Nationale Roepingenweek 2023

Secretariaat Diocesane Roepingenraad
Keistraat 9
3512 HV  UTRECHT
tel.: 030 2310490
e -mail: rector@ariensinstituut.nl

 

Nationale Roepingenweek 2023

Voor het vijfde jaar op rij organiseert de R.-K. Kerk in Nederland een Nationale Roepingenweek. Van zondag 5 t/m zaterdag
11 november zijn er in elk bisdom en bij verschillende religieuze gemeenschappen activiteiten of vieringen waarin de roeping tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven centraal staat. Zo houden diverse seminaries, ordes en congregaties en nieuwe bewegingen Open Dagen. Ook het Ariënsinstituut in Utrecht nodigt van harte jonge mensen uit die erover denken of het priesterschap wellicht iets voor hen is. Neem hiervoor contact met mij op via rector@ariensinstituut.nl.

Doel van deze speciale week is het fundamentele belang te benadrukken van bijzondere roepingen voor de Kerk. Dat gebeurt jaarlijks op Roepingenzondag, maar deze dag komt door de viering van de Eerste Heilige Communie en andere zaken steeds meer onder druk te staan. Daarom een hele week op een ander moment in het jaar, namelijk rond het hoogfeest van de heilige Willibrord, patroonheilige van de Nederlandse Kerkprovincie en het Aartsbisdom Utrecht.

Materiaal voor gebed en liturgie
Tijdens deze Nationale Roepingenweek is het gebed om roepingen een van de belangrijkste pijlers. Om in uw persoonlijk gebed en de liturgische vieringen aandacht aan roepingen te kunnen geven, wijzen wij u op het vele gebedsmateriaal dat in de loop van de jaren is samengebracht – kijk daarvoor s.v.p. op www.ariensinstituut.nl/roepingenraad/nationaleroepingenweek2023/#downloads.

Intentie voor de voorbede
Op voorspraak van de heilige Willibrord, patroon van ons aartsbisdom, bidden wij om roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven. Dat er ook in de Kerk van morgen mensen mogen zijn die ons voorgaan in de verkondiging van het Evangelie en de viering van de sacramenten en zo hun steentje bijdragen aan de opbouw van Gods Kerk. Laat ons bidden …

Materiaal voor een geloofsgesprek
We hopen dat onze parochies en geloofsgemeenschappen meer en meer mogen uitgroeien tot plaatsen waar de vreugde van het Evangelie met elkaar gedeeld wordt, waar het gesprek over roeping wordt gevoerd en waar degenen die zich geroepen weten echt gehoord en gezien worden. Om dit alles te faciliteren, heeft de Roepingenraad materiaal samengebracht voor het opzetten van een geloofsgesprek: klik hier (of zie Download nr. 5 op de hierboven genoemde webpagina).

Ook wijzen wij u nogmaals op de film ‘Hier ben ik’ die in januari 2023 in première ging en inmiddels door velen is gezien. Deze volgt drie priesters van het Aartsbisdom Utrecht in hun dagelijkse werkzaamheden en laat hen aan het woord over roeping, gebed en het priesterschap. Bekijk de film hier: www.ariensinstituut.nl/roepingenfilm.

Wij hopen dat deze Nationale Roepingenweek mag bijdragen aan meer gebed voor en gesprek over roepingen en dat het mensen mag helpen om te onderscheiden wat de Heer van hen vraagt.

Rector P. Kuipers
Voorzitter Diocesane Roepingenraad

Zie ook: www.ariensinstituut.nl/roepingenraad/nationaleroepingenweek2023/

 

GEBED OM ROEPINGEN

God, wij danken U voor de heilige Willibrord,
patroon van ons land,
en voor alle geloofsverkondigers
die in onze Lage Landen uw liefde bekend gemaakt hebben

Wij bidden U: geef ons nieuwe geloofsverkondigers,
die, zoals eens Willibrord, in U hun geluk vinden
en hart hebben voor wie U nog niet kennen,
die de schoonheid en de kracht van het Evangelie laten ervaren
aan mensen die aarzelen of zij wel kunnen geloven,
die ondanks tegenslagen en vijandschap,
waarmee zij geconfronteerd worden,
vol goede moed Christus blijven verkondigen.

Beziel onze geloofsgemeenschappen
met het verlangen te getuigen van Christus en zijn liefde
en roep ook onder ons mensen
om hun leven in dienst te stellen van uw Evangelie
als religieus of als diaken of priester.

Wij beseffen dat ons geloof soms maar klein is;
daarom bidden wij U:
versterk in ons de hoop op uw Rijk van vrede;
open onze ogen voor Christus, onze broeder en Verlosser;
woon in ons hart, opdat wij groeien in barmhartigheid en liefde,
en maak ons tot getuigen van U.
Door Christus onze Heer. Amen.
Willem Jacobus kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht

Met kerkelijke goedkeuring | Utrecht: 31 januari 2022 |
Willem Jacobus kardinaal Eijk