Groene Verbinding activiteiten

De Groene Verbinding Achterhoek houdt op donderdag 11 april een lezing in gemeentecentrum De Sprankel in Ruurlo. Te gast zijn Joanne Malotaux en Linda Wijnbergen van Burgerboerderij De Patrijs uit Laren.
Inloop vanaf 19.00 uur en aanvang om 19.30 uur.
De Patrijs is een gemengde, ecologische, natuur inclusieve boerderij. Een plek waar gezonde producten van het land komen: gezond voor mens, dier èn omgeving. Zij doen dat samen met hun leden die de producten afnemen via vers lokalen in de omgeving of een Kaas Aandeel. Deze avond nemen Joanne en Linda de bezoekers mee in hun verhaal over de realisatie van wat eens een droom was. Hoe zij samenwerken met de natuur, gezond eten produceren en aan herstel van de bodem en biodiversiteit werken. Daarbij komen nog verfraaiing van het landschap en de verbinding tussen mensen en voedselsysteem.
Deze avond brengen zij onder andere verschillende soorten kaas mee om te proeven en als men wil kan men direct een stukje kopen (contant of qr-code). De kaas is rauw melkse kaas van eigen koeien, zowel naturel als met allerlei heerlijke kruiden. Gemaakt door kaasmaker Marcel met hulp van veel ‘burgerboeren’ (vrijwilligers). De kaas is te koop in de vers lokalen en als Kaas Aandeel (bij dit kaas abonnement krijg men elke maand één of meerdere stukken van de heerlijke kaas, op te halen bij een afhaalpunt in Ruurlo.
Doel van De Groene Verbinding Achterhoek is aandacht te vragen voor, en betrokkenheid te vergroten bij, de zorg voor onze leefomgeving. Dit gaat naast aandacht voor de natuurlijke omgeving ook nadrukkelijk over de sociale verbinding tussen mensen. De Patrijs is een organisatie die zowel groene als ook sociale verbindingen legt met haar omgeving. Ze sluit daarmee mooi aan bij wat De Groene Verbinding Achterhoek belangrijk vindt! De toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. Naast de gelegenheid om ter plekke in gesprek te gaan, is nadere informatie te vinden via de websites depatrijs.eco en degroeneverbindingachterhoek.nl.

——————————————————————-

 

Het palmtakje

Een palmtakje is ter her­in­ne­ring aan de intocht van Jezus in Jeru­za­lem. De mensen groetten Jezus als een koning, omdat zij in Hem een poli­tieke lei­der zagen. Jezus zou hen kunnen bevrij­den van de bezet­ting van het land door de Romeinen. De mensen riepen “Hosanna”,
dat is He­breeuws en betekent let­ter­lijk: “Red ons nu! Red ons toch”.

Zij zwaai­den daarbij met palm­tak­ken, want die palmtak was een symbool voor de over­win­ning, vrede en voorspoed. Een over­win­naar kreeg een palmtak.
De mensen in Jeru­za­lem dachten, dat Hij als heerser en koning
de zaak wel in han­den zou nemen. Maar wij weten hoe het ver­der ging. Het lij­dens­ver­haal ver­telde ons van het verraad, de geseling, de doornen­kroon en de tocht naar Golgotha waar Jezus is gestorven.

 

Vanaf vandaag staan de gewijde palmtakjes achter in onze kerk.

Na Pasen zal hier ook het wijwater staan.

 

U kunt vanaf nu een palmtakje ophalen en wijwater na Pasen.

——————————————————————-

Activiteiten Geloofsgemeenschap    St. Willibrord Ruurlo
april- mei- juni- juli- augustus 2024  “Bezinning, ontmoeting, verdieping en verbondenheid”
Gebedsvieringen in de Sprankel

zondag 14 april           10.00 uur
Thema: Ken je mij    –  met liederen, gebeden, psalmen, teksten van Huub Oosterhuis                      

Zondag          9 juni            10.00 uur

Zondag 14 juli             10.00 uur         

Na afloop samen koffie drinken       

 

Doordeweekse vieringen Pastorale team
Donderdag: 25 april, 23 mei, 27 juni,  25 juli – 22 augustus:
Eucharistie viering of Woord- en communie viering
Aanvang 10.00 uur: Locatie Willibrordkerk

Oecumenische vieringen:
Hemelvaart: 9 mei Openluchtdienst  op het Boerenerf
Reurlse Pompdagen Tentviering   11 augustus om 10.00 uur  verzorgd door 4inspiration:

Groene Verbinding activiteiten:
11 april lezing – Burgerboerderij De Patrijs.   In de Sprankel: 19.30 uur
25 Mei Ludieke actie

Maaltijden: Brede Dak
4 april – 2 mei – 6 juni en 4 juli Augustus geen maaltijd
Elke eerste donderdag van de maand Brede Dak maaltijd in de Sprankel.  Wil je mee-eten?

Opgave kan tot uiterlijk twee dagen voor de maaltijd.
Aanmelden bij de Anny Strijker Tel: 06-41569858  De maaltijden beginnen om half zes, vanaf vijf uur kunt u al gezellig aanschuiven.

——————————————————————-

 

Reparatie doek Willibrord

Het doek van Willibrord prijkt op de nieuwsbrieven van onze geloofsgemeenschap.
30 december jl. hing het doek aan het altaar tijdens onze laatste viering in de Willibrordus Kerk. Het doek is het symbool van onze geloofsgemeenschap.

Ik wil het doek repareren. Er zitten scheuren in en de stof is zo dun dat bij aanraking er zo meer scheuren komen. De afbeelding van Willibrord moet nagekeken worden en ontbrekende stukken moeten worden toegevoegd. Zo zou het doek nog enige tijd mee kunnen gaan en een symbool kunnen blijven van onze geloofsgemeenschap.

Ik zou graag gezamenlijk met anderen het doek herstellen. Dus: ben je handig met naald, draad, stof, band en kralen dan kom ik graag met je in contact om afspraken te maken over het herstel van het doek met Willibrord.

Désiree Langelaar
dees.langelaar@outlook.com

——————————————————————-