Actie Kerkbalans 2024

Geef vandaag voor onze geloofsgemeenschap van morgen

“Heeft de kerk in het algemeen en onze geloofsgemeenschap in het bijzonder voor mij nog betekenis als ik moet ervaren dat het kerkgebouw gesloten wordt? En wat voor waarde heeft de kerk nog als ik zie dat het dierbare gebouw voor een totaal ander doeleind verder moet leven?” Soortgelijke gedachten hoor ik van parochianen als zij verbitterd reageren op de sluiting van hun kerkgebouw. Ik kan het mij goed voorstellen. En wat doet het met je als je ziet dat het dierbare gebouw helemaal van de bodem verdwijnt, dus rigoureus wordt afgebroken? Ja dan resten alleen nog maar dierbare herinneringen uit het fotoalbum van je leven. Ook ik als pastoor herken bij mezelf dezelfde gevoelens. Ook wij als pastores en bestuurders hebben daar die gevoelens bij. Maar als je ziet dat, vooral na de coronacrisis, het kerkbezoek aanzienlijk is geslonken, besef je dat aan kerksluitingen niet te ontkomen valt. Het kan gewoon niet anders.

En dan komt de Actie Kerkbalans vragen om toch vooral weer mee te doen. Wellicht zal het u verbazen dat onze parochie heeft gekozen voor het thema ‘Geef vandaag voor onze geloofsgemeenschap van morgen’. Ja, zeg ik dan volmondig: “Dit is echt hard nodig!” Want het gaat hierbij om de vraag: “Wat is het waard om ons geloof door te geven naar de toekomst? En wat is het waard dat wij als pastores en vrijwilligers aan het werk kunnen blijven om het geloof gestalte te geven op elke plek in onze parochie?” Een gebouw kan verdwijnen, maar een geloofsgemeenschap nooit!

Ik heb ooit als beginnend pastor mogen werken in een gloednieuwe wijk in Amersfoort-Noord. Daar was geen kerkgebouw. Wilde je naar de eucharistie, elkaar ontmoeten of een activiteit organiseren, dan moest je echt even verder kijken. Wat een energie en wilskracht om zo je geloof met elkaar te delen. Daar kan ik nu nog stil van worden. Het kan dus echt! En daar hebben we uw steun voor nodig. Subsidie krijgen we echt niet van het Rijk. Maar wel uw steun en ook uw meedenken en meevoelen. Laten we ook het komende jaar ons sterk maken voor een geloofsgemeenschap die wellicht anders zal zijn dan voorheen, maar beslist niet minder mooi. Doet u ook mee?

Pastoor Harry Scheve