Onttrekking aan de eredienst
Op dit moment is de kerk nog niet onttrokken aan de eredienst. Dat wil zeggen dat we nog een kerk hebben waarin alle sacramenten mogen worden toegediend. Daardoor kunnen we nog de eucharistie vieren op de derde dinsdag van de maand. Maar ook dopen en huwelijken kunnen nog in onze kerk gevierd worden. We moeten ons daardoor ook nog steeds houden aan de kerkelijke regelgeving. Dit kan soms beperkingen opleveren. Zo zie je maar dat alles twee kanten heeft. Op het moment dat de kerk wordt verkocht, zal voor de overdracht de kerk aan de eredienst worden onttrokken.  

Familieberichten
Op 31 augustus 2022 is Toos Gosselink-Lebbink overleden. Zij was 96 jaar.