Stille Omgang 2024

Jaarlijks wordt in Amsterdam de Stille Omgang georganiseerd, de editie van 2024 vindt plaats op zaterdag 16 maart. Vorig jaar organiseerde de Diocesane Werkgroep Bedevaarten van het Aartsbisdom Utrecht voor het eerst een gezamenlijke deelname van parochies uit dit bisdom aan de Stille Omgang, startend met een feestelijke Eucharistieviering in de H. Nicolaasbasiliek nabij het Centraal Station. Deze krachtenbundeling was een succes, daarom biedt het aartsbisdom ook dit jaar deze mogelijkheid. De intenties van 2024 voor de omgang zijn: ‘pelgrims van hoop, biddend voor vrede’.

Het programma is als volgt:

  • 20.00 uur: Pontificale Eucharistieviering in de basiliek van de H. Nicolaas te Amsterdam met Z.E. kardinaal Eijk als hoofdcelebrant. Het Gemengd Koor van de Sint Jan de Doperkerk te Mijdrecht-Wilnis zal zingen.
  • 21.30 uur: Deelname aan de Stille Omgang (ongeveer 1 uur lopen).

Het thema is dit jaar ‘Pelgrims van hoop, biddend voor vrede’, als voorbereiding op het Heilig Jaar in Rome 2025.

Er is vanuit het Aartsbisdom Utrecht een speciaal jongerenprogramma georganiseerd door pastoor ten Have en kapelaan Tilma.
Dit programma begint om 16.30 uur in de Papegaai (St. Jozef kerk, Kalverstraat 58).

Nadien sluit deze groep aan bij het officiële programma van het Aartsbisdom Utrecht. Dit begint om 20.00 uur in de Nicolaasbasiliek.

Het eindpunt van de Stille Omgang is vlakbij CS Amsterdam, rond 22.30 uur zal dit afgelopen zijn.

Zo is er voldoende tijd om met het OV weer naar huis te reizen.

 

Vanuit de parochie in Apeldoorn wordt er samen gereisd onder begeleiding van pastoor ten Have.
Om 14:30 uur verzamelen in Apeldoorn in het parochiehuis om met de trein van 14:59 uur naar Amsterdam te gaan. (jongerenprogramma)
Nogmaals om 17:45 uur verzamelen in het parochiehuis in Apeldoorn om de trein van 18:14 uur naar Amsterdam te nemen. (Utrecht programma)

Opgeven voor het jongerenprogramma is zeer gewenst en kan door een mailtje te sturen naar:

leden@franciscusparochie.com

Meer informatie over de beide programma’s en de reis leest u op:

https://www.jongaartsbisdom.nl/stille-omgang-2024-op-zaterdag-16-maart/

Met vriendelijke groet en dank,

Henri ten Have,
pastoor Sint Franciscusparochie

&
Sarah Mijhad
Diocesane jongerenwerker
Aartsbisdom Utrecht
Email: mijhad@aartsbisdom.nl
https://www.jongaartsbisdom.nl/

Aanwezig op: WO en DO