Paus Franciscus roept op tot gebed en vasten voor vrede op 27 oktober

Paus Franciscus roept op tot vrede in het Heilig Land en spreekt zijn bezorgdheid uit over de humanitaire situatie in Gaza. De paus roept alle partijen op om hun wapens neer te leggen en vraagt alle christenen om op vrijdag 27 oktober te bidden en te vasten voor vrede. De Nederlandse Bisschoppenconferentie sluit zich bij deze oproep aan en vraagt om waar mogelijk mee te bidden en te vasten op die dag.

“Het aantal slachtoffers groeit en de situatie in Gaza is wanhopig.” Met deze woorden richtte paus Franciscus zijn gedachten tijdens zijn wekelijkse algemene audiëntie op woensdag 18 oktober op Palestina en Israël. Hij pleitte ervoor dat “al het mogelijke wordt gedaan om een humanitaire catastrofe te voorkomen” en vroeg aandacht voor de verontrustende mogelijkheid van uitbreiding van het conflict.

“De wereld is al getuige van zoveel open oorlogsfronten,” zei de paus. In het licht van deze omstandigheden smeekte hij: “Leg de wapens neer en luister naar de roep om vrede van de armen, het volk en de onschuldige kinderen. Oorlog lost geen problemen op. Het zaait alleen maar dood en verderf, vergroot de haat, vermenigvuldigt de wraak. Oorlog wist de toekomst uit, het wist de toekomst uit.”

Kies één kant
De paus drong er vervolgens bij alle gelovigen op aan om slechts één kant te kiezen: die van de vrede. “Maar niet met woorden,” vervolgde hij, “maar met gebed en met totale toewijding.” Paus Franciscus nodigt daarom iedereen uit voor een dag van gebed, vasten en boetedoening voor vrede. Hij moedigt mensen van verschillende christelijke denominaties, andere religies en iedereen die pleit voor vrede aan om daaraan deel te nemen op vrijdag 27 oktober.

Die dag begint op het Sint-Pietersplein om 18.00 uur een uur van gebed met als doel vrede voor de wereld op te roepen. Alle lokale kerken zijn uitgenodigd om deel te nemen met soortgelijke initiatieven waarbij het volk van God betrokken is, zo besloot paus Franciscus zijn oproep.

Bericht vaticannews.va, vertaling rkkerk.nl.