Het Gregoriaans Getijdenkoor in de Goede Week

Hebdomas Sancta

Goede Week

Zondag 24 maart tot en met zaterdag 30 maart 2024

De Goede Week telt de zeven dagen van Palmzondag tot en met Stille Zaterdag. In aanloop naar Pasen neemt de Goede Week van oudsher een belangrijke plaats in. Deze week, ook wel Stille Week genaamd, werd door de christengemeenschap al vanaf de vierde eeuw als bijzonder onderscheiden. In de Latijnse en Griekse kerktaal is doorgaans sprake van Heilige of Grote Week.
De Goede Week staat geheel in het teken van het lijden en sterven van Jezus Christus, en vormt zo een belangrijk onderdeel van het Paasfeest in ruimste zin. De Goede Week eindigt tijdens de Paaswake. Die wake vormt de overgang naar de blijde viering van de Verrijzenis op zondag: het eigenlijke Pasen. De Paastijd is dan begonnen, een tijd die na vijftig dagen zal uitmonden in Pinksteren.

De Goede Week is de belangrijkste week in de veertigdagentijd. Het is de week voor Pasen. In de Goede Week hebben we een aantal belangrijke dagen.

*Palmzondag  Jezus trok de stad Jeruzalem binnen. In de kerk zegent de priester palmtakken, die gelovigen achteraf mee naar huis mogen nemen.

Het Gregoriaans Getijdenkoor Sint Jan, zal op Palmzondag 24 maart 2024, aanvang 16.30 uur, de Vespers van Palmzondag zingen in de Sint Janskerk te Zutphen. 

Lees hier voor het volledige bericht

*Witte Donderdag  Jezus zat voor het laatst samen met  Zijn vrienden aan tafel. Hij brak het brood en deelde de wijn. Hij waste de voeten van Zijn leerlingen. Het Laatste Avondmaal is de oorsprong van de eucharistie.

* Goede Vrijdag is een dag van rouw. Jezus werd veroordeeld en aan het kruis genageld. In de kerk wordt Zijn lijden en Zijn dood rond 15 uur ’s middags herdacht.

* Stille Zaterdag In de Rooms-Katholieke Kerk wordt op Stille Zaterdag net als op Goede Vrijdag de Eucharistie in het geheel niet gevierd. In tegenstelling tot Goede Vrijdag wordt op Paaszaterdag zelfs de Heilige Communie niet uitgereikt. Ook de klokken luiden niet op die dag. De gehele dag ziet de kerk er kaal uit: geen bloemen, geen kaarsen, geen doek (= altaardwaal) op het altaar … Op die dag wordt in de Kerk getreurd om de dood van Jezus net zoals zijn leerlingen toen deden. Stille Zaterdag is bij uitstek een dag om te geloven en te hopen. In menselijk opzicht is alles uitzichtloos en vergeefs geworden. Er is alleen onmacht. Met onze menselijke vermogens komen we nergens meer. We kunnen nu alleen nog wachten op God.

Wacht rustig af wat de Heer gaat doen, stel heel uw vertrouwen op Hem. (Ps. 37) 

Wie regelmatig wat tijd in de stilte doorbrengt, zal ondervinden dat stilte en leegte niet altijd een doodse en negatieve kwaliteit hebben. Ze kunnen ook heel levendig voelen en vol van iets wat moeilijk te definiëren of vast te pakken valt. Stilte en leegte kunnen iets hebben van God:

Verdraagzaam, uitnodigend, levend, verwelkomend, omvattend, louter er-mogen-zijn. Alleen bij God is stilte voor mijn ziel, mijn redding komt van hem. (Ps. 62)

 

Het Gregoriaans Getijdenkoor Sint Jan, zal op Stille Zaterdag 30 maart 2024 aanvang 7.30 uur de Metten en Lauden in de  Sint Janskerk Zutphen zingen

In de vroege morgenuren van Paaszaterdag in de verstilde ruimte van de Sint Janskerk te Zutphen zingt het koor de Metten en Lauden, twee gedeelten uit het Kerkelijk Getijdengebed, als voorbereiding op het Hoogfeest van Pasen.

 

De Metten en Lauden zijn het begin van het dagelijks koorgebed, maar krijgen op deze dag na de kruisiging
en graflegging van Jezus een diepere betekenis door de indrukwekkende meditaties in een opeenvolging van Psalmen, Klaagzangen van Jeremia en prachtige Responsoria.

Door de eeuwen heen zijn de mooiste gezangen uit het Gregoriaans in deze vroege liturgie bijeen gebracht. Als ware het in droefheid en berusting de dodenwacht bij Zijn graf, maar daarnaast ook vol verwachting over dat wat komen gaat. Het ritueel met 15 kaarsen, 14 ongebleekte als rouw en één witte als symbool van Christus en Zijn Opstanding op de driehoekige kaarsenegge, geeft een extra dimensie aan deze viering. De Metten beginnen op Stille Zaterdag 30 maart om 07.30 uur en duren ca. anderhalf uur, om ca 9.30 uur gevolgd door de Lauden. [45 minuten]

Tussen de Metten en Lauden zal er in de kerk een ontbijt geserveerd worden. U kunt zich hiervoor opgeven op info@getijdenkoorstjanzutphen.nl of

06-51336479. De kosten bedragen € 15,00 per persoon. [bij vooruitbetaling]

 

Op het Hoogfeest van Pasen sluit het koor af met de verstilde Gregoriaans gezangen die zullen weerklinken tijdens dit “avondlijke getijde” (klooster koorgebed): het Salve festa dies, Psalmen en Antifonen.

Mooie momenten vol wijding van gedragen liturgie, waar door de eeuwen heen de mooiste Gregoriaanse gezangen bijeen zijn gebracht.

Het Gregoriaans Getijdenkoor Sint Jan, zal op Paaszondag 31 maart 2024 aanvang 16.30 uur de Vespers van Paaszondag zingen in de Sint Janskerk te Zutphen.

 

 

Bij alle vieringen kunt u gebruik maken van tekstboekjes met zowel de Latijnse teksten als de Nederlandse vertaling. Een vrije gift na afloop wordt gewaardeerd.