Raad van Kerken Hengelo – Noaberviering

Al sinds 2012 wordt eenmaal per kwartaal een Noaberviering gehouden vanuit de Raad van Kerken Hengelo: een laagdrempelige oecumenische viering geleid door een vertegenwoordiger vanuit de Vrijzinnige, de Protestantse en de Katholieke geloofsgemeenschap. Daarin staat delen, leren en vieren rondom een bepaald thema centraal. Belangrijk element bij het aspect noaberschap is ook gastvrijheid, gezelligheid en ontmoeting. Daarom wordt steeds begonnen met een ‘Hengeloos kwartiertje’.

Op zaterdag 17 februari a.s. is de eerstvolgende Noaberviering met als thema ‘Eten en Drinken’. Net na Carnaval en Aswoensdag staan we stil bij ons voedsel. Is dat alleen bestemd voor consumptie of kan het ook een diepere waarde hebben? U bent van harte welkom. Locatie: VGH kerk aan de Banninkstraat 9. Aanvang: 19.00 uur.