Chrismamis

 

Aan alle priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers in het Aartsbisdom Utrecht
Aan de parochiebesturen, locatieraden en pastoraatsgroepen in het Aartsbisdom Utrecht
Aan de diaconaal assistenten en de catechetisch medewerkers in het Aartsbisdom Utrecht

Betreft: Chrismamis

Utrecht, 29 februari 2024

Broeders en zusters in Christus,

Van harte nodig ik u hierbij uit voor de jaarlijkse Chrismamis voor heel ons Aartsbisdom
Utrecht. De Chrismamis is een hoogtepunt in het kerkelijk jaar, mede omdat wij dan met
vertegenwoordigers van al onze parochies en locaties bijeen zijn rond Christus, onze Heer.

Iedereen is bij deze viering welkom. Op de eerste plaats uzelf, maar ook de volwassenen die
zich voorbereiden op hun doopsel en/of vormsel en kinderen/jongeren die het vormsel gaan of
hebben ontvangen. Hun aanwezigheid is een verrijking voor de Chrismamis. Dat geldt ook
voor de vluchtelingen die in uw parochies naar de kerk komen.
Daarom aan u het vriendelijke verzoek om vanuit elke locatie in uw parochie met een groep
parochianen naar de Chrismamis te komen. Zo kunnen vele gelovigen deze indrukwekkende
viering meebeleven.

Datum: woensdag in de Goede Week: 27 maart 2024
Adres: Onze Lieve Vrouwekerk, Hoofdstraat 18 te Apeldoorn
Aanvang: 19.00 uur.

Tijdens de Chrismamis vindt de zegening plaats van de olie voor de zieken alsook die voor de
geloofsleerlingen. Daarna wordt het Chrisma gewijd dat voornamelijk gebruikt wordt bij het
doopsel, het vormsel en de priesterwijding.

Biechtgelegenheid
Voorafgaand aan de Chrismamis is er gelegenheid tot het ontvangen van het sacrament van
boete en verzoening ofwel de biecht. Van 18.00 uur – 18.45 uur zullen daarvoor priesters
beschikbaar zijn tussen het hoogaltaar en het priesterkoor van de Onze Lieve Vrouwekerk.

Voedselbank en Kledingbank
Graag nodig ik degenen die naar de Chrismamis komen uit voedsel dat enige tijd houdbaar is
mee te nemen voor de Voedselbank Apeldoorn. Kleding voor de Kledingbank van de
Gemeenschap van Sant’Egidio Apeldoorn is ook zeer welkom. Er is in het bijzonder behoefte
aan sokken, ondergoed en handdoeken. Voor meer informatie zie: www.santegidio.nl.
Voorafgaande aan de Chrismamis kan e.e.a. worden afgegeven in het portaal van de kerk.

Wens
Van harte hoop ik – mede namens de andere leden van de bisdomstaf – dat vele priesters,
diakens, pastoraal werk(st)ers, leden van onze parochiebesturen, locatieraden, pastoraatgroepen, diaconaal assistenten, catechetisch medewerkers en vele anderen deze feestelijke Chrismamis komen meevieren.

U allen wens ik een gezegende Veertigdagentijd, onze opgang naar Pasen.
Met hartelijke groet, in Christo,

+ Willem kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht