Iedereen, overal ter wereld een goed bestaan

Dit jaar stelt ‘Vastenactie’ ons de volgende vraag. Hoe kunnen we achterover leunen als anderen honger lijden, dorst hebben of ziek zijn? Vastenactie wil meewerken aan een wereld waarin iedereen, waar dan ook, een goed leven kan leiden, een wereld waar mensen zelf beschikken over de mogelijkheden die ze hebben.

Onze parochie heeft dit jaar voor het land India gekozen. Ons ideaal is natuurlijk dat iedereen, niet alleen in India, maar overal ter wereld een goed bestaan heeft. De grote verschillen tussen arm en rijk, oorlog en onrust in vele regio’s, staan dit ideaal in de weg. We vestigen de aandacht op een project met de titel: “Een waardig leven voor vrouwen in Indiase sloppenwijken”. Het leven in de sloppen van de stad Indore is zwaar. Een trainingsprogramma helpt vrouwen in deze wijken economisch zelfstandig te worden, zodat zij en hun gezinnen volwaardig kunnen meedoen in de samenleving. Veel inwoners komen van het platteland en zijn ongeschoold waardoor ze moeilijk werk vinden. Velen wonen in sloppenwijken en hebben geen geld om hun kinderen naar school te sturen. Het onderwijs dat de overheid verzorgt is slecht en motiveert kinderen niet om naar school te gaan. Zo blijft de armoede in stand. Ook met de gezondheid en hygiëne is het slecht gesteld.

De zusters van St. Joseph van Saint Marc zijn al sinds 1974 actief in India. Zij helpen vrouwen en kinderen in de sloppenwijken om voor zichzelf op te komen. Activiteiten op het gebied van gezondheid, onderwijs en werkgelegenheid maken vrouwen zelfbewust en economisch onafhankelijk zodat ze op eigen kracht kunnen meedoen in de samenleving.

Mocht u nu al een bijdrage willen leveren aan het werk van Adventsactie?
Dat kan via IBAN: NL04 RABO 0322 3951 00 t.n.v. Parochie 12 Apostelen onder vermelding van MOV Vastenactie 2024.
Namens de gezamenlijke MOV groepen dank voor uw bijdrage.