Vieringen

Woensdag 27 juli: Woensdagmorgen samenkomst
9.30 uur: Gebed en lezingen
Lezingen: Jer. 15, 10 + 16 – 21; Mat. 13, 44 – 46

Woensdag 3 augustus: Woensdagmorgenviering
9.30 uur: Woord- en gebedsviering
Voorganger: Werkgroep liturgie
Lezingen: Jer. 31, 1 – 7; Mat. 15, 21 – 28

Woensdag 10 augustus: Woensdagmorgen samenkomst
9.30 uur: Gebed en lezingen
Lezingen: 2 Kor. 9, 6 – 10; Joh. 12, 24 – 26

Woensdag 17 augustus: Woensdagmorgenviering
9.30 uur: Woord- en communieviering
Voorganger: Diaken Bos
Lezingen: Ez. 34, 1 – 11; Mat. 20, 1 – 16A

Woensdag 24 augustus: Woensdagmorgen samenkomst
9.30 uur: Gebed en lezingen
Lezingen: Apok. 21, 6B – 14; Joh. 1, 45 – 51

Woensdag 31 augustus: Woensdagmorgenviering
9.30 uur: Taizé viering

Zondag 4 september: 10.00 uur
Parochiële startviering
Christus Koningkerk – Vorden

Woensdag 7 september: Woensdagmorgen samenkomst
9.30 uur: Gebed en lezingen

Woensdag 14 september: Woensdagmorgenviering
9.30 uur: Eucharistieviering
Voorgangers: Pastoor Scheve en Diaken Bos

Zondag 18 september: Vredesweek
10.00 uur: Oecumenische viering in de oude kerk
Voorganger: Pastor Timmerman
M.m.v. Andreaskoor en Cantorij

Woensdag 21 september: Woensdagmorgen samenkomst
9.30 uur: Gebed en lezingen

Woensdag 28 september: Woensdagmorgenviering
9.30 uur: Woord- en communieviering
Voorganger: Werkgroep liturgie
Lezingen: Job. 9, 1 – 12 + 14 – 16

Agenda:
U bent van harte welkom bij de vieringen en ontmoetingen op woensdagmorgen vanaf 9.30 u. Twee keer per maand is er een viering en op de woensdagochtenden dat er geen viering is, laten we aan het koffie drinken een gebed en de lezingen van die dag voorafgaan.
Het secretariaat is elke woensdag open van 9.00 u. tot 12.00 u. en telefonisch bereikbaar. Via de mail altijd bereikbaar: rkandreasparochie1900@kpnmail.nl

Maandag 12 september 19.00 u. Vergadering Zonnebloem Andreashuis
Zaterdag 1 oktober Inleveren collecte Hongerpot Andreashuis