Iconenwijding in Lochem

Aan het begin van de eucharistieviering van zondag 23 juni in Lochem, waarin pastoor Scheve voorgaat, zullen twaalf iconen worden gewijd volgens de Byzantijnse ritus.

Tien van deze iconen zijn vervaardigd door leerlingen van iconenschilder Trudie de Koning uit Lochem. De andere twee iconen zijn Moeder Gods van de Eenheid (icoon van de oecumene) en St. Gudula. Deze iconen zijn afkomstig uit de St. Gudulakerk.

De wijding zal bestaan uit gebed, bewieroking en besprenkeling. Na de wijding is de icoon pas “af”.
Christus, de Moeder Gods of de heilige zijn dan op mystieke wijze tegenwoordig in de icoon.