GEHEUGEN STEUNTJE AANVRAGEN MISINTENTIES

De locatieraad krijgt vragen over het aanvragen van misintenties. Vanwege de corona blijft het secretariaat op dinsdagmorgen voorlopig gesloten. Dit geeft bij een aantal parochianen een probleem. Het aanvragen van de misintenties kan nu via de telefoon. Anny Strijker regelt dit. Haar nummer is: 0573 452652 of 06 41 56 98 58

De betaling dient dan via de bank te gaan. IBAN rekeningnummer is:  NL67 RABO 0356 7503 96  t.n.v. RK Kerk Ruurlo onder vermelding van “misintentie” Het gaat dan om € 10,00 per aangevraagde intentie.

 

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2021 

Vrijwillig Vervoerdienst Berkelland (VDB) rijdt, op aanvraag, mensen naar de locaties waar mensen worden gevaccineerd.
Zij hebben als organisatie al enkele aanvragen voor ritten naar de vaccinatielocatie in Doetinchem ontvangen en hebben die ritten ook al uitgevoerd.
De Naoberbus rijdt niet buiten de gemeentegrenzen, maar Vervoersdienst Berkelland wel.
Deze dienst valt onder de Naoberbus.
Als mensen vervoer nodig hebben kunnen ze bellen met de Naoberbus (06-13839915).
De planner zet de aanvraag door naar de Vervoersdienst Berkelland (VDB)