Iconenwijding in Lochem

Aan het begin van de eucharistieviering van zondag 23 juni in Lochem, waarin pastoor Scheve voorgaat, zullen twaalf iconen worden gewijd volgens de Byzantijnse ritus. Tien van deze iconen zijn vervaardigd door leerlingen van iconenschilder Trudie de Koning uit Lochem.…

Read More

Oriëntatie- en basiscursus Koordirectie

Oriëntatie- en basiscursus Koordirectie. Dit najaar start de Kerkelijk instelling St. Caecilia aartsbisdom wederom met de oriëntatie- en basiscursus koordirectie (2024 -2025) op verschillende locaties binnen het bisdom. De cursus bestaat uit vijftien zaterdagen van 10.00 – 14.00 uur met…

Read More

Zang- en ontmoetingsdag Aartsbisdom 2024

Op zaterdag 5 oktober a.s. organiseert de kerkelijke instelling Sint Caecilia van het Aartsbisdom Utrecht de jaarlijkse zang- en ontmoetingsdag. Dit jaar staat daarbij het werkveld van de verschillende koren die binnen ons bisdom actief zijn centraal. Er bestaat een…

Read More

Kliederkerk in Keijenborg

  Zondag 9 juni is er weer een creatieve en actieve middag voor het hele gezin. Dit keer in de H. Johannes de Doperkerk  in Keijenborg. Het thema is het spannende verhaal van ‘Daniël in de Leeuwenkuil’. Dat wordt eerst…

Read More

BestuursBerichten 97

Het bestuur van de parochie HH. Twaalf Apostelen geeft naar aanleiding van de bestuursvergaderingen een bulletin uit, genaamd BestuursBerichten. Tot op heden werden deze berichten gedeeld met de leden van de locatieraden en pastoraatgroepen. Het bestuur heeft gemeend deze informatie ook…

Read More

Terugkomviering communicanten

Op zondag 9 juni a.s. is er in de O.L.V. Tenhemelopnemingkerk in Joppe een terugkomviering voor de kinderen die op 21 april jl. hun Eerste Heilige Communie hebben ontvangen. Het thema van de viering is, net zoals het thema van…

Read More