt het boek naar u opgestuurd. Om te betalen kunt u onderstaande QR-code gebruiken.